Konusunu Oylayın.: Yasin Süresi Nedir? Yasin Hakkında Geniş bilgiler

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
Yasin Süresi Nedir? Yasin Hakkında Geniş bilgiler
 1. 16.Mart.2007, 21:39
  1
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,997
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Yasin Süresi Nedir? Yasin Hakkında Geniş bilgiler


  Yasin Süresi Nedir? Yasin Hakkında Geniş bilgiler Mumsema YÂSİN SÛRESİ  Kur'ân-ı Kerîm'in otuz altıncı suresi. Seksen üç âyet, yediyüz yirmi yedi kelime ve üçbin harftir. Fasılası nun ve mim harfleridir. Mekkî surelerden olup Cin sûresinden sonra nazil olmuştur.

  On iki ve kırk beşinci âyetlerinin Medine'de nazil olduğuna dair rivâyetler vardır (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'n Dili, İstanbul 1971, V, 4002).

  Yâsin sûresi, ilk âyetinde bulunan yâ ve sin harflerinden dolayı bu ismi almıştır. Bununla berâber "Azime", "Muimme", "Müdafi'ai kadiye" ve "Kalbu'l-Kur'an" isimleri de kullanılmıştır. Kalbu'l-Kur'an, Kur'an'ın kalbi, Müdafi'ai kadiye, sahibinden (onu okuyan ve onunla amel eden kişilerden) her türlü fenalığı defeden, Muimme, sahibine dünya ve ahiretin hayatım kazandıran, ondan dünya ve ahiretin korkularını gideren ve Azme ise, sahibi Allah'ın yanında şerefli olarak zikredilen demektir.

  Yâ ve sin harflerinin ne demek olduğu hakkında, alimlerin farklı yorumları vardır. Fakat bu iki harfin gerçek manasını Allah bilir.

  Sûrenin fasılaları kısadır. Sûrede etkili ve seri ikazlar bulunmaktadır. Âyetleri kısa cümleler halindedir. Sûrenin her yerinde insan kalbine etkili olan ikaz ve uyarılar bulunmaktadır.

  Yasin sûresinin ilk ve en önemli hedef, İslâm inancının esaslarını kurmaktır. Onun için sûrenin ilk âyetlerinde peygamberlik ve Kur'n'ın önemi işlenmiştir:

  "Yâsin. Hikmetli Kur'ân'a and olsun. Sen elbette gönderilmiş elçilerdensin. Dosdoğru bir yol üzerinde, yani üstün ve çok merhametli Allah'ın indirdiği (Kur'ân yolu) üzerindesin" (1-4).

  Yüce Allah bu âyetlerde, sûreye, isim olan yâ ve sin harfleriyle bir de Kur'ân'la yemin ederek Hz. Muhammed (s.a.s)'in peygamberliğini ve onun doğru yolda olduğunu bildirmektedir.

  Ondan sonra bu sûrede, kendilerine gönderilen peygamberleri dinlemeyen, yalanlayıp karşı çıkan kasaba halkının uğradığı kötü sonuç dile getirilmiştir. Sûrenin sonuna doğru tekrar peygamberlikten ve Hz. Muhammed (s.a.s)'den bahsedilmiştir.

  Mekke'de nâzil olan diğer sûrelerde olduğu gibi, Yâsin sûresinde de imân ve itikadla ilgili hususlar işlenmiştir. Sûrede bilhassa kıyâmet sahnelerinden, daha önce gelip geçen insanlarla ilgili ibretli kıssalardan, Yüce Allah'ın varlığını, birliğini, üstün gücünü ve kuvvetini ifâde eden olaylardan bahsedilmektedir. Allah'ın kuvvet ve kudretini gösteren, ölü toprakların yeşerip hayat bulması, günün batmasıyla karanlığa gömülen gecenin manzarası, kendi yörüngesinde yoluna devam eden güneşin görünümü, sonunda kuru bir hurma dalı haline dönünceye kadar konaklara yavaş yavaş uğrak yapan ayın durumu, insanları ve çeşitli yükleri gemilerin sular üzerindeki taşıma gücü ve daha nice ibretli manzaralar, aklı eren insanların düşüncelerine sunulmuştur. Cennet ve cehennem haber verilmiştir.

  Yâsin sûresinin sunduğu bu mesajlar arasında, öldükten sonra dirilme olayı, yani ahiret hayatı, ağırlık noktasını teşkil etmektedir. Çünkü ahiret inancı, sosyal bir varlık olan insanın hayatında son derece önemli bir rol oynamakta ve etkili olmaktadır (Seyyid Kutub, Fi Zilâli'l-Kur'ân,'Beyrut 1971, VII, 6 vd). Ahiret hayatının varlığını kesin bir şekilde haber veren bu âyetlerden bazılarının meâli şöyledir:

  "İnsan, bizim kendisini nasıl bir nutfe (sperma)'dan yarattığımızı görmedi mi ki, şimdi apaçık bir hasım kesildi? Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal verdi: "Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?" dedi. De ki: Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilir" (79).

  İbn Abbas (r.a)'dan nakledildiğine göre, el-As İbn Vail, Hz. Muhammed (s.a.s)'e gelerek, eline aldığı çürük bir kemiği ufaltılmış ve "Ya Muhammed! Allah bu çürümüş kemiği de mi yaratacak?" diye sormuş. Bunun üzerine yukarıda meâli sunulan âyetler nazil olmuştur (Abdulfettah el-Kâdî, Esbâbü'n-Nüzûl, Mısır t.y., 189)

  Yâsin sûresi, Müslümanlar tarafından çok okunan bir sûredir. Diğer surelere nazaran daha fazla rağbet görmektedir. Hz. Muhammed (s.a.s)'in bu sûre hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ettiği çeşitli hadisler vardır. Bu hadislerden bazıları şöyledir:

  "Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar" (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'n, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21).

  "Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz" (Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace, Cenâiz 4; İbn Hanbel, Müsned V, 26, 27).

  Bu hadislerden anlaşıldığı gibi, Yâsin'i okuyarak sevabını ölülerin ruhuna bağışlamak caizdir. Ancak Kur'ân'ın dirilere nâzil olduğu ve insanların, onun manasını anlayarak, emir ve yasaklarına uygun bir şekilde hayat sürdürmeleri için gönderildiği unutulmamalıdır.

  Yâsin sûresi, Yüce Allah'ın varlığına, üstün gücüne ve âhiret yurduna işarette bulunan şu âyetlerde son bulmaktadır:

  "Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini yaratmağa kadir değil midir? Elbette kadirdir! O, çok bilen yaratıcıdır. Onun işi, birşeyi (olmasını) istedi mi, ona sadece "ol" demektir, hemen oluverir. O, öyle yücedir ki, her şeyin hükümdarlığı O'nun elindedir. Ve siz O'na döndürüleceksiniz" (81-83).

  Nureddin TURGAY


 2. 16.Mart.2007, 21:39
  1
  Moderatör  YÂSİN SÛRESİ  Kur'ân-ı Kerîm'in otuz altıncı suresi. Seksen üç âyet, yediyüz yirmi yedi kelime ve üçbin harftir. Fasılası nun ve mim harfleridir. Mekkî surelerden olup Cin sûresinden sonra nazil olmuştur.

  On iki ve kırk beşinci âyetlerinin Medine'de nazil olduğuna dair rivâyetler vardır (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'n Dili, İstanbul 1971, V, 4002).

  Yâsin sûresi, ilk âyetinde bulunan yâ ve sin harflerinden dolayı bu ismi almıştır. Bununla berâber "Azime", "Muimme", "Müdafi'ai kadiye" ve "Kalbu'l-Kur'an" isimleri de kullanılmıştır. Kalbu'l-Kur'an, Kur'an'ın kalbi, Müdafi'ai kadiye, sahibinden (onu okuyan ve onunla amel eden kişilerden) her türlü fenalığı defeden, Muimme, sahibine dünya ve ahiretin hayatım kazandıran, ondan dünya ve ahiretin korkularını gideren ve Azme ise, sahibi Allah'ın yanında şerefli olarak zikredilen demektir.

  Yâ ve sin harflerinin ne demek olduğu hakkında, alimlerin farklı yorumları vardır. Fakat bu iki harfin gerçek manasını Allah bilir.

  Sûrenin fasılaları kısadır. Sûrede etkili ve seri ikazlar bulunmaktadır. Âyetleri kısa cümleler halindedir. Sûrenin her yerinde insan kalbine etkili olan ikaz ve uyarılar bulunmaktadır.

  Yasin sûresinin ilk ve en önemli hedef, İslâm inancının esaslarını kurmaktır. Onun için sûrenin ilk âyetlerinde peygamberlik ve Kur'n'ın önemi işlenmiştir:

  "Yâsin. Hikmetli Kur'ân'a and olsun. Sen elbette gönderilmiş elçilerdensin. Dosdoğru bir yol üzerinde, yani üstün ve çok merhametli Allah'ın indirdiği (Kur'ân yolu) üzerindesin" (1-4).

  Yüce Allah bu âyetlerde, sûreye, isim olan yâ ve sin harfleriyle bir de Kur'ân'la yemin ederek Hz. Muhammed (s.a.s)'in peygamberliğini ve onun doğru yolda olduğunu bildirmektedir.

  Ondan sonra bu sûrede, kendilerine gönderilen peygamberleri dinlemeyen, yalanlayıp karşı çıkan kasaba halkının uğradığı kötü sonuç dile getirilmiştir. Sûrenin sonuna doğru tekrar peygamberlikten ve Hz. Muhammed (s.a.s)'den bahsedilmiştir.

  Mekke'de nâzil olan diğer sûrelerde olduğu gibi, Yâsin sûresinde de imân ve itikadla ilgili hususlar işlenmiştir. Sûrede bilhassa kıyâmet sahnelerinden, daha önce gelip geçen insanlarla ilgili ibretli kıssalardan, Yüce Allah'ın varlığını, birliğini, üstün gücünü ve kuvvetini ifâde eden olaylardan bahsedilmektedir. Allah'ın kuvvet ve kudretini gösteren, ölü toprakların yeşerip hayat bulması, günün batmasıyla karanlığa gömülen gecenin manzarası, kendi yörüngesinde yoluna devam eden güneşin görünümü, sonunda kuru bir hurma dalı haline dönünceye kadar konaklara yavaş yavaş uğrak yapan ayın durumu, insanları ve çeşitli yükleri gemilerin sular üzerindeki taşıma gücü ve daha nice ibretli manzaralar, aklı eren insanların düşüncelerine sunulmuştur. Cennet ve cehennem haber verilmiştir.

  Yâsin sûresinin sunduğu bu mesajlar arasında, öldükten sonra dirilme olayı, yani ahiret hayatı, ağırlık noktasını teşkil etmektedir. Çünkü ahiret inancı, sosyal bir varlık olan insanın hayatında son derece önemli bir rol oynamakta ve etkili olmaktadır (Seyyid Kutub, Fi Zilâli'l-Kur'ân,'Beyrut 1971, VII, 6 vd). Ahiret hayatının varlığını kesin bir şekilde haber veren bu âyetlerden bazılarının meâli şöyledir:

  "İnsan, bizim kendisini nasıl bir nutfe (sperma)'dan yarattığımızı görmedi mi ki, şimdi apaçık bir hasım kesildi? Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal verdi: "Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?" dedi. De ki: Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilir" (79).

  İbn Abbas (r.a)'dan nakledildiğine göre, el-As İbn Vail, Hz. Muhammed (s.a.s)'e gelerek, eline aldığı çürük bir kemiği ufaltılmış ve "Ya Muhammed! Allah bu çürümüş kemiği de mi yaratacak?" diye sormuş. Bunun üzerine yukarıda meâli sunulan âyetler nazil olmuştur (Abdulfettah el-Kâdî, Esbâbü'n-Nüzûl, Mısır t.y., 189)

  Yâsin sûresi, Müslümanlar tarafından çok okunan bir sûredir. Diğer surelere nazaran daha fazla rağbet görmektedir. Hz. Muhammed (s.a.s)'in bu sûre hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ettiği çeşitli hadisler vardır. Bu hadislerden bazıları şöyledir:

  "Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar" (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'n, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21).

  "Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz" (Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace, Cenâiz 4; İbn Hanbel, Müsned V, 26, 27).

  Bu hadislerden anlaşıldığı gibi, Yâsin'i okuyarak sevabını ölülerin ruhuna bağışlamak caizdir. Ancak Kur'ân'ın dirilere nâzil olduğu ve insanların, onun manasını anlayarak, emir ve yasaklarına uygun bir şekilde hayat sürdürmeleri için gönderildiği unutulmamalıdır.

  Yâsin sûresi, Yüce Allah'ın varlığına, üstün gücüne ve âhiret yurduna işarette bulunan şu âyetlerde son bulmaktadır:

  "Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini yaratmağa kadir değil midir? Elbette kadirdir! O, çok bilen yaratıcıdır. Onun işi, birşeyi (olmasını) istedi mi, ona sadece "ol" demektir, hemen oluverir. O, öyle yücedir ki, her şeyin hükümdarlığı O'nun elindedir. Ve siz O'na döndürüleceksiniz" (81-83).

  Nureddin TURGAY

 3. 02.Aralık.2015, 02:29
  2
  İZGEN
  Bayan Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 24.Kasım.2015
  Üye No: 107262
  Mesaj Sayısı: 1,145
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 12

  Cevap: Yâsin Sûresi (Hakkında Geniş bilgiler)
  kuranı kerimin gözbebeği yasini şerifi okumak çok sevap ve çok faziletlidir,genellikle cuma akşamı cenaze arkasından okunan bu süreyi devamlı okumak gerekiyor zira bu süre her derde devadır diye hadislerde bildirilmiştir


 4. 02.Aralık.2015, 02:29
  2
  Bayan Üye  kuranı kerimin gözbebeği yasini şerifi okumak çok sevap ve çok faziletlidir,genellikle cuma akşamı cenaze arkasından okunan bu süreyi devamlı okumak gerekiyor zira bu süre her derde devadır diye hadislerde bildirilmiştir

 5. 27.Ocak.2016, 19:14
  3
  @hmet
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Mayıs.2007
  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 7,755
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: gölbaşı

  Cevap: Yasin Süresi Nedir? Yasin Hakkında Geniş bilgiler

  Yasin suresinin özeti

  Bu sure müteşabih harflerle başlayan diğer Mekkî sureler gibi Kur'an-ı Kerime ta'zim edilmesi, Allah'ın kudretinin ve birliğinin beyan edilmesi, Hz. Peygamber (s.a.)'in görevinin müjdeleme ve uyarma ile sınırlanması, dirilişin ilk yaradılış ve benzeri olmayan eşsiz varoluş gibi gözle görülen maddi delillerle isbat edilmesi gibi akide esaslarını içermektedir.
  Sure Muhammed Mustafa (s.a.)'in Arap olan kavmini ve diğer ümmetleri uyarması için gerçekten Âlemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir elçi olduğunu hikmet dolu Kur'an üzerine yapılan ilahî bir yeminle belirterek başlamaktadır.
  Onun risaleti açısından insanlar iki gruba ayrılmışlardır:
  - Biri imanında ümit olmayan inatçı grup,
  - Diğeri kendilerinde hayır ve hidayet umulan grup.
  Bu iki grubun amelleri de tesbit edilmiş, ezelî ilimle belirlenmiş ve kaydedilmiştir.
  Sonra bunlara, kendilerine ardarda gelen rasullerini yalanlayan, kendilerine tebliğde bulunan kişiyi yalanlayıp öldüren, o cennete girerken kendileri cehenneme giren bir ülke halkı örnek olarak anlatılmıştır. Bunun ardından geçmişte Hakk'ı yalanlayan ümmetlerin helak oluşları hatırlatılmıştır.
  Daha sonra öldükten sonra diriliş, ilâhî kudret ve Allah'ın birliğinin ölü olan toprağın diriltilmesiyle ispat edilmesi, gece ve gündüzün birbirlerini izlemedeki kâinatta var olan Allah'ın göz kamaştırıcı kudretinin beyan edilmesi, güneş, ay ve diğer sabit halde ya da hareket halindeki gezegenlerin insanın emrine verilmesi, gemilerin denizlerde yürütülmesi konularına geçilmiştir.
  Buna paralel olarak inkarcılar mağlubiyete uğramışlar, süratli bir ceza ile uyarılmışlar ve kıyametin korkunç olayları, diriliş için Sûr'a üflen-mesiyle başlayan kabirlerden çıkış.olayı içerisinde Allah'ın acı azabıyla yüzyüze gelmişler, hemen pişmanlıklarını ilân etmişler, dirilişin hak olduğunu itiraf etmişler; ancak önlerinde sadece cehennem ateşini bulmuşlardır. Halbuki onlar şeytanın vesveselerine uymalarından dolayı kınanmışlar ve Allah'ın -dilerse- dünyada kendilerini başka bir mahlûka çevirmeye kadir olduğu kendilerine bildirilmişti.
  Müminlere gelince onları cennet nimetlerinden yararlanacaklar ve kendilerinin sonsuz rahmete sahip bir Rab tarafından güvenlik ve huzur içerisinde olduklarını hissedeceklerdir.
  Cenab-ı Hak daha sonra Rasulünün şair olduğu iddiasını reddetmekte, onun kâfirlere gerçekleri apaçık anlatan, Kur'an'la kalpleri diri olanlar için bir uyarıcı olduğunu bildirmekte ve hayvanların insanlığın emrine tahsis edilmesi, yeme, içme ve giyinme konusunda hayvanlardan yararlanma gibi nimetleri kendilerine ihsan eden Allah'a şükretmenin gereğini bütün insanlara hatırlatmaktadır.
  Allah Tealâ müşriklerin kendilerine herhangi bir fayda temin etmekten âciz olmalarına rağmen kıyamet gününde kendilerine yardım edecekleri ümidiyle putları ilâh edinmeleri ve onların itaatkâr askerleri olmalarını kınamaktadır.
  Öldükten sonra dirilişi inkâr edenlere ilk yaratılış, insanın gelişim merhalelerinde adım adım ilerlemesi, yemyeşil bitkilerin çıkarılması, sonra kurumaları; göklerin ve yeryüzünün yaratılması gibi gözleriyle gördükleri delillerle kesin bir cevap verilerek, bütün bu delillerden elde edilecek olan nihâî sonuçla sure sona ermiştir. Bu nihaî sonuç Allah'ın varlıkları insanın tasavvur edebileceği en hızlı şekilde yaratmaya muktedir olduğu ve O'nun göklerdeki ve yeryüzündeki her şeyin yaratıcısı ve hakiki sahibi olduğu gerçeğidir.
  Kısaca: Bütün sure hissiyatı ve vicdanı şiddetli bir şekilde uyarmakta ve duyuları güçlü bir şekilde tahrik etmekte, insanları yaratıcıyı ve Onun birliğini kabul etmeye, diriliş ve cezaya iman etmeye teşvik etmek için kalpleri tesirli bir şekilde fethetmektedir.
  Ebû Davud'un Sünen'inde Makıl b. Yesâr'dan, Peygamberimiz (s.a.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir: "Ölülerinize Yasin okuyun


 6. 27.Ocak.2016, 19:14
  3
  Üye
  Yasin suresinin özeti

  Bu sure müteşabih harflerle başlayan diğer Mekkî sureler gibi Kur'an-ı Kerime ta'zim edilmesi, Allah'ın kudretinin ve birliğinin beyan edilmesi, Hz. Peygamber (s.a.)'in görevinin müjdeleme ve uyarma ile sınırlanması, dirilişin ilk yaradılış ve benzeri olmayan eşsiz varoluş gibi gözle görülen maddi delillerle isbat edilmesi gibi akide esaslarını içermektedir.
  Sure Muhammed Mustafa (s.a.)'in Arap olan kavmini ve diğer ümmetleri uyarması için gerçekten Âlemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir elçi olduğunu hikmet dolu Kur'an üzerine yapılan ilahî bir yeminle belirterek başlamaktadır.
  Onun risaleti açısından insanlar iki gruba ayrılmışlardır:
  - Biri imanında ümit olmayan inatçı grup,
  - Diğeri kendilerinde hayır ve hidayet umulan grup.
  Bu iki grubun amelleri de tesbit edilmiş, ezelî ilimle belirlenmiş ve kaydedilmiştir.
  Sonra bunlara, kendilerine ardarda gelen rasullerini yalanlayan, kendilerine tebliğde bulunan kişiyi yalanlayıp öldüren, o cennete girerken kendileri cehenneme giren bir ülke halkı örnek olarak anlatılmıştır. Bunun ardından geçmişte Hakk'ı yalanlayan ümmetlerin helak oluşları hatırlatılmıştır.
  Daha sonra öldükten sonra diriliş, ilâhî kudret ve Allah'ın birliğinin ölü olan toprağın diriltilmesiyle ispat edilmesi, gece ve gündüzün birbirlerini izlemedeki kâinatta var olan Allah'ın göz kamaştırıcı kudretinin beyan edilmesi, güneş, ay ve diğer sabit halde ya da hareket halindeki gezegenlerin insanın emrine verilmesi, gemilerin denizlerde yürütülmesi konularına geçilmiştir.
  Buna paralel olarak inkarcılar mağlubiyete uğramışlar, süratli bir ceza ile uyarılmışlar ve kıyametin korkunç olayları, diriliş için Sûr'a üflen-mesiyle başlayan kabirlerden çıkış.olayı içerisinde Allah'ın acı azabıyla yüzyüze gelmişler, hemen pişmanlıklarını ilân etmişler, dirilişin hak olduğunu itiraf etmişler; ancak önlerinde sadece cehennem ateşini bulmuşlardır. Halbuki onlar şeytanın vesveselerine uymalarından dolayı kınanmışlar ve Allah'ın -dilerse- dünyada kendilerini başka bir mahlûka çevirmeye kadir olduğu kendilerine bildirilmişti.
  Müminlere gelince onları cennet nimetlerinden yararlanacaklar ve kendilerinin sonsuz rahmete sahip bir Rab tarafından güvenlik ve huzur içerisinde olduklarını hissedeceklerdir.
  Cenab-ı Hak daha sonra Rasulünün şair olduğu iddiasını reddetmekte, onun kâfirlere gerçekleri apaçık anlatan, Kur'an'la kalpleri diri olanlar için bir uyarıcı olduğunu bildirmekte ve hayvanların insanlığın emrine tahsis edilmesi, yeme, içme ve giyinme konusunda hayvanlardan yararlanma gibi nimetleri kendilerine ihsan eden Allah'a şükretmenin gereğini bütün insanlara hatırlatmaktadır.
  Allah Tealâ müşriklerin kendilerine herhangi bir fayda temin etmekten âciz olmalarına rağmen kıyamet gününde kendilerine yardım edecekleri ümidiyle putları ilâh edinmeleri ve onların itaatkâr askerleri olmalarını kınamaktadır.
  Öldükten sonra dirilişi inkâr edenlere ilk yaratılış, insanın gelişim merhalelerinde adım adım ilerlemesi, yemyeşil bitkilerin çıkarılması, sonra kurumaları; göklerin ve yeryüzünün yaratılması gibi gözleriyle gördükleri delillerle kesin bir cevap verilerek, bütün bu delillerden elde edilecek olan nihâî sonuçla sure sona ermiştir. Bu nihaî sonuç Allah'ın varlıkları insanın tasavvur edebileceği en hızlı şekilde yaratmaya muktedir olduğu ve O'nun göklerdeki ve yeryüzündeki her şeyin yaratıcısı ve hakiki sahibi olduğu gerçeğidir.
  Kısaca: Bütün sure hissiyatı ve vicdanı şiddetli bir şekilde uyarmakta ve duyuları güçlü bir şekilde tahrik etmekte, insanları yaratıcıyı ve Onun birliğini kabul etmeye, diriliş ve cezaya iman etmeye teşvik etmek için kalpleri tesirli bir şekilde fethetmektedir.
  Ebû Davud'un Sünen'inde Makıl b. Yesâr'dan, Peygamberimiz (s.a.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir: "Ölülerinize Yasin okuyun
+ Yorum Gönder