Konusunu Oylayın.: Evde köpek beslemek.. köpek balkonda olursa melek girmeme imkanı varmı?

5 üzerinden 4.90 | Toplam : 10 kişi
Evde köpek beslemek.. köpek balkonda olursa melek girmeme imkanı varmı?
 1. 13.Mayıs.2009, 13:38
  1
  kuklakukla12
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 09.Şubat.2009
  Üye No: 46698
  Mesaj Sayısı: 39
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 28

  Evde köpek beslemek.. köpek balkonda olursa melek girmeme imkanı varmı?


  Evde köpek beslemek.. köpek balkonda olursa melek girmeme imkanı varmı? Mumsema Selamunalekum
  arkadaslar bizim bir köpeğimiz var 7 yasında 7 yıldır bizimle fakat biz son 2 yıldır namaza basladık fakat köpek balkonda yasıyor gezmeğe götürürkende halıları katlıyoruz ve geçiriyoruz yani eve hiç bisiyini bulastırmıyor.
  bi sakıncası olurmu ve melek girmeme imkanı varmı.?


 2. 13.Mayıs.2009, 13:38
  1  Selamunalekum
  arkadaslar bizim bir köpeğimiz var 7 yasında 7 yıldır bizimle fakat biz son 2 yıldır namaza basladık fakat köpek balkonda yasıyor gezmeğe götürürkende halıları katlıyoruz ve geçiriyoruz yani eve hiç bisiyini bulastırmıyor.
  bi sakıncası olurmu ve melek girmeme imkanı varmı.?

 3. 14.Mayıs.2009, 14:28
  2
  LeyL!
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Nisan.2009
  Üye No: 48106
  Mesaj Sayısı: 193
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Bulunduğu yer: İnna Fetahna!!

  --->: evde köpek beslemek
  ve aleykumusselam


  Köpek Beslemek:

  Av, ziraat, sürü, ev bekletme vb. sebeblere dayalı olarak köpek beslemenin caiz olduğu konusunda ulema ittifak etmiştir. Ancak hırsız korkusu gibi zaruri bir sebep olmaksızın evde bulundurulmasını hoş karşılamamışlardır (ibnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, Bulak 1319, VI, 246; İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtâr, Kahire 1386-89/1966-69, V, 226-227). Hz. Peygamber (s.a.s.) ziraat, koyun, ev bekletme, av gibi bir sebep olmaksızın köpek besleyenin sevabından her gün bir kırat (bir başka rivayette iki kırat) eksileceğini (Buhârî, "Hars", 3, "Bed'ül-halk", 7, 17; "Zebâih", 6; Müslim, "Müsâkât", 51-60; Nesâî, "Sayd", 10- 14, 24) ayrıca içinde köpek bulunan eve meleklerin girmeyeceğini haber vermiştir (Buhârî, "Bed'ül-halk", 7,17). Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) Cebrail ile, belli bir saatte buluşmak üzere sözleşmişler, ancak içeride bulunan köpek sebebiyle Cebrail gelmemiş ve köpeği farkeden Rasûlüllah derhal çıkarılmasını emretmiş ve köpek çıkarıldıktan sonra Cebrail'le görüşebilmiştir (Buhârî, "Bed'ü'l-halk", 7,17, "Meğâzî", 12, "Libâs", 88,94; Müslim, "Libâs", 81-84....; Fahreddin er-Râzî, Mefâtihu'l-Cayb, Kahire 1934-62, XXXI, 210). Şafiiler ihtiyaç yokken köpek edinmenin haram olduğu görüşündedirler (Nevevî, Şerhu'l-Müslim, Kahire 1347-49/1929-30, X, 236).

  İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır (Nevevî, a.g.e., XIV, 84; Aynî, Umdetü'l-Kârî, Kahire 1348, XV, 139). Ayrıca aralarında köpek ve çan bulunan yolcularla meleklerin arkadaşlık etmeyeceği de Hz. Peygamber tarafından ifade edilmiştir (Müslim, Libâs, 103).

  Hadiste geçen "kırat", lüzumsuz olarak köpek edinen mü'minin sevabından Allah katında malum bir miktarın eksilmesini ifade eder (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, VII, 131). Buradaki kırat konusunda ise farklı görüşler vardır. Bu fark insanlara eziyet konusunda birbirinden farklı iki tür köpeğe nisbetle yapılmış olabileceği gibi, köy-kent ayrımına göre de ifade edilebileceği belirtilmektedir. Zira, fazla insanın yaşadığı yerde rahatsız olanların sayısı da artmaktadır. Bunun yanında daha önce bir kırat olan ceza, ağırlaştırmak suretiyle iki kırat'a çıkarılmış olduğu üzerinde de durulmuştur (Nevevî, a.g.e., X, 239; Aynî, a.g.e., XV, 203).İhtiyaç olmaksızın köpek edinmenin yasaklanması konusunda özellikle durulması ve köpek besleme konusunda ağır bir müeyyidenin getirilmesi onun kudurganların % 92,5 kısmını teşkil etmesi ve kuduza yakalanma ve yayma konusunda hayvanlar içinde ilk sırada bulunmasından da kaynaklanabilir. Kuduzu, saldıran köpekler verebileceği gibi, kendisini sevdiren, serbestçe istediği insanı yalayan hatta kendine acındıranlar da aşılayabilirler. Bu durumdaki hastalık, tedbir almakta kusur ettirdiğinden çok daha tehlikeli olduğu düşünülürse bu konudaki titizlik daha kolay anlaşılır. Hiç evden çıkarılmayan veya diğer köpeklerle temas etmeyen köpekler bile evdeki kudurmuş olan bir kediden veya fareden de mikrobu alıp hastalığı yayabileceği gibi Ekinokok= kist idatik hastalığını aşılamak cihetinden de tehlike arzeder. Kuduz, hayvanın yalnız ısırmasıyla değil yalaması veya salyasının bulaşmasıyla da sirayet edebilir (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VII, 133- 143)

  Bu açıdan bakıldığında fukahânın köpeğin artığını necis sayması ve yaladığı kabın cumhura göre yedi, Ebû Hanîfe'ye göre üç defa yıkanmasının gerekli olduğu (Azîmâbâdî, Avnu'l Mabûd, Medine 1388/1968, I, 135) konusundaki görüşleri ve saldırgan köpeğin öldürüleceği konusunda ittifak'ın bulunması (Nevevî, a.g.e., X, 235; Avnî, a.g.e., XV, 202; ibn Cüzey, el-Kavânînü'l Fıkhiyye, Beyrut, ty., s 294) çok manidardır.  birde bunu oku kardes insaAllah

  >>> http://www.mumsema.com/sizden-gelen-...i-olur-mu.html


 4. 14.Mayıs.2009, 14:28
  2
  Devamlı Üye  ve aleykumusselam


  Köpek Beslemek:

  Av, ziraat, sürü, ev bekletme vb. sebeblere dayalı olarak köpek beslemenin caiz olduğu konusunda ulema ittifak etmiştir. Ancak hırsız korkusu gibi zaruri bir sebep olmaksızın evde bulundurulmasını hoş karşılamamışlardır (ibnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, Bulak 1319, VI, 246; İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtâr, Kahire 1386-89/1966-69, V, 226-227). Hz. Peygamber (s.a.s.) ziraat, koyun, ev bekletme, av gibi bir sebep olmaksızın köpek besleyenin sevabından her gün bir kırat (bir başka rivayette iki kırat) eksileceğini (Buhârî, "Hars", 3, "Bed'ül-halk", 7, 17; "Zebâih", 6; Müslim, "Müsâkât", 51-60; Nesâî, "Sayd", 10- 14, 24) ayrıca içinde köpek bulunan eve meleklerin girmeyeceğini haber vermiştir (Buhârî, "Bed'ül-halk", 7,17). Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) Cebrail ile, belli bir saatte buluşmak üzere sözleşmişler, ancak içeride bulunan köpek sebebiyle Cebrail gelmemiş ve köpeği farkeden Rasûlüllah derhal çıkarılmasını emretmiş ve köpek çıkarıldıktan sonra Cebrail'le görüşebilmiştir (Buhârî, "Bed'ü'l-halk", 7,17, "Meğâzî", 12, "Libâs", 88,94; Müslim, "Libâs", 81-84....; Fahreddin er-Râzî, Mefâtihu'l-Cayb, Kahire 1934-62, XXXI, 210). Şafiiler ihtiyaç yokken köpek edinmenin haram olduğu görüşündedirler (Nevevî, Şerhu'l-Müslim, Kahire 1347-49/1929-30, X, 236).

  İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır (Nevevî, a.g.e., XIV, 84; Aynî, Umdetü'l-Kârî, Kahire 1348, XV, 139). Ayrıca aralarında köpek ve çan bulunan yolcularla meleklerin arkadaşlık etmeyeceği de Hz. Peygamber tarafından ifade edilmiştir (Müslim, Libâs, 103).

  Hadiste geçen "kırat", lüzumsuz olarak köpek edinen mü'minin sevabından Allah katında malum bir miktarın eksilmesini ifade eder (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, VII, 131). Buradaki kırat konusunda ise farklı görüşler vardır. Bu fark insanlara eziyet konusunda birbirinden farklı iki tür köpeğe nisbetle yapılmış olabileceği gibi, köy-kent ayrımına göre de ifade edilebileceği belirtilmektedir. Zira, fazla insanın yaşadığı yerde rahatsız olanların sayısı da artmaktadır. Bunun yanında daha önce bir kırat olan ceza, ağırlaştırmak suretiyle iki kırat'a çıkarılmış olduğu üzerinde de durulmuştur (Nevevî, a.g.e., X, 239; Aynî, a.g.e., XV, 203).İhtiyaç olmaksızın köpek edinmenin yasaklanması konusunda özellikle durulması ve köpek besleme konusunda ağır bir müeyyidenin getirilmesi onun kudurganların % 92,5 kısmını teşkil etmesi ve kuduza yakalanma ve yayma konusunda hayvanlar içinde ilk sırada bulunmasından da kaynaklanabilir. Kuduzu, saldıran köpekler verebileceği gibi, kendisini sevdiren, serbestçe istediği insanı yalayan hatta kendine acındıranlar da aşılayabilirler. Bu durumdaki hastalık, tedbir almakta kusur ettirdiğinden çok daha tehlikeli olduğu düşünülürse bu konudaki titizlik daha kolay anlaşılır. Hiç evden çıkarılmayan veya diğer köpeklerle temas etmeyen köpekler bile evdeki kudurmuş olan bir kediden veya fareden de mikrobu alıp hastalığı yayabileceği gibi Ekinokok= kist idatik hastalığını aşılamak cihetinden de tehlike arzeder. Kuduz, hayvanın yalnız ısırmasıyla değil yalaması veya salyasının bulaşmasıyla da sirayet edebilir (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VII, 133- 143)

  Bu açıdan bakıldığında fukahânın köpeğin artığını necis sayması ve yaladığı kabın cumhura göre yedi, Ebû Hanîfe'ye göre üç defa yıkanmasının gerekli olduğu (Azîmâbâdî, Avnu'l Mabûd, Medine 1388/1968, I, 135) konusundaki görüşleri ve saldırgan köpeğin öldürüleceği konusunda ittifak'ın bulunması (Nevevî, a.g.e., X, 235; Avnî, a.g.e., XV, 202; ibn Cüzey, el-Kavânînü'l Fıkhiyye, Beyrut, ty., s 294) çok manidardır.  birde bunu oku kardes insaAllah

  >>> http://www.mumsema.com/sizden-gelen-...i-olur-mu.html

 5. 14.Mayıs.2009, 22:55
  3
  kuklakukla12
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 09.Şubat.2009
  Üye No: 46698
  Mesaj Sayısı: 39
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 28

  --->: evde köpek beslemek

  çok sağol
  bide ama biz balkonda besliyoruz ve atamayız çünkü onu atarsak ölür


 6. 14.Mayıs.2009, 22:55
  3
  çok sağol
  bide ama biz balkonda besliyoruz ve atamayız çünkü onu atarsak ölür

 7. 14.Mayıs.2009, 23:19
  4
  Sedanur
  Sedanur

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mart.2008
  Üye No: 12019
  Mesaj Sayısı: 1,528
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 21

  --->: evde köpek beslemek

  ve aleykumusselam ve rahmetullah

  kardeş hayvam barınkalarına verebilirsiniz...


 8. 14.Mayıs.2009, 23:19
  4
  Sedanur
  ve aleykumusselam ve rahmetullah

  kardeş hayvam barınkalarına verebilirsiniz...

 9. 14.Mayıs.2009, 23:29
  5
  LeyL!
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Nisan.2009
  Üye No: 48106
  Mesaj Sayısı: 193
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Bulunduğu yer: İnna Fetahna!!

  --->: evde köpek beslemek

  Alıntı
  çok sağol
  bide ama biz balkonda besliyoruz ve atamayız çünkü onu atarsak ölür
  ya Sedanur un dedigi gibi hayvan barinkalara verebilirsin veya bahce varsa orda beslemelisin


 10. 14.Mayıs.2009, 23:29
  5
  Devamlı Üye
  Alıntı
  çok sağol
  bide ama biz balkonda besliyoruz ve atamayız çünkü onu atarsak ölür
  ya Sedanur un dedigi gibi hayvan barinkalara verebilirsin veya bahce varsa orda beslemelisin

 11. 15.Mayıs.2009, 17:00
  6
  kuklakukla12
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 09.Şubat.2009
  Üye No: 46698
  Mesaj Sayısı: 39
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 28

  --->: evde köpek beslemek

  bahçe yok balkonda bakıyoruz ama hiç eve pisliği bulasmıyor.
  çok sağolun Allah razı olsun


 12. 15.Mayıs.2009, 17:00
  6
  bahçe yok balkonda bakıyoruz ama hiç eve pisliği bulasmıyor.
  çok sağolun Allah razı olsun

 13. 15.Mayıs.2009, 17:30
  7
  LeyL!
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Nisan.2009
  Üye No: 48106
  Mesaj Sayısı: 193
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Bulunduğu yer: İnna Fetahna!!

  --->: evde köpek beslemek

  Alıntı
  bahçe yok balkonda bakıyoruz ama hiç eve pisliği bulasmıyor.
  çok sağolun Allah razı olsun
  amin ecmain olsun, karar vermelisin, ya köpek ya melek


 14. 15.Mayıs.2009, 17:30
  7
  Devamlı Üye
  Alıntı
  bahçe yok balkonda bakıyoruz ama hiç eve pisliği bulasmıyor.
  çok sağolun Allah razı olsun
  amin ecmain olsun, karar vermelisin, ya köpek ya melek

 15. 15.Mayıs.2009, 18:07
  8
  *aysel*
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ağustos.2007
  Üye No: 2046
  Mesaj Sayısı: 160
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  --->: evde köpek beslemek

  s.a leyl güzel bi seçim ya köpek ya melekkatılıyorum.


 16. 15.Mayıs.2009, 18:07
  8
  Kıdemli Üye
  s.a leyl güzel bi seçim ya köpek ya melekkatılıyorum.

 17. 15.Mayıs.2009, 18:20
  9
  ay_yıldız
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Ağustos.2008
  Üye No: 27397
  Mesaj Sayısı: 168
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  --->: evde köpek beslemek

  bir yerden sonra köpekten vazgeçilmesi de çok zor,7 sene olmuş kolay deil...
  kuklakukla12 ye aynen katılıyorum evi değiştirin...


 18. 15.Mayıs.2009, 18:20
  9
  Devamlı Üye
  bir yerden sonra köpekten vazgeçilmesi de çok zor,7 sene olmuş kolay deil...
  kuklakukla12 ye aynen katılıyorum evi değiştirin...

 19. 24.Şubat.2015, 02:53
  10
  Misafir

  Cevap: evde köpek beslemek.. köpek balkonda olursa melek girmeme imkanı varmı?

  arkadaşlar ben köpek kedi besliyorum fazla sayıda toplamları 20i bulur yavruladılar felan ama evimde değil müstakil evde hergün yemeklerini vermek için gidiyorum kendi evimde değil yani onlara bakıyorum aynı şeymi evimde olmadığı için alakası yokmu şimdi duyunca birden meleklerin girmicek olduğunu şaşırdım ve üzüldümde


 20. 24.Şubat.2015, 02:53
  10
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  arkadaşlar ben köpek kedi besliyorum fazla sayıda toplamları 20i bulur yavruladılar felan ama evimde değil müstakil evde hergün yemeklerini vermek için gidiyorum kendi evimde değil yani onlara bakıyorum aynı şeymi evimde olmadığı için alakası yokmu şimdi duyunca birden meleklerin girmicek olduğunu şaşırdım ve üzüldümde

 21. 25.Mayıs.2017, 11:28
  11
  Misafir

  Yorum: Evde köpek beslemek.. köpek balkonda olursa melek girmeme imkanı varmı?

  kedi yasak değilde neden köpek yasak ikiside Allah'ın sessiz kulları değil mi?Biz sokaktaki köpekleri beslerkende mi günaha giriyoruz


 22. 25.Mayıs.2017, 11:28
  11
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  kedi yasak değilde neden köpek yasak ikiside Allah'ın sessiz kulları değil mi?Biz sokaktaki köpekleri beslerkende mi günaha giriyoruz

 23. 25.Mayıs.2017, 22:21
  12
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 27,886
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Evde köpek beslemek.. köpek balkonda olursa melek girmeme imkanı varmı?

  Kedi ve köpek beslemek günah değildir. Günah olan sadece köpeğin evin içinde beslenmesidir. Dışarıda köpeklerin beslenmesi günah değildir. Aksine ihtiyacı olan herhangi bir hayvana yedirmek, içirmek veya iyilikte bulunmak sevaptır.


 24. 25.Mayıs.2017, 22:21
  12
  Yönetici
  Kedi ve köpek beslemek günah değildir. Günah olan sadece köpeğin evin içinde beslenmesidir. Dışarıda köpeklerin beslenmesi günah değildir. Aksine ihtiyacı olan herhangi bir hayvana yedirmek, içirmek veya iyilikte bulunmak sevaptır.
+ Yorum Gönder
Git 12 Son