Konusunu Oylayın.: Zahiriler ve İmamiye

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Zahiriler ve İmamiye
 1. 03.Mart.2009, 17:22
  1
  אור
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Şubat.2009
  Üye No: 46864
  Mesaj Sayısı: 43
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Zahiriler ve İmamiye


  Zahiriler ve İmamiye Mumsema Zâhirîler ve İmâmiye erkek için dokuz kadınla evlenmenin caiz olduğu

  görüşündedirler. Onlara göre, "ikişer, üçer ve dörder" ifadesindeki "vav"lar tercih

  için değil, toplama içindir.

  Peki hangisi kesin olarak doğrudur?

  4'de kadar olup,fazlası haram mıdır?

  9 kadınla evlilik helal midir?

  Eğer 4'den fazlası haram ise bu mezheplerin ahirette durumu ne olacaktır?Günaha

  girmişler midir?

  Son olarak da,Kuran ayetlerinin bazısının Müteşabih olduğu biliniyor,bu ayette

  onlardan biri midir?neden bu kadar farklı anlaşılarak yorumlanmıştır?Hemde

  önemli diyebileceğimiz bir konuda.


 2. 03.Mart.2009, 17:22
  1
  Emekli  Zâhirîler ve İmâmiye erkek için dokuz kadınla evlenmenin caiz olduğu

  görüşündedirler. Onlara göre, "ikişer, üçer ve dörder" ifadesindeki "vav"lar tercih

  için değil, toplama içindir.

  Peki hangisi kesin olarak doğrudur?

  4'de kadar olup,fazlası haram mıdır?

  9 kadınla evlilik helal midir?

  Eğer 4'den fazlası haram ise bu mezheplerin ahirette durumu ne olacaktır?Günaha

  girmişler midir?

  Son olarak da,Kuran ayetlerinin bazısının Müteşabih olduğu biliniyor,bu ayette

  onlardan biri midir?neden bu kadar farklı anlaşılarak yorumlanmıştır?Hemde

  önemli diyebileceğimiz bir konuda.

 3. 09.Mart.2009, 17:34
  2
  mumsema
  Administrator

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Ocak.2007
  Üye No: 1
  Mesaj Sayısı: 10,069
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 132
  Bulunduğu yer: Türkiye

  --->: Zahiriler ve İmamiye
  Alıntı
  Zâhirîler ve İmâmiye erkek için dokuz kadınla evlenmenin caiz olduğu
  görüşündedirler. Onlara göre, "ikişer, üçer ve dörder" ifadesindeki "vav"lar tercih
  için değil, toplama içindir.
  Peki hangisi kesin olarak doğrudur?
  4'de kadar olup,fazlası haram mıdır?
  9 kadınla evlilik helal midir?
  Eğer 4'den fazlası haram ise bu mezheplerin ahirette durumu ne olacaktır?Günaha
  girmişler midir?
  Son olarak da,Kuran ayetlerinin bazısının Müteşabih olduğu biliniyor,bu ayette
  onlardan biri midir?neden bu kadar farklı anlaşılarak yorumlanmıştır?Hemde
  önemli diyebileceğimiz bir konuda.
  Ehli Sünnetin inancı bellidir. tavsiye edilen bir, dörde kadar caizdir. Dört eşten fazlası caiz değildir. Asrı Saadette 4'ten fazla eşi olanların hepsini bu emir üzerine boşadıklarını hadislerden öğreniyoruz. Biri Rasulullah (sav)'e gelir ve 9 tane eşi olduğunu ve durumunun ne olacağını sorar. bu soru üzerine Allah Rasulu (sav) 4 tane seç gerisini boşa emri veriyor. (hadisi bulursam eklerim inşallah)

  Âyetteki «İkişer, Üçer, Dörder» Kelimelerinin Manaları  . Lügat alimleri bu kelimelerin her birinin ifade ettiği sayıyı bildirdiğin-de İttifak etmişlerdir. Buna göre âyetteki «mesna» kelimesi ikişer ikişer, «sülase» kelimesi üçer üçer, «rübâe» kelimesi ise dörder dörder sayıla-rına delalet eder. Bu izaha göre ayetin manası şöyledir: «Kadınlardan istediğinizi ikişer İkişer, üçer üçer, dörder dörder arzu ettiğiniz şekilde nikahlayabilirsiniz.»
  " Zemahşerî, bu hususta şöyle demektedir: «Ayet tüm insanlara gel-diğinden sayı İfade eden kelimelerin tekrarı bildirecek şekilde gelmesi lazimdır. Evlenmek isteyen her kimse, ayette belirtilen sayılar nisbetlnde rri-kahlanabilir. İki kadınla evlenmek İsteyen İki, üç kadınla evlenmek İste-yen üç, dört kadınla evlenmek isteyen dört kadınla evlenecektir. Ortada bulunan sayılı bir mal bir topluluğa eşit olarak bölüştürülürken düşen pa-ya göre, «Onların her birine ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder verin.» denilir. Bundan anlaşılacak olan herkesin ikişer, üçer veya dörder alması gerektiğidir.» [1]
  «Sizin için helal olan (diğer) kadınlardan İkişer, üçer, dörder olmak üzere nikah edin» âyeti, dörtten fazla kadınla evlenmenin haram olduğuna delalet eder. Bütün müfessirler ve fakihler bu hususta Icma etmişler-dir.
  Bu icmaya rağmen bazı bid'ad ehli, dokuz kadına kadar evlenmenin caiz olduğunu Öne sürmüştür. Bunlara göre, «mesnâ» kelimesinden sonra ve «sülase», «rübâe» kelimelerinden önce gelen atıf vav'ı toplamayı ifade etmektedir. Yani, iki artı üç artı dört eşittir dokuz eder. Bu batıl görüş icmayı bozmaz.
  Kurtubi bu konuda şöyle demektedir: «Bilmiş olun ki, anlayışları Kitab ve Sünnetten uzak olan ve selefin icmaından yüzçevlren bazı kimseler, atıf vav'ımn toplamayı ifade ettiğini öne sürerek, Resulullahın dokuz ka-dınla evlenmesini ve dokuzunun da O'nunla birlikte yaşamasını da delil getirerek dokuz kadınla evlenmenin caiz olduğunu iddia etmektedirler. Ne var ki, ayetteki sayıların sıralanışı, Rafızî ve Zahiri mezhebinden olan bazı alimlerin bu iddialarına delalet etmez. Hattc bunlardan bazıları daha da çirkin bir iddia ortaya atarak bir erkeğin orsekiz kadınla evlenmesinin mubah olduğunu söylerler. Ümmetin İcmama muhalif olan bu söz ve İddia-lar Arap dil ve edebiyatı İle Sünneti tam bilmemenin sonucudur. Zira hiçbir sahabi ve tabiinin dörtten fazla evlendiği ne görülmüş, ne duyul-muştur. Hatta sahabi Hz. Gaylan, müsiüman olduğunda on kadınla evliy-di. Resulullah ona. «İçinden dört tanesini seç, diğerlerinden ayrıl.» diye emretmiştir.
  Allah {cc}, insanlara ve bilhassa Araplara Arapçanın en fasih leh-çesi ile hitap etmiştir. Fasih konuşan hiçbir arap, dokuz sayısını doğru-dan ifade edecek yerde toplamı dokuz eden İkişer, üçer, dörder gibi bir İfade kullanmaz. Allah (cc), eğer dokuz kadınla evlenmeye müsade etsey-di, «ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder» demeyip doğrudan doğruya «dokuz kadınla evlenin» veya «dokuz kadına kadar evlenin» derdi. Bundan-daha çirkini de bir kimsenin onseMz diyecek yerde dört artı altı artı sekiz demesldir.» [2]
  Ümmetin Icmaı, ayetten de kesin olarak anlaşıldığı üzere dört kadın-dan fazlasıyla evlenmenin haram olduğu nususundadır. İcmao muhalif ci-lan bfd'od ehlinin doğumlarından asırlarca önce yaşayan ve fasih Arap-cayı hem onlardan hem de günümüzdeki insanlardan daha İyi anlayan sa-habi, tabiin ve dört büyük mezhebin ilim adamlarının icmaı böyle olunca, Icmoa muhalefet eden bid'ad ehlinin sözlerine itibar edilemez. Bu söz ve iddialar, onların cehalet ve beyinsizliklerini ortaya koyar ancak. Şair şu sözleri sanki bunlar için söylemiştir: «Üstadsız ilim öğrenmeye kalkışan yoldan sapcr. Fasih bir ifadeyi çirkin gören, yanlış anlayan kimse de ken-di kabiliyetsizliğlnf ortaya koyar.»
  Allah (cc) bizi cahillerin cehaletinden ve beyinsizlerin ahmaklığından korusun. (Amin). [3]

  __________________
  [1] Zemuhşeri. age. C. 1. S. 360.
  [2] Kurtubi. age, C. 5, S. 17. 358
  [3] Muhammed Ali Sabuni, Ahkâm Tefsiri, Şamil Yayınları: 1/356-358.


 4. 09.Mart.2009, 17:34
  2
  Administrator  Alıntı
  Zâhirîler ve İmâmiye erkek için dokuz kadınla evlenmenin caiz olduğu
  görüşündedirler. Onlara göre, "ikişer, üçer ve dörder" ifadesindeki "vav"lar tercih
  için değil, toplama içindir.
  Peki hangisi kesin olarak doğrudur?
  4'de kadar olup,fazlası haram mıdır?
  9 kadınla evlilik helal midir?
  Eğer 4'den fazlası haram ise bu mezheplerin ahirette durumu ne olacaktır?Günaha
  girmişler midir?
  Son olarak da,Kuran ayetlerinin bazısının Müteşabih olduğu biliniyor,bu ayette
  onlardan biri midir?neden bu kadar farklı anlaşılarak yorumlanmıştır?Hemde
  önemli diyebileceğimiz bir konuda.
  Ehli Sünnetin inancı bellidir. tavsiye edilen bir, dörde kadar caizdir. Dört eşten fazlası caiz değildir. Asrı Saadette 4'ten fazla eşi olanların hepsini bu emir üzerine boşadıklarını hadislerden öğreniyoruz. Biri Rasulullah (sav)'e gelir ve 9 tane eşi olduğunu ve durumunun ne olacağını sorar. bu soru üzerine Allah Rasulu (sav) 4 tane seç gerisini boşa emri veriyor. (hadisi bulursam eklerim inşallah)

  Âyetteki «İkişer, Üçer, Dörder» Kelimelerinin Manaları  . Lügat alimleri bu kelimelerin her birinin ifade ettiği sayıyı bildirdiğin-de İttifak etmişlerdir. Buna göre âyetteki «mesna» kelimesi ikişer ikişer, «sülase» kelimesi üçer üçer, «rübâe» kelimesi ise dörder dörder sayıla-rına delalet eder. Bu izaha göre ayetin manası şöyledir: «Kadınlardan istediğinizi ikişer İkişer, üçer üçer, dörder dörder arzu ettiğiniz şekilde nikahlayabilirsiniz.»
  " Zemahşerî, bu hususta şöyle demektedir: «Ayet tüm insanlara gel-diğinden sayı İfade eden kelimelerin tekrarı bildirecek şekilde gelmesi lazimdır. Evlenmek isteyen her kimse, ayette belirtilen sayılar nisbetlnde rri-kahlanabilir. İki kadınla evlenmek İsteyen İki, üç kadınla evlenmek İste-yen üç, dört kadınla evlenmek isteyen dört kadınla evlenecektir. Ortada bulunan sayılı bir mal bir topluluğa eşit olarak bölüştürülürken düşen pa-ya göre, «Onların her birine ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder verin.» denilir. Bundan anlaşılacak olan herkesin ikişer, üçer veya dörder alması gerektiğidir.» [1]
  «Sizin için helal olan (diğer) kadınlardan İkişer, üçer, dörder olmak üzere nikah edin» âyeti, dörtten fazla kadınla evlenmenin haram olduğuna delalet eder. Bütün müfessirler ve fakihler bu hususta Icma etmişler-dir.
  Bu icmaya rağmen bazı bid'ad ehli, dokuz kadına kadar evlenmenin caiz olduğunu Öne sürmüştür. Bunlara göre, «mesnâ» kelimesinden sonra ve «sülase», «rübâe» kelimelerinden önce gelen atıf vav'ı toplamayı ifade etmektedir. Yani, iki artı üç artı dört eşittir dokuz eder. Bu batıl görüş icmayı bozmaz.
  Kurtubi bu konuda şöyle demektedir: «Bilmiş olun ki, anlayışları Kitab ve Sünnetten uzak olan ve selefin icmaından yüzçevlren bazı kimseler, atıf vav'ımn toplamayı ifade ettiğini öne sürerek, Resulullahın dokuz ka-dınla evlenmesini ve dokuzunun da O'nunla birlikte yaşamasını da delil getirerek dokuz kadınla evlenmenin caiz olduğunu iddia etmektedirler. Ne var ki, ayetteki sayıların sıralanışı, Rafızî ve Zahiri mezhebinden olan bazı alimlerin bu iddialarına delalet etmez. Hattc bunlardan bazıları daha da çirkin bir iddia ortaya atarak bir erkeğin orsekiz kadınla evlenmesinin mubah olduğunu söylerler. Ümmetin İcmama muhalif olan bu söz ve İddia-lar Arap dil ve edebiyatı İle Sünneti tam bilmemenin sonucudur. Zira hiçbir sahabi ve tabiinin dörtten fazla evlendiği ne görülmüş, ne duyul-muştur. Hatta sahabi Hz. Gaylan, müsiüman olduğunda on kadınla evliy-di. Resulullah ona. «İçinden dört tanesini seç, diğerlerinden ayrıl.» diye emretmiştir.
  Allah {cc}, insanlara ve bilhassa Araplara Arapçanın en fasih leh-çesi ile hitap etmiştir. Fasih konuşan hiçbir arap, dokuz sayısını doğru-dan ifade edecek yerde toplamı dokuz eden İkişer, üçer, dörder gibi bir İfade kullanmaz. Allah (cc), eğer dokuz kadınla evlenmeye müsade etsey-di, «ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder» demeyip doğrudan doğruya «dokuz kadınla evlenin» veya «dokuz kadına kadar evlenin» derdi. Bundan-daha çirkini de bir kimsenin onseMz diyecek yerde dört artı altı artı sekiz demesldir.» [2]
  Ümmetin Icmaı, ayetten de kesin olarak anlaşıldığı üzere dört kadın-dan fazlasıyla evlenmenin haram olduğu nususundadır. İcmao muhalif ci-lan bfd'od ehlinin doğumlarından asırlarca önce yaşayan ve fasih Arap-cayı hem onlardan hem de günümüzdeki insanlardan daha İyi anlayan sa-habi, tabiin ve dört büyük mezhebin ilim adamlarının icmaı böyle olunca, Icmoa muhalefet eden bid'ad ehlinin sözlerine itibar edilemez. Bu söz ve iddialar, onların cehalet ve beyinsizliklerini ortaya koyar ancak. Şair şu sözleri sanki bunlar için söylemiştir: «Üstadsız ilim öğrenmeye kalkışan yoldan sapcr. Fasih bir ifadeyi çirkin gören, yanlış anlayan kimse de ken-di kabiliyetsizliğlnf ortaya koyar.»
  Allah (cc) bizi cahillerin cehaletinden ve beyinsizlerin ahmaklığından korusun. (Amin). [3]

  __________________
  [1] Zemuhşeri. age. C. 1. S. 360.
  [2] Kurtubi. age, C. 5, S. 17. 358
  [3] Muhammed Ali Sabuni, Ahkâm Tefsiri, Şamil Yayınları: 1/356-358.

 5. 09.Mart.2009, 18:01
  3
  BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 13.Mart.2008
  Üye No: 12484
  Mesaj Sayısı: 2,519
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 30
  Yaş: 34
  Bulunduğu yer: Ne KaRa aN? YıLLaR KaRa...

  --->: Zahiriler ve İmamiye

  Alıntı
  Zahiri mezhebinden olan bazı alimlerin
  Bu "bazı alimler" içerisinde, mezheb İmam'ları Davud ez-Zâhirî ve İmam İbn Hazm da bulunuyor mu???


 6. 09.Mart.2009, 18:01
  3
  DeLi MoLLa
  Alıntı
  Zahiri mezhebinden olan bazı alimlerin
  Bu "bazı alimler" içerisinde, mezheb İmam'ları Davud ez-Zâhirî ve İmam İbn Hazm da bulunuyor mu???

 7. 09.Mart.2009, 18:45
  4
  ene-zerre
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 29.Eylül.2008
  Üye No: 33916
  Mesaj Sayısı: 184
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  --->: Zahiriler ve İmamiye

  Alıntı
  Ehli Sünnetin inancı bellidir. tavsiye edilen bir, dörde kadar caizdir. Dört eşten fazlası caiz değildir. Asrı Saadette 4'ten fazla eşi olanların hepsini bu emir üzerine boşadıklarını hadislerden öğreniyoruz. Biri Rasulullah (sav)'e gelir ve 9 tane eşi olduğunu ve durumunun ne olacağını sorar. bu soru üzerine Allah Rasulu (sav) 4 tane seç gerisini boşa emri veriyor. (hadisi bulursam eklerim inşallah)
  "Abdullah b. Ömer (r. anhümâ) şöyle demiştir: Gaylân es-Sakafî, câhiliye devrinde nikâhı altında on kadın varken İslâm'a girdi. Onunla birlikte eşleri de Müslüman oldular. Rasûlüllah (s.a.s), bu eşlerden dört tanesini seçmesini emretti" (eş-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, VI, 159 vd).

  Kays b. el-Hâris'ten şöyle dediği nakledilmiştir: "Nikâhım altında sekiz kadın olduğu halde Müslüman oldum. Nebî (s.a.s)'e giderek, durumu anlattım. Bana: Onlardan dört tanesini seç, buyurdu" (Ebû Dâvud, Talâk, 35). 8. 09.Mart.2009, 18:45
  4
  Devamlı Üye
  Alıntı
  Ehli Sünnetin inancı bellidir. tavsiye edilen bir, dörde kadar caizdir. Dört eşten fazlası caiz değildir. Asrı Saadette 4'ten fazla eşi olanların hepsini bu emir üzerine boşadıklarını hadislerden öğreniyoruz. Biri Rasulullah (sav)'e gelir ve 9 tane eşi olduğunu ve durumunun ne olacağını sorar. bu soru üzerine Allah Rasulu (sav) 4 tane seç gerisini boşa emri veriyor. (hadisi bulursam eklerim inşallah)
  "Abdullah b. Ömer (r. anhümâ) şöyle demiştir: Gaylân es-Sakafî, câhiliye devrinde nikâhı altında on kadın varken İslâm'a girdi. Onunla birlikte eşleri de Müslüman oldular. Rasûlüllah (s.a.s), bu eşlerden dört tanesini seçmesini emretti" (eş-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, VI, 159 vd).

  Kays b. el-Hâris'ten şöyle dediği nakledilmiştir: "Nikâhım altında sekiz kadın olduğu halde Müslüman oldum. Nebî (s.a.s)'e giderek, durumu anlattım. Bana: Onlardan dört tanesini seç, buyurdu" (Ebû Dâvud, Talâk, 35).


 9. 09.Mart.2009, 18:50
  5
  Ziyad Şafi
  Devamlı devama Devam :)

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 26.Kasım.2008
  Üye No: 40350
  Mesaj Sayısı: 407
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6
  Yaş: 35

  --->: Zahiriler ve İmamiye

  Alıntı
  Ümmetin Icmaı, ayetten de kesin olarak anlaşıldığı üzere dört kadın-dan fazlasıyla evlenmenin haram olduğu nususundadır. İcmao muhalif ci-lan bfd'od ehlinin doğumlarından asırlarca önce yaşayan ve fasih Arap-cayı hem onlardan hem de günümüzdeki insanlardan daha İyi anlayan sa-habi, tabiin ve dört büyük mezhebin ilim adamlarının icmaı böyle olunca, Icmoa muhalefet eden bid'ad ehlinin sözlerine itibar edilemez. Bu söz ve iddialar, onların cehalet ve beyinsizliklerini ortaya koyar ancak. Şair şu sözleri sanki bunlar için söylemiştir: «Üstadsız ilim öğrenmeye kalkışan yoldan sapcr. Fasih bir ifadeyi çirkin gören, yanlış anlayan kimse de ken-di kabiliyetsizliğlnf ortaya koyar.»
  Allah (cc) bizi cahillerin cehaletinden ve beyinsizlerin ahmaklığından korusun. (Amin).
  Allah razı olsun hocam...


 10. 09.Mart.2009, 18:50
  5
  Devamlı devama Devam :)
  Alıntı
  Ümmetin Icmaı, ayetten de kesin olarak anlaşıldığı üzere dört kadın-dan fazlasıyla evlenmenin haram olduğu nususundadır. İcmao muhalif ci-lan bfd'od ehlinin doğumlarından asırlarca önce yaşayan ve fasih Arap-cayı hem onlardan hem de günümüzdeki insanlardan daha İyi anlayan sa-habi, tabiin ve dört büyük mezhebin ilim adamlarının icmaı böyle olunca, Icmoa muhalefet eden bid'ad ehlinin sözlerine itibar edilemez. Bu söz ve iddialar, onların cehalet ve beyinsizliklerini ortaya koyar ancak. Şair şu sözleri sanki bunlar için söylemiştir: «Üstadsız ilim öğrenmeye kalkışan yoldan sapcr. Fasih bir ifadeyi çirkin gören, yanlış anlayan kimse de ken-di kabiliyetsizliğlnf ortaya koyar.»
  Allah (cc) bizi cahillerin cehaletinden ve beyinsizlerin ahmaklığından korusun. (Amin).
  Allah razı olsun hocam...

 11. 09.Mart.2009, 19:20
  6
  ene-zerre
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 29.Eylül.2008
  Üye No: 33916
  Mesaj Sayısı: 184
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  --->: Zahiriler ve İmamiye

  Zâhirîler ve İmâmiye erkek için dokuz kadınla evlenmenin caiz olduğu görüşündedirler. Onlara göre, "ikişer, üçer ve dörder" ifadesindeki "vav"lar tercih için değil, toplama içindir.

  Ancak Arap dilinde bu gibi hitaplar vardır. Nitekim Kur'an-ı Kerîm'de; "Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur" (Fâtır, 35/1) âyetinde, meleklerin kanat toplam sayısı değil, ayrı grupların kastedildiği açıktır.

  http://www.sorularlaislamiyet.com/su...ticle&aid=1940 12. 09.Mart.2009, 19:20
  6
  Devamlı Üye
  Zâhirîler ve İmâmiye erkek için dokuz kadınla evlenmenin caiz olduğu görüşündedirler. Onlara göre, "ikişer, üçer ve dörder" ifadesindeki "vav"lar tercih için değil, toplama içindir.

  Ancak Arap dilinde bu gibi hitaplar vardır. Nitekim Kur'an-ı Kerîm'de; "Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur" (Fâtır, 35/1) âyetinde, meleklerin kanat toplam sayısı değil, ayrı grupların kastedildiği açıktır.

  http://www.sorularlaislamiyet.com/su...ticle&aid=1940


 13. 09.Mart.2009, 19:43
  7
  mumsema
  Administrator

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Ocak.2007
  Üye No: 1
  Mesaj Sayısı: 10,069
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 132
  Bulunduğu yer: Türkiye

  --->: Zahiriler ve İmamiye

  amin Allah cc sizdende razı olsun. İmamın dahil olduğunu bilmiyorum ama meşhur olaydır.
  hadis için teşekkürler ene-zerre kardeşim 14. 09.Mart.2009, 19:43
  7
  Administrator
  amin Allah cc sizdende razı olsun. İmamın dahil olduğunu bilmiyorum ama meşhur olaydır.
  hadis için teşekkürler ene-zerre kardeşim


 15. 09.Mart.2009, 20:19
  8
  אור
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Şubat.2009
  Üye No: 46864
  Mesaj Sayısı: 43
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  --->: Zahiriler ve İmamiye

  Teşekkürler,

  Kuranda bu kadar açık bahsedilmişken,Bu mezhepler farklı yorumlamışlar,

  ancak yinede müslüman değiller diyemeyiz değil mi?

  Bu mezhepteki imanlıların ahirette ki durumu ne olacaktır?4den fazla evlilik yapanlar

  zina mı etmiş oluyorlar?


 16. 09.Mart.2009, 20:19
  8
  Emekli
  Teşekkürler,

  Kuranda bu kadar açık bahsedilmişken,Bu mezhepler farklı yorumlamışlar,

  ancak yinede müslüman değiller diyemeyiz değil mi?

  Bu mezhepteki imanlıların ahirette ki durumu ne olacaktır?4den fazla evlilik yapanlar

  zina mı etmiş oluyorlar?

 17. 10.Mart.2009, 00:41
  9
  BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 13.Mart.2008
  Üye No: 12484
  Mesaj Sayısı: 2,519
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 30
  Yaş: 34
  Bulunduğu yer: Ne KaRa aN? YıLLaR KaRa...

  --->: Zahiriler ve İmamiye

  Alıntı
  İmamın dahil olduğunu bilmiyorum ama meşhur olaydır.
  google'de gezindim de, her sitede "bazı zahiri alimler" ibaresi var. İmam İbn Hazm'ın(rh.a) görüşü olsaydı mutlaka ona nisbet edilirdi diye düşünüyorum.
  Alıntı
  Kuranda bu kadar açık bahsedilmişken,Bu mezhepler farklı yorumlamışlar,

  ancak yinede müslüman değiller diyemeyiz değil mi?
  Rafizîler'in birçok İslam dışı uygulama, görüş ve te'villeri vardır ve birçoğu İslam dairesinden zaten çıkmışlardır. Zahirî mezhebi ise, ehl-i sünnet mezheblerindendir ve yapılan hata, hatayı yapanla ve o hatayı körü körüne taklid eden mutaassıb mukallitlerle sınırlıdır. Genele vuramayız..

  Alıntı
  Bu mezhepteki imanlıların ahirette ki durumu ne olacaktır?4den fazla evlilik yapanlar

  zina mı etmiş oluyorlar?
  Ahiret işleri hakkında bilgimiz olabilseydi, kendi yerimize bakardık evvela..

  Bu hatalı ictihada göre amel eden çok kişi olacağını da sanmıyorum(sadece sanı).

  vesselam...


 18. 10.Mart.2009, 00:41
  9
  DeLi MoLLa
  Alıntı
  İmamın dahil olduğunu bilmiyorum ama meşhur olaydır.
  google'de gezindim de, her sitede "bazı zahiri alimler" ibaresi var. İmam İbn Hazm'ın(rh.a) görüşü olsaydı mutlaka ona nisbet edilirdi diye düşünüyorum.
  Alıntı
  Kuranda bu kadar açık bahsedilmişken,Bu mezhepler farklı yorumlamışlar,

  ancak yinede müslüman değiller diyemeyiz değil mi?
  Rafizîler'in birçok İslam dışı uygulama, görüş ve te'villeri vardır ve birçoğu İslam dairesinden zaten çıkmışlardır. Zahirî mezhebi ise, ehl-i sünnet mezheblerindendir ve yapılan hata, hatayı yapanla ve o hatayı körü körüne taklid eden mutaassıb mukallitlerle sınırlıdır. Genele vuramayız..

  Alıntı
  Bu mezhepteki imanlıların ahirette ki durumu ne olacaktır?4den fazla evlilik yapanlar

  zina mı etmiş oluyorlar?
  Ahiret işleri hakkında bilgimiz olabilseydi, kendi yerimize bakardık evvela..

  Bu hatalı ictihada göre amel eden çok kişi olacağını da sanmıyorum(sadece sanı).

  vesselam...
+ Yorum Gönder