Altın Zekatı ve Borçlar

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi
 1. 1
  xmonte Üye
     

  Altın Zekatı ve Borçlar

  Selamün Aleyküm Arkadaşlar;

  Zekat konusunda yardımlarınıza ihtiyacım var. Evleneli bir yıl oldu. Haliyle zekat vermem gerektiğini düşünüyorum.

  Ama aklıma takılan bazı sorular inşallah yardımlarınız ile bu sorulara cevap bulacağımı düşünüyorum.

  1- Şuan itibariyle 6.356,53 Tl borcum bulunmaktadır.
  2- Eşime mehr olarak düğünde taktığım bileziklerimiz var. ( 22 ayar 105 gr )
  3- Annesinin taktığı bir bilezik var. ( 22 ayar 12 gr )
  4- Yine takmış olduğum altın setimiz ( 22 ayar 34 gr )
  5- Yine özel günler aldığım toplam 10 gram altınımız var. Ayarlarını bilmiyorum. ( evlilik yüzüğü, tek taş, künye ve kolye)
  6- Ayrıca bir adet bileziğimizi borç olarak birini verdik. ( 18 gram )

  Toplamda 161 gram altımız var inşallah.

  Bunları göz önüne alırsak ne kadar zekat vermemiz gerekiyor. Biliyorum sizlere zahmet oluyor ama daha ilk defa zekat vereceğiz ve yanlış yapmak istemiyoruz. Allah rızası için yardımlarınızı rica ediyoruz.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  m_baran Üye

  Cevap: Zekat hk.

  Malların Nisabları ve Zekâtın Vacib Oluşu


  Zekât düşen malların çeşitlerini daha önce zikretmiştik. Nisab, zekât düşen malın en az sınırıdır. Nisab miktarına ulaşmayan mala zekât düşmez. Her malın, zekât düşmesi için belli ve kendine mahsus bir ni*sabı vardır. Bunları teker teker inceleyelim.  1. Altın ve Gümüşün Nisabı


  20 miskale ulaşmayan altına zekât düşmez. 200 dirheme ulaşmayan gümüşe de zekât düşmez. Buna göre altının nisabı 20 mıskal, gümüşün nisabı da 200 dirhem olmaktadır.

  Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

  Senin 200 dirhemin olur da üzerinden sene geçerse, ona 5 dirhem zekât lâzım gelir. 20 miskal olmadıkça altından zekât lâzım gelmez.

  Senin 20 mıskal altının olur ve üzerinden sene geçerse yanm dinar zekât lâzım gelir. Bundan fazla olduğunda fazlanın hesabına düşen verilir.[31]

  5 ukiyeden az olan gümüşte zekât yoktur.[32]

  Hadîsin metnindeki verik kelimesi, gümüş demektir. Evak ise ev-kiye'nin çoğuludur ve 40 dirhem demektir.

  Miskal Nedir?


  Şu an mâruf olan iki çeşit miskal vardır:

  a. Acem miskali.

  Bu miskal, 4.8 grama eşittir. 20 miskal, % grama eşittir.

  b. Irak miskali.

  Bu da 5 grama eşittir. Bu bakımdan 20 miskal, 100 grama denktir.

  Bu hususta, ikisinden en az olana, yani 96 grama itibar etmek daha ihtiyatlıdır. Çünkü fakirin maslahatı bununla daha iyi gözetilmiş olur. 1 gram altının değeri, Türk parasıyla 100.000 TL. olursa, nisab miktarı bu*günkü fiyatla çarpıldığında 9.600.000 TL. olur. Altının fiyatı, normal değişmelerde bu şekilde dikkate alınır. Ancak normal olmayan durumlar*daki fiyatı dikkate alınmaz.  Dirhem Nedir?


  10 dirhemin, tartıda 7 miskale eşit olduğunda ittifak edilmiştir. Yani 10 dirhem 33.6 grama denktir. Bu birinci ihtimal kabul edildiği takdirde böyledir. Bu bakımdan 200 dirhem, 672 gram altın veya gümüşe denktir. İslâm tarihine baktığımızda, İslâm'ın başlangıcında 200 dirhem gümüşün, 20 miskal altına denk olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre de 20 miskal altın ile 200 dirhem gümüş nisab miktarı sayılıyor ve zekât vacib olu*yordu. Sonra altının değeri değişerek 20 miskal altının kıymeti, 200 dir*hem gümüşün kıymetini çok aştı. Şu anda da durum böyledir. Her iki ih*timale binaen de kağıt para edinen kimse onu gümüşün bedeli olarak dikkate alabilir, Bu. durumda 96 gram altına bedel olduğunda ona zekât vacib olur. Eldeki para 672 gram gümüşe denk ise, en ihtiyatlı yol şudur:

  Fakirler için, altın ve gümüşe göre takdir edildiğinde hangisinin daha ya*rarlı olduğu dikkate alınmalıdır. Ancak bu şekilde yapıldığında, Allah katındaki zekâtın ödendiği kanaatine varılabilir. Gümüşe göre takdir edildiğinde, altına göre nisab miktarı düşer ve az malda zekât vacib olur. Bu durumda müslüman gümüşe göre takdir etmeli ve zekâtını ödemeli*dir. Böylece zimmet-i beraet etmelidir.

  Nisab miktarına ulaşan altın ve gümüşte zekâtın vacib olmasının şartı, üzerinden 1 senenin geçmiş olmasıdır.

  Altın veya gümüş, nisab miktarına ulaştığında, zekâtın vacib olması için bu malın, mükellefin eline geçtiği andan itibaren üzerinden 1 sene*nin geçmesi gerekir. Bu müddet zarfında nisab miktarından aşağı düşmemelidir.

  Bunun delili, Hz. Peygamber'in şu hadîsidir:

  Üzerinden sene geçmedikçe hiçbir mala zekât yoktur.[33]

  Mal, nisab miktarından aşağı düştüğünde, isterse senenin bir gü*nünde veya senenin bir saatinde düşmüş olsun, tekrar artıp nisab mik*tarına ulaştığı zamana kadar nisab miktarına ulaşmış kabul edilmez. Tekrar nisab miktarına ulaşıp bütün sene boyunca hiç düşmeden kaldığında zekât vacib olur.[34]  Altın ve Gümüşte Vacib Olan Zekâtın Nisbeti


  Nisab miktarına veya fazlasına ulaşan altın veya gümüşün üzerinden 1 sene geçmişse, yukarıda sözügeçen şart da tahakkuk etmişse, malın ta*mamında % 2.5 (=1/40) zekât vardır.

  Bunun delili, daha önce bahsi geçen hadîstir. Ayrıca Hz. Ebubekir'in mektubunda yazılı olan şu hükümdür: 'Rükka'da % 2.5 (=1/40) vardır'.

  Buradaki rükka'dan maksat gümüştür.
  NOT: Şafii Mezhebinde kadının zinet eşyasına zekat düşmez. Hanifi Mezhebinde düşer.


 3. 3
  xmonte Üye

  Cevap: Zekat hk.

  İnan çok birşey anlamadım yine de tşk ederim.


 4. Reklam

 5. 4
  m_baran Üye

  Cevap: Zekat hk.

  Paranın zekatı 40 ta bir, altının zekatı 80 gr bir gram zekattır.


 6. 5
  xmonte Üye
  Peki borçlarımı bu miktardan düşecek miyim ?

  Yada borç verdiğim altın zekata dağil mi?


 7. 6
  m_baran Üye
  Verdiğin borcun zekatı olmaz. Hatta verdiğin borc borcluda kaldığı müddetçe sevap kazanıyorsun. Senin borcun varsa eğer önce borcunu öde sonra zekatını ver.


 8. 7
  xmonte Üye
  sayın m_baran

  Lütfen bana yardımcı olun. Ben bu konularda bilgisizim siz yazıyorsun ama ben anlayamıyorum.

  Siz bana kaç tl ödemem gerektiğini söyleseniz bende size dua etsem olur mu? 9. 8
  m_baran Üye
  Borçlu Olan Bir Kimsenin Malına Zekât Düşmesi

  Borçlu olan kimsenin borçları, nisab miktarına ulaşan ve üzerinden bir sene geçmiş olan malları kadar veya nisab miktarından aşağı indire*cek kadar olsa dahi malının zekâtını vermesi gerekir. Ticarî malları olan kişi için de durum böyledir. Tüccarın mülkiyetinde olan mal nisab mik*tarına ulaşmış ve üzerinden de bir sene geçmişse onun zekâtını vermeli*dir. Çünkü borçlu olması, elinde bulunan malda zekâtın vacib olmasına mâni olmaz. Zira borç zimmete bağlıdır. Zekât ise elinin altında bulunan ve zekât vacib olan mala bağlıdır. Malda zekât vacib olduğunda, hak sa*hiplerinin mülkü olur. Mal sahibinin elinde kalsa bile onların mülküdür, mal sahibinin onu hak sahiplerine vermesi farzdır.

  Şu rivayet de bunu desteklemektedir: 'Bu ay zekât ayıdır. Kimin ya*nında borç varsa onu ödesin ki mallar tahsil edilmiş, zekâtlar ödenmiş olsun'.[62]

  Hz. Osman böyle söyleyerek zekât ayından önce borçların ödenmesi hususunda insanları uyarmıştır. Zekât ayı geçtikten sonra zekât mallan tesbit edilir ve üzerindeki borçlar dikkate alınmaz.[63]

  --------------------------------------------------------------------------------

  [1] Buharî/1331, Müslim/19 ve başka muhaddisler  [2] Buharî/8, Müslim/l6 ve başka muhaddisler

  [3] Daha önce geçmişti.

  [4] Müslim/2588

  [5] Nevevî, Şerh-i Müslim, 1/205

  [6] Askalanî, Feth'ul-Bârî, III/262  [7] Buharî/1338, (Ebu Hüreyre'den)

  [8] Buharî/1335, Müslim/20

  [9] Buharî/1386

  [10] Ebu Dâvud/1573  [11] Buharî/1386

  [12] Dârekutnî, Sünen, H/110, (İbn Ömer'den)

  [13] İmam Şafii, el-Umm, 11/23-24

  [14] İmam Mâlik, Muvatta, 1/251

  [15] İmam Şafii, el-Umm, 11/23-24

  [16] Zurkanî, Şerh-i Muvatta, 11/325  [17] Buharî/1339

  [18] Müslim/987, (Ebu Hüreyre'den)

  [19] Beyhakî, IV/138, Dârekutnî, H/107

  [20] İmam Mâlik, Muvatta, 1/250

  [21] İmam Şafii, ei-Umm, 11/34-35  [22] Buharî/5110, Müslim/2067, (Huzeyfe b. Yeman'dan)

  [23] Buharî/1386

  [24] Ebu Dâvud/l6O3, Tirmizî/644, (Attab b. Esîd'den)

  [25] Hâkim, (Ebu Musa el-Eş'arîden; sahih isnadla)

  [26] Hâkim, Müstedrek, 1/401. Ravi, bu hadîsin isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Fakat Buharı ve Müslim bunu rivayet etmemişlerdir. Zehebî hadîsin sahih olduğunu söylemiştir.

  [27] Hâkim, Müstedrek, 1/388. (Sahiheyn'in şartlarına göre sahihtir).  [28] Ebu Dâvud/1562

  [29] Nevevî, el-Mecmû, VI/73-74

  [30] Buharî/1428, Müslim/1710, (Ebu Hüreyre'den)  [31] Ebu Dâvud/1573, (Hz. Ali'den)  [32] Buharî/1413, Müslim/980

  [33] Ebu Dâvud/1573

  [34] Ebu Hanife'nin mezhebine göre ise, esas olan, nisabın senenin başında veya sonunda bulunmasıdır. Nisabın sene içinde azalması, o maldaki zekâtı düşürmez. Zekât verilecek fakirler için bu görüş daha yararlıdır. Mal sahiplerinin bu görüşe göre davranmaları daha güzeldir ve takvaya daha yakındır. Burada İmam Şafii'nin mezhebine muhalefet etmek sözkonusu değildir.  [35] Nevevî, el-Mecmû, Vt/178

  [36] Nevevî, el-Mecmû, VI/178

  [37] Nevevî, eî-Mecmû, V/403  [38] Tirmizî/633, Ebu Dâvud/1576 ve başka muhaddisler  [39] Buharî/1386

  [40] Taberânî

  [41] Buharî/1340; Müslim/979

  [42] Müslim/979  [43] Buharı/1412, (İbn Ömer'den)

  [44] Müslim/981, (Câbir b. Abdullah'tan)

  [45] Ebu Dâvud/1599

  [46] Tirmizî/644, (Attab b. Esîd'den)  [47] Buharî/1428, Müslim/1710  [48] Buharı, (Enes'ten)  [49] İbn Mâce/1795, Ebu Dâvud/1624, Tirmizî/678  [50] Buharî/l, Müslim/1907  [51] Şafiilerin dışındaki fakihlere göre zekâtı, bir sınıfa vermek caİ2dİr. Sınıflardan herhangibirine mensup olan bir kişiye de vermek caizdir. İmam Mâlik 'Zekât, hangisinin ihtiyacı daha fazla ise ona verilir' demişür.  [52] Daha önce geçmişti.

  [53] Buharî/1331, Müslim/19

  [54] Ebu Dâvud/1634, Tirmizî/652

  [55] Ebu Dâvud/1633  [56] Buharî/1397, Müslim/1000

  [57] Buharî/1398, Müslim/1001

  [58] Tirmizî/658, Neseî, V/92, İbn Mâce,1844 (Selman b. Âmir'den)

  [59] Müslim/1072

  [60] Buharî/1420, Müslim/1069

  [61] Buharî/2971  [62] İmam Mâlik, Muvatta, 1/253

  [63] İmam Şafii, el-Umm/42-43- (Hanefî mezhebine göre borcu olan kimseye -borcundan daha fazla mülkü olması müstesna- zekât düşmez.)


 10. 9
  Hoca Moderatör
  Alıntı
  1- Şuan itibariyle 6.356,53 Tl borcum bulunmaktadır.
  2- Eşime mehr olarak düğünde taktığım bileziklerimiz var. ( 22 ayar 105 gr )
  3- Annesinin taktığı bir bilezik var. ( 22 ayar 12 gr )
  4- Yine takmış olduğum altın setimiz ( 22 ayar 34 gr )
  5- Yine özel günler aldığım toplam 10 gram altınımız var. Ayarlarını bilmiyorum. ( evlilik yüzüğü, tek taş, künye ve kolye)
  6- Ayrıca bir adet bileziğimizi borç olarak birini verdik. ( 18 gram )

  Toplamda 161 gram altımız var inşallah.

  Bunları göz önüne alırsak ne kadar [URL="https://www.mumsema.org/zekat-ve-zekatin-onemi/"]zekat[/URL] vermemiz gerekiyor. Biliyorum sizlere zahmet oluyor ama daha ilk defa zekat vereceğiz ve yanlış yapmak istemiyoruz. Allah rızası için yardımlarınızı rica ediyoruz.
  Anlaşılan zekata tabi sadece eşinizin süs eşyaları var.
  Kadının süs eşyalarına zekat düşen sadece imamı azamdır. kalan dözt meşhur hak mezhep ile hanefi mezhebi müçtehitlerine göre zekat düşmez.
  Hanefi mezhebini şekillendiren imam azamın öğrencileri, İmam şafii, imam malik ve imam ahmede göre KADININ SÜS EŞYALARINA ZEKAT DÜŞMEZ.
  Yine de mutlaka biz imam azama uyarak zekat vermek istiyorsanız:

  Borcunuzu düştükten sonra, elinizde 80.18 gr altın kalırsa zekat düşer aksi taktirde zekat dört mezhebe göre gerekmez.
  Yani altına zekat düşebilmesi için alt sınır 80.18 gr dır.

  islamda altın ve para zekatı 40/1 dir.
  Altınınızın toplamından 4.025 gr altın zekat vermeniz gerekir.

  6356 tl bocu dştükten sonra elinizde 81 gr kaldığını varsayalım.
  bu durumda 2 gr zekat düşer. 11. 10
  m_baran Üye
  Eğer bir yıl geçti ise bu durumda 161 gr-18 gr=143 gr
  143 gr bölü 80 gr =1,7875 gr
  Bu durumda 1 gr altın zekat vereceksin. İstersen bunu para olarak ta bedelini verebilirsin. geri kalan 0,7875 gr 80 gr ma tamamlamadığı için zekat düşmedi.

  NOT: BİR YIL GEÇTİĞİ İÇİN ZEKAT AYI GEÇMİŞTİR. BU AYDA BORCUNU VEREBİLİRDİN VERMEDİĞİN İÇİN SENİN ÜZERİNDEKİ BORÇ DİKKATE ALINMADI.


 12. 11
  xmonte Üye
  m_baran Nickli Üyeden Alıntı
  Eğer bir yıl geçti ise bu durumda 161 gr-18 gr=143 gr
  143 gr bölü 80 gr =1,7875 gr
  Bu durumda 1 gr altın zekat vereceksin. İstersen bunu para olarak ta bedelini verebilirsin. geri kalan 0,7875 gr 80 gr ma tamamlamadığı için zekat düşmedi.

  NOT: BİR YIL GEÇTİĞİ İÇİN ZEKAT AYI GEÇMİŞTİR. BU AYDA BORCUNU VEREBİLİRDİN VERMEDİĞİN İÇİN SENİN ÜZERİNDEKİ BORÇ DİKKATE ALINMADI.
  Öncelikle cevap için tşk ederim.

  Doğrumu anladım acaba sadece 1 gr altın bedeli kadar mı zekat vereceğim ? ( Yaklaşık 83 tl)

  Not kısımında yazdığınız şey hani altınınızı satarak borcunuzu ödeyebilirdiniz mi? eğer öyle ise mehr olduğu için eşimin rızası da olmadığı için bozdurup borcumu kapatamadım.


 13. 12
  Hoca Moderatör
  Alıntı
  Eğer bir yıl geçti ise bu durumda 161 gr-18 gr=143 gr
  143 gr bölü 80 gr =1,7875 gr
  Bu durumda 1 gr altın [URL="https://www.mumsema.org/zekat-ve-zekatin-onemi/"]zekat[/URL] vereceksin. İstersen bunu para olarak ta bedelini verebilirsin. geri kalan 0,7875 gr 80 gr ma tamamlamadığı için [URL="https://www.mumsema.org/zekat-ve-zekatin-onemi/"]zekat[/URL] düşmedi.

  NOT: BİR YIL GEÇTİĞİ İÇİN [URL="https://www.mumsema.org/zekat-ve-zekatin-onemi/"]ZEKAT[/URL] AYI GEÇMİŞTİR. BU AYDA BORCUNU VEREBİLİRDİN VERMEDİĞİN İÇİN SENİN ÜZERİNDEKİ BORÇ DİKKATE ALINMADI.
  bir gram zekat olmaz kardeş nasıl hesapladın analamadım.
  bir altına zekat düşebilmesi için en az 80 gr olması gerekir.
  Zekat 40/1 olduğuna göre 80 gr 2 gr zekat düşer.


  MONTE kardeş,
  Borcunu düştükten sonra elinde kaç gr altın kalıyor yazar mısın?
  çünkü 80 gr dan aşağı ise zaten zekat düşmez.


 14. 13
  xmonte Üye
  mum Nickli Üyeden Alıntı
  Anlaşılan zekata tabi sadece eşinizin süs eşyaları var.
  Kadının süs eşyalarına zekat düşen sadece imamı azamdır. kalan dözt meşhur hak mezhep ile hanefi mezhebi müçtehitlerine göre zekat düşmez.
  Hanefi mezhebini şekillendiren imam azamın öğrencileri, İmam şafii, imam malik ve imam ahmede göre KADININ SÜS EŞYALARINA ZEKAT DÜŞMEZ.
  Yine de mutlaka biz imam azama uyarak zekat vermek istiyorsanız:

  Borcunuzu düştükten sonra, elinizde 80.18 gr altın kalırsa zekat düşer aksi taktirde zekat dört mezhebe göre gerekmez.
  Yani altına zekat düşebilmesi için alt sınır 80.18 gr dır.

  islamda altın ve para zekatı 40/1 dir.
  Altınınızın toplamından 4.025 gr altın zekat vermeniz gerekir.

  6356 tl bocu dştükten sonra elinizde 81 gr kaldığını varsayalım.
  bu durumda 2 gr zekat düşer.
  Öncelikle tşk ederim.

  Verdiğiniz bilgiye göre şöyle bir sonuç çıkardım.

  Bizim 161 gr altınımız var. 18 gramı borç verdik. Geriye 143 gram kaldı.

  Borcumun karşılığı 76,47 grama denk geliyor. ( [URL]http://altin.doviz.com/gram-altin[/URL])

  143 gr elimdeki altın - 76,47 borcuma denk gelen altın gramı

  Geriye 66,52 gram kaldığı için zekat bize farz olmuyor.

  Yanılıyorsam uyarın lütfen.


 15. 14
  m_baran Üye
  Kardeşimin 161 gr altını var. 18 gr borç vermiş. geriye 143 gr altın kaldı. altının zekatı 80/1 diye biliyorum.


+ Yorum Gönder
Git 12 Son