Konusunu Oylayın.: Livata ne demektir? Kısaca

5 üzerinden 4.00 | Toplam : 7 kişi
Livata ne demektir? Kısaca
 1. 21.Ocak.2015, 11:51
  1
  sadık
  Aktive Olmamış Kullanıcı

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2015
  Üye No: 105373
  Mesaj Sayısı: 2
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Livata ne demektir? Kısaca


  Livata ne demektir? Kısaca Mumsema İyi günler benim aklımda olan bi soruydu hep artık buraya yazıyorum livata dedğimiz sözcüğün anlamı erkek erkeğe cinsi ilişkimidir yoksa livataya sürtünmede dahil midir? birde livata kadın ile erkek arasındamı olur yoksa erkek erkeğemi olur. sorum bu kadar hayırlı günler dilerim


 2. 21.Ocak.2015, 11:51
  1
  sadık - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Aktive Olmamış Kullanıcı  İyi günler benim aklımda olan bi soruydu hep artık buraya yazıyorum livata dedğimiz sözcüğün anlamı erkek erkeğe cinsi ilişkimidir yoksa livataya sürtünmede dahil midir? birde livata kadın ile erkek arasındamı olur yoksa erkek erkeğemi olur. sorum bu kadar hayırlı günler dilerim

 3. 21.Ocak.2015, 11:58
  2
  Misafir

  Cevap: Livata
  Onu tam olarak bilmiyorum ama ben şey sorucaktım bluğ çağına girmeden bunları yaptıysak günah olurmu tövbe ediyorum ama içim vicdanım rahat değil .


 4. 21.Ocak.2015, 11:58
  2
  Kayıtsız üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız üye
  Misafir  Onu tam olarak bilmiyorum ama ben şey sorucaktım bluğ çağına girmeden bunları yaptıysak günah olurmu tövbe ediyorum ama içim vicdanım rahat değil .

 5. 21.Ocak.2015, 13:12
  3
  yasemin
  Mum Ve Merhem Olabilmek..

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Eylül.2014
  Üye No: 104691
  Mesaj Sayısı: 1,410
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 15
  Bulunduğu yer: Allah'ıma Seferdeyim..

  Cevap: Livata

  Livata erkek erkeğe kurulan ilşkidir . Bu konuyu okuyabilirsin
  https://www.mumsema.org/misafir-soru...ata-nedir.html 6. 21.Ocak.2015, 13:12
  3
  Mum Ve Merhem Olabilmek..
  Livata erkek erkeğe kurulan ilşkidir . Bu konuyu okuyabilirsin
  https://www.mumsema.org/misafir-soru...ata-nedir.html


 7. 21.Ocak.2015, 13:51
  4
  @hmet
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Mayıs.2007
  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 7,753
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 81
  Bulunduğu yer: gölbaşı

  Cevap: Livata ne demektir? Kısaca

  LİVÂTA

  (لواطة)

  Erkekler arasındaki eşcinsel ilişki.

  Sözlükte “havuzu çamur vb. ile sıvamak suretiyle onarmak” anlamına gelen livâta kelimesi örfte erkekler arasındaki eşcinsel ilişkiyi ifade eder. Arapça’da bu mânada aynı kökten türeyen livât, mülâvata ve televvut kelimeleri de kullanılmaktadır. Kelime anlamını erkekler arası eşcinsel ilişkinin yaygın olduğu Lût kavminden almaktadır. Cevâd Ali, livâta kelimesinin Araplar arasında Kur’an’da Lût kavminden bahsedilmesinden sonra (aş. bk.) kullanılmaya başlandığını söyler (el-Mufaśśal, V, 143; ayrıca bk. Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “lvŧ” md.). Kesin bir ayırım yapılması güç olmakla birlikte livâta fiilinde aktif olan taraf lûtî, lâit, mülâvit; pasif taraf me’bûn ve übne kelimeleriyle ifade edilir. Türkçe’de livâta karşılığı olarak lûtîlik ve oğlancılık kelimelerinin yanı sıra eşcinsellik de kullanılmaktadır. Bununla birlikte aynı cinse mensup kişiler arasındaki cinsel ilişkileri ifade etmesi sebebiyle eşcinsellik (İng. homosexsuality), lezbiyenlik / sevicilik (bk. SİHÂK) olarak adlandırılan kadınlar arası eşcinsel ilişkileri de kapsamaktadır. Türkçe’de livâta fiilini işleyen kimselere lûtî ya da eşcinsel adı verilir. Batı dillerinde livâta karşılığı olarak Lût kavminin yaşadığı Sodom şehrinden türetilen sodomy / sodomie kelimesi de kullanılır.

  Erkekler arası eşcinsel ilişki hemen her dönemde ve her toplumda cinsî bir sapkınlık olarak görülmüş ve kınanmış, dinlerin de ortaklaşa mücadele ettiği çirkin bir davranış olmuştur. Tevrat’ta, Sodom halkının rabbe karşı günahkâr olduğu ve orada her türlü ahlâksızlığın, özellikle cinsî sapıklığın yaygınlaştığı ifade edilir (Tekvîn, 13/13; 18/20). Yahudilik’te çirkin bir davranış olarak kabul edilen erkekler arası eşcinsel ilişkiler yasaklanmış ve bu tür ilişkide bulunanların cezalarının ölüm olduğu belirtilmiştir (Levililer, 18/22; 20/13). Yeni Ahid’de de eşcinsel ilişkide bulunanlar şiddetle kınanan kimseler arasında zikredilir (Romalılar’a Mektup, 1/27; Korintoslular’a Birinci Mektup, 6/9).

  Kur’ân-ı Kerîm’de livâta kelimesi geçmemekle birlikte “aşırı derecede çirkin davranış, açık hayâsızlık ve sapkınlık” anlamındaki fâhişe (çoğulu fevâhiş) ve fahşâ kelimeleri livâta fiilini de kapsayan geniş bir içerikle yirmi dört yerde geçer ve zina, livâta, sevicilik gibi iffetsizlikler şiddetle kınanır, yol açacağı dinî ve hukukî sorumluluklara işaret edilir (bk. M. F. Abdülbâkī, el-MuǾcem, “fĥş” md.). Cinsî ihtiyaçların tabii ve meşrû çerçevede karşılanması, fıtrat ve iffetin korunması, insanlık onurunu zedeleyen her türlü cinsî azgınlık ve sapıklıktan uzak durulması Kur’an’ın temel mesajlarından biridir. Kur’an’da, Lût kavminin livâtanın yaygınlık kazandığı ilk toplum olduğuna atıfla onların, bu çirkin fiili işlemeleri ve peygamberleri Hz. Lût’un kendilerini bu işten alıkoymaya yönelik uyarı ve öğütlerine kulak vermeyişleri sebebiyle helâk edildiği anlatılır (el-A‘râf 7/80-84; Hûd 11/78-83; el-Enbiyâ 21/74; eş-Şuarâ 26/161-175; en-Neml 27/54; el-Ankebût 29/28-35). Hz. Peygamber’in hadislerinde de livâta kınanmış ve bu fiili işleyen kimseye Allah’ın rahmet nazarıyla bakmayacağı bildirilerek (Tirmizî, “RađâǾ”, 12) livâta yapanların lânetlendiği ifade edilmiştir (Müsned, I, 317). Resûl-i Ekrem ayrıca, “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey Lût kavminin davranışıdır” demiş (İbn Mâce, “Ĥudûd”, 12; Tirmizî, “Ĥudûd”, 24) ve erkeğin eşiyle anal ilişkide bulunmasını da “küçük livâta” şeklinde nitelendirerek yasaklamıştır (İbn Mâce, “Nikâĥ”, 29; Ebû Dâvûd, “Nikâĥ”, 45; Tirmizî, “Ŧahâret”, 102). Bir başka hadiste de hemcinsleriyle ilişkide bulunan kadınlar ve erkekler zina yapan kişiler olarak ifade edilmiştir (Şevkânî, VII, 131).

  İslâm dini, cinselliği tabii bir vâkıa olarak kabul edip cinsel ihtiyaçların mâkul ve meşrû zeminde giderilmesine imkân vermiş, ancak cinselliğin insanlık onur ve değerini ihlâl edecek biçimde kontrolsüz kullanımını önleyici bazı sınırlamalar getirmiştir. Evliliğin teşvik edilip aile hayatını ve kurumunu korumaya yönelik tedbirlerin alınması, iffetin ve neslin korunmasının dinin temel gayeleri arasında gösterilmesi, cinsel sağlık ve ahlâk eğitimine önem verilmesi, müstehcenlik, fuhuş ve zina ile mücadele edilmesi böyle bir anlam taşır. Bunun için Kur’an ve Sünnet’te cinsî hayata ilişkin olarak birçok ayrıntılı düzenleme ve hüküm yer almıştır. Bunlardan biri de livâtanın İslâm’da şiddetle kınanıp büyük günahlardan sayılması olmuştur. İslâm literatüründe konu ferdî ve içtimaî ahlâk, cinsiyet ahlâkı ve eğitimi gibi açılardan ele alınıp fert ve toplumların böyle bir sapkınlıktan korunması, fertlerin bu tür davranış ve eğilimlerini önleyici ve tedavi edici tedbirlerin alınması üzerinde durulmuş, fıkıh literatüründe ise daha çok hukukî açıdan bu gruba giren fiillerin suç teşkil etmesinin şartları ve bu fiili işleyenlere uygulanacak ceza yönüyle incelenmiştir.


 8. 21.Ocak.2015, 13:51
  4
  Özel Üye
  LİVÂTA

  (لواطة)

  Erkekler arasındaki eşcinsel ilişki.

  Sözlükte “havuzu çamur vb. ile sıvamak suretiyle onarmak” anlamına gelen livâta kelimesi örfte erkekler arasındaki eşcinsel ilişkiyi ifade eder. Arapça’da bu mânada aynı kökten türeyen livât, mülâvata ve televvut kelimeleri de kullanılmaktadır. Kelime anlamını erkekler arası eşcinsel ilişkinin yaygın olduğu Lût kavminden almaktadır. Cevâd Ali, livâta kelimesinin Araplar arasında Kur’an’da Lût kavminden bahsedilmesinden sonra (aş. bk.) kullanılmaya başlandığını söyler (el-Mufaśśal, V, 143; ayrıca bk. Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “lvŧ” md.). Kesin bir ayırım yapılması güç olmakla birlikte livâta fiilinde aktif olan taraf lûtî, lâit, mülâvit; pasif taraf me’bûn ve übne kelimeleriyle ifade edilir. Türkçe’de livâta karşılığı olarak lûtîlik ve oğlancılık kelimelerinin yanı sıra eşcinsellik de kullanılmaktadır. Bununla birlikte aynı cinse mensup kişiler arasındaki cinsel ilişkileri ifade etmesi sebebiyle eşcinsellik (İng. homosexsuality), lezbiyenlik / sevicilik (bk. SİHÂK) olarak adlandırılan kadınlar arası eşcinsel ilişkileri de kapsamaktadır. Türkçe’de livâta fiilini işleyen kimselere lûtî ya da eşcinsel adı verilir. Batı dillerinde livâta karşılığı olarak Lût kavminin yaşadığı Sodom şehrinden türetilen sodomy / sodomie kelimesi de kullanılır.

  Erkekler arası eşcinsel ilişki hemen her dönemde ve her toplumda cinsî bir sapkınlık olarak görülmüş ve kınanmış, dinlerin de ortaklaşa mücadele ettiği çirkin bir davranış olmuştur. Tevrat’ta, Sodom halkının rabbe karşı günahkâr olduğu ve orada her türlü ahlâksızlığın, özellikle cinsî sapıklığın yaygınlaştığı ifade edilir (Tekvîn, 13/13; 18/20). Yahudilik’te çirkin bir davranış olarak kabul edilen erkekler arası eşcinsel ilişkiler yasaklanmış ve bu tür ilişkide bulunanların cezalarının ölüm olduğu belirtilmiştir (Levililer, 18/22; 20/13). Yeni Ahid’de de eşcinsel ilişkide bulunanlar şiddetle kınanan kimseler arasında zikredilir (Romalılar’a Mektup, 1/27; Korintoslular’a Birinci Mektup, 6/9).

  Kur’ân-ı Kerîm’de livâta kelimesi geçmemekle birlikte “aşırı derecede çirkin davranış, açık hayâsızlık ve sapkınlık” anlamındaki fâhişe (çoğulu fevâhiş) ve fahşâ kelimeleri livâta fiilini de kapsayan geniş bir içerikle yirmi dört yerde geçer ve zina, livâta, sevicilik gibi iffetsizlikler şiddetle kınanır, yol açacağı dinî ve hukukî sorumluluklara işaret edilir (bk. M. F. Abdülbâkī, el-MuǾcem, “fĥş” md.). Cinsî ihtiyaçların tabii ve meşrû çerçevede karşılanması, fıtrat ve iffetin korunması, insanlık onurunu zedeleyen her türlü cinsî azgınlık ve sapıklıktan uzak durulması Kur’an’ın temel mesajlarından biridir. Kur’an’da, Lût kavminin livâtanın yaygınlık kazandığı ilk toplum olduğuna atıfla onların, bu çirkin fiili işlemeleri ve peygamberleri Hz. Lût’un kendilerini bu işten alıkoymaya yönelik uyarı ve öğütlerine kulak vermeyişleri sebebiyle helâk edildiği anlatılır (el-A‘râf 7/80-84; Hûd 11/78-83; el-Enbiyâ 21/74; eş-Şuarâ 26/161-175; en-Neml 27/54; el-Ankebût 29/28-35). Hz. Peygamber’in hadislerinde de livâta kınanmış ve bu fiili işleyen kimseye Allah’ın rahmet nazarıyla bakmayacağı bildirilerek (Tirmizî, “RađâǾ”, 12) livâta yapanların lânetlendiği ifade edilmiştir (Müsned, I, 317). Resûl-i Ekrem ayrıca, “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey Lût kavminin davranışıdır” demiş (İbn Mâce, “Ĥudûd”, 12; Tirmizî, “Ĥudûd”, 24) ve erkeğin eşiyle anal ilişkide bulunmasını da “küçük livâta” şeklinde nitelendirerek yasaklamıştır (İbn Mâce, “Nikâĥ”, 29; Ebû Dâvûd, “Nikâĥ”, 45; Tirmizî, “Ŧahâret”, 102). Bir başka hadiste de hemcinsleriyle ilişkide bulunan kadınlar ve erkekler zina yapan kişiler olarak ifade edilmiştir (Şevkânî, VII, 131).

  İslâm dini, cinselliği tabii bir vâkıa olarak kabul edip cinsel ihtiyaçların mâkul ve meşrû zeminde giderilmesine imkân vermiş, ancak cinselliğin insanlık onur ve değerini ihlâl edecek biçimde kontrolsüz kullanımını önleyici bazı sınırlamalar getirmiştir. Evliliğin teşvik edilip aile hayatını ve kurumunu korumaya yönelik tedbirlerin alınması, iffetin ve neslin korunmasının dinin temel gayeleri arasında gösterilmesi, cinsel sağlık ve ahlâk eğitimine önem verilmesi, müstehcenlik, fuhuş ve zina ile mücadele edilmesi böyle bir anlam taşır. Bunun için Kur’an ve Sünnet’te cinsî hayata ilişkin olarak birçok ayrıntılı düzenleme ve hüküm yer almıştır. Bunlardan biri de livâtanın İslâm’da şiddetle kınanıp büyük günahlardan sayılması olmuştur. İslâm literatüründe konu ferdî ve içtimaî ahlâk, cinsiyet ahlâkı ve eğitimi gibi açılardan ele alınıp fert ve toplumların böyle bir sapkınlıktan korunması, fertlerin bu tür davranış ve eğilimlerini önleyici ve tedavi edici tedbirlerin alınması üzerinde durulmuş, fıkıh literatüründe ise daha çok hukukî açıdan bu gruba giren fiillerin suç teşkil etmesinin şartları ve bu fiili işleyenlere uygulanacak ceza yönüyle incelenmiştir.

 9. 21.Ocak.2015, 14:23
  5
  sadık
  Aktive Olmamış Kullanıcı

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2015
  Üye No: 105373
  Mesaj Sayısı: 2
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Peki ergenlik çağından önce günah olduğunu bilmeden erkek erkeğe sürtüşmekdemi günahtır ?

  veya kızla sürtüşmek ama bluğ çağından önce olsa genemi günahıtır ve bundan sonra birdaha yapmadı ama işte unutamıyor işte bunu yapan şahıs


 10. 21.Ocak.2015, 14:23
  5
  sadık - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Aktive Olmamış Kullanıcı
  Peki ergenlik çağından önce günah olduğunu bilmeden erkek erkeğe sürtüşmekdemi günahtır ?

  veya kızla sürtüşmek ama bluğ çağından önce olsa genemi günahıtır ve bundan sonra birdaha yapmadı ama işte unutamıyor işte bunu yapan şahıs

 11. 21.Ocak.2015, 15:07
  6
  @hmet
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Mayıs.2007
  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 7,753
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 81
  Bulunduğu yer: gölbaşı

  Cevap: Livata ne demektir? Kısaca

  Ergenlikten önceki durumdan sorumlu değilsin. Unut ve tevbe et.
  Bir daha da bu gibi geçmişteki hoş olmayan durumları yazma-anlatma.


 12. 21.Ocak.2015, 15:07
  6
  Özel Üye
  Ergenlikten önceki durumdan sorumlu değilsin. Unut ve tevbe et.
  Bir daha da bu gibi geçmişteki hoş olmayan durumları yazma-anlatma.

 13. 21.Ocak.2015, 16:22
  7
  Misafir

  Cevap: Livata ne demektir? Kısaca

  Aynen ergenlikten önce olan durumlardan sorumlu değilsin gönlünü rahat tut unut yani ergenlikten önce günah olmaz


 14. 21.Ocak.2015, 16:22
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Aynen ergenlikten önce olan durumlardan sorumlu değilsin gönlünü rahat tut unut yani ergenlikten önce günah olmaz

 15. 22.Ocak.2015, 20:02
  8
  umutlucan
  Sadece ALLAH'a kul olun

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 13.Mayıs.2013
  Üye No: 101338
  Mesaj Sayısı: 1,438
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 15

  Cevap: Livata ne demektir? Kısaca

  livata erkeğin erkege arkadan yaklaşmasıdır.

  ayrıca Hz. peygamber buyurdular ki bir erkeğin hanımına arkadan yaklaşması yarı lutiliktir.


 16. 22.Ocak.2015, 20:02
  8
  Sadece ALLAH'a kul olun
  livata erkeğin erkege arkadan yaklaşmasıdır.

  ayrıca Hz. peygamber buyurdular ki bir erkeğin hanımına arkadan yaklaşması yarı lutiliktir.

 17. 21.Temmuz.2015, 00:25
  9
  Misafir

  Cevap: zina

  14 yasimda kucuk bircocukla zina ettim birde kendimden 2 yas kucuk biriyle soyunup zina ettik ama ayiptir soylemesi onlarinki benimkinin icine girmedi benimki de onlarinkine girmedi lutfen ama lutfen bi yol gosterin ne olur tovbe edip ibadetimi yapacagim ne olur yardim edin bir yol gosterin allah ruzasi icin


 18. 21.Temmuz.2015, 00:25
  9
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  14 yasimda kucuk bircocukla zina ettim birde kendimden 2 yas kucuk biriyle soyunup zina ettik ama ayiptir soylemesi onlarinki benimkinin icine girmedi benimki de onlarinkine girmedi lutfen ama lutfen bi yol gosterin ne olur tovbe edip ibadetimi yapacagim ne olur yardim edin bir yol gosterin allah ruzasi icin

 19. 22.Temmuz.2015, 13:44
  10
  kalamam artık
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Temmuz.2015
  Üye No: 106584
  Mesaj Sayısı: 2
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: zina

  Livata Anal yoldan ilişkiye girmektir. Yani gerek eşcinsel ilişki olsun gerek kadının anüsünden olsun ilişki livatadır ve haramdır.


 20. 22.Temmuz.2015, 13:44
  10
  Livata Anal yoldan ilişkiye girmektir. Yani gerek eşcinsel ilişki olsun gerek kadının anüsünden olsun ilişki livatadır ve haramdır.
+ Yorum Gönder