Konusunu Oylayın.: İbnü'l-Kasri hakkında bilgi verebilirmisiniz?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
İbnü'l-Kasri hakkında bilgi verebilirmisiniz?
 1. 24.Temmuz.2015, 01:03
  1
  Meriih
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Temmuz.2015
  Üye No: 106603
  Mesaj Sayısı: 1
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  İbnü'l-Kasri hakkında bilgi verebilirmisiniz?


  İbnü'l-Kasri hakkında bilgi verebilirmisiniz? Mumsema el-İmam, el-Allame, el-Kasri b. Muhammed el-Muhtar b. Osman b. el-Kasri ve Eseri Nevazilü'l-Kasri hakkında bilgi vermenizi rica ederim.


 2. 24.Temmuz.2015, 01:03
  1
  Meriih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye  el-İmam, el-Allame, el-Kasri b. Muhammed el-Muhtar b. Osman b. el-Kasri ve Eseri Nevazilü'l-Kasri hakkında bilgi vermenizi rica ederim.

 3. 24.Temmuz.2015, 12:39
  2
  imam
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Ağustos.2007
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 8,132
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 86
  Bulunduğu yer: minallah-ilelllah

  Cevap: İbnü'l-Kasri hakkında bilgi verebilirmisiniz?
  KASRÎ, Abdülcelîl b. Mûsâ

  (عبد الجليل بن موسى القصري)

  Ebû Muhammed Abdülcelîl b. Mûsâ b. Abdilcelîl el-Ensârî el-Endelüsî el-Kasrî (ö. 608/1211-12)

  Kelâm, hadis ve tefsir âlimi, sûfî.

  Aslen Evs kabilesine mensuptur. Kurtubalı (Cordoba) olmakla beraber Fas’ta Sebte (Ceuta) yakınlarındaki Kasrüabdülkerîm’de (Kasrükütâme) ikamet etmesi sebebiyle Kasrî nisbesiyle şöhret buldu. Arap edebiyatı, hadis, kelâm, tefsir gibi ilimlerle meşgul oldu. Mâlikî mezhebine mensup olan Kasrî, Ebü’l-Hasan İbn Huneyn’den İmam Mâlik’in el-Muvaŧŧaǿını rivayet etti. Feth b. Muhammed el-Mukrî ile Ali b. Halef’in derslerine katıldı. Kasrüabdülkerîm’de zâhid Ebü’l-Hasan İbn Gālib’in sohbetlerini dinledi. Sebte’de vefat etti.

  İnsanlardan uzak yaşamayı tercih eden Kasrî’nin zühd ve takvâ sahibi olduğu, tasavvufî konuları hadislere bağlı kalarak açıklamaya çalıştığı, bu açıklamaların Kitap ve Sünnet’in zâhiriyle tam bir uyum içinde olduğu kaydedilmektedir. Kendisinden Ebû Abdullah el-Ezdî ve Ebü’l-Hasan el-Gāfikī gibi âlimler rivayette bulunmuştur. İbn Havtullah’a da icâzet vermiştir.

  Eserleri. 1. ŞuǾabü’l-îmân. Ebû Abdullah el-Halîmî’nin el-Minhâc fî şuǾabi’l-îmân adlı eserinin muhtasarı olup Seyyid Kisrevî Hasan (Beyrut 1416/1995) ve Eymen Sâlih Şa‘bân ile Seyyid Ahmed İsmâil (I-II, Kahire 1417/1996) tarafından yayımlanmıştır. İbn Liyûn et-Tücîbî eseri ihtisar etmiştir. 2. Tenbîhü’l-efhâm (enâm) fî müşkili eĥâdîŝihî Ǿaleyhisselâm (Şerĥu Müşkili’l-ĥadîŝ). Bazı hadislerde geçen müşkil lafızların açıklanmasına dair olan eserin Süleymaniye Kütüphanesi’nde nüshaları bulunmaktadır (Lâleli, nr. 409; Mahmud Paşa, nr. 107). 3. Tefsîru Fâtiĥati’l-Kitâbi’l-Ǿazîz (Kastamonu İl Halk Ktp., nr. 2713, vr. 180b-208b). Abdülcelîl el-Kasrî’nin Tefsîrü’l-Ķurǿân, Şerĥu’l-esmâǿi’l-ĥüsnâ, el-Mesâǿil ve’l-ecvibe adlı üç eseri daha bulunduğu kaydedilmektedir.

  DIBIA


 4. 24.Temmuz.2015, 12:39
  2
  Özel Üye  KASRÎ, Abdülcelîl b. Mûsâ

  (عبد الجليل بن موسى القصري)

  Ebû Muhammed Abdülcelîl b. Mûsâ b. Abdilcelîl el-Ensârî el-Endelüsî el-Kasrî (ö. 608/1211-12)

  Kelâm, hadis ve tefsir âlimi, sûfî.

  Aslen Evs kabilesine mensuptur. Kurtubalı (Cordoba) olmakla beraber Fas’ta Sebte (Ceuta) yakınlarındaki Kasrüabdülkerîm’de (Kasrükütâme) ikamet etmesi sebebiyle Kasrî nisbesiyle şöhret buldu. Arap edebiyatı, hadis, kelâm, tefsir gibi ilimlerle meşgul oldu. Mâlikî mezhebine mensup olan Kasrî, Ebü’l-Hasan İbn Huneyn’den İmam Mâlik’in el-Muvaŧŧaǿını rivayet etti. Feth b. Muhammed el-Mukrî ile Ali b. Halef’in derslerine katıldı. Kasrüabdülkerîm’de zâhid Ebü’l-Hasan İbn Gālib’in sohbetlerini dinledi. Sebte’de vefat etti.

  İnsanlardan uzak yaşamayı tercih eden Kasrî’nin zühd ve takvâ sahibi olduğu, tasavvufî konuları hadislere bağlı kalarak açıklamaya çalıştığı, bu açıklamaların Kitap ve Sünnet’in zâhiriyle tam bir uyum içinde olduğu kaydedilmektedir. Kendisinden Ebû Abdullah el-Ezdî ve Ebü’l-Hasan el-Gāfikī gibi âlimler rivayette bulunmuştur. İbn Havtullah’a da icâzet vermiştir.

  Eserleri. 1. ŞuǾabü’l-îmân. Ebû Abdullah el-Halîmî’nin el-Minhâc fî şuǾabi’l-îmân adlı eserinin muhtasarı olup Seyyid Kisrevî Hasan (Beyrut 1416/1995) ve Eymen Sâlih Şa‘bân ile Seyyid Ahmed İsmâil (I-II, Kahire 1417/1996) tarafından yayımlanmıştır. İbn Liyûn et-Tücîbî eseri ihtisar etmiştir. 2. Tenbîhü’l-efhâm (enâm) fî müşkili eĥâdîŝihî Ǿaleyhisselâm (Şerĥu Müşkili’l-ĥadîŝ). Bazı hadislerde geçen müşkil lafızların açıklanmasına dair olan eserin Süleymaniye Kütüphanesi’nde nüshaları bulunmaktadır (Lâleli, nr. 409; Mahmud Paşa, nr. 107). 3. Tefsîru Fâtiĥati’l-Kitâbi’l-Ǿazîz (Kastamonu İl Halk Ktp., nr. 2713, vr. 180b-208b). Abdülcelîl el-Kasrî’nin Tefsîrü’l-Ķurǿân, Şerĥu’l-esmâǿi’l-ĥüsnâ, el-Mesâǿil ve’l-ecvibe adlı üç eseri daha bulunduğu kaydedilmektedir.

  DIBIA

 5. 24.Temmuz.2015, 12:43
  3
  imam
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Ağustos.2007
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 8,132
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 86
  Bulunduğu yer: minallah-ilelllah

  Cevap: İbnü'l-Kasri hakkında bilgi verebilirmisiniz?

  HÂLİD b. ABDULLAH el-KASRÎ

  (خالد بن عبد الله القسري)

  Ebû Yezîd (Ebü’l-Kāsım, Ebü’l-Heysem) Hâlid b. Abdillâh b. Yezîd b. Esed b. Kürz el-Becelî el-Kasrî (ö. 126/743)

  Emevîler’in Mekke ve Irak valilerinden.

  Adnânîler’e mensup Becîle kabilesinin Kasr kolundandır. Rum asıllı hıristiyan bir anneden doğduğu için İbnü’n-Nasrâniyye diye tanınır. Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, dedelerinden Kürz’ün yahudi olduğunu ve işlediği bir cinayet yüzünden kaçıp Becîle’ye sığındığını kaydeder. Dedesi Yezîd b. Esed sahâbî idi.

  Siyasî faaliyetlere Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî’nin yanında başlayan Hâlid b. Abdullah, 89 (707-708) veya 91 (709-10) yılında Halife Velîd b. Abdülmelik tarafından Mekke valiliğine tayin edildi. Bazı kaynaklar, İbnü’l-Eş‘as’ın isyanı dolayısıyla Haccâc’dan kaçıp Mekke’ye sığınan Saîd b. Cübeyr’in burada Hâlid tarafından tevkif edilmesine dayanarak onun daha erken bir tarihte Mekke’ye gönderildiğini kaydeder. Hâlid Mekke valisi olunca Irak’tan gelenlerin hepsini şehir dışına çıkardı. Evlerde oturanlardan ev sahiplerini sorumlu tutarak Irak’tan kaçanların Mekke’ye sığınmalarını önledi. Halife Süleyman b. Abdülmelik tarafından görevden alınıncaya kadar (96/715) valiliğe devam eden Hâlid, I. Velîd’in gönderdiği 30.000 dinar ile Kâbe’yi tezyin ettirdi. Kâbe’nin tavafı sırasında saf teşkil edilmesini, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı gruplar halinde tavaf etmelerini sağladı. Sekabe dağındaki kaynaktan çıkan suyu yaptırdığı taş bir havuzda toplayıp kurşun borularla şehre getirtti ve Zemzem Kuyusu ile Rükniesved arasındaki bir mermer çeşmeyle halkın istifadesine sundu. Kendisine nisbetle Birketülkasrî diye anılan bu havuz daha sonra Abbâsîler’den Dâvûd b. Ali tarafından yıktırılmıştır. Hâlid, ayrıca hac mevsiminde ve receb aylarında Safâ ile Merve arasını kandillerle aydınlattı. Azledildikten sonra inzivaya çekildi ve bir süre hiçbir idarî görev almadı.


 6. 24.Temmuz.2015, 12:43
  3
  Özel Üye
  HÂLİD b. ABDULLAH el-KASRÎ

  (خالد بن عبد الله القسري)

  Ebû Yezîd (Ebü’l-Kāsım, Ebü’l-Heysem) Hâlid b. Abdillâh b. Yezîd b. Esed b. Kürz el-Becelî el-Kasrî (ö. 126/743)

  Emevîler’in Mekke ve Irak valilerinden.

  Adnânîler’e mensup Becîle kabilesinin Kasr kolundandır. Rum asıllı hıristiyan bir anneden doğduğu için İbnü’n-Nasrâniyye diye tanınır. Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, dedelerinden Kürz’ün yahudi olduğunu ve işlediği bir cinayet yüzünden kaçıp Becîle’ye sığındığını kaydeder. Dedesi Yezîd b. Esed sahâbî idi.

  Siyasî faaliyetlere Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî’nin yanında başlayan Hâlid b. Abdullah, 89 (707-708) veya 91 (709-10) yılında Halife Velîd b. Abdülmelik tarafından Mekke valiliğine tayin edildi. Bazı kaynaklar, İbnü’l-Eş‘as’ın isyanı dolayısıyla Haccâc’dan kaçıp Mekke’ye sığınan Saîd b. Cübeyr’in burada Hâlid tarafından tevkif edilmesine dayanarak onun daha erken bir tarihte Mekke’ye gönderildiğini kaydeder. Hâlid Mekke valisi olunca Irak’tan gelenlerin hepsini şehir dışına çıkardı. Evlerde oturanlardan ev sahiplerini sorumlu tutarak Irak’tan kaçanların Mekke’ye sığınmalarını önledi. Halife Süleyman b. Abdülmelik tarafından görevden alınıncaya kadar (96/715) valiliğe devam eden Hâlid, I. Velîd’in gönderdiği 30.000 dinar ile Kâbe’yi tezyin ettirdi. Kâbe’nin tavafı sırasında saf teşkil edilmesini, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı gruplar halinde tavaf etmelerini sağladı. Sekabe dağındaki kaynaktan çıkan suyu yaptırdığı taş bir havuzda toplayıp kurşun borularla şehre getirtti ve Zemzem Kuyusu ile Rükniesved arasındaki bir mermer çeşmeyle halkın istifadesine sundu. Kendisine nisbetle Birketülkasrî diye anılan bu havuz daha sonra Abbâsîler’den Dâvûd b. Ali tarafından yıktırılmıştır. Hâlid, ayrıca hac mevsiminde ve receb aylarında Safâ ile Merve arasını kandillerle aydınlattı. Azledildikten sonra inzivaya çekildi ve bir süre hiçbir idarî görev almadı.
+ Yorum Gönder