Ömer Nasuhi Bilmen (hayatı ve eserleri) 5 üzerinden 4.60 | Toplam : 10 kişi
 1. 1
  LeoparGS Devamlı Üye
  LeoparGS
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üye No: 26
  Mesaj Sayısı: 1,371
  Tecrübe Puanı: 20
  Yer: İstanbul

  Ömer Nasuhi Bilmen (hayatı ve eserleri)


  Ömer Nasuhi Bilmen

  1883'te Erzurum'un Salasar köyünde doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, annesi Muhibe Hanım'dır. Küçük yaştayken babasının vefat etmesi üzerine, Erzurum Ahmediyye Medresesi müderrisi ve nakibüleşraf kaymakamı olan amcası Abdürrezzak İlmi Efendi'nin himayesine girdi. Amcasının ve Erzurum müftüsü Narmanlı Hüseyin Efendi'nin rahle-i tedrisinden geçti.
  İki hocası da yakın aralıklarla ölünce, 1908'de İstanbul'a giderek derslerine devam ettiği Fatih dersiamlarından Tokatlı Şakir Efendi'den icazet aldı. Ders Vekâleti'nce açılan imtihanı kazanarak 1912'de dersiâmlık şahadetnâmesi aldı. Bu arada okumakta olduğu Medresetü'l kudat'ı da bitirdi. 1912 yılının eylül ayında Bayezid Medresesi dersiâmı olarak göreve başladı. 1913'te Fetvahane-i Ali müsevvid mülazımlığına tayin edildi. Bir yıl sonra başmülazımlığa terfi edildi. 1915'te Heyet-i Te'lifFiyye üyesi oldu, 1922'de bu dairenin kaldırılması üzerine dersiamlığa devam etti.
  1943'te İstanbul müftülüğüne getirildi. 30 Haziran 1960 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin beşinci Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı ve daha bir yılını bile doldurmadan emekliye ayrıldı. On ay gibi kısa bir sürede görevinden ayrılmasının nedeni, dönemin yöneticilerinin Türkçe ezan ve daha birçok konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nı politik amaçlarına alet etmek istemesiydi. Ömer Nasuhi Bilmen de, selefleri gibi dini meseleler konusunda asla taviz vermeyen bir yapıya sahipti. Nitekim, 1960'lı yıllarda dinde reform gerekliliğini savunan ve bunun için çabalayanlara: "Bozulmayan bir dinde reform mu olur" diyor ve İslam'ın ortaya koyduğu iman, ahlak ve hukuk ilkelerinin orijinalliğini, evrenselliğini kendinden beklenen liyakat ve cesaretle savunuyordu.
  Uzun memuriyet hayatı boyunca öğretmenlik hizmetinde de bulunan Ömer Nasuhi Bilmen, Darüşşafaka Lisesi'nde yirmi yıla yakın bir süre ahlak ve yurttaşlık dersi okuttu. İstanbul İmam Hatip Okulu'nda ve Yüksek İslam Enstitüsü'nde usul-i fıkıh ve kelam dersleri verdi. Hayatının sonuna kadar ilmi çalışmalarını sürdürdü ve sekiz ciltlik tefsirini emekli olduktan sonra yazdı. 12 Ekim 1971'de İstanbul'da vefat eden Ömer Nasuhi Bilmen Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğine defnedildi.
  Ömer Nasuhi Bilmen, İstanbul müftülüğüne tayin edildiği tarihten itibaren vefat edinceye kadar gerek ilmi ve ahlaki otoritesi, gerekse sâmimi dindarlığı ve tevazuu ile dini konularda ülke insanının başlıca güven kaynağı olmuştu. Ehl-i sünnet mezhebini şahsında tam bir liyakatle temsil ettiği için herkesin sevgi ve saygısını kazanmıştı. Bunda şüphesiz, yaşadığı sürece aktif politikanın dışında kalmasının da önemli bir rolü vardır. Arapça ve Farsça'yı da çok iyi bilen, Türkçe ile birlikte üç dilde şiir yazabilen Ömer Nasuhi Bilmen, bir ara Fransızca'ya da merak sarınış ve bu dili de tercüme yapabilecek kadar öğrenmişti. Kendisi Erzurum ağzı ile konuştuğu halde eserlerinde kullandığı üslup ağdalı fakat mükemmel denebilecek kadar sağlamdır. Gençliğinde yazdığı Türkçe ve Farsça şiirlerinde de duygu, düşünce ve ölçü açısından oldukça başarılıdır.
  Hayatının büyük bir kısmını telifle geçiren ve temel İslami ilimler alanında çok sayıda eser veren Ömer Nasuhi Bilmen'in başlıca eserleri şunlardır:

  Latin harflerinin kabulünden sonra Türkiye'de İslam hukuku alanında kaleme alınmış ilk ve en muhtevalı eser olan ve o dönemde akademik çevrelerde büyük yankı uyandıran Hukuk-ı Islamiyye ve Islahat-ı Fıkhıyye Kâmûsu; mezhepler arası mukayeseli sistematik bir İslam hukuku kitabıdır. Onun Türkiye çapında tanınmasını sağlayan diğer önemli bir eseri de, Büyük İslam İlmihali' dir. Günümüz gençliğinin anlayabilmesi için sadeleştirilmiştir. Diğerleri ise;

  1-Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi
  2-Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Tefsiri,
  3-Büyük Tefsir Tarihi,
  4-Kur'an-ı Kerim'den Dersler ve Öğütler,
  5-Sure-i Fethin Türkçe Tefsiri
  6-İ'tilâ-yı İslam ile İstanbul Tarihçesi,
  7-Hikmet Goncaları,
  8-Muvazzah-ı İlm-i Kelâm,
  9-Mülahhas İlm-i Tevhid
  10-Akaid-i-İslamiye,
  11-Yüksek islam Ahlakı,
  12-Dini Bilgiler'dir.

  Ömer Nasuhi Bilmen'in ayrıca gençlik yıllarında Farsça olarak yazıp Türkçe'ye çevirdiği Nüzhetü'l ervah adlı bir divançesiyle,İki Şükûfe- i Taaşşuk adlı bir de, romanı vardır.  İlgili Yazılar

 2. 2
  LeoparGS Devamlı Üye
  LeoparGS
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üye No: 26
  Mesaj Sayısı: 1,371
  Tecrübe Puanı: 20
  Yer: İstanbul

  Ömer Nasuhi Bilmen ve Yüksek İslam Ahlakı


  Ömer Nasuhi Bilmen ve Yüksek İslam Ahlakı
  Ömer Nasuhi Bilmen Hoca, büyük hukukçulardan biriydi. Hayatını İslami ilimlere vermiş, yaşadığı devrin en büyük İslam âlimlerindendi. Müslümanlar akın akın onun huzuruna gider fetva isterlerdi.

  Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri hastalanmıştı. Onu ziyarete gittim. Yere serili bir yatağın üzerinde yorganı sırtına almış, hocam oturuyor... Buyurdu ki, "Şu tefsiri bitirip ölmeyi diliyorum Allah'tan..." Gerçekten Allah onun duasını kabul etti. On ciltlik tefsirini tamamladı ve vefat etti.

  O fakihti, müfessirdi, muhaddisti, siyer âlimiydi. Onun mezarını ziyaret ettiğimde diyorum ki, "Burada büyük bir kütüphane yatıyor." Nasuhi Efendi ayaklı kütüphaneydi. Allah rahmet etsin. Bizi de onun şefaatine nail etsin.

  Ömer Nasuhi Bilmen Hocamın "Yüksek İslam Ahlakı" kitabını okumanızı tavsiye ederim. Hoca, Darüşşafaka Lisesi'nde 20 yıla yakın bir süre ahlak dersleri okutmuştu. Yüksek İslam Ahlakı bir başucu kitabıdır. İslam ahlakını çok iyi anlatır.

  İman sayesinde oluşan ahlak, hayatımızda adeta bir bekçi gibidir. Yanlış bir şey yapmak istediğimiz zaman, "Hayır yapma! Bu doğru değil!" der. Fakat Allah'a iman etmeyen bir insanın ahlakı sadece toplum içindeyken kendini gösterir. O kişi yalnız kalınca "Ne de olsa kimse görmüyor" deyip, istediği gibi hareket eder. İmanlı kişi ise herkesten önce kendini Allah'a beğendirmeye uğraşır.

  Cemaatlere kuvvet veren de ahlaktır. Ahlaksız insanın hizmeti olamaz. Aileler, şirketler, cemaatler ve millet; bunların hepsi ahlakla yaşar, ahlaksızlıkla da ölürler.

  Allah, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sıkıntılar karşısında sabretmeyi, insanlara karşı hoşgörülü olmayı, fedakârlığı, itaati, doğruluğu, vefayı, adaleti, sadakati, alçakgönüllülüğü, merhameti, şefkati, öfkeyi yenmeyi ve daha birçok ahlakî özelliklere uymamızı emreder. Çünkü bu emirlere uymak, insanın hem dünyasını hem ahiretini cennet eder.

  Vicdan gizli bir terazidir. İnsanın her davranışını tartar. Mesela kediye tekme atan adamın içi kararır. Kediye yiyecek veren adamın ise içi rahat eder. Vicdan elle tutulup gözle görülemez; ama insanın hareketlerinde çok etkili bir manevi organımızdır...

  Akif diyor ki:

  "Kanayan bir yara gördüm mü, yanar ta ciğerim..." İşte burada yanan vicdandır. Vicdanı iyi anlamak için vicdansızlara dikkat etmek lazım.

  Şehirlerde yaşayan vicdansızlar, ormandaki vahşi hayvanlardan daha çok zarar verir.

  Dikkatinizi çekmek istediğim diğer bir husus da şudur: Ahlaki kuralları Allah koyar!..

  Bu sebepten ahlaki kurallar zamana göre değişemez. Onlar öyle kurallardır ki, her daim geçerlidir. Yemek, içmek insani bir kuraldır. Bu kural zamana göre değişmez. Manevi değerler de zamana göre değişmez ve her zaman geçerlidir. Ve her zaman kurtarıcıdır.

  Ahlakta güçlü irade, insana en başta lazım olan şeydir.

  Mesela sahabedeki şuura dikkat edelim...

  Ömer Nasuhi Hocam mum gibiydi... O yandı bizi de aydınlatır inşallah... Allah rahmet etsin. Bizi de onun şefaatine nail etsin.


  HEKİMOĞLU İSMAİL
  Zaman


 3. 3
  MustafaSevdali Emekli
  MustafaSevdali
  Emekli

  Profili:
  Üye No: 1568
  Mesaj Sayısı: 76
  Tecrübe Puanı: 0

  --->: Ömer Nasuhi Bilmen


  Hocam ben ilmihal kitabı almak istiyorum.

  Büyük İslam İlmihali
  Ömer Nasuhi Bilmen


 4. Reklam

 5. 4
  MustafaSevdali Emekli
  MustafaSevdali
  Emekli

  Profili:
  Üye No: 1568
  Mesaj Sayısı: 76
  Tecrübe Puanı: 0

  --->: Ömer Nasuhi Bilmen


  Ömer Nasuhi Bilmen kimdir?


 6. 5
  Ecrinim Hüvel Baki..
  Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Profili:
  Üye No: 69122
  Mesaj Sayısı: 3,566
  Tecrübe Puanı: 92
  Yer: Akdeniz

  Allah c.c. razı olsun kardeşim,sayenizde güzel bilgilerle donanıyoruz
  emeğinize sağlık


 7. 6
  Desert Rose Kıdemli Üye
  Desert Rose
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 11,243
  Tecrübe Puanı: 163

  Babamdan bana kalan birçok kitaplar arsında
  Ömer Nasuhi Bilmen hoca efendinin birkaç eseride vardı.
  Önceleri O kitapların kıymetini bilemedim okumadım
  ama bir kaç yıldır okuyorum çok kıymetlilermiş
  Bir kaç eserini okudum ve eserlerini çok beğendim.
  Değerli hizmetler vermiş büyük hukukçu ve alim
  Ömer Nasuhi bilmen hoca efendiye
  Allah c.c rahmet eylesin mekanı Cennet olsun
  LeoparGS paylaşımın için Allah c.c razı olsun
  sayende Hoca efendinin oto biyografisini okumuş oldum
  Ellerine sağlık kardeşim..:)


 8. 7
  ravza 2 ALLAH C.C garip bir kulu
  ravza 2
  ALLAH C.C garip bir kulu

  Profili:
  Üye No: 72957
  Mesaj Sayısı: 1,176
  Tecrübe Puanı: 21

  Cemaatlere kuvvet veren de ahlaktır Ahlaksız insanın hizmeti olamaz Aileler, şirketler, cemaatler ve millet; bunların hepsi ahlakla yaşar, ahlaksızlıkla da ölürler

  RABBİM razı olsun


 9. 8
  emira kiliç Misafir
  Misafir

  Allah ondan onun gibilerinden razı olsun.


+ Yorum Gönder