Kâfirler necis midir? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Ubeydullah Devamlı Üye
  Ubeydullah
  Devamlı Üye

  Üye No: 110479
  Mesaj Sayısı: 316
  Tecrübe Puanı: 4

 2. 2
  emirhan uysal Devamlı Üye
  emirhan uysal
  Devamlı Üye

  Üye No: 119149
  Mesaj Sayısı: 258
  Tecrübe Puanı: 3

  Yorum: Kâfirler necis midir?


  “Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir necestir/pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, (biliniz ki) Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah iyi bilendir, hikmet sahibidir.”(Tevbe, 9/28).

  Bu yasağın Yahudileri ve Hristiyanları kapsayıp kapsamadığı hususunda farklı rivayetler bulunmakla beraber, günümüze kadar uygulana gelen kural, Müslüman olmayanların bu bölgeye sokulmaması yönündedir. Kur'an'da bu iki din mensuplarının "kâfir" olarak nitelendirilmesi ve bu kesimden bir kısmının şirk (Allah'a ortak koşma) sayılacak inançlarına yöneltilen eleştirilerle Hz. Peygamber (asv)'in Arap yarımadasında ikamet ile ilgili bazı hadisleri, onların da bu kapsamda kabul edilmesi sonucunu doğurmuştur.


 3. 3
  Ebû Mansur Devamlı Üye
  Ebû Mansur
  Devamlı Üye

  Üye No: 117640
  Mesaj Sayısı: 271
  Tecrübe Puanı: 3
  Yer: İmtihan Dünyası

  Yorum: Kâfirler necis midir?


  Kardeşimizin verdiği Ayette müşrikler hakkında kullanılan “neces” kelimesi üç şekilde anlaşılmıştır:

  a. Bizzat bedenlerinin köpek, domuz gibi necis olması. Rivayete göre, Ömer b. Abdulaziz bu ayete dayanarak Yahudî ve Hristiyanların -necis olduklarını kabul ettiği için- Müslümanların mescitlerine giremeyeceklerine dair emir vermiştir.

  Hasan-ı Basrî de bu görüştedir ve: "Bir müşrikle el sıkışan kimse abdest alsın” görüşünü seslendirmiştir.

  b. Cenabetten yıkanmadıkları için necis kabul edilmişlerdir. Taberî, İbn Abbas’tan nakledilen bu rivayetin doğru olmadığına ve bu görüşün de sağlam olmadığına işaret etmiştir.

  c. İslam dinini kabul etmedikleri, müşriklikte kaldıkları için -manen- necistirler. Razî’ye göre bu son görüş alimlerin büyük çokluğuna ait olup en sahih olan görüştür. (bk. Taberî, Razî, İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri).


 4. Reklam

+ Yorum Gönder