+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Ben kulumun zannı üzereyim ayetini açıklar mısnız? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. burcealtug
  Kıdemli Üye
  Reklam

  Ben kulumun zannı üzereyim ayetini açıklar mısnız?

  Reklam
 2. @mir
  âb ü kil

  Cevap: Ben kulumun zannı üzereyim ayetini açıklar mısnız?


  Reklam


  bu ayet değil bir hadistir

  Sahiheyn (Buhari ve Müslim) ve Tirmizi de Ebu Hüreyre’den gelen diğer bir hadiste Resûlullah şöyle buyurmuştur:

  “Allah Teâla hz.şöyle buyurdu: “Ben, kulumun benim hakkımdaki zannına göreyimdir.” (K.S.5849 C.16 B.1993 alıntıları Buhari, Tevhit 35, Müslim, Zikr 1, (2675), Tirmizi, Züht 51, (2389) )

  tam metni şöyle
  34-.Ebû Hureyre (R) şöyle demiştir: Peygamber (S) şöyle buyurdu: "Yüce Allah şöyle buyurur: Ben kulumun beni zannı ya-nındayım (irâdem kulumun beni anlayışına göre ilgilenir). Kulum beni andığı zaman ben muhakkak onunla beraber bulunurum. O beni gön-lünde gizlice zikrederse, ben de onu bu suretle nefsimde (yânî Zâtım-da) zikrederim. Eğer o beni bir cemâat içinde zikrederse, ben de onu bu cemâat ferdlerinden daha hayırlı bir cemiyet içinde anarım. Ku-lum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yü-rüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim!"

  Müslim'deki açıklaması şöyle:
  Hadîs-i şerîf Kutsî hadîslerdendir.
  «Ben kulumun bana olan zannınm yanındayım...» cümlesinden murad : Affedeceğimi zannederse onu affederim; azab edeceğimi zannederse azab ederim, demektir. Bazıları bu beraberliğin mânâsı; tevbe istiğfar et-tiği vakit af ve gufranla karşılaması, dua ettiği vakit duasını kabul etmesi, istekte bulunursa dileğini halketmesidir, demiş. Bir takımları da: Bun-dan murad; recâ ve af ümidi vermektir, demişlerdir ki, Nevevî bu kavli daha sahîh bulmaktadır.

 3. burcealtug
  Kıdemli Üye
  ALLAH RAZI OLSUN. Günlük hayatta aklımdan çıkmıyor hiç. Gözetleyici olduğunu biliyorum. Ona selam gönderiyorum bazen içimden . Çok sev beni YARAB diyorum. Sever değil mi?Sevmesini çok istiyorum çok. Korkuyorum ona karşı gelmekten daha fazla. Birde kapansam.....ah kapansam dua edin ne olur

 4. @mir
  âb ü kil
  süneni İbni Mace de ise şöyle geçer:

  3792) "... Ebû Hüreyre (Radıyallâhü anh)'tan rivayet edildiğine göre; Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
  «Allah (Azze ve Celle) buyuruyor ki -.
  Kulum beni andığı ve dudakları benim zikrimle teprendiği za-man ben onunla beraberim.»"
  Not: Zevâid'de şöyle denilmiştir: Bunun senedinde Muhammed bin Mus'ab el-Karkasani bulunur. Salih bin Muhammed bunun zayıf olduğunu söylemiştir. Lakin îbn-i Hibban bunu Eyyub bin Süveyd yoluyla' yine Evzai'den rivayet etmiştir. O da zayıftır.

  İzahı

  Zevâid nevinden olan 3792. hadîsi notta belirtildiği gibi î b n - i Hibban da rivayet etmiştir. Fakat onun senedinde bulunan Eyyûb bin Süveyd de müellifimizin senedindeki Muhammed bin Mus'ab gibi zayıftır.
  Abdullah bin Büsr (Radıyallâhü anh)'ın hadisini Tirmizi, Ibn-i Hibbân, Hâkim ve Ahmed de rivayet etmişlerdir.
  Hadîste buyurulan «Ben kulumla beraberim» ifâdesinden maksad Allah'ın o kula yardımcı, destekleyici ve muvaffak kılıcı ol-masıdır.
 5. burcealtug
  Kıdemli Üye
  aminnnn inşallah kardeşim. amin

 6. Misafir
  Allah'ın Ve Resulümüzün selam ve bereketi üzerinize olsun kardeşim. Rabbimiz kullarını çok seviyor. Nefsini bilen Rabbini bilir diyor Şanlı Peygamber Efendimiz (s.a.v). O korkulacak bir Allah değil ki. merhametli, cömert, hayırsever, rauf, en büyük ikram sahibi. Allah'a emanet kardeşim.

+ Yorum Gönder