Nankörlükle ilgili ayetler 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir
     

  Nankörlükle ilgili ayetler


  Nankörlükle ilgili ayetlere örnekler verir misiniz ? Nankörlük hakkında ayetlere örnekler verir misiniz ?

 2. 2
  Desert Rose Kıdemli Üye
  Desert Rose - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Desert Rose
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 13,682
  Tecrübe Puanı: 187
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: nankörlükle ilgili ayetler


  Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

  Öyleyse (yalnızca) Beni anın, Ben de sizi anayım; ve (yalnızca) Bana şükredin ve (sakın) nankörlük etmeyin (Bakara Suresi, 152)

  Sen, onlar için ister bağışlanma dile, istersen dileme Onlar için yetmiş kere bağışlanma dilesen de, Allah onları kesinlikle bağışlamaz Bu, gerçekten onların Allah'a ve elçisine (karşı) nankörlük etmeleri dolayısıyladır Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez (Tevbe Suresi, 80)

  Andolsun, Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra bunu kendisinden çekip-alsak, kuşkusuz o, (artık) umudunu kesmiş bir nankördür (Hud Suresi, 9)

  Böylece Biz seni, kendisinden önce nice ümmetler gelip-geçmiş olan bir ümmete (elçi olarak) gönderdik; sana vahyettiklerimizi onlara okuyasın diye Oysa onlar Rahman'a nankörlük ediyorlar De ki: "O, benim Rabbimdir, O'ndan başka İlah yoktur Ben O'na tevekkül ettim ve son dönüş O'nadır" (Ra'd Suresi, 30)

  "Rabbiniz şöyle buyurmuştu: “Andolsun, eğer şükrederseniz gerçekten size artırırım ve andolsun, eğer nankörlük ederseniz, şüphesiz, Benim azabım pek şiddetlidir" (İbrahim Suresi, 7)

  Size her istediğiniz şeyi verdi Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür (İbrahim Suresi, 34)

  Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için Öyleyse yararlanın, ilerde bileceksiniz (Nahl Suresi, 55)

  Allah bir şehri örnek verdi: (Halkı) Güvenlik ve huzur içindeydi, rızkı da her yerden bol bol gelmekteydi; fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti, böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak, ona açlık ve korku elbisesini tattırdı (Nahl Suresi, 112)

  Çünkü saçıp-savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır; şeytan ise Rabbine karşı nankördür (İsra Suresi, 27)

  Size denizde bir sıkıntı (tehlike) dokunduğu zaman, O'nun dışında taptıklarınız kaybolur-gider; fakat karaya (çıkarıp) sizi kurtarınca (yine) sırt çevirirsiniz İnsan pek nankördür (İsra Suresi, 67)

  Veya sizi bir kere daha ona (denize) gönderip üzerinize kırıp geçiren bir fırtına salarak nankörlük etmeniz nedeniyle sizi batırmasına karşı emin misiniz? Sonra onun öcünü Bize karşı alacak (kimseyi de) bulamazsınız (İsra Suresi, 69)

  Artık kim, bir mü'min olarak salih amellerde bulunursa, onun çabası için (karşılık olarak) küfran (nankörlük) yoktur Şüphesiz Biz, onun yazıcılarıyız (Enbiya Suresi, 94)

  Şüphesiz Allah, (müşriklerin saldırı ve sinsi tuzaklarını) iman edenlerden uzaklaştırmaktadır Gerçekten Allah, hain ve nankör olan kimseyi sevmez (Hac Suresi, 38)

  Sizi diri tutan, sonra öldürecek, sonra da diriltecek olan O'dur Gerçekten insan pek nankördür (Hac Suresi, 66)

  Andolsun bunu, onların arasında öğüt alıp-düşünsünler diye çeşitli biçimlerde açıkladık Ama insanların çoğu nankörlük edip ayak direttiler (Furkan Suresi, 50)

  "Ve sen, yapacağın işi (cinayeti) de işledin; sen nankörlerdensin" (Şuara Suresi, 19)

  Kendi yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki: "Ben, (gözünü açıp kapamadan) onu sana getirebilirim" Derken (Süleyman) onu kendi yanında durur vaziyette görünce dedi ki: "Bu Rabbimin fazlındandır, O'na şükredecek miyim, yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu için (bu olağanüstü olay gerçekleşti) Kim şükrederse, artık o kendisi için şükretmiştir, kim nankörlük ederse, gerçekten benim Rabbim Gani (hiçbir şeye ve kimseye ihtiyacı olmayan)dır, Kerim olandır (Neml Suresi, 40)

  Kendilerine verdiğimiz (nimetler)e nankörlük etsinler ve yararlanıp-metalansınlar diye Ancak onlar yakında bileceklerdir (Ankebut Suresi, 66)

  Görmediler mi ki, çevrelerinde insanlar kapılıp-yağma edilirken, Biz Harem (Mekke)yi güvenilir (ve dokunulmaz) kıldık? Yine de onlar, batıla inanıp Allah'ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar? (Ankebut Suresi, 67)

  Kendilerine (nimet olarak) verdiklerimize nankörlük etsinler diye Öyleyse metalanıp-yararlanın, artık yakında bileceksiniz (Rum Suresi, 34)

  Andolsun, Biz bir rüzgar göndersek de onu(n ekinini) sararmış görseler, mutlaka ardından nankörlük ederler (Rum Suresi, 51)

  Onları kara gölgeler gibi dalgalar sarıverdiği zaman, dini yalnızca O'na 'halis kılan gönülden bağlılar' olarak Allah'a yalvarıp yakarırlar (dua ederler) Böylece onları karaya çıkarıp-kurtarınca, artık onlardan bir kısmı orta yolu tutuyor Bizim ayetlerimizi gaddar, nankör olandan başkası inkar etmez (Lokman Suresi, 32)

  Böylelikle nankörlük etmeleri dolayısıyla onları cezalandırdık Biz (nimete) nankörlük edenden başkasını cezalandırır mıyız? (Sebe Suresi, 17)

  İnkar edenlere gelince, onlar için de cehennem ateşi vardır Onlar için ne, karar verilir, ki böylece ölüversinler, ne de kendilerine onun azabından (bir şey) hafifletilir İşte Biz, her nankör olanı böyle cezalandırırız (Fatır Suresi, 36)

  Şayet onlar, sırt çevirecek olurlarsa, artık Biz seni onların üzerine bir gözetleyici olarak göndermiş değiliz Sana düşen, yalnızca tebliğdir Gerçek şu ki, Biz insana tarafımızdan bir rahmet taddırdığımız zaman, ona sevinir Eğer onlara kendi ellerinin takdim ettikleri dolayısıyla bir kötülük isabet ederse, bu durumda insan bir nankör kesiliverir (Şura Suresi, 48)

  (Buna rağmen) Kendi kullarından O'na bir parça kılıp-yakıştırdılar Doğrusu insan, açıkça bir nankördür (Zuhruf Suresi, 15)

  Siz ikiniz (ey melekler), her inatçı nankörü atın cehennemin içine, (Kaf Suresi, 24)

  Gözlerimiz önünde akıp-gitmekteydi (Kendisi ve getirdikleri) İnkar edilmiş-nankörlük edilmiş olan (Nuh)a bir mükafaat olmak üzere (Kamer Suresi, 14)

  Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör (İnsan Suresi, 3)

  Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabır göster Onlardan günahkar veya nankör olana itaat etme (İnsan Suresi, 24)

  Kahrolası insan, ne kadar nankördür (Abese Suresi, 17)

  Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar (İnşikak Suresi, 22)

  Gerçekten insan, Rabbine karşı nankördür (Adiyat Suresi, 6)+ Yorum Gönder