Git 12 Son

Konusunu Oylayın.: Ahir zamanın dehşetli Fitnesi...

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Ahir zamanın dehşetli Fitnesi...
 1. 26.Haziran.2010, 22:15
  1
  lamelif
  ~~SÜKUT LEHÇESİ~~

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Mart.2009
  Üye No: 47150
  Mesaj Sayısı: 1,133
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 44
  Bulunduğu yer: İstanbul

  Ahir zamanın dehşetli Fitnesi...


  Ahir zamanın dehşetli Fitnesi... Mumsema AHİRZAMANIN DEHŞETLİ FİTNESİ

  Üsâme bin Zeyd radıyu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Peygamber efendimiz sallu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne (sebebi) bırakmadım.” (Buhârî, Müslim, Tirmizî, İbnu Mâce)
  Kur’ân-ı Kerîm’de de belirtildiği üzere insan bazı dünya zevk ve nimetlerine düşkün olarak yaratılmıştır. Bunlardan biri, belki de birincisi iki cinsin birbirine olan meylidir. “Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, …düşkünlük insanlara çekici kılındı…” (Âl-i İmrân: 14)
  Bunun hikmeti insan neslinin çoğalması ve devamıdır. Ancak bu ilginin ölçülü kullanılmaması, her iki taraf için de tehlike doğurur. Bu nedenle Efendimiz aleyhissalatu vesselam, hadîs-i şerîfte bu tehlikeye erkeklerin dikkatini çekmekte, kadınlar konusunda dikkatli ve uyanık olmalarını istemektedir.
  Ebû Saîd el-Hudrî radıyu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “…Kadınlara kapılmaktan korunun. Çünkü İsrailoğullarında ilk fitne kadınlar yüzünden çıkmıştır.” (Müslim, Tirmizî, İbnu Mâce)
  Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz aleyissalatu vesselam, umûmî anlamda kadınlardan sakınıp korunmayı tavsiye etmiştir. Kadınlardan sakınmanın tavsiye edilmiş olması, erkek ve kadının şehevî arzularının, birbirlerine karşı olan meyil ve yönelişlerinin, her türlü gayrı meşrû ve haram ilişkilerden arındırılması gâyesine yöneliktir. Çünkü toplumdaki nizamın ve düzenin sağlanması, annesi ve babası belli sağlıklı nesiller yetiştirilmesi, aile hayatının mutluluğu ve sürekliliği, kadın erkek ilişkilerinin ahlâkî bir temel üzerine bina edilmesine bağlıdır.
  Kadınlar da tıpkı dünya gibi çekicidir. Birçok kavganın, kan dökmenin, belâ ve musibetlere uğramanın sebeplerinden biri de kadın erkek ilişkilerindeki dengesizliktir. Nitekim günümüz dünyasında, hatta içinde yaşadığımız toplumda dahi bu durumu yakından müşahede ediyoruz. Bu sebeple, İslâm dini kadın erkek ilişkilerinin temel kurallarını, zaman içinde değiştirilmesi söz konusu olmayan Kur’an ve Sünnet’e dayandırmıştır. Bir mü’minin itikad ve inancı gereği, Allah ve Resulünün koymuş olduğu bu kuralların dışına çıkması söz konusu olamaz.
  Göğü yükseltip dengeyi koyan Allah Teâlâ elbetteki insanı başıboş bırakmaz. Kendisini bekleyen tehlikeleri, kaçırmaması gereken menfaatleri; esfel-i safiline götürecek kötü huy ve davranışları, a’lay-ı illiyine çıkaracak güzel hasletleri ve yapması gereken vazifeleri Resulleri vasıtası ile kendisine bildirir. Sonra da imtihan sırrı gereği onu serbest bırakır.
  İşte bundan dolayıdır ki burada Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam kadınlara karşı uyanık davranmayı ve “takvâ”ya yönelik olan tehlikede “kadın”ın önemli bir yeri olduğunu hatırlatmakta, hatta İsrailoğulları’ndaki ilk fitnenin kadınlar sebebiyle ortaya çıktığını da örnek göstermekle geçmiş milletlerin başına gelen olaylardan ders alınmasının gerekliliğine işaret ederek konuya ait hassâsiyeti iyice vurgulamaktadır. (Riyazussalihin terceme ve şerhi)
  Ancak günümüzde kadın öyle kullanıldı, öyle istismar edildi ki, alınıp satılan bir mal, bir eğlence aracı olduğu cahiliye devrindeki halini fersahlarla geride bıraktı. Maalesef İslam âlemi de ziyadesi ile bundan nasibini almıştır.
  Üstad Bediüzzaman rahimehullah günümüzde kadının içine düştüğü bu durumu, oluşturduğu fitne ateşini ve bu duruma bir son vermenin zaruriyetini o güçlü ifadeleri ile dile getirip şunları söylemiştir:
  “Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmıştır. Yuvalarına dönmeleri gerekir.”
  “Mimsiz medeniyet, kadın taifesini yuvalardan uçurmuş, hürmetlerini kırmış ve çok ucuz bir eşya yapmıştır. İslâm şeriatı onları merhameten eski yuvalarına davet eder.
  Hürmetleri orada, rahatları evlerde, hayatı ailededir. Süsü temizlik, görkemi güzel ahlak, güzelliği masum olmak, mükemmelliği şefkat ve eğlencesi evlâdıdır.”
  “Bunca ifsat sebeplerine karşı, (kadının) demir sebat kararı lâzımdır, tâ dayansın.”
  “Bir kardeş meclisine güzel karı girdikçe, riya ile rekabet, haset ile bencillik damarlarını hareketlendirir. Yatmış olan hevesat birden bire uyanır.”
  “Kadın taifesinde açıklığın serbest oluşu, beşerde birden bire kötü ahlakın meydana çıkmasına neden olmuştur.” (Lemeat)
  “Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde oturmuştum. Karşısında bulunan Lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ederken, onları, o dünya cennetinde cehennem hurileri hükmünde gördüm. Fakat birden elli sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Onların gülmeleri, elim ağlamaları suretini aldı. Ondan bu gelen hakikat inkişaf etti. Yani, elli sene sonraki hallerini manevî ve hayalî bir sinema ile gördüm ki: O gülen altmış kızdan ellisi kabirde azap çekiyorlar, toprak olmuşlar. Ve on tanesi, yetmiş yaşında çirkinleşmiş, herkesin nefretini bakışlarını celbediyorlar. Ben de onlara ağladım.” (Gençlik Rehberi)
  “Ahirzaman fitnesinin mahiyeti bana göründü ki, o fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı, kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. İnsanın seçme iradesini elinden alıp, pervane gibi sefahet ateşine atıyor. Ve bir dakika dünya hayatını, senelerle ebedi hayata tercih ettiriyor.
  Ben bir gün sokağa bakarken, o fitnenin tesirli bir numunesini hissettim. Gençlere çok acıdım. Dedim: ‘Bu biçareler kendilerini, bu mıknatıs gibi cezp edici fitnenin ateşinden kurtaramazlar’
  Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan kadın taifesi ve onların fitnesi olduğu hadisin rivayetlerinden anlaşılıyor. Evet, nasıl ki tarihlerde, eski zamanlarda ‘amazonlar’ namında gayet silâhşor kadınlardan mürekkep bir askeri taife olarak harika harpler yaptıkları naklediliyor. Aynen öyle de:
  Bu zamanda zındıka sapıklığı, İslâmiyet’e karşı muharebesinde, nefs-i emmarenin plânıyla, şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi; yarım çıplak hanımlardır ki; açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehl-i imana taarruz edip saldırıyorlar. Nikâh yolunu kapamaya, fuhuşhâne yolunu genişlettirmeye çalışarak; çokların nefislerini birden esir edip, kalb ve ruhlarını büyük günahlarla yaralıyorlar. Belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar. Birkaç sene namahrem hevesatına göstermenin tam cezası olarak; o bıçaklı bacaklar Cehennemin odunları olup, en evvel o bacaklar yanacaklarını ve dünyada emniyet ve sadakati kaybettiği için, yaratılış itibarı ile çok istediği ve fıtraten çok muhtaç olduğu münasip kocayı daha bulamaz. Bulsa da başına belâ bulur. Hatta bu hâlin neticesi olarak, o âhirzamanda, bazı yerlerde nikâha rağbetsizlik ve riayetsizlik yüzünden, kırk kadına bir erkek nezaret edecek derecede ehemmiyetsiz, sahipsiz, kıymetsiz bir surete gireceği, hadisin rivayetinden anlaşılıyor.
  Madem hakikat budur. Ve madem her güzel, güzelliğini sever ve elinden geldiği kadar muhafaza etmek ister ve bozulmasını istemez. Ve madem güzellik bir nimettir. Nimete şükredilse mânen ziyadeleşir. Şükredilmezse değişir, çirkinleşir. Elbette aklı varsa, güzellik ve cemalini; günahları kazanmak ve kazandırmak ve çirkin ve zehirli yapmak ve o nimeti, nankörlük ile azaba sebep olacak bir surete çevirmekten bütün kuvvetiyle kaçacak. Ve o fâni, beş on senelik güzelliği kalıcı kılmak için, meşrû bir tarzda kullanmak ile o nimete şükredecek. Yoksa ihtiyarlıkta uzun zaman soğuk muameleye (kovulmaya) mâruz kalıp, ümitsizce ağlayacak.
  Eğer İslam terbiyesi dairesinde, Kur’an adabı süsüyle o cemâl güzelleştirilse; o fâni güzellik, mânen bâki kalacağı ve Cennette hûrilerin güzelliğinden daha şirin ve daha parlak bir tarzda kendine verileceği hadiste kat'iyetle sabittir. Eğer o güzelin zerre miktar aklı varsa, bu güzel ve parlak ve ebedî neticeyi elinden kaçırmayacak. (İman Küfür Müvazeneleri)
  Hadis-i şerifte ayrıca bazı problemli kadınlara da işaret edilmekte, huysuzlukları sebebiyle onların erkekleri zor durumda bırakacakları belirtilmektedir.
  Ayet-i kerimede de buyruluyor ki:
  “Ey imân edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, hoş görür ve bağışlarsanız, bilin ki Allah da çok bağışlayan, çok esirgeyendir” (Tegâbun: 14)
  Malını ve canını Allah yoluna adayan bazı mü’minleri, eşleri ve çocukları, daha çok duygularına hitap etmek suretiyle bu davranıştan vazgeçirebilirler. “Sen gidersen biz ne yaparız? Tehlikeli işlere girme!” diyebilirler. “Paranı boş yere harcama, çoluğunu çocuğunu düşün” diyerek erkeğin hayır yapmasına engel olabilirler. Sahip olduklarından daha fazlasını istemek suretiyle kocalarını gayri meşrû kazanmaya sevk edip günaha itebilirler.
  Rivayet edildiğine göre ashâb-ı kirâm devrinde bazı sahabelerin eşleri ve çocukları, “Eğer gidecek olursan biz sensiz ne yaparız?” bahânesiyle onların hicret etmesini geciktirmişlerdi. Bu gecikme yüzünden ne büyük mânevî kayıplara uğradıklarını anlayan o sahabeler, hanımlarını ve çocuklarını cezalandırmaya kalkınca, onları daha hoşgörülü davranmaya ve affetmeye dâvet eden yukarıdaki âyet-i kerîme nâzil olmuştu. İşte kadınların erkekler için tehlike olacağı yönlerden biri de budur.
  Hadisten Öğrendiklerimiz
  1. Kadınlar fitne unsurlarından biridir. Bunun sebebi, kadının yaratılışındaki çekicilik, kadın ve erkeğe verilen şehvet hissidir. Bu sebeple İslâm, kadın erkek ilişkilerinin düzenlenmesini esas almıştır.
  2. Erkekler, dikkatli olmadıkları takdirde, daha çok kadınlar sebebiyle günaha girerler.
  3. Bir erkek Allah’ın ve Peygamber’in buyruğunu ihmal edecek kadar bir kadına bağlanmamalıdır.
  4. Kadın, erkekleri günaha sokan suç aracı olmaktan ve “en zararlı varlık” yaftasını almaktan şiddetle sakınmalıdır.
  Allah celle celaluh İslam âlemini ahirzamanın dehşetli fitnesinden muhafaza buyursun! Âmin!  Kaynak Ve Yazar
  A.Kuddus Yalçın (inzar Dergisi 68. Sayı)


 2. 26.Haziran.2010, 22:15
  1
  ~~SÜKUT LEHÇESİ~~  AHİRZAMANIN DEHŞETLİ FİTNESİ

  Üsâme bin Zeyd radıyu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Peygamber efendimiz sallu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne (sebebi) bırakmadım.” (Buhârî, Müslim, Tirmizî, İbnu Mâce)
  Kur’ân-ı Kerîm’de de belirtildiği üzere insan bazı dünya zevk ve nimetlerine düşkün olarak yaratılmıştır. Bunlardan biri, belki de birincisi iki cinsin birbirine olan meylidir. “Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, …düşkünlük insanlara çekici kılındı…” (Âl-i İmrân: 14)
  Bunun hikmeti insan neslinin çoğalması ve devamıdır. Ancak bu ilginin ölçülü kullanılmaması, her iki taraf için de tehlike doğurur. Bu nedenle Efendimiz aleyhissalatu vesselam, hadîs-i şerîfte bu tehlikeye erkeklerin dikkatini çekmekte, kadınlar konusunda dikkatli ve uyanık olmalarını istemektedir.
  Ebû Saîd el-Hudrî radıyu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “…Kadınlara kapılmaktan korunun. Çünkü İsrailoğullarında ilk fitne kadınlar yüzünden çıkmıştır.” (Müslim, Tirmizî, İbnu Mâce)
  Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz aleyissalatu vesselam, umûmî anlamda kadınlardan sakınıp korunmayı tavsiye etmiştir. Kadınlardan sakınmanın tavsiye edilmiş olması, erkek ve kadının şehevî arzularının, birbirlerine karşı olan meyil ve yönelişlerinin, her türlü gayrı meşrû ve haram ilişkilerden arındırılması gâyesine yöneliktir. Çünkü toplumdaki nizamın ve düzenin sağlanması, annesi ve babası belli sağlıklı nesiller yetiştirilmesi, aile hayatının mutluluğu ve sürekliliği, kadın erkek ilişkilerinin ahlâkî bir temel üzerine bina edilmesine bağlıdır.
  Kadınlar da tıpkı dünya gibi çekicidir. Birçok kavganın, kan dökmenin, belâ ve musibetlere uğramanın sebeplerinden biri de kadın erkek ilişkilerindeki dengesizliktir. Nitekim günümüz dünyasında, hatta içinde yaşadığımız toplumda dahi bu durumu yakından müşahede ediyoruz. Bu sebeple, İslâm dini kadın erkek ilişkilerinin temel kurallarını, zaman içinde değiştirilmesi söz konusu olmayan Kur’an ve Sünnet’e dayandırmıştır. Bir mü’minin itikad ve inancı gereği, Allah ve Resulünün koymuş olduğu bu kuralların dışına çıkması söz konusu olamaz.
  Göğü yükseltip dengeyi koyan Allah Teâlâ elbetteki insanı başıboş bırakmaz. Kendisini bekleyen tehlikeleri, kaçırmaması gereken menfaatleri; esfel-i safiline götürecek kötü huy ve davranışları, a’lay-ı illiyine çıkaracak güzel hasletleri ve yapması gereken vazifeleri Resulleri vasıtası ile kendisine bildirir. Sonra da imtihan sırrı gereği onu serbest bırakır.
  İşte bundan dolayıdır ki burada Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam kadınlara karşı uyanık davranmayı ve “takvâ”ya yönelik olan tehlikede “kadın”ın önemli bir yeri olduğunu hatırlatmakta, hatta İsrailoğulları’ndaki ilk fitnenin kadınlar sebebiyle ortaya çıktığını da örnek göstermekle geçmiş milletlerin başına gelen olaylardan ders alınmasının gerekliliğine işaret ederek konuya ait hassâsiyeti iyice vurgulamaktadır. (Riyazussalihin terceme ve şerhi)
  Ancak günümüzde kadın öyle kullanıldı, öyle istismar edildi ki, alınıp satılan bir mal, bir eğlence aracı olduğu cahiliye devrindeki halini fersahlarla geride bıraktı. Maalesef İslam âlemi de ziyadesi ile bundan nasibini almıştır.
  Üstad Bediüzzaman rahimehullah günümüzde kadının içine düştüğü bu durumu, oluşturduğu fitne ateşini ve bu duruma bir son vermenin zaruriyetini o güçlü ifadeleri ile dile getirip şunları söylemiştir:
  “Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmıştır. Yuvalarına dönmeleri gerekir.”
  “Mimsiz medeniyet, kadın taifesini yuvalardan uçurmuş, hürmetlerini kırmış ve çok ucuz bir eşya yapmıştır. İslâm şeriatı onları merhameten eski yuvalarına davet eder.
  Hürmetleri orada, rahatları evlerde, hayatı ailededir. Süsü temizlik, görkemi güzel ahlak, güzelliği masum olmak, mükemmelliği şefkat ve eğlencesi evlâdıdır.”
  “Bunca ifsat sebeplerine karşı, (kadının) demir sebat kararı lâzımdır, tâ dayansın.”
  “Bir kardeş meclisine güzel karı girdikçe, riya ile rekabet, haset ile bencillik damarlarını hareketlendirir. Yatmış olan hevesat birden bire uyanır.”
  “Kadın taifesinde açıklığın serbest oluşu, beşerde birden bire kötü ahlakın meydana çıkmasına neden olmuştur.” (Lemeat)
  “Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde oturmuştum. Karşısında bulunan Lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ederken, onları, o dünya cennetinde cehennem hurileri hükmünde gördüm. Fakat birden elli sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Onların gülmeleri, elim ağlamaları suretini aldı. Ondan bu gelen hakikat inkişaf etti. Yani, elli sene sonraki hallerini manevî ve hayalî bir sinema ile gördüm ki: O gülen altmış kızdan ellisi kabirde azap çekiyorlar, toprak olmuşlar. Ve on tanesi, yetmiş yaşında çirkinleşmiş, herkesin nefretini bakışlarını celbediyorlar. Ben de onlara ağladım.” (Gençlik Rehberi)
  “Ahirzaman fitnesinin mahiyeti bana göründü ki, o fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı, kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. İnsanın seçme iradesini elinden alıp, pervane gibi sefahet ateşine atıyor. Ve bir dakika dünya hayatını, senelerle ebedi hayata tercih ettiriyor.
  Ben bir gün sokağa bakarken, o fitnenin tesirli bir numunesini hissettim. Gençlere çok acıdım. Dedim: ‘Bu biçareler kendilerini, bu mıknatıs gibi cezp edici fitnenin ateşinden kurtaramazlar’
  Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan kadın taifesi ve onların fitnesi olduğu hadisin rivayetlerinden anlaşılıyor. Evet, nasıl ki tarihlerde, eski zamanlarda ‘amazonlar’ namında gayet silâhşor kadınlardan mürekkep bir askeri taife olarak harika harpler yaptıkları naklediliyor. Aynen öyle de:
  Bu zamanda zındıka sapıklığı, İslâmiyet’e karşı muharebesinde, nefs-i emmarenin plânıyla, şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi; yarım çıplak hanımlardır ki; açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehl-i imana taarruz edip saldırıyorlar. Nikâh yolunu kapamaya, fuhuşhâne yolunu genişlettirmeye çalışarak; çokların nefislerini birden esir edip, kalb ve ruhlarını büyük günahlarla yaralıyorlar. Belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar. Birkaç sene namahrem hevesatına göstermenin tam cezası olarak; o bıçaklı bacaklar Cehennemin odunları olup, en evvel o bacaklar yanacaklarını ve dünyada emniyet ve sadakati kaybettiği için, yaratılış itibarı ile çok istediği ve fıtraten çok muhtaç olduğu münasip kocayı daha bulamaz. Bulsa da başına belâ bulur. Hatta bu hâlin neticesi olarak, o âhirzamanda, bazı yerlerde nikâha rağbetsizlik ve riayetsizlik yüzünden, kırk kadına bir erkek nezaret edecek derecede ehemmiyetsiz, sahipsiz, kıymetsiz bir surete gireceği, hadisin rivayetinden anlaşılıyor.
  Madem hakikat budur. Ve madem her güzel, güzelliğini sever ve elinden geldiği kadar muhafaza etmek ister ve bozulmasını istemez. Ve madem güzellik bir nimettir. Nimete şükredilse mânen ziyadeleşir. Şükredilmezse değişir, çirkinleşir. Elbette aklı varsa, güzellik ve cemalini; günahları kazanmak ve kazandırmak ve çirkin ve zehirli yapmak ve o nimeti, nankörlük ile azaba sebep olacak bir surete çevirmekten bütün kuvvetiyle kaçacak. Ve o fâni, beş on senelik güzelliği kalıcı kılmak için, meşrû bir tarzda kullanmak ile o nimete şükredecek. Yoksa ihtiyarlıkta uzun zaman soğuk muameleye (kovulmaya) mâruz kalıp, ümitsizce ağlayacak.
  Eğer İslam terbiyesi dairesinde, Kur’an adabı süsüyle o cemâl güzelleştirilse; o fâni güzellik, mânen bâki kalacağı ve Cennette hûrilerin güzelliğinden daha şirin ve daha parlak bir tarzda kendine verileceği hadiste kat'iyetle sabittir. Eğer o güzelin zerre miktar aklı varsa, bu güzel ve parlak ve ebedî neticeyi elinden kaçırmayacak. (İman Küfür Müvazeneleri)
  Hadis-i şerifte ayrıca bazı problemli kadınlara da işaret edilmekte, huysuzlukları sebebiyle onların erkekleri zor durumda bırakacakları belirtilmektedir.
  Ayet-i kerimede de buyruluyor ki:
  “Ey imân edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, hoş görür ve bağışlarsanız, bilin ki Allah da çok bağışlayan, çok esirgeyendir” (Tegâbun: 14)
  Malını ve canını Allah yoluna adayan bazı mü’minleri, eşleri ve çocukları, daha çok duygularına hitap etmek suretiyle bu davranıştan vazgeçirebilirler. “Sen gidersen biz ne yaparız? Tehlikeli işlere girme!” diyebilirler. “Paranı boş yere harcama, çoluğunu çocuğunu düşün” diyerek erkeğin hayır yapmasına engel olabilirler. Sahip olduklarından daha fazlasını istemek suretiyle kocalarını gayri meşrû kazanmaya sevk edip günaha itebilirler.
  Rivayet edildiğine göre ashâb-ı kirâm devrinde bazı sahabelerin eşleri ve çocukları, “Eğer gidecek olursan biz sensiz ne yaparız?” bahânesiyle onların hicret etmesini geciktirmişlerdi. Bu gecikme yüzünden ne büyük mânevî kayıplara uğradıklarını anlayan o sahabeler, hanımlarını ve çocuklarını cezalandırmaya kalkınca, onları daha hoşgörülü davranmaya ve affetmeye dâvet eden yukarıdaki âyet-i kerîme nâzil olmuştu. İşte kadınların erkekler için tehlike olacağı yönlerden biri de budur.
  Hadisten Öğrendiklerimiz
  1. Kadınlar fitne unsurlarından biridir. Bunun sebebi, kadının yaratılışındaki çekicilik, kadın ve erkeğe verilen şehvet hissidir. Bu sebeple İslâm, kadın erkek ilişkilerinin düzenlenmesini esas almıştır.
  2. Erkekler, dikkatli olmadıkları takdirde, daha çok kadınlar sebebiyle günaha girerler.
  3. Bir erkek Allah’ın ve Peygamber’in buyruğunu ihmal edecek kadar bir kadına bağlanmamalıdır.
  4. Kadın, erkekleri günaha sokan suç aracı olmaktan ve “en zararlı varlık” yaftasını almaktan şiddetle sakınmalıdır.
  Allah celle celaluh İslam âlemini ahirzamanın dehşetli fitnesinden muhafaza buyursun! Âmin!  Kaynak Ve Yazar
  A.Kuddus Yalçın (inzar Dergisi 68. Sayı)

 3. 27.Haziran.2010, 09:26
  2
  Rayyan Emir
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2010
  Üye No: 75986
  Mesaj Sayısı: 789
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 11
  Yaş: 37

  --->: Ahir zamanın dehşetli Fitnesi...‏
  Kadınlar fitne unsurlarından biridir.


  bu ayetlerden hadislerden cikan sonuc bu mu ? neden ben okuyunca bunu cikaramiyorum?


 4. 27.Haziran.2010, 09:26
  2
  Devamlı Üye  Kadınlar fitne unsurlarından biridir.


  bu ayetlerden hadislerden cikan sonuc bu mu ? neden ben okuyunca bunu cikaramiyorum?

 5. 27.Haziran.2010, 10:52
  3
  sofi ezel
  aciz bir üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Aralık.2009
  Üye No: 68130
  Mesaj Sayısı: 792
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 14
  Yaş: 40
  Bulunduğu yer: marmara bölgesi

  --->: Ahir zamanın dehşetli Fitnesi...‏

  amouage alıntı:
  Kadınlar fitne unsurlarından biridir.
  bu ayetlerden hadislerden cikan sonuc bu mu ? neden ben okuyunca bunu cikaramiyorum?


  kardeş yapacağım yorumdan alınma küsme tamam mı kardeş kardeşe böyle de ceavp verir gerektiği zamanda

  çünkü sen anlamıyorsun aklın almıyor nedenini sorarsan beynıne öyle bir program yerleştirmissinki bu bilgiler sana ters geliyor
  kardeşim güzel kötü değil gerçekten iyi niyetli kardeşim yalan konuşmayan yalanın ne büyük günah olduğunu bilen kardeşim

  beynini bu programdan temizle
  senin maneviyatına zarar veriyor
  ALLAH muhafaza yoksa diğer tarafta kendini zekeriya beyazların yanında bulursun 6. 27.Haziran.2010, 10:52
  3
  aciz bir üye
  amouage alıntı:
  Kadınlar fitne unsurlarından biridir.
  bu ayetlerden hadislerden cikan sonuc bu mu ? neden ben okuyunca bunu cikaramiyorum?


  kardeş yapacağım yorumdan alınma küsme tamam mı kardeş kardeşe böyle de ceavp verir gerektiği zamanda

  çünkü sen anlamıyorsun aklın almıyor nedenini sorarsan beynıne öyle bir program yerleştirmissinki bu bilgiler sana ters geliyor
  kardeşim güzel kötü değil gerçekten iyi niyetli kardeşim yalan konuşmayan yalanın ne büyük günah olduğunu bilen kardeşim

  beynini bu programdan temizle
  senin maneviyatına zarar veriyor
  ALLAH muhafaza yoksa diğer tarafta kendini zekeriya beyazların yanında bulursun


 7. 27.Haziran.2010, 11:22
  4
  Rayyan Emir
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2010
  Üye No: 75986
  Mesaj Sayısı: 789
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 11
  Yaş: 37

  --->: Ahir zamanın dehşetli Fitnesi...‏

  sofi kardesim biliyorum kadinin 9 tane nefsi var tamam dogrudur.. ama hadisten ogrendiklerimiz diye bir mantik yurutup 1.siraya kadin fitne unsurlarindan biridir diye yazmak olmaz.. yumusatirsin aciklarsin kadinin nefsi yuzunden 2 kadinin sahitligi 1 erkege esit dersin vs vs.. burda her kesimden insan var.. kalkip da bu sozu bellese gidip karisina kotu davransa vebali kime olur bunun? bukadar cig yazilmamali.. solcu yada sagci degilim din dusmani hic degilim biraz onyargisiz bakarsan bana hak vereceksin..


 8. 27.Haziran.2010, 11:22
  4
  Devamlı Üye
  sofi kardesim biliyorum kadinin 9 tane nefsi var tamam dogrudur.. ama hadisten ogrendiklerimiz diye bir mantik yurutup 1.siraya kadin fitne unsurlarindan biridir diye yazmak olmaz.. yumusatirsin aciklarsin kadinin nefsi yuzunden 2 kadinin sahitligi 1 erkege esit dersin vs vs.. burda her kesimden insan var.. kalkip da bu sozu bellese gidip karisina kotu davransa vebali kime olur bunun? bukadar cig yazilmamali.. solcu yada sagci degilim din dusmani hic degilim biraz onyargisiz bakarsan bana hak vereceksin..

 9. 27.Haziran.2010, 12:11
  5
  DZALBAY
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 08.Temmuz.2008
  Üye No: 24825
  Mesaj Sayısı: 2,263
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 39
  Yaş: 62

  --->: Ahir zamanın dehşetli Fitnesi...‏

  Alıntı
  ama hadisten ogrendiklerimiz diye bir mantik yurutup 1.siraya kadin fitne unsurlarindan biridir diye yazmak olmaz..
  Yaptığınız tartışmaya ne gerek var anlamadım...Yazının en başındaki şu ifade size bir şey anlatmıyor mu?

  Alıntı
  Üsâme bin Zeyd radıyAllah u anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Peygamber efendimiz sallAllah u aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne (sebebi) bırakmadım.” (Buhârî, Müslim, Tirmizî, İbnu Mâce)
  Paylaşım için Allah CC razı olsun lamelif...


 10. 27.Haziran.2010, 12:11
  5
  Kıdemli Üye
  Alıntı
  ama hadisten ogrendiklerimiz diye bir mantik yurutup 1.siraya kadin fitne unsurlarindan biridir diye yazmak olmaz..
  Yaptığınız tartışmaya ne gerek var anlamadım...Yazının en başındaki şu ifade size bir şey anlatmıyor mu?

  Alıntı
  Üsâme bin Zeyd radıyAllah u anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Peygamber efendimiz sallAllah u aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne (sebebi) bırakmadım.” (Buhârî, Müslim, Tirmizî, İbnu Mâce)
  Paylaşım için Allah CC razı olsun lamelif...

 11. 27.Haziran.2010, 13:14
  6
  Rayyan Emir
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2010
  Üye No: 75986
  Mesaj Sayısı: 789
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 11
  Yaş: 37

  --->: Ahir zamanın dehşetli Fitnesi...‏

  70 yasindasiniz anlamak istemiyorsunuz nedense . Kuran da bile 2 kadinin sahitligi tek erkege esittir derken aciklamasinda 'kadini kucumsemek gibi algilanmamali diyerek aciklamasini yapmistir. kesin hukumler yazarken bu aciklamalari eklerken yumustalim diyorum kotu birsey midir??neyse ben ne yazarsam yazayim karantinaya alindigim icin bosa konusuyor olacagim yasiniza hurmeten susuyorum..


 12. 27.Haziran.2010, 13:14
  6
  Devamlı Üye
  70 yasindasiniz anlamak istemiyorsunuz nedense . Kuran da bile 2 kadinin sahitligi tek erkege esittir derken aciklamasinda 'kadini kucumsemek gibi algilanmamali diyerek aciklamasini yapmistir. kesin hukumler yazarken bu aciklamalari eklerken yumustalim diyorum kotu birsey midir??neyse ben ne yazarsam yazayim karantinaya alindigim icin bosa konusuyor olacagim yasiniza hurmeten susuyorum..

 13. 27.Haziran.2010, 13:28
  7
  esin-ti
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 11.Ocak.2009
  Üye No: 46167
  Mesaj Sayısı: 2,841
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 33

  --->: Ahir zamanın dehşetli Fitnesi...‏

  Alıntı
  kalkip da bu sozu bellese gidip karisina kotu davransa vebali kime olur bunun?
  hiçbir akıl mantık sahibi kadınlar fitne unsurudur deyip karısını kızını bacısını dövmez.Nasıl bir mantık yürütyorsunuz anlamadım doğrusu.
  Kadın , bir erkeği günaha en kolay şekilde sürükleyen unsurdur.Alın işte süsünü püsünü yapan çıkkıyor dışarı.Dışarıda herkeste olduğu gibi kocaman nefsi olan erkekler göz zinası yaptı , neden mi??kadınların yüzünden.biz hanımlar çok çok çok dikkatli olmalıyız bu yüzden.Günaha girmemek ve günmaha sebebiyet vermemek için çok uğraşmalıyız..
  Alıntı
  70 yasindasiniz anlamak istemiyorsunuz nedense .
  dzalbay abi 70 yaşında değil


 14. 27.Haziran.2010, 13:28
  7
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥
  Alıntı
  kalkip da bu sozu bellese gidip karisina kotu davransa vebali kime olur bunun?
  hiçbir akıl mantık sahibi kadınlar fitne unsurudur deyip karısını kızını bacısını dövmez.Nasıl bir mantık yürütyorsunuz anlamadım doğrusu.
  Kadın , bir erkeği günaha en kolay şekilde sürükleyen unsurdur.Alın işte süsünü püsünü yapan çıkkıyor dışarı.Dışarıda herkeste olduğu gibi kocaman nefsi olan erkekler göz zinası yaptı , neden mi??kadınların yüzünden.biz hanımlar çok çok çok dikkatli olmalıyız bu yüzden.Günaha girmemek ve günmaha sebebiyet vermemek için çok uğraşmalıyız..
  Alıntı
  70 yasindasiniz anlamak istemiyorsunuz nedense .
  dzalbay abi 70 yaşında değil

 15. 27.Haziran.2010, 13:47
  8
  Rayyan Emir
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2010
  Üye No: 75986
  Mesaj Sayısı: 789
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 11
  Yaş: 37

  --->: Ahir zamanın dehşetli Fitnesi...‏

  hiçbir akıl mantık sahibi kadınlar fitne unsurudur deyip karısını kızını bacısını dövmez.Nasıl bir mantık yürütyorsunuz anlamadım doğrusu.
  Kadın , bir erkeği günaha en kolay şekilde sürükleyen unsurdur.Alın işte süsünü püsünü yapan çıkkıyor dışarı.Dışarıda herkeste olduğu gibi kocaman nefsi olan erkekler göz zinası yaptı , neden mi??kadınların yüzünden.biz hanımlar çok çok çok dikkatli olmalıyız bu yüzden.Günaha girmemek ve günmaha sebebiyet vermemek için çok uğraşmalıyız..


  ok guzel yazmissin abartan cok ama bu sadece bizim ulkemize ait bisey.. burda makyaj degil badana yapanlar mevcut bilirsiniz arap makyaji cok agirdir. ama bir kimse bakmazmi kardesim.. nasil bir ahlaktir nasil bir terbiye.. donup bakmiyor yahu bir biziz bakan ..

  tabiki biz dikkatli olmaliyiz asiriya kacmamaliyiz.. rengarenk esarplar,rofleli saclar,dapdar kiyafetler,ziynet gibi esarp ignesi takmamaliyiz .

  ama su dusunceye katilmiyorum ' ben erkegim nefsime guvenemem kadinlar bastan cikarir'.. bakmayacak erkegin de namusu var ..nefsine hakim olacak. ayetler hadislere sonsuz inancim var ama altinda anlatilmak istenen benim anladigim baska birsey..kadinin iradeyi ele almasi,erkegi parmaginda oynatmasi vs.. ahlaksiz! kadinlarin serrinden korunmak,cahiliyye devri kadinlari gibileren uzak durmak benim anladigim..


  buarada dzalbay abi senin 2 katin yasindayim dedi yanlis hesaplamadiysam 70 16. 27.Haziran.2010, 13:47
  8
  Devamlı Üye
  hiçbir akıl mantık sahibi kadınlar fitne unsurudur deyip karısını kızını bacısını dövmez.Nasıl bir mantık yürütyorsunuz anlamadım doğrusu.
  Kadın , bir erkeği günaha en kolay şekilde sürükleyen unsurdur.Alın işte süsünü püsünü yapan çıkkıyor dışarı.Dışarıda herkeste olduğu gibi kocaman nefsi olan erkekler göz zinası yaptı , neden mi??kadınların yüzünden.biz hanımlar çok çok çok dikkatli olmalıyız bu yüzden.Günaha girmemek ve günmaha sebebiyet vermemek için çok uğraşmalıyız..


  ok guzel yazmissin abartan cok ama bu sadece bizim ulkemize ait bisey.. burda makyaj degil badana yapanlar mevcut bilirsiniz arap makyaji cok agirdir. ama bir kimse bakmazmi kardesim.. nasil bir ahlaktir nasil bir terbiye.. donup bakmiyor yahu bir biziz bakan ..

  tabiki biz dikkatli olmaliyiz asiriya kacmamaliyiz.. rengarenk esarplar,rofleli saclar,dapdar kiyafetler,ziynet gibi esarp ignesi takmamaliyiz .

  ama su dusunceye katilmiyorum ' ben erkegim nefsime guvenemem kadinlar bastan cikarir'.. bakmayacak erkegin de namusu var ..nefsine hakim olacak. ayetler hadislere sonsuz inancim var ama altinda anlatilmak istenen benim anladigim baska birsey..kadinin iradeyi ele almasi,erkegi parmaginda oynatmasi vs.. ahlaksiz! kadinlarin serrinden korunmak,cahiliyye devri kadinlari gibileren uzak durmak benim anladigim..


  buarada dzalbay abi senin 2 katin yasindayim dedi yanlis hesaplamadiysam 70


 17. 28.Haziran.2010, 01:14
  9
  DZALBAY
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 08.Temmuz.2008
  Üye No: 24825
  Mesaj Sayısı: 2,263
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 39
  Yaş: 62

  --->: Ahir zamanın dehşetli Fitnesi...‏

  Alıntı
  dzalbay abi 70 yaşında değil
  Teşekkürler cici kızım esin-ti...

  Alıntı
  buarada dzalbay abi senin 2 katin yasindayim dedi yanlis hesaplamadiysam 70
  Konu dışına çıkmayı pek sevmem ama,çıktım işte.amouage kardeşim;kendi profil bilgilerine gir ve bak...Kendi yaşını 29 olarak göreceksin(Doğum tarihin 29 Ekim 1980).Senin yerine başkası doldurmuşsa onu bilemem...Benim profilimde de 58 görürsün ki,bu rakam senin yaşının iki katıdır...

  Alıntı
  bilirsiniz arap makyaji cok agirdir. ama bir kimse bakmazmi kardesim.. nasil bir ahlaktir nasil bir terbiye.. donup bakmiyor yahu bir biziz bakan ..
  Üzülerek bu fikrini çürütmek durumundayım.Araplar kadına bizdekinden daha fena bakarlar kardeşim.Hele beyaz tenli ve yüz güzelliği varsa...Sırf bu yüzden,her yıl Ramazan umresinde benim bacım peçe takmak zorunda kalır...Daha başka kızlarımız ve bacılarımız da tabii...Halbuki,her zaman tesettürü tamdır.Adamlar,yanında eşi ve babası yaşında ağabeyi olan kadına,bu kadar fena bakabiliyorlar...Umre yaparken kavga mı çıkartalım?Bacım da takıyor peçesini,gerekirse bir de gözlük...İbadetimize bakıyoruz.

  Bu işin milliyeti yoktur.Ayrıca,Peygamber SAV efendimiz şu sözü öylesine söylemiş olabilir mi?Olamaz ise,neyi tartışıyoruz ki?

  Alıntı
  “Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne (sebebi) bırakmadım.” (Buhârî, Müslim, Tirmizî, İbnu Mâce)

  lamelif kızımız ne kadar güzel açıklamış:Kadınlara çok iş düşüyor,;dikkatli olmalıyız,günaha sebebiyet vermemeliyiz diyor.O da farketmiş işin vahim gerçeğini...Hanım olduğu halde,gocunmayıp,itiraf ediyor.Ne kadar güzel...

  Arap erkekleri,genelde açık hanım görmüyor ve baktıkları zaman da fazla dikkati çekmiyorlar.Buna rağmen,evvelce dediğim gibi,sadece yüzü görünen hanımı bile rahatsız edici bakışlar sarfediyorlar.Onların bir de Avrupa veya bizim ülkede olduklarını düşünebiliyor musun?...Daha doğrusu Yalova taraflarına yolu düşenler,düşünmeye kalmaz,görürler acı gerçeği...

  Sonuç:Bu olay,insanın fıtratıdır.Hanım gösterirse,erkek bakar.Belki biraz kaba kaçtı ama,olay bundan ibarettir.

  Hani iki ermiş kardeş varmış.Biri şehirde,diğeri dağda yaşarmış.Dağdakini ziyarete giden kardeş,çobanlık yapan kardeşinin mendile koyup,duvara astığı sütten ikram ettiğinde,hiç hayret etmez,sütü içermiş.Çünkü onun da ermiş biri olduğunu biliyormuş.
  Bir gün hediye olarak mendile doldurduğu sütle şehirdeki kardeşini ziyarete giden çoban kardeş,şehirdeki yaşantıyı ve özellikle hanımları görünce,olan olmuş ve mendilindeki süt olduğu gibi dışarıya akıvermiş.Bunu gören şehirli kardeş;''Marifet dağda değil,şehirde ermiş olarak kalabilmekte'' demiş...

  Aynen böyle...O Arapları sen bir de Avrupa'da ve Türkiye'de gör...Ben iki yerde de gördüm.

  Maksadım,salt muhalefet değil.Bildiğim doğruları paylaşmak.Hanım tesettüre riayet edecek;erkek fitneden kurtulacak.Erkek de tesettüre riayet ederse,hanımlar fitneden kurtulur herhalde...

  Selam ve dua ile...


 18. 28.Haziran.2010, 01:14
  9
  Kıdemli Üye
  Alıntı
  dzalbay abi 70 yaşında değil
  Teşekkürler cici kızım esin-ti...

  Alıntı
  buarada dzalbay abi senin 2 katin yasindayim dedi yanlis hesaplamadiysam 70
  Konu dışına çıkmayı pek sevmem ama,çıktım işte.amouage kardeşim;kendi profil bilgilerine gir ve bak...Kendi yaşını 29 olarak göreceksin(Doğum tarihin 29 Ekim 1980).Senin yerine başkası doldurmuşsa onu bilemem...Benim profilimde de 58 görürsün ki,bu rakam senin yaşının iki katıdır...

  Alıntı
  bilirsiniz arap makyaji cok agirdir. ama bir kimse bakmazmi kardesim.. nasil bir ahlaktir nasil bir terbiye.. donup bakmiyor yahu bir biziz bakan ..
  Üzülerek bu fikrini çürütmek durumundayım.Araplar kadına bizdekinden daha fena bakarlar kardeşim.Hele beyaz tenli ve yüz güzelliği varsa...Sırf bu yüzden,her yıl Ramazan umresinde benim bacım peçe takmak zorunda kalır...Daha başka kızlarımız ve bacılarımız da tabii...Halbuki,her zaman tesettürü tamdır.Adamlar,yanında eşi ve babası yaşında ağabeyi olan kadına,bu kadar fena bakabiliyorlar...Umre yaparken kavga mı çıkartalım?Bacım da takıyor peçesini,gerekirse bir de gözlük...İbadetimize bakıyoruz.

  Bu işin milliyeti yoktur.Ayrıca,Peygamber SAV efendimiz şu sözü öylesine söylemiş olabilir mi?Olamaz ise,neyi tartışıyoruz ki?

  Alıntı
  “Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne (sebebi) bırakmadım.” (Buhârî, Müslim, Tirmizî, İbnu Mâce)

  lamelif kızımız ne kadar güzel açıklamış:Kadınlara çok iş düşüyor,;dikkatli olmalıyız,günaha sebebiyet vermemeliyiz diyor.O da farketmiş işin vahim gerçeğini...Hanım olduğu halde,gocunmayıp,itiraf ediyor.Ne kadar güzel...

  Arap erkekleri,genelde açık hanım görmüyor ve baktıkları zaman da fazla dikkati çekmiyorlar.Buna rağmen,evvelce dediğim gibi,sadece yüzü görünen hanımı bile rahatsız edici bakışlar sarfediyorlar.Onların bir de Avrupa veya bizim ülkede olduklarını düşünebiliyor musun?...Daha doğrusu Yalova taraflarına yolu düşenler,düşünmeye kalmaz,görürler acı gerçeği...

  Sonuç:Bu olay,insanın fıtratıdır.Hanım gösterirse,erkek bakar.Belki biraz kaba kaçtı ama,olay bundan ibarettir.

  Hani iki ermiş kardeş varmış.Biri şehirde,diğeri dağda yaşarmış.Dağdakini ziyarete giden kardeş,çobanlık yapan kardeşinin mendile koyup,duvara astığı sütten ikram ettiğinde,hiç hayret etmez,sütü içermiş.Çünkü onun da ermiş biri olduğunu biliyormuş.
  Bir gün hediye olarak mendile doldurduğu sütle şehirdeki kardeşini ziyarete giden çoban kardeş,şehirdeki yaşantıyı ve özellikle hanımları görünce,olan olmuş ve mendilindeki süt olduğu gibi dışarıya akıvermiş.Bunu gören şehirli kardeş;''Marifet dağda değil,şehirde ermiş olarak kalabilmekte'' demiş...

  Aynen böyle...O Arapları sen bir de Avrupa'da ve Türkiye'de gör...Ben iki yerde de gördüm.

  Maksadım,salt muhalefet değil.Bildiğim doğruları paylaşmak.Hanım tesettüre riayet edecek;erkek fitneden kurtulacak.Erkek de tesettüre riayet ederse,hanımlar fitneden kurtulur herhalde...

  Selam ve dua ile...

 19. 28.Haziran.2010, 01:49
  10
  Gümüş Kuş
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 27.Ekim.2009
  Üye No: 61905
  Mesaj Sayısı: 329
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 9
  Bulunduğu yer: Ankara

  --->: Ahir zamanın dehşetli Fitnesi...‏

  Rabbim razı olsun lamelifciğim çok önemli bir konuya değinmişsin. Geçen yıllarda umreye giden yakınlarım tarafından duyduğum sözler, az önce de dzalbay abinin yazdıklarıyla tasdiklemiş oldu. Umre hazırlığı yaptığım şu günlerde oradaki giyimime daha da dikkat etmem gerektiğini düşünüyorum. Burada kısa pardesü giydiğim halde orası için uzun feraceler aldım. İbadetime en ufak bir zarar gelsin istemiyorum. Bunun için tavafımda güneş gözlüğümü takıp, yüzümü de kapatacağım inşallah. Bundan ablamın haberi olmadığı halde, rüyasında malum olmuş. Annemle ikimizi umre kıyafetleri içinde gördüğünü, benim yüzümün kapalı olduğunu söyledi. Hatta neden öyle kapattın diye bana soruyormuş, konuyu okuyunca onu anımsadım.


 20. 28.Haziran.2010, 01:49
  10
  Devamlı Üye
  Rabbim razı olsun lamelifciğim çok önemli bir konuya değinmişsin. Geçen yıllarda umreye giden yakınlarım tarafından duyduğum sözler, az önce de dzalbay abinin yazdıklarıyla tasdiklemiş oldu. Umre hazırlığı yaptığım şu günlerde oradaki giyimime daha da dikkat etmem gerektiğini düşünüyorum. Burada kısa pardesü giydiğim halde orası için uzun feraceler aldım. İbadetime en ufak bir zarar gelsin istemiyorum. Bunun için tavafımda güneş gözlüğümü takıp, yüzümü de kapatacağım inşallah. Bundan ablamın haberi olmadığı halde, rüyasında malum olmuş. Annemle ikimizi umre kıyafetleri içinde gördüğünü, benim yüzümün kapalı olduğunu söyledi. Hatta neden öyle kapattın diye bana soruyormuş, konuyu okuyunca onu anımsadım.

 21. 28.Haziran.2010, 01:56
  11
  meçhul_100
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2007
  Üye No: 626
  Mesaj Sayısı: 2,154
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 53
  Yaş: 30
  Bulunduğu yer: Diyar-ı Sivas

  --->: Ahir zamanın dehşetli Fitnesi...‏

  Alıntı
  Maksadım,salt muhalefet değil.Bildiğim doğruları paylaşmak.Hanım tesettüre riayet edecek;erkek fitneden kurtulacak.Erkek de tesettüre riayet ederse,hanımlar fitneden kurtulur herhalde...
  RABBİM razı olsun abi.bakıyorumda görmeyeli bayağı yaşlanmışsın..selam ve dua ile..
  Selam ve dua ile..

  Alıntı
  Rabbim razı olsun lamelifciğim çok önemli bir konuya değinmişsin. Geçen yıllarda umreye giden yakınlarım tarafından duyduğum sözler, az önce de dzalbay abinin yazdıklarıyla tasdiklemiş oldu. Umre hazırlığı yaptığım şu günlerde oradaki giyimime daha da dikkat etmem gerektiğini düşünüyorum. Burada kısa pardesü giydiğim halde orası için uzun feraceler aldım. İbadetime en ufak bir zarar gelsin istemiyorum. Bunun için tavafımda güneş gözlüğümü takıp, yüzümü de kapatacağım inşallah. Bundan ablamın haberi olmadığı halde, rüyasında malum olmuş. Annemle ikimizi umre kıyafetleri içinde gördüğünü, benim yüzümün kapalı olduğunu söyledi. Hatta neden öyle kapattın diye bana soruyormuş, konuyu okuyunca onu anımsadım.
  RABBİM kabul etsin Gümüş bacım..bizlerede bol bol dua et olur mu? selam ve dua ile..

  RABBİM razı olsun canım elif'im..ellerine yüreğine sağlık selam ve dua ile..


 22. 28.Haziran.2010, 01:56
  11
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙
  Alıntı
  Maksadım,salt muhalefet değil.Bildiğim doğruları paylaşmak.Hanım tesettüre riayet edecek;erkek fitneden kurtulacak.Erkek de tesettüre riayet ederse,hanımlar fitneden kurtulur herhalde...
  RABBİM razı olsun abi.bakıyorumda görmeyeli bayağı yaşlanmışsın..selam ve dua ile..
  Selam ve dua ile..

  Alıntı
  Rabbim razı olsun lamelifciğim çok önemli bir konuya değinmişsin. Geçen yıllarda umreye giden yakınlarım tarafından duyduğum sözler, az önce de dzalbay abinin yazdıklarıyla tasdiklemiş oldu. Umre hazırlığı yaptığım şu günlerde oradaki giyimime daha da dikkat etmem gerektiğini düşünüyorum. Burada kısa pardesü giydiğim halde orası için uzun feraceler aldım. İbadetime en ufak bir zarar gelsin istemiyorum. Bunun için tavafımda güneş gözlüğümü takıp, yüzümü de kapatacağım inşallah. Bundan ablamın haberi olmadığı halde, rüyasında malum olmuş. Annemle ikimizi umre kıyafetleri içinde gördüğünü, benim yüzümün kapalı olduğunu söyledi. Hatta neden öyle kapattın diye bana soruyormuş, konuyu okuyunca onu anımsadım.
  RABBİM kabul etsin Gümüş bacım..bizlerede bol bol dua et olur mu? selam ve dua ile..

  RABBİM razı olsun canım elif'im..ellerine yüreğine sağlık selam ve dua ile..

 23. 28.Haziran.2010, 02:11
  12
  Gümüş Kuş
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 27.Ekim.2009
  Üye No: 61905
  Mesaj Sayısı: 329
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 9
  Bulunduğu yer: Ankara

  --->: Ahir zamanın dehşetli Fitnesi...‏

  [QUOTERABBİM kabul etsin Gümüş bacım..bizlerede bol bol dua et olur mu][/QUOTE]
  Etmezmiyim canım kardeşim, dualarım bütün kardeşlerime. Rabbim razı olsun, sen de dua et inşallah kandilde orada olabilelim. Pasaport alırken hiç beklemediğimiz aksilikler çıktı, bu yüzden istemeden geciktik. Bakalım ne zaman kısmet olacak? Rabbim bütün dileyenlere de bize de oraları görmeyi ve feyzini almayı nasip etsin inşallah.


 24. 28.Haziran.2010, 02:11
  12
  Devamlı Üye
  [QUOTERABBİM kabul etsin Gümüş bacım..bizlerede bol bol dua et olur mu][/QUOTE]
  Etmezmiyim canım kardeşim, dualarım bütün kardeşlerime. Rabbim razı olsun, sen de dua et inşallah kandilde orada olabilelim. Pasaport alırken hiç beklemediğimiz aksilikler çıktı, bu yüzden istemeden geciktik. Bakalım ne zaman kısmet olacak? Rabbim bütün dileyenlere de bize de oraları görmeyi ve feyzini almayı nasip etsin inşallah.
Git 12 Son