Hikmet nedir? Allah kimlere hikmet verir 5 üzerinden 4.55 | Toplam : 11 kişi
 1. 1
  burcealtug Kıdemli Üye
  burcealtug
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üye No: 94504
  Mesaj Sayısı: 900
  Tecrübe Puanı: 10
  Yer: ALLAHÜTELANIN ARŞININ ALTINDA HERHANGİBİR YER

  Hikmet nedir? Allah kimlere hikmet verir


  tlf yaziyorum cok zor.
  hikmet neden verilir.
  hz hizir da hikmet ehlimidir¿
  her. ilim ehli hikmeti gorebilir mi
  ya da secebilir mi
  olaylarin .....bunu baska baslikta acayim

  İlgili Yazılar

 2. 2
  NuN Özel Üye
  NuN
  Özel Üye

  Profili:
  NuN
  Üye No: 1953
  Mesaj Sayısı: 1,605
  Tecrübe Puanı: 19

  Cevap: Hikmet nedir? Allah kimlere hikmet verir


  Kısaca Hikmet nedir?

  HİKMET

  (الحكمة)

  Din ve felsefe alanında kullanılan geniş kapsamlı bir terim.

  Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin, “Hikmet insanın gücü ölçüsünde nesnelerin mahiyet ve hakikatlerini bilmesidir” şeklindeki tanımında dönemindeki felsefî telakkinin etkisi açıkça görülmektedir. Hikmetin “ilim-amel bütünlüğü, gerçeği ifade eden her türlü söz, gereksiz lafızlardan arındırılmış akla uygun özlü söz” gibi anlamlarına işaret eden Cürcânî, kelimenin bazı tamlamalar içinde kazandığı mânaları da belirtmektedir.

  Zemahşerî, Allah’ın dilediğine büyük bir hayır olarak verdiği hikmeti (el-Bakara 2/269) “ilim ve amel uygunluğu” şeklinde yorumlamıştır.

  Çağdaş müfessirlerden Reşîd Rızâ hikmeti, “insan iradesini hayrın ifadesi olan faydalı amele sevk eden doğru bilgi” şeklinde tanımlamaktadır.

  Müfessirler Kur’an’da yer alan hikmet terimini çeşitli şekillerde yorumlamışlardır. İbn Cerîr et-Taberî, “Onlara kitap ve hikmeti öğretir” âyetiyle (el-Bakara 2/129), “Hikmeti dilediğine verir; kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiş demektir; ancak akıl sahipleri düşünürler” meâlindeki âyeti (el-Bakara 2/269) yorumlarken bu terimi etraflıca ele almıştır. Ona göre verildiği belirtilen hikmet “söz ve fiilde isabet”tir. Ayrıca Taberî, te’vil ehlinin ikinci âyetteki hikmeti “Kur’an ve onun anlaşılması, sünnet, dini bilmek, din hakkında derin anlayışa sahip olmak ve dine uymak” gibi çeşitli şekillerde açıkladıklarını kaydeder.

  Fahreddin er-Râzî de Kur’an’daki hikmet terimi üzerinde önemle durmuştur. Bakara sûresinin 269. âyetini yorumlarken Mukātil b. Süleyman’ın eserine dayanarak hikmetin dört anlamı olduğunu kaydetmekte, bu anlamların ortak yönünün ilim olduğunu, ancak doğruyu bilmenin yanında doğruyu yapmanın da hikmete dahil edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Râzî’ye göre Hz. İbrâhim’in, “Rabbim, bana bir hüküm ihsan et!” anlamına gelen duasındaki (eş-Şuarâ 26/83) hüküm kelimesi nazarî hikmete, “Ve beni sâlih kimseler arasına kat” şeklindeki ifadesi de amelî hikmete delâlet etmektedir (Mefâtîĥu’l-ġayb, VII, 67-68; benzeri bir yorum için bk. Sadreddîn-i Şîrâzî, I, 21). “Eşyanın hakikatini bilme, güzel ve isabetli işler yapma” anlamındaki hikmet Allah’ın yalnızca peygamberlere veya müslümanlara bir lutfu değildir. Sonuçlardan sebeplere gidebilen tefekkür fiili esasen aklî bir yöneliştir; ancak doğru bilgiye ulaşan akıl sahibi, hikmete sadece kendi aklî başarısıyla ulaştığına inanırsa ona ulaşmasını mümkün kılan gerçek sebebi kavrayamamış, dolayısıyla hikmetten uzaklaşmış olur (Fahreddin er-Râzî, VII, 69).


 3. 3
  burcealtug Kıdemli Üye
  burcealtug
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üye No: 94504
  Mesaj Sayısı: 900
  Tecrübe Puanı: 10
  Yer: ALLAHÜTELANIN ARŞININ ALTINDA HERHANGİBİR YER

  Cevap: Hikmet nedir? Allah kimlere hikmet verir


  ALLAH RAZI OLSUN.Sorumun devamı?


 4. Reklam

 5. 4
  NuN Özel Üye
  NuN
  Özel Üye

  Profili:
  NuN
  Üye No: 1953
  Mesaj Sayısı: 1,605
  Tecrübe Puanı: 19

  Cevap: Hikmet nedir? Allah kimlere hikmet verir


  Allah, ilmiyle amel edenlere hikmeti verir.
  Allah hikmeti dilediğine verir.
  Tüm Peygamberler ve Allah dostları hikmet ehlidirler.


+ Yorum Gönder