Konusunu Oylayın.: Dinde rabıta var mıdır?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Dinde rabıta var mıdır?
 1. 02.Aralık.2009, 10:09
  1
  metin63
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Kasım.2009
  Üye No: 67025
  Mesaj Sayısı: 8
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 49

  Dinde rabıta var mıdır?

 2. 02.Aralık.2009, 10:09
  1
  Üye  dinde rabıta varmı.ölen bir evlyayı rabıta edebilirmiyiz

 3. 02.Aralık.2009, 10:27
  2
  imamhatipli42
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 7
  Mesaj Sayısı: 3,546
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 51

  --->: Dinde rabıta var mıdır?
  Alıntı
  dinde rabıta varmı.ölen bir evlyayı rabıta edebilirmiyiz


  http://www.mumsema.com/itikat-iman-s...r-misiniz.html


 4. 02.Aralık.2009, 10:27
  2
  Özel Üye  Alıntı
  dinde rabıta varmı.ölen bir evlyayı rabıta edebilirmiyiz


  http://www.mumsema.com/itikat-iman-s...r-misiniz.html

 5. 02.Aralık.2009, 10:37
  3
  tantan
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 02.Aralık.2009
  Üye No: 67573
  Mesaj Sayısı: 17
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 33

  --->: Dinde rabıta var mıdır?

  ye eyyühelliyneemenüsbiru vesabiruu verabituu vettegullahe lealleküm tüflihuuun
  manası(ey iman edenler sabredin sabrı tavsiye edin ve rabıta yapın -kalplerinizi bağlayın-ALLAHDAN KORKUN UMULURKİ KURTULURSUNUZ) ALİMİN ÖLÜMÜ GAFİLİN GÖZÜNDEN KAYBOLMAKTIR HAKİKİ MÜRŞİTİN ÖLÜMÜDE NORMAL İNSANLARIN GÖZÜNDEN KAYBOLMAKTIR TASARRUFU VEFAT ETSEDE DEVAM EDER ONA RABITA YAPILIR İNSAN BEDENEN GIDAYA MUHTAÇ OLDUĞU GİBİ RUHUNDA NURA İHTİYACI VARDIR İNSAN ANCAK HAKİKİ BİR MÜRŞİDİ KAMİLDEN RUHUNU BESLEYEBİLİR YOKSA KURU ÇEŞMEYİ BEKLEMENİN MANASI OLMAZ


 6. 02.Aralık.2009, 10:37
  3
  tantan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  ye eyyühelliyneemenüsbiru vesabiruu verabituu vettegullahe lealleküm tüflihuuun
  manası(ey iman edenler sabredin sabrı tavsiye edin ve rabıta yapın -kalplerinizi bağlayın-ALLAHDAN KORKUN UMULURKİ KURTULURSUNUZ) ALİMİN ÖLÜMÜ GAFİLİN GÖZÜNDEN KAYBOLMAKTIR HAKİKİ MÜRŞİTİN ÖLÜMÜDE NORMAL İNSANLARIN GÖZÜNDEN KAYBOLMAKTIR TASARRUFU VEFAT ETSEDE DEVAM EDER ONA RABITA YAPILIR İNSAN BEDENEN GIDAYA MUHTAÇ OLDUĞU GİBİ RUHUNDA NURA İHTİYACI VARDIR İNSAN ANCAK HAKİKİ BİR MÜRŞİDİ KAMİLDEN RUHUNU BESLEYEBİLİR YOKSA KURU ÇEŞMEYİ BEKLEMENİN MANASI OLMAZ

 7. 02.Aralık.2009, 10:47
  4
  metin63
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Kasım.2009
  Üye No: 67025
  Mesaj Sayısı: 8
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 49

  --->: Dinde rabıta var mıdır?

  islam delilerle anlatılırsa kemale erer lütfen cevaplarınızda ayet yada sahih sünetlerle cevap veriniz


 8. 02.Aralık.2009, 10:47
  4
  Üye
  islam delilerle anlatılırsa kemale erer lütfen cevaplarınızda ayet yada sahih sünetlerle cevap veriniz

 9. 02.Aralık.2009, 10:52
  5
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 9,295
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 102

  --->: Dinde rabıta var mıdır?

  Alıntı
  ye eyyühelliyneemenüsbiru vesabiruu verabituu vettegullahe lealleküm tüflihuuun
  manası(ey iman edenler sabredin sabrı tavsiye edin ve rabıta yapın -kalplerinizi bağlayın-ALLAHDAN KORKUN UMULURKİ KURTULURSUNUZ) ALİMİN ÖLÜMÜ GAFİLİN GÖZÜNDEN KAYBOLMAKTIR HAKİKİ MÜRŞİTİN ÖLÜMÜDE NORMAL İNSANLARIN GÖZÜNDEN KAYBOLMAKTIR TASARRUFU VEFAT ETSEDE DEVAM EDER ONA RABITA YAPILIR İNSAN BEDENEN GIDAYA MUHTAÇ OLDUĞU GİBİ RUHUNDA NURA İHTİYACI VARDIR İNSAN ANCAK HAKİKİ BİR MÜRŞİDİ KAMİLDEN RUHUNU BESLEYEBİLİR YOKSA KURU ÇEŞMEYİ BEKLEMENİN MANASI OLMAZ
  tantan ayeti yanlış yorumluyorsun Allaha tevbe et!
  bak bakalım tefsirlere böyle bir anlam var mı?


  İSLAMDA RABITA

  Bağlantı, bağlantı vasıtası, bağlılık, tutarlılık, tertip, düzen, bağ, münâsebet, ilgi; müridin, şeyhini düşünerek, kalbinden dünya ile ilgili şeyleri çıkarması, şeyhi vasıtasiyle Hz. Peygamber (s.a.s)'e ve Allah'a kalbini bağlaması anlamında bir tasavvufî terim. "Rabıta" Arapça bir kelime olup, "r-b-t" kökünden türemiş bir isimdir. Çoğulu "revâtib"dir.

  Kur'an'da "rabıta" kelimesi geçmemekle beraber, kökü olan "r.b.t" mazi fiili iki yerde, muzarisi olan "yerbitü" bir yerde, emri çoğul olarak "râbitü" şeklinde bir yerde ve aynı kökten gelen "ribât" ismi de bir yerde geçmektedir (Kehf, 18/14; el-Kasas 28/10; el-Enfâl 8/11; Âl-i İmran 3/200; el-Enfâl 8/60).

  Bütün bu ayetlerde geçen bu kelimeler, birbirlerine yakın manalar ifâde etmektedirler. Hemen hemen hepsinde "bağ, bağlantı, bağlılık" manaları için kullanılmışlardır:

  (Ashabı Kehf'in) kalplerini (sabır ve metânetle) bağla(yıp kuvvetlendir)miştik" (el-Kehf, 18/14);

  "Musâ'nın annesinin gönlü bomboş sabahladı. Eğer biz (va'dimize) inananlardan olması için onun kalbini iyice pekiştirmemiş (sabır ve sükûnete bağlamamış) olsaydık, neredeyse işi açığa vuracaktı" (el-Kasas, 28/ 10).

  "O zaman sizi, Allah'tan bir güven almak üzere hafif bir uyku bürüyordu; üzerinize sizi temizlemek, şeytanın pisliğini (içinize attığı kötü düşünceleri) sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve ayaklarınızı pekiştirmek için üzerinize gökten bir su indiriyordu " (el-Enfâl, 8/ I 1).

  Bu ayetlerde geçen "r.b.t" kelimesi, insanı sabır, sükûnet ve metanette sabit kılmak, ona bu duyguyu vererek itmi'nana kavuşturmak demektir (ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, Kâhire 1977, IV, 216; el-Beydâvî, el-Envâr, Mısır 1955, II, 3).

  Bazen de, "ribât" kelimesi, bağlanıp beslenen atlar (savaş araçları) manasını ifâde etmektedir:

  "Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar (savaş araçları) hazırlayın. Bununla Allahın düşmanını, sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız, tam olarak size ödenir ve hiç haksızlığa uğratılmazsınız" (el-Enfâl, 8/60).

  "Râbitü" şeklindeki emrin bulunduğu ayetin meâli de şöyledir:

  "Ey iman edenler, sabredin; direnip (düşman karşısında) sebât gösterin; üstün gelin; cihat için hazır ve rabıtalı olun" (Âl-i İmran, 3/200).

  Bu ayette söz konusu olan "rabıta''nın ne demek olduğu hususunda alimlerin farklı yorumları vardır. Alimlerin bu husustaki değişik tariflerini şöyle sıralamamız mümkündür:

  1- Atlarla saf bağlayıp tam bir irtibat halinde düşmana karşı durmak.

  2- Düşman hudutlarındaki karakolları beklemek.

  3- Allah düşmanlarının saldırısını önlemek için nöbet beklemek.

  4- Bir namazdan sonra diğer namazı beklemek (et-Taberi, Camiul-Beyân on Te'vili Ayetil-Kur'an, Mısır 1954, IV, 221 v.d.; el-Kurtubî, el-Camiuli Ahkamil-Kur'an, Mısır 1967, IV, 323 vd.; er-Razî, et-Tefsirul-Kebir, IX, 156).

  Bazıları da bu ayette kastedilen rabıtanın tasavvufî manada olduğunu söylemişlerdir (Muhammed Vehbi, Hulâsetul-Beyân fi Tefsiril-Kur'an, Şehzadebaşı 1341-1343, III, 289).

  Mutasavvıflar rabıta'yı, müridin şeyhini düşünerek kalbinden dünya ile ilgili şeyleri çıkarması, şeyhi vasıtası ile Hz. Peygamber (s.a.s)'e ve Allah'a kalbini bağlaması şeklinde anlamışlardır. Hemen hemen bütün tarikatlarda rabıta vardır. Bilhassa Nakşibendiyyenin ıstılahlarındandır. Tarikat ehli, rabıtayı ayet ve hadise dayandırmaktadır. Onlara göre, "sadıklarla birlikte olun" (et-Tevbe, 9/119) gibi ayetler ve "kişi sevdiğiyle beraberdir" (Buharî, Edeb; 96; Müslim, Birr, 165; Tirmizî, Zühd, 50) gibi hadisler, rabıtanın caiz olduğunu göstermektedir (Süleyman Uludaş, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1991, Rabıta mad.).

  Tasavvufta, kişi doğrudan doğruya Allah'ı düşünür, bir nevi Allah ile manevi bir bağ kurar ve hep O'nunla beraber olduğunu tasavvur eder. Bu şekilde manevi bir bağ kuramazsa, bağlı bulunduğu mürşidini düşünür. Onun bağlı bulunduğu şeyhlerin silsilesi ile Hz. Muhammed (s.a.s)'e ulaşır. O'nun vasıtası ile de Allah'a ulaşır ve O'nunla manevi bağ kurar. Tasavvuftaki rabıta, bu şekilde dolaylı yoldan Allah'a gitmek ve aracılar vasıtasıyla O'nunla manevi bağ kurmaktır. Doğrudan Allah ile manevi irtibat kuramayanlara bu şekildeki rabıta tavsiye edilmiştir. Aksi hallerde buna lüzum görülmemiştir (M. Halid, Rabıta hakkında risâle, İstanbul 1924, s. 238; Selçuk Eraydın, tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 1990, s. 447).

  Peygamberimiz (s.a.s)'in de, rabıta ve ribat hakkında söylemiş olduğu hayli hadis vardır. O'nun bu hadislerinden bazıları şöyledir:

  "Bir gün Allah yolunda ribatta bulunmak, dünya ve dünyada bulanan her şeyden daha hayırlıdır" (Buharî, Cihad, 73; Müslim, İmâre, 163; Nesâî, Cihâd, 39; İbn Mace, Cihâd, 7);

  Allah'ın onunla hataları affedip bağışlayacağı, dereceleri yükselteceği bir şeyi size söyleyeyim mi? Abdest üstüne abdest almak, camide cemaatle namaz kılmaya devam etmek ve her namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte ribat budur!. İşte ribat budur!. İşte ribat budur!. " (Müslim, Tehâret, 41; Tirmizi, Teharet, 39; Neseî, Teharet, 106; Muvatta, Sefer, 55);

  "Kim bir günlük (yirmi dört saatlık) ribatta bulunursa, bir aylık oruç ve ibadetten daha fazla sevap kazanmış olur" (Nesaî, Cihad, 39; Tirmizî, Fedâilul-Cihâd, 35; İbn Mace, Cihâd, 7).

  Bütün bu ayet ve hadislerden anlaşıldığı gibi, rabıta, çeşitli manalar için kullanılmıştır. Ancak daha çok bir cihat terimidir. Ayet ve hadislerin çoğunda rabıta, Allah ve Peygamberin düşmanlarına karşı silahlanma, cihat için hazırlıklı olma, müslümanlarla kâfirlerin arasındaki hudut karakollarında nöbet bekleme ve bu duygulara sıkı sıkıya bağlı olma demektir. Buna göre ayet ve hadislerde kasdedilen anlamlardan mutasavvıfların uygulamasını destekleyecek en ufak bir işaret yoktur. Ayet ve hadislerde dile getirilen cihad ruhunu meskenete çevirmekten başka bir şey yapmayan mutasavvıflar Kur'an ve hadislerdeki bu ribat kelimesini çok yanlış bir alana çekmişlerdir. Hiçbir sahabi Resulullah'ı aracı kılarak rabıta yapmadığı gibi, hiçbir tabii de sahabe'yi aracı kılarak rabıta yapmamıştır. Rabıtanın bu şekildeki uygulaması tarikatların Hicri yedinci yüzyıldan sonraki dönemlerde uydurdukları bir bid'attir.

  Nureddin TURGAY


 10. 02.Aralık.2009, 10:52
  5
  Moderatör
  Alıntı
  ye eyyühelliyneemenüsbiru vesabiruu verabituu vettegullahe lealleküm tüflihuuun
  manası(ey iman edenler sabredin sabrı tavsiye edin ve rabıta yapın -kalplerinizi bağlayın-ALLAHDAN KORKUN UMULURKİ KURTULURSUNUZ) ALİMİN ÖLÜMÜ GAFİLİN GÖZÜNDEN KAYBOLMAKTIR HAKİKİ MÜRŞİTİN ÖLÜMÜDE NORMAL İNSANLARIN GÖZÜNDEN KAYBOLMAKTIR TASARRUFU VEFAT ETSEDE DEVAM EDER ONA RABITA YAPILIR İNSAN BEDENEN GIDAYA MUHTAÇ OLDUĞU GİBİ RUHUNDA NURA İHTİYACI VARDIR İNSAN ANCAK HAKİKİ BİR MÜRŞİDİ KAMİLDEN RUHUNU BESLEYEBİLİR YOKSA KURU ÇEŞMEYİ BEKLEMENİN MANASI OLMAZ
  tantan ayeti yanlış yorumluyorsun Allaha tevbe et!
  bak bakalım tefsirlere böyle bir anlam var mı?


  İSLAMDA RABITA

  Bağlantı, bağlantı vasıtası, bağlılık, tutarlılık, tertip, düzen, bağ, münâsebet, ilgi; müridin, şeyhini düşünerek, kalbinden dünya ile ilgili şeyleri çıkarması, şeyhi vasıtasiyle Hz. Peygamber (s.a.s)'e ve Allah'a kalbini bağlaması anlamında bir tasavvufî terim. "Rabıta" Arapça bir kelime olup, "r-b-t" kökünden türemiş bir isimdir. Çoğulu "revâtib"dir.

  Kur'an'da "rabıta" kelimesi geçmemekle beraber, kökü olan "r.b.t" mazi fiili iki yerde, muzarisi olan "yerbitü" bir yerde, emri çoğul olarak "râbitü" şeklinde bir yerde ve aynı kökten gelen "ribât" ismi de bir yerde geçmektedir (Kehf, 18/14; el-Kasas 28/10; el-Enfâl 8/11; Âl-i İmran 3/200; el-Enfâl 8/60).

  Bütün bu ayetlerde geçen bu kelimeler, birbirlerine yakın manalar ifâde etmektedirler. Hemen hemen hepsinde "bağ, bağlantı, bağlılık" manaları için kullanılmışlardır:

  (Ashabı Kehf'in) kalplerini (sabır ve metânetle) bağla(yıp kuvvetlendir)miştik" (el-Kehf, 18/14);

  "Musâ'nın annesinin gönlü bomboş sabahladı. Eğer biz (va'dimize) inananlardan olması için onun kalbini iyice pekiştirmemiş (sabır ve sükûnete bağlamamış) olsaydık, neredeyse işi açığa vuracaktı" (el-Kasas, 28/ 10).

  "O zaman sizi, Allah'tan bir güven almak üzere hafif bir uyku bürüyordu; üzerinize sizi temizlemek, şeytanın pisliğini (içinize attığı kötü düşünceleri) sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve ayaklarınızı pekiştirmek için üzerinize gökten bir su indiriyordu " (el-Enfâl, 8/ I 1).

  Bu ayetlerde geçen "r.b.t" kelimesi, insanı sabır, sükûnet ve metanette sabit kılmak, ona bu duyguyu vererek itmi'nana kavuşturmak demektir (ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, Kâhire 1977, IV, 216; el-Beydâvî, el-Envâr, Mısır 1955, II, 3).

  Bazen de, "ribât" kelimesi, bağlanıp beslenen atlar (savaş araçları) manasını ifâde etmektedir:

  "Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar (savaş araçları) hazırlayın. Bununla Allahın düşmanını, sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız, tam olarak size ödenir ve hiç haksızlığa uğratılmazsınız" (el-Enfâl, 8/60).

  "Râbitü" şeklindeki emrin bulunduğu ayetin meâli de şöyledir:

  "Ey iman edenler, sabredin; direnip (düşman karşısında) sebât gösterin; üstün gelin; cihat için hazır ve rabıtalı olun" (Âl-i İmran, 3/200).

  Bu ayette söz konusu olan "rabıta''nın ne demek olduğu hususunda alimlerin farklı yorumları vardır. Alimlerin bu husustaki değişik tariflerini şöyle sıralamamız mümkündür:

  1- Atlarla saf bağlayıp tam bir irtibat halinde düşmana karşı durmak.

  2- Düşman hudutlarındaki karakolları beklemek.

  3- Allah düşmanlarının saldırısını önlemek için nöbet beklemek.

  4- Bir namazdan sonra diğer namazı beklemek (et-Taberi, Camiul-Beyân on Te'vili Ayetil-Kur'an, Mısır 1954, IV, 221 v.d.; el-Kurtubî, el-Camiuli Ahkamil-Kur'an, Mısır 1967, IV, 323 vd.; er-Razî, et-Tefsirul-Kebir, IX, 156).

  Bazıları da bu ayette kastedilen rabıtanın tasavvufî manada olduğunu söylemişlerdir (Muhammed Vehbi, Hulâsetul-Beyân fi Tefsiril-Kur'an, Şehzadebaşı 1341-1343, III, 289).

  Mutasavvıflar rabıta'yı, müridin şeyhini düşünerek kalbinden dünya ile ilgili şeyleri çıkarması, şeyhi vasıtası ile Hz. Peygamber (s.a.s)'e ve Allah'a kalbini bağlaması şeklinde anlamışlardır. Hemen hemen bütün tarikatlarda rabıta vardır. Bilhassa Nakşibendiyyenin ıstılahlarındandır. Tarikat ehli, rabıtayı ayet ve hadise dayandırmaktadır. Onlara göre, "sadıklarla birlikte olun" (et-Tevbe, 9/119) gibi ayetler ve "kişi sevdiğiyle beraberdir" (Buharî, Edeb; 96; Müslim, Birr, 165; Tirmizî, Zühd, 50) gibi hadisler, rabıtanın caiz olduğunu göstermektedir (Süleyman Uludaş, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1991, Rabıta mad.).

  Tasavvufta, kişi doğrudan doğruya Allah'ı düşünür, bir nevi Allah ile manevi bir bağ kurar ve hep O'nunla beraber olduğunu tasavvur eder. Bu şekilde manevi bir bağ kuramazsa, bağlı bulunduğu mürşidini düşünür. Onun bağlı bulunduğu şeyhlerin silsilesi ile Hz. Muhammed (s.a.s)'e ulaşır. O'nun vasıtası ile de Allah'a ulaşır ve O'nunla manevi bağ kurar. Tasavvuftaki rabıta, bu şekilde dolaylı yoldan Allah'a gitmek ve aracılar vasıtasıyla O'nunla manevi bağ kurmaktır. Doğrudan Allah ile manevi irtibat kuramayanlara bu şekildeki rabıta tavsiye edilmiştir. Aksi hallerde buna lüzum görülmemiştir (M. Halid, Rabıta hakkında risâle, İstanbul 1924, s. 238; Selçuk Eraydın, tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 1990, s. 447).

  Peygamberimiz (s.a.s)'in de, rabıta ve ribat hakkında söylemiş olduğu hayli hadis vardır. O'nun bu hadislerinden bazıları şöyledir:

  "Bir gün Allah yolunda ribatta bulunmak, dünya ve dünyada bulanan her şeyden daha hayırlıdır" (Buharî, Cihad, 73; Müslim, İmâre, 163; Nesâî, Cihâd, 39; İbn Mace, Cihâd, 7);

  Allah'ın onunla hataları affedip bağışlayacağı, dereceleri yükselteceği bir şeyi size söyleyeyim mi? Abdest üstüne abdest almak, camide cemaatle namaz kılmaya devam etmek ve her namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte ribat budur!. İşte ribat budur!. İşte ribat budur!. " (Müslim, Tehâret, 41; Tirmizi, Teharet, 39; Neseî, Teharet, 106; Muvatta, Sefer, 55);

  "Kim bir günlük (yirmi dört saatlık) ribatta bulunursa, bir aylık oruç ve ibadetten daha fazla sevap kazanmış olur" (Nesaî, Cihad, 39; Tirmizî, Fedâilul-Cihâd, 35; İbn Mace, Cihâd, 7).

  Bütün bu ayet ve hadislerden anlaşıldığı gibi, rabıta, çeşitli manalar için kullanılmıştır. Ancak daha çok bir cihat terimidir. Ayet ve hadislerin çoğunda rabıta, Allah ve Peygamberin düşmanlarına karşı silahlanma, cihat için hazırlıklı olma, müslümanlarla kâfirlerin arasındaki hudut karakollarında nöbet bekleme ve bu duygulara sıkı sıkıya bağlı olma demektir. Buna göre ayet ve hadislerde kasdedilen anlamlardan mutasavvıfların uygulamasını destekleyecek en ufak bir işaret yoktur. Ayet ve hadislerde dile getirilen cihad ruhunu meskenete çevirmekten başka bir şey yapmayan mutasavvıflar Kur'an ve hadislerdeki bu ribat kelimesini çok yanlış bir alana çekmişlerdir. Hiçbir sahabi Resulullah'ı aracı kılarak rabıta yapmadığı gibi, hiçbir tabii de sahabe'yi aracı kılarak rabıta yapmamıştır. Rabıtanın bu şekildeki uygulaması tarikatların Hicri yedinci yüzyıldan sonraki dönemlerde uydurdukları bir bid'attir.

  Nureddin TURGAY

 11. 03.Aralık.2009, 01:16
  6
  zehraoku
  Talebe

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Nisan.2009
  Üye No: 48118
  Mesaj Sayısı: 448
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7

  --->: Dinde rabıta var mıdır?

  Rabita : Bağ, münasebet, ilgi, alâka, bağlılık, mensub olmak.

  Rabıta, bağ demektir ve tarikatlarda “kendi şahsiyetinden sıyrılıp, şeyhinin veya Resulullah’ın manevî şahsiyetiyle bütünleşme, bir bağ kurma” şeklinde uygulanır.

  Bilindiği gibi, seven sevdiğini hayal eder. Onu kendine yakın hisseder. Hatta rüyalarında bile onunla olur. Onunla aynîleşmek ister. Usta-çırak, hoca-öğrenci münasebetleri de rabıtayla ilgilidir. Çırak ustasının hareketlerini, öğrenci hocasının söylediklerini hatırlamaya, sanki tekrar o ana dönmeye gayret eder.

  İşte, bir müridin mürşidini hatırlaması da böyle bir rabıtadır. Bu rabıta, mürşidin suretine değil, o vücutta sergilenen İslamî özellikleredir. Daha doğrusu, öyle olmalıdır. Böyle bir rabıta, mürşitteki kemâlin müride yansımasına sebebiyet verecektir. Buna, fena-fişşeyh denir. Fakat mürid orada kalmamalı, fena-firrasul ve fena-fillah makamlarına yükselmeye gayret etmelidir. Yani, şeyhinde fâni olan bir mürid, ondaki güzel özellikleri kazanıp, ondan peygamberde fâni olmaya yönelmeli, daha sonra da, fenafillah makamına yükselmeli, kendi iradesinden tamamen vaz geçerek, her halini ve fiilini rıza çizgisine oturtmalıdır. Allah neden razı ise o da ancak ona talip olmalı, neden razı değilse ondan nefret etmelidir. Böyle bir kul artık huzur-u daimî makamına çıkmıştır ve kalbinde masivaya (Allah’tan gayrı şeylere) yer kalmamıştır.

  Fenafillah makamına eren bir insan, şu hadis-i kudsinin mazharı olur: “Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşır. Ben de onu severim. Onu sevdiğimde, onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli olurum...” (Ahmet b. Hanbel, VI, 256) Yani o kul, artık kendi iradesini bir tarafa bırakır; İlâhî ilhamla sevk ve idare edilir.

  sorularlarisaleinur


 12. 03.Aralık.2009, 01:16
  6
  Talebe
  Rabita : Bağ, münasebet, ilgi, alâka, bağlılık, mensub olmak.

  Rabıta, bağ demektir ve tarikatlarda “kendi şahsiyetinden sıyrılıp, şeyhinin veya Resulullah’ın manevî şahsiyetiyle bütünleşme, bir bağ kurma” şeklinde uygulanır.

  Bilindiği gibi, seven sevdiğini hayal eder. Onu kendine yakın hisseder. Hatta rüyalarında bile onunla olur. Onunla aynîleşmek ister. Usta-çırak, hoca-öğrenci münasebetleri de rabıtayla ilgilidir. Çırak ustasının hareketlerini, öğrenci hocasının söylediklerini hatırlamaya, sanki tekrar o ana dönmeye gayret eder.

  İşte, bir müridin mürşidini hatırlaması da böyle bir rabıtadır. Bu rabıta, mürşidin suretine değil, o vücutta sergilenen İslamî özellikleredir. Daha doğrusu, öyle olmalıdır. Böyle bir rabıta, mürşitteki kemâlin müride yansımasına sebebiyet verecektir. Buna, fena-fişşeyh denir. Fakat mürid orada kalmamalı, fena-firrasul ve fena-fillah makamlarına yükselmeye gayret etmelidir. Yani, şeyhinde fâni olan bir mürid, ondaki güzel özellikleri kazanıp, ondan peygamberde fâni olmaya yönelmeli, daha sonra da, fenafillah makamına yükselmeli, kendi iradesinden tamamen vaz geçerek, her halini ve fiilini rıza çizgisine oturtmalıdır. Allah neden razı ise o da ancak ona talip olmalı, neden razı değilse ondan nefret etmelidir. Böyle bir kul artık huzur-u daimî makamına çıkmıştır ve kalbinde masivaya (Allah’tan gayrı şeylere) yer kalmamıştır.

  Fenafillah makamına eren bir insan, şu hadis-i kudsinin mazharı olur: “Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşır. Ben de onu severim. Onu sevdiğimde, onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli olurum...” (Ahmet b. Hanbel, VI, 256) Yani o kul, artık kendi iradesini bir tarafa bırakır; İlâhî ilhamla sevk ve idare edilir.

  sorularlarisaleinur

 13. 04.Aralık.2009, 12:22
  7
  tantan
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 02.Aralık.2009
  Üye No: 67573
  Mesaj Sayısı: 17
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 33
  Tamam Bağlanmak Demektir Işte Müridin Mürşidinin Kalbine Bağlanıp Manen Ondan Allahü Tealanın Nurunu Almasıdır
  Yanlış Mana Nerede

  Ben Kimim Ki Ayete Yorum Yapayım O Sizin Işiniz


 14. 04.Aralık.2009, 12:22
  7
  tantan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Tamam Bağlanmak Demektir Işte Müridin Mürşidinin Kalbine Bağlanıp Manen Ondan Allahü Tealanın Nurunu Almasıdır
  Yanlış Mana Nerede

  Ben Kimim Ki Ayete Yorum Yapayım O Sizin Işiniz

 15. 04.Aralık.2009, 12:24
  8
  imamhatipli42
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 7
  Mesaj Sayısı: 3,546
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 51

  --->: Dinde rabıta var mıdır?

  Alıntı
  Tamam Bağlanmak Demektir Işte Müridin Mürşidinin Kalbine Bağlanıp Manen Ondan Allahü Tealanın Nurunu Almasıdır

  Şem'a kardeşin cevabını okudun mu tantan.


 16. 04.Aralık.2009, 12:24
  8
  Özel Üye
  Alıntı
  Tamam Bağlanmak Demektir Işte Müridin Mürşidinin Kalbine Bağlanıp Manen Ondan Allahü Tealanın Nurunu Almasıdır

  Şem'a kardeşin cevabını okudun mu tantan.

 17. 04.Aralık.2009, 12:25
  9
  tantan
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 02.Aralık.2009
  Üye No: 67573
  Mesaj Sayısı: 17
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 33
  RABITA raptülgalbi ilallah ve nesyümasivallah _tarifi budur kalbi allaha bağlayıp onun gayrisini unutmaktır mürşidde nuru almaya vesiledir bu kadar

  evet benim sylediklerimden farkı nedir

  o ayetlerin tamamındaki rabıta ehli tasavvufun tarif ettiği rabıtadır yani bağlılık bağlanmaktır

  (Ashabı Kehf'in) kalplerini (sabır ve metânetle) bağla(yıp kuvvetlendir)miştik" (el-Kehf, 18/14);
  işte bak apacık delil -eshabı kehFvin kalbini CENABI HAK KENDİNE BAĞLAYIP TAM 300 SENE KALIPLARI UYUDUĞU HALDE KALPLERİ ALLAHÜ TEALAYI ZİKİR İLE MEŞGUL OLMUŞ YANİ UYANIK OLARAK KALMIŞTIR


 18. 04.Aralık.2009, 12:25
  9
  tantan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  RABITA raptülgalbi ilallah ve nesyümasivallah _tarifi budur kalbi allaha bağlayıp onun gayrisini unutmaktır mürşidde nuru almaya vesiledir bu kadar

  evet benim sylediklerimden farkı nedir

  o ayetlerin tamamındaki rabıta ehli tasavvufun tarif ettiği rabıtadır yani bağlılık bağlanmaktır

  (Ashabı Kehf'in) kalplerini (sabır ve metânetle) bağla(yıp kuvvetlendir)miştik" (el-Kehf, 18/14);
  işte bak apacık delil -eshabı kehFvin kalbini CENABI HAK KENDİNE BAĞLAYIP TAM 300 SENE KALIPLARI UYUDUĞU HALDE KALPLERİ ALLAHÜ TEALAYI ZİKİR İLE MEŞGUL OLMUŞ YANİ UYANIK OLARAK KALMIŞTIR

 19. 04.Aralık.2009, 12:36
  10
  imamhatipli42
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 7
  Mesaj Sayısı: 3,546
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 51

  --->: Dinde rabıta var mıdır?

  Alıntı
  evet benim sylediklerimden farkı nedir
  Farkı bu

  Buna göre ayet ve hadislerde kasdedilen anlamlardan mutasavvıfların uygulamasını destekleyecek en ufak bir işaret yoktur. Ayet ve hadislerde dile getirilen cihad ruhunu meskenete çevirmekten başka bir şey yapmayan mutasavvıflar Kur'an ve hadislerdeki bu ribat kelimesini çok yanlış bir alana çekmişlerdir. Hiçbir sahabi Resulullah'ı aracı kılarak rabıta yapmadığı gibi, hiçbir tabii de sahabe'yi aracı kılarak rabıta yapmamıştır. Rabıtanın bu şekildeki uygulaması tarikatların Hicri yedinci yüzyıldan sonraki dönemlerde uydurdukları bir bid'attir.
  Forum Kuralları: 4.
  Forumda flood yapmak, arka arkaya mesaj yazmak yasaktır. 20. 04.Aralık.2009, 12:36
  10
  Özel Üye
  Alıntı
  evet benim sylediklerimden farkı nedir
  Farkı bu

  Buna göre ayet ve hadislerde kasdedilen anlamlardan mutasavvıfların uygulamasını destekleyecek en ufak bir işaret yoktur. Ayet ve hadislerde dile getirilen cihad ruhunu meskenete çevirmekten başka bir şey yapmayan mutasavvıflar Kur'an ve hadislerdeki bu ribat kelimesini çok yanlış bir alana çekmişlerdir. Hiçbir sahabi Resulullah'ı aracı kılarak rabıta yapmadığı gibi, hiçbir tabii de sahabe'yi aracı kılarak rabıta yapmamıştır. Rabıtanın bu şekildeki uygulaması tarikatların Hicri yedinci yüzyıldan sonraki dönemlerde uydurdukları bir bid'attir.
  Forum Kuralları: 4.
  Forumda flood yapmak, arka arkaya mesaj yazmak yasaktır.


 21. 04.Aralık.2009, 12:38
  11
  tantan
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 02.Aralık.2009
  Üye No: 67573
  Mesaj Sayısı: 17
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 33
  Kim bir günlük (yirmi dört saatlık) ribatta bulunursa, bir aylık oruç ve ibadetten daha fazla sevap kazanmış olur" (Nesaî, Cihad, 39; Tirmizî, Fedâilul-Cihâd, 35; İbn Mace, Cihâd, 7).
  BURADA 24 SAAT RİBAT YANİ YANİ KALPDEN MASİVAYİ UZAKLAŞTIRIP ALLAHIN NURUNDAN İSTİFADE ETMENİN FAZİLETİNDEN BAHİS ETMEKDEDİR

  Peki Mağarada Hazreti Ebu Bekir Endişe Halinde Iken Efendimizin Rabıtayı Tarif Etmesi Ile Sakinleşme Haline Nediyorsun?

  Günümüzde Cihattan Kasıt Nedir Ne Anlıyorsunuz

  Bu Arada Imamhatip42 Yazdığına Göre Size Siz Mezhepleri Bile Kabul Etmezken Bende Rabıtadan Anlatıyorum Hayret Bitşey

  Neyse Risalei Nurmu Birşey Yazıyor
  Bunlar Paranın Haricinde Birşey Bilirler Mi Yaaaaaaa Bak Yine şaşırdııııım
  şeyyyyy Birde Vatikan Ve Abd Den Emir Haricinde
  Yani Din Ile Alakalarıvatmı Hayreeeet


 22. 04.Aralık.2009, 12:38
  11
  tantan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Kim bir günlük (yirmi dört saatlık) ribatta bulunursa, bir aylık oruç ve ibadetten daha fazla sevap kazanmış olur" (Nesaî, Cihad, 39; Tirmizî, Fedâilul-Cihâd, 35; İbn Mace, Cihâd, 7).
  BURADA 24 SAAT RİBAT YANİ YANİ KALPDEN MASİVAYİ UZAKLAŞTIRIP ALLAHIN NURUNDAN İSTİFADE ETMENİN FAZİLETİNDEN BAHİS ETMEKDEDİR

  Peki Mağarada Hazreti Ebu Bekir Endişe Halinde Iken Efendimizin Rabıtayı Tarif Etmesi Ile Sakinleşme Haline Nediyorsun?

  Günümüzde Cihattan Kasıt Nedir Ne Anlıyorsunuz

  Bu Arada Imamhatip42 Yazdığına Göre Size Siz Mezhepleri Bile Kabul Etmezken Bende Rabıtadan Anlatıyorum Hayret Bitşey

  Neyse Risalei Nurmu Birşey Yazıyor
  Bunlar Paranın Haricinde Birşey Bilirler Mi Yaaaaaaa Bak Yine şaşırdııııım
  şeyyyyy Birde Vatikan Ve Abd Den Emir Haricinde
  Yani Din Ile Alakalarıvatmı Hayreeeet

 23. 04.Aralık.2009, 13:56
  12
  imamhatipli42
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 7
  Mesaj Sayısı: 3,546
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 51

  --->: Dinde rabıta var mıdır?

  Alıntı
  BURADA 24 SAAT RİBAT YANİ YANİ KALPDEN MASİVAYİ UZAKLAŞTIRIP ALLAHIN NURUNDAN İSTİFADE ETMENİN FAZİLETİNDEN BAHİS ETMEKDEDİR
  Bir şeyhin vasıtasıyla yap diye buyurulmuyor ama.

  Alıntı
  Peki Mağarada Hazreti Ebu Bekir Endişe Halinde Iken Efendimizin Rabıtayı Tarif Etmesi Ile Sakinleşme Haline Nediyorsun?
  Hangi kaynakta geçiyor delilin nedir?

  Alıntı
  Günümüzde Cihattan Kasıt Nedir Ne Anlıyorsunuz
  Kılıçla savaş dönemi bittiğine göre ekonomik, siyasi, teknolojik cihad anlıyoruz.


  Alıntı
  Bu Arada Imamhatip42 Yazdığına Göre Size Siz Mezhepleri Bile Kabul Etmezken Bende Rabıtadan Anlatıyorum Hayret Bitşey
  Mezhepleri kabul etmediğimizi nerden çıkardın.


  Alıntı
  Neyse Risalei Nurmu Birşey Yazıyor
  Bunlar Paranın Haricinde Birşey Bilirler Mi Yaaaaaaa Bak Yine şaşırdııııım
  şeyyyyy Birde Vatikan Ve Abd Den Emir Haricinde
  Yani Din Ile Alakalarıvatmı Hayreeeet
  Konumuzla ne alakası var?????


 24. 04.Aralık.2009, 13:56
  12
  Özel Üye
  Alıntı
  BURADA 24 SAAT RİBAT YANİ YANİ KALPDEN MASİVAYİ UZAKLAŞTIRIP ALLAHIN NURUNDAN İSTİFADE ETMENİN FAZİLETİNDEN BAHİS ETMEKDEDİR
  Bir şeyhin vasıtasıyla yap diye buyurulmuyor ama.

  Alıntı
  Peki Mağarada Hazreti Ebu Bekir Endişe Halinde Iken Efendimizin Rabıtayı Tarif Etmesi Ile Sakinleşme Haline Nediyorsun?
  Hangi kaynakta geçiyor delilin nedir?

  Alıntı
  Günümüzde Cihattan Kasıt Nedir Ne Anlıyorsunuz
  Kılıçla savaş dönemi bittiğine göre ekonomik, siyasi, teknolojik cihad anlıyoruz.


  Alıntı
  Bu Arada Imamhatip42 Yazdığına Göre Size Siz Mezhepleri Bile Kabul Etmezken Bende Rabıtadan Anlatıyorum Hayret Bitşey
  Mezhepleri kabul etmediğimizi nerden çıkardın.


  Alıntı
  Neyse Risalei Nurmu Birşey Yazıyor
  Bunlar Paranın Haricinde Birşey Bilirler Mi Yaaaaaaa Bak Yine şaşırdııııım
  şeyyyyy Birde Vatikan Ve Abd Den Emir Haricinde
  Yani Din Ile Alakalarıvatmı Hayreeeet
  Konumuzla ne alakası var?????
+ Yorum Gönder
Git 12 Son