İslamda pantolon giymek 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi
 1. 1
  hafiz_e Devamlı Üye
  hafiz_e
  Devamlı Üye
  hafiz_e - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 1022
  Mesaj Sayısı: 122
  Tecrübe Puanı: 3

  Kadının Pantolon Giymesi


  Pantolon giyme hususunda da diyanete baktığınızda giyersiniz takvayı ölçü alırsanız giymezsiniz..

  her şeyden uzak sadece çevremizdeki kızları gözlemlediğimizde pantolon giyenlerin çok rahat ve erkeksi tavır sergilediklerini görürüz..

  çünkü pantolon giyinmiştir ve rahat hareket edebilir mantığı hakim olmuştur..ister istemez,farkında olur ya da olmaz..

  şimdi herkes karşı gelecek bu düşünceye ama bu böyle aksi de olmayacaktır..hala kadınların bu pantolon giyme sevdasını anlayabilmiş değiliz..
  ALLAH ıslah etsin ne diyelim..

  İlgili Yazılar

 2. 2
  BiLaL HaTTaB DeLi MoLLa
  BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa
  BiLaL HaTTaB - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 12484
  Mesaj Sayısı: 1,717
  Tecrübe Puanı: 22
  Yaş: 35
  Yer: Ne KaRa aN? YıLLaR KaRa...

  --->: Kadının Pantolon Giymesi


  Sâlim b. Abdullah b. Ömer’in(ra) şöyle dediği rivâyet edilmiştir:

  “Mes­cidde İbn Ömer’le oturuyorduk. Derken Şamlılardan bir adam geldi ve ona temettü haccını sordu. İbn Ömer: “Bu, güzel bir şeydir.” dedi. Adam: “Fakat baban bunu yasaklıyordu.” dedi. İbn Ömer ada­ma: “Yazıklar olsun sana! Babam bunu yasaklamış olabilir; ama Re­sû­lullah (s.a.v.) bunu yapmış ve yapılmasını emretmiştir. Şimdi sen Resûlullah’ın emrine mi yoksa babamın yasağına mı uyarsın?” karşı­lığı verdi. Adam: “Resûlullah’ın emrine uyarım.” dedi. İbn Ömer: “Ar­tık git.” dedi.

  Bir tarafta Ömer(ra), diğer tarafta Ömer'in oğlu Abdullah(ra)... İkisi de sahabe. Rasulullah'ın(sas) sözüne karşı bir sahabenin fetvasının dahi geçerliliği yoksa, bir alimin fetvasının hiç geçerliliği yoktur nezdimizde.

  Bazı Müslümanlar, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in(ra) sözlerini delil göstererek İbn-i Abbas'a(ra) itiraz etmeleri üzerine İbn Abbas(ra) şöyle buyurdu:

  "Üzerinize taş inmesinden korkulur. Ben size Rasulullah şöyle buyurdu diyorum. Siz de Ebu Bekr ve Ömer şöyle buyurdu diyorsunuz."

  Ben sizlere Allah Rasulü'nün(sas) hadisini söylüyorum, siz kalkmış hadise karşı Esad Efendi'nin sözünü delil getiriyorsunuz.

  Bu hep böyle süregelmiştir. Kimin kaybedip, kimin kazanacağını ise Allah(cc) Kitab'ında, Rasulullah(sas) Sünnet'inde açıklamıştır.

  Hafız İbn Receb(rh.a.) şöyle demiştir:

  "Kendisine, Rasûlullah’ın(sav) emrinin ulaştığı ve onu bilen her insanın yapması gereken ve onun hakkında vacip olan şudur: İleri gelen bir âlimin görüşüne aykırı olsa dahi bu emri halka duyurup açıklamak ve onlara öğüt verip, Hz. Pey­gamber’in emrini yerine getirmelerini emretmek.

  Çünkü Allah Rasûlü‎’nün emri, yüceltilmeye ve uyul­ma­ya, bazı konularda yanılarak sünnete aykırı düşebilen herhangi bir büyük âlimin görüşünden daha lâyıktır. Bu se­bep­le sahâbîler ve onlardan sonra gelen nesiller, sahih sünnete aykırı davranan herkesi eleştirmişler ve bazen bu eleştirinin dozunu çok yükseltmişlerdir. Bunu ise, o insan­lara kin ve nefret duydukları için yapmamışlardır. Aksine onlar, sevip, de­ğer verdikleri insanlardır. Ancak gönülle­rinde Hz. Peygam­ber’in sevgisi daha ileri ve onun emri bü­tün yaratıkların emrinin üstündedir. Allah Rasûlü‎’nün(sav) emri ile başkalarının emri çatışınca, Allah Rasûlü‎’nün(sav) emri öne alınıp uyulmaya daha lâyıktır. Yanlış içtihadının sorumluluğu bağışlanmış olsa bile, Allah Rasûlü‎’nün emrine muhalif görüş bildiren âlimlere duyu­lan sevgi ve saygı, Hz. Peygamber’in emrine uymaya engel olamaz!"


  Dileyen dilediğini yapabilir. Yollar açık...

  ve's-Selam...


 3. 3
  OGOG AZA
  OGOG
  AZA
  OGOG - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 48550
  Mesaj Sayısı: 237
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 54

  --->: Kadının Pantolon Giymesi


  Esad Efendi dayanaksız konuşmaz,
  O zat 63 yıllık ömrünü Kuran ve Sünnet üzere harcamış. O yolda iken de son nefesini vermiş.

  Bilal_Hattab Efendi kaynak getiriyor, Esad Hocaefendi kafasından uyduruyor(!), komedinin alâsı.

  Cevaplanacak bir yazı bile değil, ama her neyse.


 4. Reklam

 5. 4
  BiLaL HaTTaB DeLi MoLLa
  BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa
  BiLaL HaTTaB - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 12484
  Mesaj Sayısı: 1,717
  Tecrübe Puanı: 22
  Yaş: 35
  Yer: Ne KaRa aN? YıLLaR KaRa...

  --->: Kadının Pantolon Giymesi


  Alıntı
  Esad Efendi dayanaksız konuşmaz,
  İnsanlar hata edebilir. Zira hepsi sadece birer "İNSAN"dır. Onları farklı konumlarda değerlendirmek maalesef ümmetin en büyük çıkmazı olmuş.

  Süleyman et-Teymî’nin(rh.a) şöyle der:

  “Her alimin ruhsatını (ya da her alimin zellesini) alacak olursan, bütün kötülükleri kendinde toplamış olursun.” [Zehebî, Siyeru A’lami’n-Nubela, 6/198; İbn Hazm, el-İhkam, 6/883; Ebubekr el-Hallâl, el-Emru bi’l-Ma’ruf ve’n-Nehyi ani’l-Munker, s:207]


  Alıntı
  O zat 63 yıllık ömrünü Kuran ve Sünnet üzere harcamış. O yolda iken de son nefesini vermiş.
  "Onlar bir ümmetti, geldi geçti... Onların kazandığı kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz." (Bakara/134)

  Kıstasımız kişiler değil, Kur'an ve Sünnet'tir. Ömrünü bu yolda harcamış nicelerini gösterebiliriz ki, nice hataları olabilmiştir.

  Meseleyi "kişiler"e indirgemeyin; zira çıkmaza girer. Benim hocam senin hocanı döver mantığı ile değil, Kur'an ve Sünnet süzgeçleri ile değerlendirilmelidir meseleler.

  Ömrünü bu yola harcamış onlarca alimin de karşı fetvasını burada paylaşabiliriz. Bu ihtilaflar birer renktir, güzelliktir; ancak ihtilafları yani bu renkleri ve güzellikleri savaşa çevirmenin de gereği yoktur. Bize düşen "efendiler"e uymak değil, Kur'an ve Sünnet'e uymaktır. Bana, bunun Kur'an ve Sünnet'ten "giyilebilirliğine" dair bir delil sunabilir misiniz? Zorlama te'villere yeltenmeden sunabilen varsa, bilmediklerimizi öğretsin, dua edelim kendisine...


  Alıntı
  Bilal_Hattab Efendi kaynak getiriyor, Esad Hocaefendi kafasından uyduruyor(!), komedinin alâsı.
  Ortada bir komedi varsa, o da sizin şu aşağılayıcı ve ilimden uzak söylemlerinizdir.

  Biz kimseye kafasından uyduruyor demedik. Bu, belki farkında olmadan, bana attığınız iğrenç bir iftiradır.

  Ve ayrıca, kaynaklarımıza da güveniyoruz. Zira; kaynaklarımız hatadan münezzeh olan kaynaklardır; hata ihtimali olabilecek ictihad ya da kişisel görüşler değil !


  Alıntı
  Cevaplanacak bir yazı bile değil, ama her neyse

  Kur'an ve Sünnet'ten delil sunuldu mu insanlara, yüz çevirip gidiyorlar, cevap yazılacak dahi değere sahip görmüyorlar.

  Ama filan efendinin uçmalarından bahsetsek almadığımız dua kalmaz.

  "Böyle iken Allah bir olarak anılınca âhirete iman etmeyenlerin yürekleri burkulur da, O’ndan başkalarından bahsedilince(putları, hayali güçleri) derhal yüzleri güler." (Zumer/45)

  Bu ayet-i kerime her ne kadar Hz. Peygamberin(sas) zamanında yaşanan somut bir olayı anlatmak, müşriklerin kendi ilahlarından söz edildiğinde ferahladıklarını, keyiflerinden dört köşe olduklarını; Tevhid anlayışından söz edildiğinde ise keyiflerinin kaçtığını ve nefret ettiklerini ortaya koyuyorsa da işin aslına bakıldığında çeşitli ortamlarda ve zamanlarda gözlemlenebilecek psikolojik bir durumu sergilediği anlaşılmaktadır.

  Evet... İtiraf edilmeli ki, bugün insanlar Allah'ın(cc) ayetlerinden çok, Rasulünün(sas) sözlerinden çok; ya nefislerine ve akıllarına ya da "Efendilerine" kulak vermektedirler.

  "De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular âlemini bilen Allahım! İhtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin." (Zumer/46)

  Rabbimizden dosdoğru yolunu, evvela kendimiz, sonra tüm kardeşlerimiz için istiyoruz.

  "İhdine's-sırata'l-mustaqîm"

  ve's-Selam...


 6. 5
  OGOG AZA
  OGOG
  AZA
  OGOG - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 48550
  Mesaj Sayısı: 237
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 54

  Alıntı
  OGOG kardeş -kendi yazdıklarınız harici-her yazılanı komedi olarak görüyorsunuz farkında mısınız
  Böyle birşey olmadı. Mahmud Es'ad Coşan' ı tanıyanlar ki cumhur onu tanır, hassasiyetini, sünnete bağlılığını, sağlam duruşunu bilir. Hata edemezmi, kuldur, elbette eder, ancak hatasının hayati bir hata olması ihtimali Bilal Hattab'ınkinden milyon kere azdır.

  Alıntı
  Kıstasımız kişiler değil, Kur'an ve Sünnet'tir. Ömrünü bu yolda harcamış nicelerini gösterebiliriz ki, nice hataları olabilmiştir.
  Evet, böyle ise banane Bilal Hattab'ın yazdıklarından.

  Konu ne?
  Ashabı Kiram zamanında olmayan pantolon ve benzeri giysinin, günümüzde, tesettür amaçlı, yine görünmeyecek şekilde giyilmesi HŞ ile men edilen "kadının erkeğe benzemesi kapsamındamıdır".

  Baktık Kur'anı kerim'e, yok.
  Baktık HŞ'e aynı anlamlısı yok.

  İlmin yeterli ise otur düşün kendin karar ver, yetersiz ise ilmine güvendiklerine sor. Zaten kendi kafanda konu bir miktar anlam kazanmış ve bir şekil almıştır. Sonrası ilmine güvendiklerin ile istişare etmektir.

  Konunun özeti budur. Senin hocan benim hocam ile ne ilgisi var.

  Alıntı
  Ortada bir komedi varsa, o da sizin şu aşağılayıcı ve ilimden uzak söylemlerinizdir.
  Alimin fetvası ilimden uzaklaşmak değil ilmi aramaktır ama aşağılayıcı olduğu doğrudur. Kim kendini yüceltirse zelil olur, zelil eden ben değilim, olmayız da inşaallahu teala.


 7. 6
  tuallin Devamlı Üye
  tuallin
  Devamlı Üye
  tuallin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 47177
  Mesaj Sayısı: 102
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 37

  OGOG adlı üyeden alıntı;

  Konu ne?
  Ashabı Kiram zamanında olmayan pantolon ve benzeri giysinin, günümüzde, tesettür amaçlı, yine görünmeyecek şekilde giyilmesi HŞ ile men edilen "kadının erkeğe benzemesi kapsamındamıdır".

  Baktık Kur'anı kerim'e, yok.
  Baktık HŞ'e aynı anlamlısı yok.

  İlmin yeterli ise otur düşün kendin karar ver, yetersiz ise ilmine güvendiklerine sor. Zaten kendi kafanda konu bir miktar anlam kazanmış ve bir şekil almıştır. Sonrası ilmine güvendiklerin ile istişare etmektir.

  Konunun özeti budur. Senin hocan benim hocam ile ne ilgisi var.

  "Sizin için en çok korktuğum, saptırıcı olan önderlerdir." [Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/441]


 8. 7
  abd-rahman Devamlı Üye
  abd-rahman
  Devamlı Üye
  abd-rahman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 55077
  Mesaj Sayısı: 77
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 33

  tuallin kardeş söylediklerine katılıyorum....ve kadın karşıcinsin bakışlarını üzerine çekecek elbiseler dışında ne isterse giysin diyorum..(sadece bu konu için ama)


 9. 8
  alpgirayhan Devamlı Üye
  alpgirayhan
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üye No: 57277
  Mesaj Sayısı: 104
  Tecrübe Puanı: 2

  Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellemin Hanımı Ayşe validemizin elbisesiyle giyinme tarzıyla başının örtüsüyle .. kadının elbisesi birisi gökteki yıldız birisi yerdeki kum tanesi ise sorun var demektir ... kadın elbisesini Ayşe validemizinkine benzetmesi gerekir ...

  Madem O bizim için bir örneklikti kendisi ailesi aile hayatıyla. O halde böyle olmalı öyle değil mi?

  Selamün Aleyküm!


 10. 9
  abd-rahman Devamlı Üye
  abd-rahman
  Devamlı Üye
  abd-rahman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 55077
  Mesaj Sayısı: 77
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 33

  doğru dersin kardeş ama o zamanda binek deveydi şimdi taksi oldu.... :)


 11. 10
  alpgirayhan Devamlı Üye
  alpgirayhan
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üye No: 57277
  Mesaj Sayısı: 104
  Tecrübe Puanı: 2

  Ben hanımı Hz. Ayşe validemizin Kıyafetine göre örtüsüne göre düzenliyorum sende .. ne istersen onu yap .. ozaman : )bakalım develer taksimi olmuş ozaman zamanı gelince görelim : )


 12. 11
  abd-rahman Devamlı Üye
  abd-rahman
  Devamlı Üye
  abd-rahman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 55077
  Mesaj Sayısı: 77
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 33

  benim hanımım yok ki:) ALLAHIM daim etsin kardeş ALLAH eşinin yardımcısı olsun.


 13. 12
  alpgirayhan Devamlı Üye
  alpgirayhan
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üye No: 57277
  Mesaj Sayısı: 104
  Tecrübe Puanı: 2

  bak ben bunu açıklamaktan dilimde tüy bitti bir kez daha açıklayacağım ... şeytan Allah Azze ve Celle'ye dediki "ben ateşten yaratıldım O toprak buna mukabil ben ondan üstünüm ona secde etmem" dedi ... burda bir şeytan mantığı görüyoruz bir doğruya istinaden bir bağtılı kabul ettirmeye çalıştı aklınca Allah Azze ve Celle'ye..

  ben ateşten yaratıldım o toprak < bu doğru idi .. bak bu doğruya istinaden dolayısıyla ben ondan üstünüm (Hz. Adem'den) ben ona secde etmem <bu bağtılı kabul ettirmeye çalıştı..

  şeytan mantığı bu tamam ozamanki develer taksi oldu bu doğru < ama bu doğruya istinaden pantolon bağtılını veya başka bir bağtılı kabul ettirmeye çalışmak şeytan mantığıdır ...

  hatayı kabul etmek ise Hz. Adem mantığıdır ...
  Bir insan hatayı kabul ederse aynı zamanda tövbede etmiş olur bir bakıma tövbedir bu ...

  Selamün Aleyküm!...


 14. 13
  abd-rahman Devamlı Üye
  abd-rahman
  Devamlı Üye
  abd-rahman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 55077
  Mesaj Sayısı: 77
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 33

  anlatmak istediğimi anlamadın galiba kardeş o zaman ki develer oldu taksi... ve şimdide o zamanki giyilenler yerini pardesüye eşarba bıraktı vs. ben kimseye açıklığı kabul ettirmeye çalışmıyorum. o zamanlarda ayağına keçe giyiyorsan örnek şimdi ayakkabı giyersin ikiside örtünmeyi sağlıyor mu evet peki batıl bunun neresinde anlamadım.hatalıysam ALLAHIM affetsin amin.aleykum selam.
  eskiden kılıç kullanılırdı şimdi silahlar kullanılıyor.düşün kılıçla mertçe savaşırsın ama silahla uzaktan bi ateşle düşmanı vurursun............ama müslümanlar silah kullansa bile namertlik yapmazlar............örnek çok yani.


 15. 14
  alpgirayhan Devamlı Üye
  alpgirayhan
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üye No: 57277
  Mesaj Sayısı: 104
  Tecrübe Puanı: 2

  ben başka bişi diyoruuum sen başka bişi anlatıyorsun : ) sende ne anlamak istiyorsan onu anla o halde : )


+ Yorum Gönder
Git 12 Son