Konusunu Oylayın.: Arkadashlarım Bana ıslamda Hayvanlar Hakkında Bılgı Lazım

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Arkadashlarım Bana ıslamda Hayvanlar Hakkında Bılgı Lazım
 1. 03.Nisan.2009, 21:26
  1
  Murad AZERI
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Ocak.2009
  Üye No: 46549
  Mesaj Sayısı: 96
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 30
  Bulunduğu yer: AZERBAYCAN,BAKI

  Arkadashlarım Bana ıslamda Hayvanlar Hakkında Bılgı Lazım


  Arkadashlarım Bana ıslamda Hayvanlar Hakkında Bılgı Lazım Mumsema Arkadashlarım Bana ıslamda Hayvanlar Hakkında Bılgı Lazım Hususande ıt Hakında...bu Konuda Hz. Peygamber (s.a.s0) Bır Shey Soylemıshmı...evelceden Tesshekur Ederım...


 2. 03.Nisan.2009, 21:26
  1
  Devamlı Üye  Arkadashlarım Bana ıslamda Hayvanlar Hakkında Bılgı Lazım Hususande ıt Hakında...bu Konuda Hz. Peygamber (s.a.s0) Bır Shey Soylemıshmı...evelceden Tesshekur Ederım...

 3. 03.Nisan.2009, 21:49
  2
  şaf_ak
  ...MüPteLaNıM...

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Aralık.2007
  Üye No: 5730
  Mesaj Sayısı: 1,124
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 19
  Yaş: 31

  --->: Arkadashlarım Bana ıslamda Hayvanlar Hakkında Bılgı Lazım
  mutlaka daha çok yardımcı olacak kardeşler vardır ama şu alıntıyı paylaşmak istiyorum faydalı olur inşAllah...

  Alıntı
  Buharî ve Müslim'in sahihinde şöyle bir hadis vardır: "Beş tane hayvan "fasık"dır ki, Mekke'nin harem bölgesinde de öldürülebilir. Bunlar; fare, akrep, karga, çaylak ve yırtıcı köpektir" (bir rivayette: kişi ihramda da olsa bunları öldürebilir.) (Buhârî, Bedu'l-halk, 16; Müslim, Hac, 9: 66-72). Bazı rivayetlerde yılan da vardır.

  Hadiste geçen anahtar kelimeler şunlardır:

  Fasık: Bu kelimenin sözlük anlamı; yoldan sapmaktır. Fasık adam, Allah'ın emir ve yasaklarının belirlediği çizginin dışına çıkan kimse demektir.

  Bu hayvanlara "fasık" adının verilmesi, bunların insanlara, diğer canlılara v.s. ye zarar vermekle, hayvanlar aleminin büyük çoğunluğunun yolundan dışarı çıkmaları sebebiyledir. (krş. Nevevî, Şerhu Müslim, ilgili hadisin şerhi).

  El-Kelb el-Akur: Yırtıcı köpek demektir. Gördüğümüz kadarıyla bütün rivayetlerde köpek için bu vasıf kullanılmıştır. Bu da öldürme emrinin normal köpekler hakkında olmadığı, köpeğin köpek olduğu için böyle bir cezaya hedef olmadığını göstermektedir.

  Nitekim İmam Nevevî, bu hadisi açıklarken, şu görüşlere yer verir: Cmhura/âlimlerin büyük çoğunluğuna göre, hadiste geçen "el-Kelb el-Akur" (yırtıcı köpek) kelimesi, bütün yırtıcı hayvanlar için geçerlidir. Çünkü köpeğin vasfı olarak geçen "el-akur" kelimesi, yırtıcı anlamına gelir. Buna göre, hadiste geçen "yırtıcı köpek" tabiri, aslan, kaplan, kurt gibi genellikle yırtıcı hayvanlardan sayılanların hepsi için geçerlidir. (bk. Nevevî, Şerhu Müslim, ilgili hadisin şerhi).

  Hz. Peygamber(a.s.m)'in Ebu Leheb'in oğlu Utbe için ettiği beddua meşhurdur. "Allah'ım! Ona köpeklerinden bir köpeği musallat et!" diye beddua etmiş ve bir gece bir aslan gelip kervanın arasında bulunan Utbe'yi alıp parçalamıştı. (bk. İbn Battal, Şerhu'l-Buharî-el-Mektebetu'ş-Şamile, VIII/80).

  İmam Malik de şöyle der: İhram'da olan bir kimse, kendisine eziyet veren hayvanları/haşereleri öldürmesi caizdir. Eziyet etmeyenleri öldürmesi ise caiz değildir. (el-Mektebetu'ş-Şamile, IV/252). İmam Malik'e göre, hadiste söz konusu edilen "yırtıcı köpek"ten maksat; aslan, kaplan, sırtlan kurt gibi insanlara saldıran, parçalayan her türlü yırtıcı hayvanlardır. (İbn Kudame, el-şerhu'l-Kebir, el-Mektebetu'ş-Şamile, III/302).

  Aslında Malikilere göre, yırtıcı kurt gibi insana saldıran, eziyet eden bütün hayvanlar "yırtıcı köpek" anlamındadır ve öldürülmeleri caizdir. Fakat eziyet etmeyenleri öldürmek asla caiz değildir. (İbn Kudame, a.g.e- el-Mektebetu'ş-Şamile, IV/14).

  Ünlü âlimlerden İbnu Abdilber'e göre, zararlı olmadıkça hiçbir köpek öldürülmez. Çünkü Hz. Peygamber(a.s.m), canlıları silaha hedef yapmayı yasaklamıştır. Üstelik köpeğe su vermenin faziletiyle ilgili hadis mevcuttur. Hadiste "her ciğer sahibine su vermenin ecri vardır" buyurulmuştur.

  Ayrıca her tarafta bunca âlim dine aykırı fiillere işlere göz yummayan uyanık kimseler olduğu halde, köpekleri öldürme adeti yoktur. Ben, Müslümanların hiçbir fakihinin, köpek beslemeyi adaleti cerh eden, şahitliğe mani olan bir hal görmedim. Sadece Şafii mezhebi, ihtiyaç olmadığı halde köpek beslemeyi haram saymıştır" der. (Canan, Kütübü sitte,13/ 516)

  Sözkonusu hadis şöyledir:

  Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu: “Bir adam yolda yürürken çok susadı. Derken bir kuyuya rastladı. İçine girip su içti. Dışarı çıktığında susuzluktan soluyup toprağı yemekte olan bir köpek gördü. Adam kendi kendine: ‘Bu köpek de benim gibi susamış’ deyip tekrar kuyuya indi, mestini su ile doldurup ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve köpeğe su verdi. Allah onun bu davranışından memnun kaldı ve kendisini affetti. Hz. Peygamber (a.s)‘in yanında bulunanlardan bazıları: ‘Ey Allah’ın resûlü! Yani hayvanlar(a yaptığımız iyilikler)için de bize bir ücret var mı?’ dediler. Allah’ın Resûlü: ‘Evet! Her yaş ciğer (sahibi olan canlılara yapılan iyilikler) için bir ücret vardır’ buyurdu."( Buhârî,Şirb, 9, Vudu, 33; Müslim, selam, 153; Ebu Dâvud, cihad, 47).

  Diğer bir rivayette ise Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kötü yolda olan bir kadın, sıcak bir günde, bir kuyunun etrafında dönen bir köpek gördü, susuzluktan dilini çıkarmış soluyordu. Kadıncağız mestini çıkarıp onunla onu suladı. Bu yüzden bağışlandı.”(Müslim, Tevbe, 155).

  Bu hadislerden de açıkça anlaşıldığı gibi, İslam'da Allah'ın yarattığı bütün canlılara karşı merhamet esastır.

  Hanefî mezhebinin meşhur fıkıh kaynağı el-Mebsut'ta şu görüşlere yer verilmiştir: " Hadiste ifade edilen yırtıcı köpek"ten maksat kurt, aslan gibi eziyet veren yırtıcı hayvanlardır. İmam Şafinin dediği gibi, hadiste anlatılan şey şudur: Zararlı, saldırgan olan yırtıcı hayvanlardan başkasını öldürmek caiz değildir" (el-Mebsut- el-Mektebetu'ş-Şamile V/159).

  Nitekim, Şafii mezhebenin ünlü bilgini İbn Hacer el-Heytemi, yırtıcı köpeğin öldürülmesi konusunda şunları söyler: Yırtıcı köpeği aç bırakarak ölüme terk etmek caiz değildir. Bilakis, öldürülecekse, mümkün olduğunca en güzel bir şekilde öldürmek gerekir" (bk. Tuhfetu'ı-Muhtac-(el-Mektebetu'ş-Şamile, IV/252).

  El-Beycermî'nin ifadesi bu konuda daha açıktır: "Yalnız faydalı olan köpekler değil, zararı olmadığı, saldırgan ve yırtıcılığa soyunmadığı sürece bütün köpeklerin canı muhteremdir, dokunulamaz" (Haşyetu'l-Beycermî Ala'l-Menhec-el-Mektebetu'ş-Şamile, I/474).

  Buna göre Peygamber Efendimizin öldürülmelerine izin verdiği hayvanlar, vahşi, yırtıcı ve saldırgan hayvanlardır.

  sorularlaislamiyet 4. 03.Nisan.2009, 21:49
  2
  ...MüPteLaNıM...  mutlaka daha çok yardımcı olacak kardeşler vardır ama şu alıntıyı paylaşmak istiyorum faydalı olur inşAllah...

  Alıntı
  Buharî ve Müslim'in sahihinde şöyle bir hadis vardır: "Beş tane hayvan "fasık"dır ki, Mekke'nin harem bölgesinde de öldürülebilir. Bunlar; fare, akrep, karga, çaylak ve yırtıcı köpektir" (bir rivayette: kişi ihramda da olsa bunları öldürebilir.) (Buhârî, Bedu'l-halk, 16; Müslim, Hac, 9: 66-72). Bazı rivayetlerde yılan da vardır.

  Hadiste geçen anahtar kelimeler şunlardır:

  Fasık: Bu kelimenin sözlük anlamı; yoldan sapmaktır. Fasık adam, Allah'ın emir ve yasaklarının belirlediği çizginin dışına çıkan kimse demektir.

  Bu hayvanlara "fasık" adının verilmesi, bunların insanlara, diğer canlılara v.s. ye zarar vermekle, hayvanlar aleminin büyük çoğunluğunun yolundan dışarı çıkmaları sebebiyledir. (krş. Nevevî, Şerhu Müslim, ilgili hadisin şerhi).

  El-Kelb el-Akur: Yırtıcı köpek demektir. Gördüğümüz kadarıyla bütün rivayetlerde köpek için bu vasıf kullanılmıştır. Bu da öldürme emrinin normal köpekler hakkında olmadığı, köpeğin köpek olduğu için böyle bir cezaya hedef olmadığını göstermektedir.

  Nitekim İmam Nevevî, bu hadisi açıklarken, şu görüşlere yer verir: Cmhura/âlimlerin büyük çoğunluğuna göre, hadiste geçen "el-Kelb el-Akur" (yırtıcı köpek) kelimesi, bütün yırtıcı hayvanlar için geçerlidir. Çünkü köpeğin vasfı olarak geçen "el-akur" kelimesi, yırtıcı anlamına gelir. Buna göre, hadiste geçen "yırtıcı köpek" tabiri, aslan, kaplan, kurt gibi genellikle yırtıcı hayvanlardan sayılanların hepsi için geçerlidir. (bk. Nevevî, Şerhu Müslim, ilgili hadisin şerhi).

  Hz. Peygamber(a.s.m)'in Ebu Leheb'in oğlu Utbe için ettiği beddua meşhurdur. "Allah'ım! Ona köpeklerinden bir köpeği musallat et!" diye beddua etmiş ve bir gece bir aslan gelip kervanın arasında bulunan Utbe'yi alıp parçalamıştı. (bk. İbn Battal, Şerhu'l-Buharî-el-Mektebetu'ş-Şamile, VIII/80).

  İmam Malik de şöyle der: İhram'da olan bir kimse, kendisine eziyet veren hayvanları/haşereleri öldürmesi caizdir. Eziyet etmeyenleri öldürmesi ise caiz değildir. (el-Mektebetu'ş-Şamile, IV/252). İmam Malik'e göre, hadiste söz konusu edilen "yırtıcı köpek"ten maksat; aslan, kaplan, sırtlan kurt gibi insanlara saldıran, parçalayan her türlü yırtıcı hayvanlardır. (İbn Kudame, el-şerhu'l-Kebir, el-Mektebetu'ş-Şamile, III/302).

  Aslında Malikilere göre, yırtıcı kurt gibi insana saldıran, eziyet eden bütün hayvanlar "yırtıcı köpek" anlamındadır ve öldürülmeleri caizdir. Fakat eziyet etmeyenleri öldürmek asla caiz değildir. (İbn Kudame, a.g.e- el-Mektebetu'ş-Şamile, IV/14).

  Ünlü âlimlerden İbnu Abdilber'e göre, zararlı olmadıkça hiçbir köpek öldürülmez. Çünkü Hz. Peygamber(a.s.m), canlıları silaha hedef yapmayı yasaklamıştır. Üstelik köpeğe su vermenin faziletiyle ilgili hadis mevcuttur. Hadiste "her ciğer sahibine su vermenin ecri vardır" buyurulmuştur.

  Ayrıca her tarafta bunca âlim dine aykırı fiillere işlere göz yummayan uyanık kimseler olduğu halde, köpekleri öldürme adeti yoktur. Ben, Müslümanların hiçbir fakihinin, köpek beslemeyi adaleti cerh eden, şahitliğe mani olan bir hal görmedim. Sadece Şafii mezhebi, ihtiyaç olmadığı halde köpek beslemeyi haram saymıştır" der. (Canan, Kütübü sitte,13/ 516)

  Sözkonusu hadis şöyledir:

  Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu: “Bir adam yolda yürürken çok susadı. Derken bir kuyuya rastladı. İçine girip su içti. Dışarı çıktığında susuzluktan soluyup toprağı yemekte olan bir köpek gördü. Adam kendi kendine: ‘Bu köpek de benim gibi susamış’ deyip tekrar kuyuya indi, mestini su ile doldurup ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve köpeğe su verdi. Allah onun bu davranışından memnun kaldı ve kendisini affetti. Hz. Peygamber (a.s)‘in yanında bulunanlardan bazıları: ‘Ey Allah’ın resûlü! Yani hayvanlar(a yaptığımız iyilikler)için de bize bir ücret var mı?’ dediler. Allah’ın Resûlü: ‘Evet! Her yaş ciğer (sahibi olan canlılara yapılan iyilikler) için bir ücret vardır’ buyurdu."( Buhârî,Şirb, 9, Vudu, 33; Müslim, selam, 153; Ebu Dâvud, cihad, 47).

  Diğer bir rivayette ise Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kötü yolda olan bir kadın, sıcak bir günde, bir kuyunun etrafında dönen bir köpek gördü, susuzluktan dilini çıkarmış soluyordu. Kadıncağız mestini çıkarıp onunla onu suladı. Bu yüzden bağışlandı.”(Müslim, Tevbe, 155).

  Bu hadislerden de açıkça anlaşıldığı gibi, İslam'da Allah'ın yarattığı bütün canlılara karşı merhamet esastır.

  Hanefî mezhebinin meşhur fıkıh kaynağı el-Mebsut'ta şu görüşlere yer verilmiştir: " Hadiste ifade edilen yırtıcı köpek"ten maksat kurt, aslan gibi eziyet veren yırtıcı hayvanlardır. İmam Şafinin dediği gibi, hadiste anlatılan şey şudur: Zararlı, saldırgan olan yırtıcı hayvanlardan başkasını öldürmek caiz değildir" (el-Mebsut- el-Mektebetu'ş-Şamile V/159).

  Nitekim, Şafii mezhebenin ünlü bilgini İbn Hacer el-Heytemi, yırtıcı köpeğin öldürülmesi konusunda şunları söyler: Yırtıcı köpeği aç bırakarak ölüme terk etmek caiz değildir. Bilakis, öldürülecekse, mümkün olduğunca en güzel bir şekilde öldürmek gerekir" (bk. Tuhfetu'ı-Muhtac-(el-Mektebetu'ş-Şamile, IV/252).

  El-Beycermî'nin ifadesi bu konuda daha açıktır: "Yalnız faydalı olan köpekler değil, zararı olmadığı, saldırgan ve yırtıcılığa soyunmadığı sürece bütün köpeklerin canı muhteremdir, dokunulamaz" (Haşyetu'l-Beycermî Ala'l-Menhec-el-Mektebetu'ş-Şamile, I/474).

  Buna göre Peygamber Efendimizin öldürülmelerine izin verdiği hayvanlar, vahşi, yırtıcı ve saldırgan hayvanlardır.

  sorularlaislamiyet


 5. 03.Nisan.2009, 22:48
  3
  Murad AZERI
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Ocak.2009
  Üye No: 46549
  Mesaj Sayısı: 96
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 30
  Bulunduğu yer: AZERBAYCAN,BAKI

  --->: Arkadashlarım Bana ıslamda Hayvanlar Hakkında Bılgı Lazım

  Allah Razı Olsun Saf Ak...bu Konudan Anladıgıma Gore Ben Kopek Besleyemem...cunkı Emel Meshebım Safııdı...


 6. 03.Nisan.2009, 22:48
  3
  Devamlı Üye
  Allah Razı Olsun Saf Ak...bu Konudan Anladıgıma Gore Ben Kopek Besleyemem...cunkı Emel Meshebım Safııdı...

 7. 03.Nisan.2009, 23:13
  4
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,997
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  --->: Arkadashlarım Bana ıslamda Hayvanlar Hakkında Bılgı Lazım

  Alıntı
  Arkadashlarım Bana ıslamda Hayvanlar Hakkında Bılgı Lazım Hususande ıt Hakında...bu Konuda Hz. Peygamber (s.a.s0) Bır Shey Soylemıshmı...evelceden Tesshekur Ederım...
  buyur tıkla:

  Hayvanların yaratılışı hakkında bilgi ve hadisler.

  Köpek Ve Diğer Hayvanlar Hakkında Hadisler

  Peygamberimizin(s.a.v) Hayvanlara Merhameti 8. 03.Nisan.2009, 23:13
  4
  Moderatör
  Alıntı
  Arkadashlarım Bana ıslamda Hayvanlar Hakkında Bılgı Lazım Hususande ıt Hakında...bu Konuda Hz. Peygamber (s.a.s0) Bır Shey Soylemıshmı...evelceden Tesshekur Ederım...
  buyur tıkla:

  Hayvanların yaratılışı hakkında bilgi ve hadisler.

  Köpek Ve Diğer Hayvanlar Hakkında Hadisler

  Peygamberimizin(s.a.v) Hayvanlara Merhameti


 9. 05.Nisan.2009, 17:11
  5
  Ziyad Şafi
  Devamlı devama Devam :)

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 26.Kasım.2008
  Üye No: 40350
  Mesaj Sayısı: 407
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6
  Yaş: 35

  --->: Arkadashlarım Bana ıslamda Hayvanlar Hakkında Bılgı Lazım

  Alıntı
  Allah Razı Olsun Saf Ak...bu Konudan Anladıgıma Gore Ben Kopek Besleyemem...cunkı Emel Meshebım Safııdı...
  güzel kardeşim...doğrudur Şafiide boşu boşuna köpek beslemek doğru deyildir...hem de ki boşu boşuna köpek besleme ve köpek bulundurmak insanlara rahatsızlık verir...
  ama koyunları dağa çıkarırken yanımızda köpek bulundurmağın bir sakıncası yokdur ! hatta kurtların saldırmasına bir önlemdir ve kolaylıkdır...hatırladığım bu kadar !
  öndede sondada selam ve düa ile...


 10. 05.Nisan.2009, 17:11
  5
  Devamlı devama Devam :)
  Alıntı
  Allah Razı Olsun Saf Ak...bu Konudan Anladıgıma Gore Ben Kopek Besleyemem...cunkı Emel Meshebım Safııdı...
  güzel kardeşim...doğrudur Şafiide boşu boşuna köpek beslemek doğru deyildir...hem de ki boşu boşuna köpek besleme ve köpek bulundurmak insanlara rahatsızlık verir...
  ama koyunları dağa çıkarırken yanımızda köpek bulundurmağın bir sakıncası yokdur ! hatta kurtların saldırmasına bir önlemdir ve kolaylıkdır...hatırladığım bu kadar !
  öndede sondada selam ve düa ile...

 11. 05.Nisan.2009, 17:37
  6
  esin-ti
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 11.Ocak.2009
  Üye No: 46167
  Mesaj Sayısı: 2,835
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 33

  --->: Arkadashlarım Bana ıslamda Hayvanlar Hakkında Bılgı Lazım

  İbn-i Ömer: “Nebi (s.a.v) hayvanlara işkence yapanlara lanet etti.” ( Buhari : zebaih : 25 , Ahmet : 4/31-33 )

  Ebü’d Derda, Hz. Peygamber’in “Allah bu dilsizler (develer) hakkında hayırlı olmanızı tavsiye etmektedir, onlara güçleri ölçüsünde yük vurun.” dediğini, fazla yükten dolayı kalkamayan bir deve görünce hatırlatmıştır.( ı. Hacer : M. Atiye : 2-156 )

  Ebu hüreyre’den gelen bir rivayet: “Resulullah bir gün sabah namazını kıldıktan sonra, cemaate yönelerek: Adamın biri sığırını sürüyordu ki, bir ara sırtına bindi ve vurmaya başladı. Bunun üzerine hayvancağız (lisan-ı haliyle): Biz bunun için yaratılmadık dedi, buyurdu.” ( buhari : Enbiya :52 )

  “ Kim av peşinde koşarsa gafil olur.” ( E. davut : sayd :4, Tirmizi :fiten :69 )

  Hayvan sağanlara Hz. Peygamber: “Tırnaklarını kessinler, sağım sırasında uzun tırnaklarla hayvanların memelerini kanatmasınlar.” ( Sindi : H.Ala ı. Mace : sayd.12 )

  Abdullah ıbn Amr’dan naklen: “Resulullah (s.a.v.) bir keçiyi sağmakta olan bir adama uğramıştı, Ona: Ey kişi, sağınca yavrusu için de süt bırak, dedi.” ( N. el Heysemi : M. Zevaid: 8/196 )

  “Haksız olarak bir serçeyi öldürenden Cenab-ı Hak kıyamet gününde hesap soracaktır.” ( Darimi :2/11 )

  Enes (r.a) naklediyor: “Bir yerde mola verince, hayvanlarınızın istirahatını sağlayıncaya kadar ibadet etmezdik.” ( E. Davud : Cihad : 48 )

  Ayrıca kuşların yuvalarının bozulmamasını, yumurta ve yuvalarının alınmamasını da emretmiştir.” ( E. davud : Cenaiz :1 , Buhari : Edebul müfred : 139)

  Görüleceği gibi bu hadisler ve benzerlerinden, Peygamberimizin, hayvanların ve kuşların korunmasını, onlara eziyet edilmemesini, temizlik ve bakımlarının yapılmasını, yaratışlarına uygun işlerde kullanılmasını, fazla yük yüklenmemesini, av yasağı koyarak rastgele eğlence için avlanmamalarını emrettiğini açıkça görüyoruz. Bu sözleriyle ve davranışlarıyla O, bugün ancak sözü edilen hayvan haklarını dile getirmiştir.Bunlardan başka Hz.Peygamberin (s.a.v.) akar ve durgun suların kirletilmemesine, yol ve mahallelerin temiz tutulmasını dair bir çok hadisi de vardır...
 12. 05.Nisan.2009, 17:37
  6
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥
  İbn-i Ömer: “Nebi (s.a.v) hayvanlara işkence yapanlara lanet etti.” ( Buhari : zebaih : 25 , Ahmet : 4/31-33 )

  Ebü’d Derda, Hz. Peygamber’in “Allah bu dilsizler (develer) hakkında hayırlı olmanızı tavsiye etmektedir, onlara güçleri ölçüsünde yük vurun.” dediğini, fazla yükten dolayı kalkamayan bir deve görünce hatırlatmıştır.( ı. Hacer : M. Atiye : 2-156 )

  Ebu hüreyre’den gelen bir rivayet: “Resulullah bir gün sabah namazını kıldıktan sonra, cemaate yönelerek: Adamın biri sığırını sürüyordu ki, bir ara sırtına bindi ve vurmaya başladı. Bunun üzerine hayvancağız (lisan-ı haliyle): Biz bunun için yaratılmadık dedi, buyurdu.” ( buhari : Enbiya :52 )

  “ Kim av peşinde koşarsa gafil olur.” ( E. davut : sayd :4, Tirmizi :fiten :69 )

  Hayvan sağanlara Hz. Peygamber: “Tırnaklarını kessinler, sağım sırasında uzun tırnaklarla hayvanların memelerini kanatmasınlar.” ( Sindi : H.Ala ı. Mace : sayd.12 )

  Abdullah ıbn Amr’dan naklen: “Resulullah (s.a.v.) bir keçiyi sağmakta olan bir adama uğramıştı, Ona: Ey kişi, sağınca yavrusu için de süt bırak, dedi.” ( N. el Heysemi : M. Zevaid: 8/196 )

  “Haksız olarak bir serçeyi öldürenden Cenab-ı Hak kıyamet gününde hesap soracaktır.” ( Darimi :2/11 )

  Enes (r.a) naklediyor: “Bir yerde mola verince, hayvanlarınızın istirahatını sağlayıncaya kadar ibadet etmezdik.” ( E. Davud : Cihad : 48 )

  Ayrıca kuşların yuvalarının bozulmamasını, yumurta ve yuvalarının alınmamasını da emretmiştir.” ( E. davud : Cenaiz :1 , Buhari : Edebul müfred : 139)

  Görüleceği gibi bu hadisler ve benzerlerinden, Peygamberimizin, hayvanların ve kuşların korunmasını, onlara eziyet edilmemesini, temizlik ve bakımlarının yapılmasını, yaratışlarına uygun işlerde kullanılmasını, fazla yük yüklenmemesini, av yasağı koyarak rastgele eğlence için avlanmamalarını emrettiğini açıkça görüyoruz. Bu sözleriyle ve davranışlarıyla O, bugün ancak sözü edilen hayvan haklarını dile getirmiştir.Bunlardan başka Hz.Peygamberin (s.a.v.) akar ve durgun suların kirletilmemesine, yol ve mahallelerin temiz tutulmasını dair bir çok hadisi de vardır... 13. 05.Nisan.2009, 18:15
  7
  Hazall.
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2008
  Üye No: 28160
  Mesaj Sayısı: 350
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Bulunduğu yer: Belcika

  --->: Arkadashlarım Bana ıslamda Hayvanlar Hakkında Bılgı Lazım

  ALLAH c.c razı olsun konuyu biliyordum ama konunun içeriğini bilmek daha güzelmiş 14. 05.Nisan.2009, 18:15
  7
  Devamlı Üye
  ALLAH c.c razı olsun konuyu biliyordum ama konunun içeriğini bilmek daha güzelmiş


 15. 07.Nisan.2009, 21:15
  8
  Murad AZERI
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Ocak.2009
  Üye No: 46549
  Mesaj Sayısı: 96
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 30
  Bulunduğu yer: AZERBAYCAN,BAKI

  --->: Arkadashlarım Bana ıslamda Hayvanlar Hakkında Bılgı Lazım

  Arkadashlarım Bana ıslamda Hayvanlar Hakkında Bılgı Lazım Allah hepinizden razi olsun...


 16. 07.Nisan.2009, 21:15
  8
  Devamlı Üye
  Arkadashlarım Bana ıslamda Hayvanlar Hakkında Bılgı Lazım Allah hepinizden razi olsun...
+ Yorum Gönder