Güzel ahlak ile ilgili özlü sözler 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Güzel ahlak ile ilgili özlü sözler


  Güzel ahlak hakkında anlamlı kısa özlü sözler istiyorum bana Güzel ahlak ile ilgili güzel özlü sözler yayımlar mısınız ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Darusselam Devamlı Üye
  Darusselam
  Devamlı Üye

  Üye No: 100353
  Mesaj Sayısı: 3,154
  Tecrübe Puanı: 32

  Cevap: Güzel ahlak ile ilgili özlü sözler


  Ahlak üzerine özlü sözler
  Güzel ahlak ile ilgili özlü sözler

  "Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi
  hissediyorsan o ahlakidir; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlakidir."
  Ernest Hemingway
  "Eğer iyi olmayı istiyorsan, önce kötü olduğunu düşün."
  Epictetus
  "İnsan tabiatını kaşıkla atsa bile geri gelir."
  (Naturam expelles furca, tamen usque recurret.)
  Horace
  "İnsanın doğası hem iyi, hem kötüdür."
  Yand Hsiung
  "Bütün herşeyin orijini doğadan gelir ve tekrar doğaya döner.:"
  Chuang Tzu
  ∗ Kaynak: Coşkun Can Aktan, Yeni Global Gerçekler, İstanbul: TÜGİAD Yayınları, 2000.
  2
  "İnsanların doğasında varolan en önemli özelliklerin başında insanın ham olması
  gelir. İnsan, doğası itibariyle daha sonra katı, sonra nazik, yumuşak ve nihayet kötü
  bir yaratıktır."
  Giambattista Vico
  "İyi ve kötü, insanın doğal duygu ve davranışlarıdır."
  David Hume
  "İnsanın doğası kötüdür."
  Hsun Tzu
  "İnsanlar doğası itibariyle kötü oldukları için iyi olmayı isterler."
  Hsun Tzu
  "İnsan doğası itibariyle kötü bir yaratıktır."
  (Vitiis nemo sine nascitur.)
  Horat
  "İnsanın doğasında beş erdem vardır: humanite (jen), doğru davranış (li), inanç,
  doğruluk ve akıl."
  Han Yu
  "İyi ve kötü, doğal ve ahlaki, insanın duygularına uygundur."
  David Hume
  3
  "İnsan ne olduğunu anlamadan insan oldu."
  (Homo non intelligendo fit omnia.)
  Gianbattista Vico
  "İnsanın doğasında onu kavgaya sürükleyen üç şey vardır: Rekabet, güvensizlik ve
  şöhret."
  Thomas Hobbes
  "Kendini sevme ve kendini koruma insanoğlunda hakim olan karakterlerdir."
  John Wise
  "İnsanın doğası iyidir."
  Mencius
  "Aklımda merak ve saygı uyandıran iki şey vardır: Üzerimdeki yıldız gibi parlayan
  cennet ve içimdeki ahlak yasası."
  Immanuel Kant
  "Ahlak, bireyin içindeki sürü içgüdüsüdür."
  Friedrich Nietzsche
  "Ahlak ilmi faziletler ve reziletler ilmidir ki, nefsi faziletlerle süsleme ve reziletlerden
  koruma yollarını gösterir."
  Katip Çelebi
  4
  "Milyonla çalan mesned-i izzetteserefraz
  Birkaç kuruşu mürtekibin cayı kürektir."
  Ziya Paşa
  "Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz."
  Kur'an, A'raf Suresi:31
  "Soylarınız ahlakınızdır, soplarınız da yaptığınız işler."
  Hz.Muhammed
  "Hiçbir miras dürüstlük kadar zengin değildir."
  William Shakespeare
  "En büyük sayıda insanın en büyük mutluluğu ahlak ve yaşamanın temelidir."
  Jeremy Bentham
  "Hiçbir şey erdemden daha güzel değildir."
  Mingjiao
  "Ahlak bütün sivil yasaların amacı ve hedefidir. Ahlaki değerlendirmeler adalet
  yönetiminden ayrı düşünülemez. Bir insan evinde havasızlık içerisinde yaşayabilir
  mi?"
  John F. Dillon
  5
  "Ahlak statik değildir. İnsan tecrübesi ile gelişen dinamik bir araçtır."
  Durant Drake
  "Ahlak esasen toplumu çöküntüden kurtaracak ve toplumun muhafazasını
  sağlayacak bir araçtır."
  Friedrich Nietzsche
  "Ahlaki duygular doğuştan değil, sonradan kazanılır."
  John S. Mill
  "Ahlak genel olarak mümkün olan en yüksek mutluluğa ulaşmak için insanın
  faaliyetlerini yürütmesidir."
  Jeremy Bentham
  "Ahlaki gerçekler diye bir şey yoktur."
  Friedrich Nietzsche
  "İyi insanlar erdemi sevdikleri için kötü şeyler yapmaktan nefret ederler. Kötü
  insanlar cezalandırılmaktan korktukları için kötü şeyler yapmaktan nefret ederler."
  Horace
  "Şeref kaybedilirse geriye ne kalır?
  Publius Syrus
  6
  "Şerefim yaşamımdan daha değerlidir."
  Miguel de Cervantes
  "Erdem bir halkın mutluluğudur."
  Joseph Lathrop
  "Dürüst bir insan arıyorum."
  Sinop'lu Diojen
  "İnsanlar arasında doğal bir aristokrasi vardır. Bunun temeli erdem ve yetenektir."
  Thomas Jefferson
  "İnsanın kendisini ıslah etmesi erdemle, başkalarını ıslah etmesi ise bilgi ile olur.
  Erdem ve bilgi, hsing (doğa)‘in iki ahlaki özelliğidir ve insanı Tao (Doğru Yol)'ya
  ulaştırır."
  Konfüçyüs
  "Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara
  uymak doğrudur."
  Aristo
  "İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak
  şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak
  kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar,
  hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır."
  Konfüçyüs
  7
  "Otoritesi tüm insanlarca kabul edilebilecek olan bir doğal asilliğe (natural nobility)
  ihtiyacımız bulunmaktadır."
  Wilhelm Röpke
  "Zenginlik ve güç kör talihin sana verdiği hediyelerdir. Oysa iyi insanlık kişinin kendi
  erdemlerinin sonucudur."
  Heloise
  "Her politik anayasanın amacı ilk önce, bilgi ve erdeme sahip yöneticileri yönetime
  getirmek olmalıdır. İkinci olarak, yöneticileri kamu güveni içerisinde tutabilmek için en
  etkili önlemleri almaktır."
  James Madison
  "Nehirlerde ve devlet yönetiminde hafif olan şeyler üstte yüzer."
  Benjamin Franklin
  "Genel Kural: Kendi özel çıkarlarını en iyi bir şekilde değerlendirebilecekleri için
  bireyleri mümkün olduğu ölçüde kendilerini incitebilecekleri alan dışında
  davranışlarında tamamen serbest bırak. Bireyler yanılırlarsa ve hatalarını anlarlarsa
  bir daha aynı şeyi yapmayacaklardır. Bireyler başkalarını incitmedikleri takdirde
  yasanın gücünü kullanma. Bir kişinin herkesin güvenliğini bozması sözkonusu
  olduğunda hukuk gereklidir ve cezanın tatbiki yararlıdır."
  Jeremy Bentham
  8
  "Başkalarına sana davranılmasını istediğin gibi davran."
  Domingo de Banez
  "Evrensel kural olacak şekilde davranış ve eylemlerde bulunan birisi ahlaklıdır."
  Ralph Waldo Emerson
  "Evrensel amaçlar doğrultusunda olan bir irade ahlakidır. Özel bir amaç için eylemde
  bulunma gayri-ahlakidir."
  Ralph Waldo Emerson
  "Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma."
  Konfüçyüs
  "İçinden dilediğin gibi, dışından herkes gibi davran."
  Cremonini
  "Dünyanın bütün medeni milletleri temel ahlak ilkeleri üzerinde anlaşabilirler."
  Josph Addison
  "Ahlak temelden bir krizle karşı karşıyadır. Bu krize karşı sadece sözleşmecilik makul
  çözümler öneriyor."
  David Gauthier
  "Kime göre iyi? (Cui bono?)
  Latin Atasözü
  9
  "Pek çok din vardır; fakat sadece bir tek ahlak vardır."
  John Ruskin
  "En büyük sayıda insana en büyük mutluluğu veren eylem en iyidir." Francis
  Hutcheson
  "İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır."
  Aristo
  "Zevkin kendisi iyidir, tek iyidir.. acı kötüdür. İyi ve kötünün başka bir anlamı yoktur."
  Jeremy Bentham
  "Her şey, zevk ve acı vermesi bakımından iyi ya da kötü olarak adlandırılır."
  John Locke
  "Sadece tek bir kategorik zorunluluk vardır ve o da şudur: Yalnızca evrensel bir yasa
  olmasını isteyebileceğiniz bir maxime (kurala) göre hareket edin."
  Immanuel Kant
  "Ahlak, nasıl mutlu olabileceğimizi değil, mutluluğa nasıl müstehak olabileceğimizi
  gösteren bir doktrindir."
  Immanuel Kant
  "Yasa insanların kalplerinde yazılıdır."
  St.Augustine
  10
  "İyi ahlak için iyi yasalar gereklidir. Yasalar da iyi ahlak olmadan korunamaz."
  Niccolo Machiavelli
  "Yasama güçsüzleşince, ahlak dejenere olur."
  Blaise Pascal
  "Devletler kanunla değil, ahlakla daha iyi yönetilir."
  Sokrates
  "Bir toplum ahlak ve hukuk içinde olmadığı zaman, vatandaşlar kendilerini bir çıkmaz
  içinde bulurlar. İnsanlar ya ahlaki değer yargılarını veya hukuka olan saygılarını
  yitirirler."
  Frederic Bastiat
  "Herkes ahlaklı olmayınca, hiç kimse tümüyle ahlaklı olamaz."
  Herbert Spencer
  "İnsan doğası itibariyle ahlak sistemini iyileştirmek yerine yozlaştırır."
  Adam Ferguson
  "En fazla sayıda insanın en büyük mutluluğa ulaşmasının yolu ahlak ve yasadır."
  Jeremy Bentham
  11
  "Tüm erdemlerin temel özelliği, yükselme yolunda sürekli bir çaba, bizzat kendinle
  cenkleşme, daha büyük ve derin bir saflığa, bilgeliğe, iyilik ve sevgiye yönelik
  doymak bilmez bir istek."
  Goethe
  "Üstat dedi ki; İradeni gerçek prensipler için kullan. Erdemli olan şeyleri kazanmaya
  çalış. Kendini iyiliğe ver. Eğlencelerin sanat için olsun."
  Konfüçyüs
  "Kısa ve kestirme yoldan ticaret yaparak para kazanmak fazla sürmez, fakat ilkeler
  asırlar sürer."
  Henry Ward Boecher
  "İlkelerle yüksel ve doğru olanı yap."
  Walter Heller
  "Özel ticaretin özünde bir parça sahtekarlık mutlaka vardır. Bir köylü bir at satın aldığı
  zaman onu her fırsatta kötüler. Aynı atı bir yıl sonra satacağı zamansa, daha genç,
  daha iyi ve daha güçlü durumda olacaktır... Bir insanın kendi malı daima en iyisidir –
  başkasınınki en kötüsü. Bir insanın rakiplerini kötülemesi ticaretin vazgeçilmez bir
  öğesidir."
  Wilhelm Reich
  12
  "Ben onlardan daha bilginim, çünkü onlar hiçbir şey bilmedikleri halde bildiklerini
  sanıyorlar, ben ise bilmiyorum ama, bildiğimi de sanmıyorum, demek ki ben onlardan
  daha bilgiliyim, çünkü bilmediklerimi bildiğimi sanmıyorum."
  Sokrates
  "İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin
  gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır."
  Aristo
  "İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak
  şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak
  kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar,
  hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır."
  Konfüçyüs
  "Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın."
  Kuran-ı Kerim, Isra:35; Şuara:181-182.
  "Doğru terazi ile terazi küfeleri RABBİNDİR."
  Tevrat, Sülaymanın Meselleri, 16:11
  "Gazeteler tiranlarla mücadele ederler, sonra da kendi tiranlıklarını kurarlar."
  James Fenimore Cooper
  13
  "Politika ve ahlakı farklı ele alanlar, her ikisini de asla anlayamazlar."
  Jean-Jacques Rousseau
  "Basını, radyoyu ve ekranı yönetenler devleti yönetir."
  Learned Hand
  "Hiç kimseye kötülük etmedim.
  Yakınlarımı bahtsızlığa sürüklemedim.
  Gerçek evinde alçaklık etmedim.
  Kimseyi gücünün dışında çalıştırmadım.
  Benim yüzümden kimse korku duymadı,
  yoksulluk ve acı çekmedi, bahtsız olmadı. Tanrıların kötü gördükleri şeyleri hiç bir
  zaman yapmadım.
  Kölelere kötü muamele etmedim ve ettirmedim. Kimseyi aç bırakmadım.
  Kimseye göz yaşı döktürmedim.
  Kimseyi öldürmedim ve kimsenin
  kahpece öldürülmesini emretmedim.
  Kimseye yalan söylemedim. Hiç bir utandırıcı davranışta bulunmadım.
  Zina etmedim. Yiyecekleri pahalı ve eksik satmadım. Terazinin dirhemi üzerine hiç bir
  zaman elimi bastırmadım. Teraziyle tartarken hiç bir zaman hile yapmadım.
  Süt çocuklarının ağızlarından sütü uzaklaştırmadım. Hayvanları çalmadım.
  Tanrının kuşlarını avlamadım.
  Ölmüş balığı tutmadım. Hiç bir arkın suyunu başka yöne çevirmedim.
  Ben temizim, temizim, temizim..."
  Ölüler Kitabı
  14
  "Politikacılar her yerde aynıdır. Nehirin dahi olmadığı yere köprü kurma vaadinde
  bulunurlar."
  Nikita Kruşçev
  "Politikacılara fazla güvenmeyin... onları zaptetmenin tek yolu anayasaya
  zincirlemektir."
  Thomas Jefferson
  "Politikacıların içerisindeki halk ruhu, hırsızların ve sokak serserilerinin sahip olduğu
  halk ruhundan fazla değildir. Politikacıların amacı, her zaman kendi özel avantajlarını
  artırmak ve bunun için ellerindeki çok büyük güçleri kullanmaktır."
  H.L.Mencken
  "Politikacılar halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur."
  Abraham Lincoln
  "Bir adam politikacı olur olmaz onun dalavere yapması için her şey hazırlanmıştır.
  Politikacı derisini değiştiren bir yılana benzer. O halkın temsilcisi olmadan önce
  siyasal güce karşı koymaya daima hazır birisiydi. Şimdi ise güç kendi eline geçince
  bütün sorunları kendi çıkarı doğrultusunda görür ve değerlendirir."
  Alain
  "Politikacı gelecek seçimleri, devlet adamı ise gelecek nesilleri düşünür."
  James Freeman Clarke
  15
  "Politika yozlaşmalardan başka bir şey değildir."
  Jonathan Swift
  "Popüler bir politikacıdaki tüm karakterlere sahipsin; berbat bir ses, kötü ahlak ve
  kaba davranış."
  Aristophanes
  "Çıkarcı politikacılar ülkelerinin güvenliğinden çok koltuklarının güvenliğini
  düşünürler."
  Thomas Macaulay
  "Kanunların çok olduğu yerde devlet daha yozlaşır."
  Tacitus
  "Politika yozlaşmadan başka bir şey değildir."
  Jonathan Swift
  "Yolsuzluk fahişelikten daha kötüdür. Fahişelik bir tek bireyin ahlakının bozulmasıdır,
  oysa yolsuzluk tüm toplumun ahlakını tehlikeye düşürür."
  Karl Kraus
  "Açıklık politikayı temizleyecek unsurlardan birisidir. Hiçbir şey açıklık kadar
  politikadaki kötü uygulamaları kontrol edemez. Evinin çevresindeki duvarın etrafına
  bir delik açmaya çalışan bir İrlandalı'ya ne yaptığı sorulduğunda İrlanda'lı şöyle
  16
  cevap vermiş: Bodrum'daki karanlığın dışarı çıkması için uğraşıyorum... Galiba, bizim
  şimdi yapmamız gereken de budur."
  Woodrow Wilson
  "Bütün kediler kül rengine dönüşeceğinden, politikacılar bütün ışıkları söndürmek
  isterler."
  Jose Ortaga y Gosset
  "Siyasetin ıslah edilmesi için güç ve yetkilerini "kamu çıkarı" doğrultusunda
  kullanacak iyi ahlak sahibi kimselerin seçilmesi ve bunların yönetime getirilmesi
  şeklinde bir öneri söz konusu değildir. Bir oyun, kuralları ile belirlenir ve daha iyi bir
  oyuna ancak oyunun kurallarını değiştirmek suretiyle ulaşılabilir."
  James M.Buchanan
  "Politik kurallar hakkında düşünmeli ve kuralları yeniden düzenlemeliyiz. ... İyi
  oyunlar, iyi oyunculardan ziyade iyi kurallara bağlıdır. En başta kuralların nedenini
  anlarsak, o takdirde kimin iyi oyuncu olduğu ya da iyi oyuncu olmadığını tespit
  etmekten daha önemli olan kurallar bütünü üzerinde anlaşmak daima daha kolay
  olur."
  James M. Buchanan
  "Hiçbir hediye alma; hediye seni körletir ve doğruyu görmeni engeller."
  Lord God
  17
  "Politika "yılanlar gibi akıllı ol" der; ahlak ise "yılanlar gibi akıllı kumrular gibi zararsız
  ol" der."
  Immanuel Kant
  "Yozlaşma müdahaleciliğin doğal bir etkisi ve sonucudur."
  Ludwig von Mises
  "Savaş alanında korkaklık gösteren bir generali kurşunla öldürürsünüz. Halkın
  ahlakını bozan politikacılar için ne ceza önerirsiniz?"
  Lord Acton
  "Bir çok insan alturizmin, kibarlık, yardımseverlik, ve başkalarının haklarına saygı
  duymak anlamına geldiğine inanır. Aslında alturizm bunlardan tamamen farklı bir
  anlama sahiptir. İnsanın kendini başkalarına feda etmesi demektir. Alturizm, insanı
  bir kurbanlık hayvan durumuna düşürür."
  Ayn Rand
  "Hiç kimsenin kendisini başkaları için feda etmesi gerekmez. Aynı şekilde hiç kimse
  başkalarını kendi için feda etmemelidir."
  John Hospers
  "Kollektivizm egoizme karşı değildir... Kollektif ya da grup egoizmi(örneğin sınıf
  egoizmi), kollektivizmde oldukça yaygın bir durumdur... ve bu açıkça göstermektedir
  ki kollektivizm bencilliğe karşı değildir. Buna karşın, anti-kollektivist birisi, örneğin
  18
  bireyciliği savunan birisi aynı zamanda alturist olabilir; diğer bireylere yardım etmek
  için fedakarlık yapabilir."
  Karl Popper
  "Kendisini insanların çobanı olarak gören yardımsever despot (Devlet) daha fazla
  koyunun kendisine itaat etmesini ister."
  Eric Hoffer
  "Egoizm asil bir ruhun temelidir."
  Friedrich Nietzsche
  "Toplum, üyelerinin yararı için mevcuttur; toplumun üyeleri toplumun yararı için
  mevcut değildir."
  Herbert Spencer
  "Bencilliğimizi sınırlamak ve yardımsever davranışlarda bulunmamız insanın
  doğasının mükemmeliyete erişmesine yardımcı olur; ve bu insanlar arasında
  duyguların harmonizasyonunu sağlar."
  Adam Smith
  "Başkaları yararına çok şey yapıldığı için dünya mükemmel değildir."
  Friedrich Nietzche
  19
  "Ne kadar çok yardım edilirse, insanlar kendileri için o kadar az çalışırlar; ve ne kadar
  az çalışırlarsa, fakirlik o kadar artar."
  Leo Tolstoy
  "İnsan doğal olarak yardımseverliğe eğilimlidir."
  Marcus Aurelius
  "Çalışma ahlakının geliştiği toplumun refah düzeyi; bu ahlakın zayıf ya da mevcut
  olmadığı toplumlara kıyasla daha yüksek olacaktır."
  James M. Buchanan
  "Çalışmayanın yemeye hakkı yoktur."
  II Thessalonians
  "Aylaklık ruhun düşmanıdır."
  St.Benedict of Nursia
  "Yaşadığın yerde yararlı ol."
  George Herbert
  "Aylaklık kötülüklerin anasıdır."
  John Lydgate
  "Hiç erişemeyecekmişsin, ya da yitirecekmişsin gibi çalış."
  Konfüçyüs
  20
  "Gözünün cevherini nerede eskittin, beş duyunu nerelerde kullandın."
  Mevlana Celaleddin Rumi
  "Sen görevini yap gerisini cennete bırak."
  Horace
  "Bir toplumun büyüklüğü onun diktiği anıtlardan değil, sahip olduğu kaliteli insanlarda
  yatmaktadır. Adalet, sorumluluk ve insanlık bir bireyde bulunması gerekli olan
  ilkelerdir."
  G.Warren Nutter
  "Ülkenin senin için ne yapacağı değil, senin ülken için ne yapabileceğin önemlidir."
  John F.Kennedy
  "Bizler yaşamın tek standardı olan kutsal, vazgeçilmez görev fikrine inanıyoruz."
  Giuseppe Mazzini
  "Karanlığı lanetlemektense bir mum yakmak daha iyidir."
  Çin Atasözü
  "Ben kendimi Tanrının devletin başına musallat ettiği at sineği olarak görüyorum."
  Sokrates
  21
  "Sen görevini yap, gerisini Tanrıya bırak."
  Latin Sözü
  "Her insanın görevini yapması insanları mükemmele ulaştırır."
  Bhagavad-Gita
  "Ülkenin sana ne yapacağını değil, senin ülkene ne yapacağını düşün."
  John F.Kennedy
  "Sefilce rahatlık doktrinini değil, ‘zahmetli hayat doktrinini' öğütlemek istiyorum;
  meşakkat ve emekle, çalışma ve mücadeleyle dolu bir hayatı vaaz etmek istiyorum
  ben; en yüce başarının, tek arzusu huzur içinde, zahmetsiz bir hayat sürmek olan
  insana değil; tehlike karşısında, güçlükler karşısında ya da acı dolu çabalardan
  yılmayan insana ait olduğunu; en görkemli zaferlerin bunların üstüne kurulacağını
  vaaz etmek istiyorum."
  Thedore Roosevelt
  "Ülkemizin çağrısı rahat bir hayat sürmek için değildir, zahmetli çabalara girmek
  içindir."
  Thedore Roosevelt
  "Kapitalist ötesi toplum ve kapitalist ötesi politika, yeni bir sektöre, bir sosyal sektöre
  ihtiyaç göstermektedir. Bu sektör hem sosyal ihtiyaçları karşılayacak, hem de anlamlı
  bir vatandaşlık bilincini, toplum ruhunu yeni baştan yerleştirecektir."
  Peter Drucker
  22
  "Sosyal sektör içinde ya da sosyal sektör kanalıyla gelen vatandaşlık, kapitalist ötesi
  toplumun ve kapitalist ötesi politikanın hastalıklarını hepten geçirecek bir sihirli çare
  değildir. Ama bu bozukluklarla uğraşmakta bir ön şart sayılabilir. Bir kere,
  vatandaşlığın simgesi olma sivil sorumluluk bilincini sağlamaktadır."
  Peter Drucker
  "Sokrates Tanrının devletin başına musallat ettiği bir at sineğidir. Her gün her yerde
  yöneticileri dürter, sıkıştırır, azarlar, peşlerini bırakmaz."
  Sokrates
  "Çok eski çağlardan beri cesaretsizliğin, sonun başlangıcı olarak kabul edildiğini
  söylemeye gerek var mı acaba?..."
  Alexander Soljenitsin
  "Ülkemizde çıkarcılığın yerine ahlaklı olmayı getirmek istiyoruz."
  Robespierre
  "Beyler örf ve kanuna nasıl riayet ederlerse, halk da aynı şekilde örf ve kanuna itaat
  eder." "Beyler hangi yoldan giderse, beylerin bu gidişi
  kulun da yoludur."
  Yusuf Has Hacib
  23
  "Beyin özü sözü doğru ve tabiatı güzide olmalıdır." "Bey doğru sözlü olmalı, tavır ve
  hareketleri itimat telkin etmelidir ki, halk ona inansın ve huzur içinde yaşasın."
  Yusuf Has Hacib
  "Halk için beyin çok seçkin olması lazımdır" "Bey gönüllü, dili ve tabiatı düzgün
  olmazsa, saadet memlekette dolaşamaz, kaçar." "Avam tabiatının beye yakın olması
  uygun düşmez; bu tabiat yaklaşırsa, bey itibarını derhal kaybeder."
  Yusuf Has Hacib
  "Bey haya sahibi, yumuşak huylu ve asil tabiatlı olmalıdır."
  Yusuf Has Hacib
  "Bey haya sahibi ve insanların seçkini olmalı;haya sahibinin tavır ve hareketi
  eksilmeyen bir bütündür. " "Bey takva sahibi ve temiz olmalıdır; eğer bey takva sahibi
  ve temiz kalpli olmazsa, hiç bir vakit temiz ve isabetli hareket edemez."
  Yusuf Has Hacib
  "Bey her türlü fazileti tam olarak elde etmeli; uygunsuz ve olmayacak işlerden uzak
  durmalıdır." "Seçkin bir bey olabilmek için fazilete kıymet verilmelidir."
  Yusuf Has Hacib
  24
  "Bey tok gözlü, sözünde ve hareketinde açık ve vazıh davranmalıdır." "Gözü aç adam
  hiç bir şey ile doymaz. Aç gözlülük, ilacı ve devası bulunmayan bir hastalıktır; onu
  bütün dünya kahinleri bir araya gelse yine tedavi edemezler. Bütün açlar yer ve
  içerler de, nihayet doyarlar; aç gözlü adamın açlığı ancak ölümle nihayete erer."
  Yusuf Has Hacib
  "Bey fesatlık yapmamalıdır. Bu hareket yüzünden ikbal elden gider."
  Yusuf Has Hacib
  "Yüksek makamların şunun bunun aracılığı ile verilmesi doğru değildir. En bilgilisi
  hangisi ise ona verilmek gerektir... Bir cahilin, sırf eskidir diye bir bilginin önüne
  geçirilmesi haksızlıktır. Bilgi ve diyaneti olunca, genç de olsa zarar vermez. Yaşlı ile
  genç, bilgi ve marifette eşit olunca yaşlının önüne geçmesi daha doğrudur. Amma
  bilgi ve marifetten hissesiz olunca 1000 yaşında da olsa halka faydası olmaz. Ve
  hakkı, yanlıştan ayıramaz."
  Koçi Bey
  "Dünyanın bütün medeni milletleri temel ahlak ilkeleri üzerinde anlaşabilirler."
  Joseph Addison
  "Ahlak temelden bir krizle karşı karşıyadır. Bu krize sadece sözleşmecilik makul
  çözümler öneriyor."
  David Gauthier
  25
  "Evrensel kural olacak şekilde davranış ve eylemlerde bulunan birisi ahlaklıdır."
  Ralph Waldo Emerson+ Yorum Gönder