+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Amenerrasulu ve ayetel kürsi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Amenerrasulu ve ayetel kürsi

  Reklam
  Sual: Bana amerrasulu ayetel kürsü sureleri lazım yardımcı olur musunuz... ? 2. Sergen Osman
  Emekli

  Yanıt: Amenerrasulu ve ayetel kursu


  Reklam  Cevap: selamu aleykum ,Kardes youtube bakabilirsin ,hangi dua ve sureyi ogrenmek istiyordan ve dinlemek istiyordan yaz hemen gelir ALLAH`ha emanet ol .selam ve dua ile.

 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Amenerrasulü.jpg

  OKUNUŞU: Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun,küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih,la nüferriku beyne ehadin min rusülih,ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha,leha ma kesebet ve aleyha,mektesebet,rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na,rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina,rabbena vela tühammilna,mala takatelena bih,va’fü anna,vağfirlena,verhamna,ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.


  MEALİ :O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti,Mü’minler de (onlardan) her biri Allah’a,onun meleklerine,kitaplarına,peygamberlerine inandı.”Onun(Allah’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız(hepsine inanırız),dinledik,(kabul ettik)emrine itaat ettik,Ey Rabbimiz,mağfiretini isteriz.Son varışımız ancak sanadır” dediler.Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez.Herkesin kazandığı hayır faidesine,yaptığı şer kendi zararınadır.”Ey Rabbimiz,unuttuk,yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme.Ey Rabbimiz,bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme,Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma.Bizden sadır olan günahları sil,bağışla,bizi esirge.Sen mevlamızsın bizim.Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et.”
  Bu ayeti kerimeler hakkında Resulü Ekrem buyurdu:
  “Allah Teala cennet hazinelerinden olan iki ayeti(ayetel kürsi,amenerrasulü) bana indirdi.Allah mahlukatı yaratmazdan iki bin sene evvel o iki ayeti kudret eli ile yazdı.Kim gece yatsı namazından sonra o iki ayeti okursa gece ibadetinden ona kafi gelir.”


  AYET-EL KÜRSİ


  AYET-EL KÜRSİ.JPG


  Okunuşu

  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.


 4. Misafir
  Allah ki ,ondan başka ilah yoktur

+ Yorum Gönder
amenerrasulü,  amenerrasulu,  ayetel kürsi ve amenerrasulu,  amenerrasulü ve ayetel kürsi,  ayetel kürsi amenerrasulü,  amenerrasulu ve ayetel kürsi,  ayetel kursi ve amenerrasulu