Konusunu Oylayın.: Cuma günü guzel koku surunmenin hükmü nedir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
Cuma günü guzel koku surunmenin hükmü nedir?
 1. 12.Nisan.2013, 14:55
  1
  caferi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Aralık.2007
  Üye No: 5927
  Mesaj Sayısı: 246
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4

  Cuma günü guzel koku surunmenin hükmü nedir?


  Cuma günü guzel koku surunmenin hükmü nedir? Mumsema cuma günü guzel koku surunmenin hükmü nedir?


 2. 12.Nisan.2013, 14:55
  1
  Devamlı Üye  cuma günü guzel koku surunmenin hükmü nedir?

 3. 12.Nisan.2013, 18:31
  2
  Zynß-i Huzuя
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Mart.2013
  Üye No: 100511
  Mesaj Sayısı: 151
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Bulunduğu yer: | Ahiя zaman |

  Cevap: Cuma günü guzel koku surunmenin hükmü nedir?
  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  Cuma günü yıkanmak;Cumanın fazîleti;Güzel koku sürünmek
  Başlık:
  SELMÂN-I FÂRİSÎ HADÎSİ
  Ravi (r.a.):
  Selmân-ı Fârisî

  Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hiç bir kimse yoktur ki,
  Cum'a günü iğtisâl edip elinden geldiği kadar paklandıktan ve (başını ve sakalını tarayıp
  kullandığı) yağından yağlandıktan, yâhud evindeki kokudan süründükten sonra (hânesinden
  mescide) çıksın, yanyana oturan iki kimsenin arasını açmasın, daha sonra (Hak Teâlâ
  tarafından) ona takdîr edildiği kadar namaz kılsın, daha sonra da imam söze başlayınca
  (namaz bitinceye kadar) sesini kessin de o Cum'a ile öteki Cum'a arasındaki günahları
  mağfûr olmasın.
  Kayıt No.:
  481


  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  Cuma günü yıkanmak;Güzel koku sürünmek
  Başlık:
  İBN-İ ABBÂS'IN İĞTİSÂL HADÎSİ
  Ravi (r.a.):
  Abdullâh b. Abbâs
  Şöyle rivâyet olunmuştur: Müşârün-ileyh'e: "Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in:
  Cum'a günü cünüb olmasanız da yine iğtisâl edip başlarınızı yıkayınız, bir miktar koku da
  sürününüz, buyurduklarını söylüyorlar. (Ne dersin?)" dediler. (İbn-i Abbâs cevâben): "Gusül
  (hakkında) evet, (böyle buyurduğunu bilirim) lâkin koku (hakkında) birşey buyurduğunu
  bilmiyorum" dedi.
  Kayıt No.:
  482


  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  İpekli elbise giymek
  Başlık:
  HAZRET-İ ÖMER'İN «HULLE-İ SİYERA» HAKKINDAKİ RİVÂYETİ
  Ravi (r.a.):
  Abdullâh b. Ömer
  Şöyle demiştir: (bir def'a) Ömer İbnü'l-Hattâb mescidin kapısında (Utarid İbn-i Hâcibe âit
  satılık) ipekten bir hulle gördü. "Yâ Resûlâ'llâh, (keşki) bunu satın alsan da cum'a gün(ler)i ve
  huzûr-ı (âlî) ne vefdler geldiği vakitler giysen!" dedi. Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem:
  "Bunu olsa olsa Âhiretten nasîbi olmayan kimse giyer" buyurdu. Sonraları (bir kere)
  Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e (onun gibi ipek) hulleler geldi ve Ömer İbnü'l-Hattâb
  (radiya'llâhu anh)a hullelerden birini bahşetti. Ömer (İbnü'l-Hattâb "Yâ Resûlâ'llâh, bunu
  bana verdin. Halbuki Utarid'in hullesi için o buyurduğunu buyurmuştun" di(ye istifsarda
  bulun)du. Bunun üzerine Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (cevâben): "Bunu ben sana
  giyesin diye vermedim ki" buyurdu. Ömer (İbnü'l-Hattâb hulleyi alıp) Mekkede (henüz) müşrik
  olan bir kardeşine verdi.
  Kayıt No.:
  483


  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  Misvak kullanmak
  Başlık:
  MİSVAK HAKKINDAKİ TAVSİYELERİM ÇOK OLDU BUYURULDUĞU HAKKINDA ENES
  İBN-İ MÂLİK HADÎSİ
  Ravi (r.a.):
  Ebû Hüreyre
  Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ümmetime -yâhud (diğer
  rivâyete nazaran) nâsa- meşakkat vermek korkusu olmasaydı kendilerine her namaz kılarken
  misvak (isti'mâlini) emrederdim.
  Kayıt No.:
  484


  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  Misvak kullanmak
  Başlık:
  MİSVAK HAKKINDAKİ TAVSİYELERİM ÇOK OLDU BUYURULDUĞU HAKKINDA ENES
  İBN-İ MÂLİK HADÎSİ
  Ravi (r.a.):
  Enes b. Mâlik
  Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir kerre): "Misvâk (isti'mâli) hakkında
  (ki tavsiyelerim) artık çoğa vardı (dinleyip itâat etmek gerek.)" buyurdu.
  Kayıt No.:
  485


  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
  Başlık:
  MİSVAK HAKKINDAKİ TAVSİYELERİM ÇOK OLDU BUYURULDUĞU HAKKINDA ENES
  İBN-İ MÂLİK HADÎSİ
  Ravi (r.a.):
  Ebû Hüreyre
  Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) cum'a günü sabah
  namaz(ının ilk rek'at) ında ... (ikinci rek'atinde de) ... (Sûre-i şerîfelerini) okurlardı.
  Kayıt No.:
  486


  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  Âile sorumluluğu;Devlet adamının sorumluluğu;Kadınların sorumluluğu;Mes'ûliyet
  (sorumluluk);Sorumluluk
  Başlık:
  İBN-İ ÖMER'DEN MEVRÎ HADÎS-İ ŞERÎFİ
  Ravi (r.a.):
  Abdullâh b. Ömer
  Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyurdu ki: Her birerleriniz
  râî (yâni elinin altında ne varsa onu lâyıkiyle muhâfaza ve sıyânetle mükellef)dir ve her
  birerleriniz elinin altındakinden mes'uldür. Devlet adamları birer râîdir ve raiyyesinden
  mes'uldür. İnsan ehl(u ayâl)inin râîsidir ve raiyyesinden mes'uldür. Kadın, kocasının evinin
  râîsi (yâni muhâfızı)dır. Hizmetkâr efendisine âid malın râîsidir ve elinin altındakinden
  mes'uldür. -Râvî ki, İbn-i Ömer, yâhud ondan rivâyet eden oğlu Sâlim İbn-i Abdillâh'tır-
  Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in bir de: "İnsan babasına âid malın râîsidir ve elinin
  altındakinden mes'uldür" buyurduklarını zannediyorum, der. (Elhâsıl) her birerleriniz râî ve her
  birerleriniz raiyyesinden mes'uldür.
  Kayıt No.:
  487


  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  Yıkanmak
  Başlık:
  İĞTİSÂL HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
  Ravi (r.a.):
  Ebû Hüreyre
  O hadîsi ki -biraz evvel (478) inci olarak geçmişti- Bu (tarikten olan) rivâyette şöyle bir ziyâde
  (de) vardır: (Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz biraz sükût buyurduktan sonra)
  "Her yedi günde bir gün iğtisâl edip başını ve bütün cesedini yıkamak (Cum'a'ya giden) her
  (bâliğ) müslüman üzerine (Allâh'ın) bir hakkıdır" buyurdu.
  Kayıt No.:
  488


  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  Cuma günü yıkanmak;Yıkanmak
  Başlık:
  İĞTİSÂL HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE RİVÂYETİ
  Ravi (r.a.):
  Ümmü'l-mü'minîn Âişe
  Şöyle demiştir: (Ahd-i Celîl-i Risâlet-Penâhî'de) nâs (gerek Medîne'ye yakın) menzillerinden
  ve (gerek) avâlîden Cum'a'da nevbetleşe hazır olup (sırtlarında yün aba olarak) toz toprak
  içinde gelirlerdi ki, toz toprak vücudlarına sinip bedenlerinden ter (kokusu) çıkardı. (Bir def'a)
  Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem benim yanımda iken bunlardan biri (yâhud bir takımları)
  huzûruna geldi. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem: "Bâri bu gün yıkansanız!" buyurdu.
  Kayıt No.:
  489


  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  Cuma günü yıkanmak;Yıkanmak
  Başlık:
  İĞTİSÂL HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE RİVÂYETİ
  Ravi (r.a.):
  Ümmü'l-mü'minîn Âişe
  Şöyle demiştir: (Zamân-ı saâdette) halk kendi işlerini kendi gören takımdan idiler. Cum'a'ya
  gittikleri vakit de (iş zamanlarındaki hal ve hey'etleri ne ise) o hâl ve hey'etleri ile giderlerdi.
  (Bundan dolayı) kendilerine: "Keşki yıkansanız" buyuruldu.
  Kayıt No.:
  490 4. 12.Nisan.2013, 18:31
  2
  Devamlı Üye  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  Cuma günü yıkanmak;Cumanın fazîleti;Güzel koku sürünmek
  Başlık:
  SELMÂN-I FÂRİSÎ HADÎSİ
  Ravi (r.a.):
  Selmân-ı Fârisî

  Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hiç bir kimse yoktur ki,
  Cum'a günü iğtisâl edip elinden geldiği kadar paklandıktan ve (başını ve sakalını tarayıp
  kullandığı) yağından yağlandıktan, yâhud evindeki kokudan süründükten sonra (hânesinden
  mescide) çıksın, yanyana oturan iki kimsenin arasını açmasın, daha sonra (Hak Teâlâ
  tarafından) ona takdîr edildiği kadar namaz kılsın, daha sonra da imam söze başlayınca
  (namaz bitinceye kadar) sesini kessin de o Cum'a ile öteki Cum'a arasındaki günahları
  mağfûr olmasın.
  Kayıt No.:
  481


  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  Cuma günü yıkanmak;Güzel koku sürünmek
  Başlık:
  İBN-İ ABBÂS'IN İĞTİSÂL HADÎSİ
  Ravi (r.a.):
  Abdullâh b. Abbâs
  Şöyle rivâyet olunmuştur: Müşârün-ileyh'e: "Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in:
  Cum'a günü cünüb olmasanız da yine iğtisâl edip başlarınızı yıkayınız, bir miktar koku da
  sürününüz, buyurduklarını söylüyorlar. (Ne dersin?)" dediler. (İbn-i Abbâs cevâben): "Gusül
  (hakkında) evet, (böyle buyurduğunu bilirim) lâkin koku (hakkında) birşey buyurduğunu
  bilmiyorum" dedi.
  Kayıt No.:
  482


  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  İpekli elbise giymek
  Başlık:
  HAZRET-İ ÖMER'İN «HULLE-İ SİYERA» HAKKINDAKİ RİVÂYETİ
  Ravi (r.a.):
  Abdullâh b. Ömer
  Şöyle demiştir: (bir def'a) Ömer İbnü'l-Hattâb mescidin kapısında (Utarid İbn-i Hâcibe âit
  satılık) ipekten bir hulle gördü. "Yâ Resûlâ'llâh, (keşki) bunu satın alsan da cum'a gün(ler)i ve
  huzûr-ı (âlî) ne vefdler geldiği vakitler giysen!" dedi. Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem:
  "Bunu olsa olsa Âhiretten nasîbi olmayan kimse giyer" buyurdu. Sonraları (bir kere)
  Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e (onun gibi ipek) hulleler geldi ve Ömer İbnü'l-Hattâb
  (radiya'llâhu anh)a hullelerden birini bahşetti. Ömer (İbnü'l-Hattâb "Yâ Resûlâ'llâh, bunu
  bana verdin. Halbuki Utarid'in hullesi için o buyurduğunu buyurmuştun" di(ye istifsarda
  bulun)du. Bunun üzerine Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (cevâben): "Bunu ben sana
  giyesin diye vermedim ki" buyurdu. Ömer (İbnü'l-Hattâb hulleyi alıp) Mekkede (henüz) müşrik
  olan bir kardeşine verdi.
  Kayıt No.:
  483


  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  Misvak kullanmak
  Başlık:
  MİSVAK HAKKINDAKİ TAVSİYELERİM ÇOK OLDU BUYURULDUĞU HAKKINDA ENES
  İBN-İ MÂLİK HADÎSİ
  Ravi (r.a.):
  Ebû Hüreyre
  Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ümmetime -yâhud (diğer
  rivâyete nazaran) nâsa- meşakkat vermek korkusu olmasaydı kendilerine her namaz kılarken
  misvak (isti'mâlini) emrederdim.
  Kayıt No.:
  484


  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  Misvak kullanmak
  Başlık:
  MİSVAK HAKKINDAKİ TAVSİYELERİM ÇOK OLDU BUYURULDUĞU HAKKINDA ENES
  İBN-İ MÂLİK HADÎSİ
  Ravi (r.a.):
  Enes b. Mâlik
  Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir kerre): "Misvâk (isti'mâli) hakkında
  (ki tavsiyelerim) artık çoğa vardı (dinleyip itâat etmek gerek.)" buyurdu.
  Kayıt No.:
  485


  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
  Başlık:
  MİSVAK HAKKINDAKİ TAVSİYELERİM ÇOK OLDU BUYURULDUĞU HAKKINDA ENES
  İBN-İ MÂLİK HADÎSİ
  Ravi (r.a.):
  Ebû Hüreyre
  Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) cum'a günü sabah
  namaz(ının ilk rek'at) ında ... (ikinci rek'atinde de) ... (Sûre-i şerîfelerini) okurlardı.
  Kayıt No.:
  486


  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  Âile sorumluluğu;Devlet adamının sorumluluğu;Kadınların sorumluluğu;Mes'ûliyet
  (sorumluluk);Sorumluluk
  Başlık:
  İBN-İ ÖMER'DEN MEVRÎ HADÎS-İ ŞERÎFİ
  Ravi (r.a.):
  Abdullâh b. Ömer
  Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyurdu ki: Her birerleriniz
  râî (yâni elinin altında ne varsa onu lâyıkiyle muhâfaza ve sıyânetle mükellef)dir ve her
  birerleriniz elinin altındakinden mes'uldür. Devlet adamları birer râîdir ve raiyyesinden
  mes'uldür. İnsan ehl(u ayâl)inin râîsidir ve raiyyesinden mes'uldür. Kadın, kocasının evinin
  râîsi (yâni muhâfızı)dır. Hizmetkâr efendisine âid malın râîsidir ve elinin altındakinden
  mes'uldür. -Râvî ki, İbn-i Ömer, yâhud ondan rivâyet eden oğlu Sâlim İbn-i Abdillâh'tır-
  Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in bir de: "İnsan babasına âid malın râîsidir ve elinin
  altındakinden mes'uldür" buyurduklarını zannediyorum, der. (Elhâsıl) her birerleriniz râî ve her
  birerleriniz raiyyesinden mes'uldür.
  Kayıt No.:
  487


  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  Yıkanmak
  Başlık:
  İĞTİSÂL HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
  Ravi (r.a.):
  Ebû Hüreyre
  O hadîsi ki -biraz evvel (478) inci olarak geçmişti- Bu (tarikten olan) rivâyette şöyle bir ziyâde
  (de) vardır: (Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz biraz sükût buyurduktan sonra)
  "Her yedi günde bir gün iğtisâl edip başını ve bütün cesedini yıkamak (Cum'a'ya giden) her
  (bâliğ) müslüman üzerine (Allâh'ın) bir hakkıdır" buyurdu.
  Kayıt No.:
  488


  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  Cuma günü yıkanmak;Yıkanmak
  Başlık:
  İĞTİSÂL HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE RİVÂYETİ
  Ravi (r.a.):
  Ümmü'l-mü'minîn Âişe
  Şöyle demiştir: (Ahd-i Celîl-i Risâlet-Penâhî'de) nâs (gerek Medîne'ye yakın) menzillerinden
  ve (gerek) avâlîden Cum'a'da nevbetleşe hazır olup (sırtlarında yün aba olarak) toz toprak
  içinde gelirlerdi ki, toz toprak vücudlarına sinip bedenlerinden ter (kokusu) çıkardı. (Bir def'a)
  Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem benim yanımda iken bunlardan biri (yâhud bir takımları)
  huzûruna geldi. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem: "Bâri bu gün yıkansanız!" buyurdu.
  Kayıt No.:
  489


  Fasıl:
  CUM'A BAHSİ
  Konu:
  Cuma günü yıkanmak;Yıkanmak
  Başlık:
  İĞTİSÂL HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE RİVÂYETİ
  Ravi (r.a.):
  Ümmü'l-mü'minîn Âişe
  Şöyle demiştir: (Zamân-ı saâdette) halk kendi işlerini kendi gören takımdan idiler. Cum'a'ya
  gittikleri vakit de (iş zamanlarındaki hal ve hey'etleri ne ise) o hâl ve hey'etleri ile giderlerdi.
  (Bundan dolayı) kendilerine: "Keşki yıkansanız" buyuruldu.
  Kayıt No.:
  490


 5. 12.Nisan.2013, 23:42
  3
  nurya
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Eylül.2009
  Üye No: 53334
  Mesaj Sayısı: 819
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 9
  Yaş: 52
  Bulunduğu yer: samsun

  Cevap: Cuma günü guzel koku surunmenin hükmü nedir?

  ey toprak Rabbim benden razı olana kadar bana sarılma ( ne güzel sözmüş ) Rabbimizin rızasını kazanmış bir şekilde meyit olmayı hepimize nasip etsin inşaALLAH


 6. 12.Nisan.2013, 23:42
  3
  Devamlı Üye
  ey toprak Rabbim benden razı olana kadar bana sarılma ( ne güzel sözmüş ) Rabbimizin rızasını kazanmış bir şekilde meyit olmayı hepimize nasip etsin inşaALLAH

 7. 13.Nisan.2013, 11:41
  4
  Zynß-i Huzuя
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Mart.2013
  Üye No: 100511
  Mesaj Sayısı: 151
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Bulunduğu yer: | Ahiя zaman |

  Cevap: Cuma günü guzel koku surunmenin hükmü nedir?

  Aminnnn


 8. 13.Nisan.2013, 11:41
  4
  Devamlı Üye
  Aminnnn

 9. 02.Ekim.2015, 11:07
  5
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 9,291
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 102

  Cevap: Cuma günü guzel koku surunmenin hükmü nedir?

  Cuma günü güzel koku sürünmenin hükmü sünnettir


 10. 02.Ekim.2015, 11:07
  5
  Moderatör
  Cuma günü güzel koku sürünmenin hükmü sünnettir
+ Yorum Gönder