Hayır ve Şer inancım doğru mu? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
 1. 1
  numan3434 Üye
  numan3434
  Üye

  Üye No: 106212
  Mesaj Sayısı: 206
  Tecrübe Puanı: 3

  Hayır ve Şer inancım doğru mu?


  Esselamu Aleyküm, aşağıya yazacağım 2 maddede doğrumudur.Yani yazacaksınız önce doğrudur veya yanlıştır yazarsanız çok sevinirim.

  1-Hayır da Şerde Allah'tandır.Kişi hayırlı bir iş yapmak istese ve yapsa işlediği bu hayrı, kendisi verdiği her türlü imkandan dolayı, bu hayrın Allah'tan geldiğine ve onun yarattığına inanmalı.Şerde ise kişi işlediği bu hatayı kendisinden yani nefsinden bilmeli ve şerri kendi nefsinden, kabahatinden dolayı Allah'ın yarattığına inanmalıdır.Sonuç olarak hayırında şerrinde Allah'tan olduğuna inanmalı.

  2-''İyilikte kötülükte hepsi Allah'tandır.''(Nisa, 4/78) ile Sana gelen her iyilik Allah'tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir...''(Nisa, 4/79) Burdaki ayetlerdede birincisinde yazdığım gibi hayır ve şerden bahsediliyor.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Şem'a Özel Üye
  Şem'a
  Özel Üye

  Üye No: 677
  Mesaj Sayısı: 3,245
  Tecrübe Puanı: 34

  Hayır: Meşru iş. Faydalı amel. İyilik. Şer: Zararlı iş. Kötülük.


  Hayır ve şer inancı ile ilgili yazı/inanç doğrudur.
  ----------------------------------------------------
  hayır ve şer Allahtandır ne demek kısaca

  Hayır ve şer Allah'tandır. Hayrı da, şerri de yaratan ancak Odur. Lâkin hayra rızası var, şerre ise yok.


 3. 3
  numan3434 Üye
  numan3434
  Üye

  Üye No: 106212
  Mesaj Sayısı: 206
  Tecrübe Puanı: 3

  Yorum: Hayır ve Şer inancım doğru mu?


  İkinci yazdığımda doğrudur değil mi?


 4. Reklam

 5. 4
  Molla_Efdal ملا افدال
  Molla_Efdal
  ملا افدال

  Üye No: 106610
  Mesaj Sayısı: 670
  Tecrübe Puanı: 7
  Yer: tabiki ev :)

  Yorum: Hayır ve Şer inancım doğru mu?


  İZAH

  Nisa (78) : Bu mübarek âyetler, insanların kendilerini hiçbir yerde ölümün pençesinden kurtaramayacaklarını ve bütün hâdiselerin kudreti ilâhiye ile vücude geldiğini, şahıslara isabet eden bir takım musibetlere de kendilerinin sebebiyet verdiklerini beyan etmektedir. Şöyle ki: Ey nâs!. Hepiniz, mutiinizde, âsi olanlarınız da (her nerede olsanız) hazarda da, seferde de bulunsanız (size ölüm yetişir) mukadder olan zaman gelince ölüm sizi yakalar, hiç bir kimse kaçınmakla ondan kurtulamaz (velev ki, tahkim edilmiş, yüksek kuleler) kaleler, köşkler veya semavî burçlar (içinde bulunmuş olunuz) bunlar sizi yine ölümün pençesinden kurtaramaz. O halde cihattan kaçınmaya ne lüzum var?. Bu kaçınmakla mukadder olan ölümden kurtulabilecek misiniz?. Ne mümkün!, (ve eğer onlara) Münafıklara, Yahudilere (bir güzellik) bir genişlik, bir maişet bolluğu veya bir zafer, bir ganimet (dokunursa) böyle b;r nimete nail olurlarsa (derler ki, bu) nail olduğumuz güzellik, bize Allah Tealâ tarafındandır. Senin Ya Muhammed!. — aleyhisselâm— bunda bir medhalin yoktur, (ye eğer onlara) darlık gibi, kahtugala gibi veya katil ve hazimet gibi (bir kötülük isabet ederse) o zaman da kendi kusurlarını görmezler bütün hâdiselerin bir hikmet muktezası olarak irade'i ilâhiyeye bağlı olduğunu bilmezler de (bu) kötülük (senin tarafındandır derler) bu kötülüğü Hazreti Peygambere ve onun eshabı kiramına isnat ederler. Habibim!. Onlara (de ki, hepsi de) güzelliğin de, kötülüğün de vücude getirilmesi (Allah Tealâ tarafındandır) bütün bunlar onun iradesine, takdirine müstenittir. Çünki ondan başka halik yoktur, (artık o taifeye) o münafık veyehut giruhuna (ne oluyor ki) ne kadar izandan mahrumdurlar ki (soz anlamaya yanaşmıyorlar) Kur'anı Kerimin beyanatını, Resuli Ekrem'in mübarek sözlerini anlayarak müstefit olmaya, nasihat almaya yaklaşıp durmuyorlar. Eğer onlar, bunları anlayıp düşünecek olsalardı, bütün vücude gelen şeylerin irade'i ilâhiye ile, kudreti subhaniye ile vücude geldiğini anlar, Resuli Ekrem'e karşı öyle biedebâne isnatlarda bulunmazlardı. § Rivayete nazaran Resuli Ekrem Hazretleri Medine'i Münevvere'ye şerefbahş olunca bir takım yahudileri, münafıkları imâna davet etmiş onlar ise inkârlarında devam edip durmuşlar. Buna bir nevi ceza olmak üzere o sene o muhitte bir miktar iktisadî buhran yüz göstermiş bunun üzerine o münkirler demişler ki: Ekinlerimize, meyvelerimize arız olan bu noksan, şehrimize gelen Muhammed —Aleyhisselâm— ile eshabı yüzündendir. Bu cahiller, kendi kusurlarını görmeyip Hazreti Peygamber ile teşe'ümde bulunmak istemişler. İşte bunların bu batıl iddialarını red için de bu âyeti kerime nazil olmuştur, Nisa (79) : Ey insan!. (Sana güzellikten), dünyevî ve uhrevî nimetlerden (her ne şey nasib olursa) o şey şüphe yok ki, (Allah Tealâ'dandır) sana tafaddülen ihsan buyurmuştur. İnsan ne kadar ubudiyet vazifelerine riayetkar olsa da o kadar nimetlere, nailiyetiner kâfi olmaz, o nimetler bir fazli ilâhi olarak mümin kullarına teveccüh edecektir, (ve sana kötülükten) beliyyeden, kerîh gördüğün hâdiselerden (her ne şey isabet ederse) o da (kendi nefsindendir) onu celbeden, günahları irtikâb etmiş olduğundan dolayıdır. Vakia o kötülüğü senin hakkında yaratan yine Cenabı Hak'tır, fakat ona sebebiyet veren ise senin kendi arzunla ihtiyar etmiş olduğun masiyettir. İşte bu masiyet sebebiyle o kötülük bir ukubet olarak irade'i ilâhiye ile vücude gelmiştir. Bu, bir muktezayı hikmettir, bu teklif âleminin levazımındandır. Artık o kötülüklere başkalarının sebebiyet verdiğine kail olmayınız, kendi kusurlarınızı biJiniz. (ve) Ya Muhammedi. Aleyhisselâm (seni nâsa) bütün beşeriyet âlemine (Peygamber olarak gönderdik) sen beşeriyet için en muazzam bir nimeti ilâhiyesin, senin nübüvvetine uluvvi kadrine (Allah Tealâ bihakkın şahit olmaya kâfidir) senin yeddinde tecelli eden mucizeler, senin nübüvvet ve risaletini, senin umum beşeriyete bir feyiz ve itilâ rehberi olduğunu isbat için kudreti ilâhiye ile vücude gelen birer delili kat'idir. Artık bu hakikat nasıl inkâr edilebilir? (Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri)


 6. 5
  Ibrakill_ Üye
  Ibrakill_
  Üye

  Üye No: 117791
  Mesaj Sayısı: 6
  Tecrübe Puanı: 1

  Aşağıdaki Sure’de hayırın, yani iyi şeylerin Allah’tan geldiği ve Kötülüğünde insanın kendi nefsinden kaynaklandığını belirtiyor.

  Fakat İmanın Şartlarına göz attığımızda, arada ufak bir farkın olduğunu fark ediyoruz. İmanın Şartına göre, Hayır ve Şer’de Allah’tan (C.C.) gelmektedir.

  Bundaki hikmet nedir acaba?

  4/NİSÂ-79: Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.

  Allah sizden Razı, Yar ve Yardımcınız olsun inşallah.


 7. 6
  mum Admin
  mum
  Admin

  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 9,914
  Tecrübe Puanı: 102

  İmanın şartlarındaki hayır şer maddesinin anlamı şudur: Hayır da şerri de Allah yaratır, onun izni olmadan hiç bir eşy olmaz, ama kötülüğü insan kendi iler


+ Yorum Gönder