+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Hümeze suresinin nüzul sebebi ve hikmeti Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hümeze suresinin nüzul sebebi ve hikmeti

  Reklam
  Sual: Hümeze suresini inceliyorum. malını infak etmeyi teşvik var. biriktirip sayanlara cehennemliksiniz deniyor. hangi olayın ardından veya önünden bu sure nazil oldu acaba? hürmet ve muhabbetle... ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: hümeze suresinin nüzul sebebi ve hikmeti


  Reklam  Cevap: Surenin Hikmeti:


  Mekke döneminde inen bu sure, insanlar arasında görülen bir ahlâkî proplemin tedavisi hakkındadır: Başkalarını onların bulunmadığı bir yerde gıybetini yaparak veya hazır oldukları bir yerde ayıplayarak incitme.

  Sure, insanları çokça ayıplayan, inciten, başkalarının değerini düşü*rüp küçümseyen, alay edenlerin şiddetli azabına uğrayacaklarını haber vererek ile başladı: "Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi ve ayıpla*mayı adet edinen her kişinin vay haline!" (1. ayet).

  Sonra sure, orada ebedî kalacaklarmış gibi dünyada mal toplama hır-sındakileri yerdi: "Ki o, malı yığıp onu tekrar tekrar sayandır.." (2. ayet).

  Sure adı geçen iki gruba yönelik azarlama ve onların sonlarını -ki o, cehennem ateşine atılmaktır- haber vererek bitmiştir. [3]

  Humeze Suresi Nüzul Sebebi:


  Ata', Kelbi ve Süddi, bu sure Ahnes b. Şurayk hakkında indi; Rasulul-lah (s.a.) başta olmak üzere insanlara kaş göz işareti yapıp gıybet ediyor*du, demişlerdir.

  Mukatil, Velid b. Muğire hakkında indi; Peygamber (s.a.)'i gıybet edi*yor, yüzüne karşı da incitiyordu, dedi. Ümeyye b. Halefin de bunu yaptığı rivayet edilmiştir.

  Muhammed b. İshak ve Süheyli dediler ki: Biz bu sürenin Ümeyye b.

  Halef hakkında indiğini duyardık.[4] İbni Cerir, Osman ve İbni Ömer'den de bunu rivayet etti.

  Ebu Hayyan şöyle diyor: Ahnes b. Şurayk veya As b. Vail, Cemil b. Mamer, Velid b. Muğire ya da Ümeyye b. Halef hakkında indiğine dair söz*ler vardır. Tamamı hakkında inmiş de olabilir. Aslında bu vasıflan barındı*ran herkes için umumidir.[5]

  Buna göre lafız, asıl olarak muayyen bir şahsı gösteriyorsa da hüküm umumidir. Allah Tealâ'nm Nun süresindeki: Alabildiğine yemin edene bo*yun eğme..." (10-15.) ayetleri de böyledir. Allah Tealâ sıfatları ardarda sıra*ladı ve aslında muayyen bir insan tipini murat ettiği anlaşıldı.

  Muhakkik ve usulcülerde genel kaide, sebebin hususiliğine ve lafzın umumiliğine ters olmamasıdır. [6]
  _____________________
  [3] Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/624.

  [4] Razi,XXXII/91.

  [5] el-Bahru'l-Muhit, VIII/510.

  [6] Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/624-625.


+ Yorum Gönder
hümeze suresinin indiriliş sebebi,  hümeze suresinin iniş sebebi,  hümeze suresinin nüzul sebebi,  kısaca Hümeze suresinin nüzul sebebi nedir,  hümeze suresinin sebebi nuzu,  hümeze nuzul sebebi