Konusunu Oylayın.: Semazen Olmanın, Sema Yapmanın Dinimizdeki Yeri Nedir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
Semazen Olmanın, Sema Yapmanın Dinimizdeki Yeri Nedir?
 1. 02.Ocak.2012, 03:26
  1
  Cedd
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Kasım.2011
  Üye No: 91509
  Mesaj Sayısı: 180
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2

  Semazen Olmanın, Sema Yapmanın Dinimizdeki Yeri Nedir?






  Semazen Olmanın, Sema Yapmanın Dinimizdeki Yeri Nedir? Mumsema Selamun Aleykum kardeşlerim.

  Bir zikir ve ibadet şekli olarak sunulan Sema yapmanın ve Semazenliğin yeri nedir? Kimi insanlar arasında tartışmaya da yol açan bu konuya bir açıklık getirilebilir mi?

  Hz. Mevlana gibi bir zat ve Hz. Şemsin sunduğu bir zikir, ibadet İslamda kabul görür mü? Kuran'a ve sünnete dayanarak bunun doğru olmadığını söyleyen ve bir de sakıncası olmadığını savunan insanların tartışmaları aklımı karıştırdı.

  Eğer gerçekten Kuran'a aykırı, İslamda yeri olmayan bir şey ise yüzyıllardır bilinen Hz. Mevlana'nın nasıl bir duruma düştüğüne de tasavvuf konusuna da dikkat çekerim. Şüphelere doğru gitmeden beni aydınlatınız.


 2. 02.Ocak.2012, 03:26
  1
  Cedd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye



  Selamun Aleykum kardeşlerim.

  Bir zikir ve ibadet şekli olarak sunulan Sema yapmanın ve Semazenliğin yeri nedir? Kimi insanlar arasında tartışmaya da yol açan bu konuya bir açıklık getirilebilir mi?

  Hz. Mevlana gibi bir zat ve Hz. Şemsin sunduğu bir zikir, ibadet İslamda kabul görür mü? Kuran'a ve sünnete dayanarak bunun doğru olmadığını söyleyen ve bir de sakıncası olmadığını savunan insanların tartışmaları aklımı karıştırdı.

  Eğer gerçekten Kuran'a aykırı, İslamda yeri olmayan bir şey ise yüzyıllardır bilinen Hz. Mevlana'nın nasıl bir duruma düştüğüne de tasavvuf konusuna da dikkat çekerim. Şüphelere doğru gitmeden beni aydınlatınız.

 3. 02.Ocak.2012, 09:32
  2
  imam
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Ağustos.2007
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 8,175
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: minallah-ilelllah

  Cevap: Semazen Olmanın, Sema Yapmanın Dinimizdeki Yeri Nedir?




  Sema etmek dogru mu?

  Soru

  Arap bir arkadasım bana sema etmenin dogru olmadıgını söyledi.Peygamberizin böyle bir sey yapmadıgını ve eger bu zikirse zikirde müzik olmayacagını söyledi. Bende ona cevap veremedim. Sema etmek ne demek, dönme hareketinin manası nedir?

  SEMA VE NEY ÜZERİNE

  Soru

  ney çalmanın helal olduğu ayrıca şu konunun geçtiği rivayet ediliyor bir gün Peygamber efendimiz çok önemli konuları Hz.Ali'ye söyler ve kimseye bahsetmemesini söyler.Hz.Ali de bu konuları söylemez ama bu konular çok ağır olduğundan dayanamaz ve bir kuyuya eğilerek bu konuları kimse duymadan söyler daha sonra bu kuyudan çiçekler,otlar çıkar ve burdan geçen birisi bu otlardan ney'i yapar ve çok güzel ses çıkar.Bu çiçekler, otlar cennet bahçesinden geldiği için de ney çalınabilir deniyor.


  Semâ kelime olarak “işetmek ve dinlemek” mânâlarına gelmektedir. Güzel sesle ve musikî refakatinde coşmak mânâsında da kullanılır. Tasavvufta semâ bir vasıtadır. Semâdan gaye ise, ondan meşru olarak faydalanmak ve bu vesile ile insanlara Hakkın kelâmını dinletmektir.1

  İslâm mutasavvıfları ve İmam Gazalî gibi büyük zatlar semâı Peygamberimizin mübarek sözlerinden şevke gelip dönen Sahabîlere kadar dayandırmaktadırlar. Şöyle ki:

  Hz. Hamza şehit olunca küçük kızı yetim olarak kalmıştı. SAhabîlerden Hz. Ali, Hz. Cafer ve Zeyd bin Sâbit’ten her üçü de bu yetimi himayeleri altına alıp bakmayı arzu ediyorlardı.

  Hepsini de dinleyen Peygamberimiz, Hz. Ali’ye,

  “Yâ Ali, sen bendensin, ben de sendenim” buyurdu.

  Bunun üzerine Hz. Ali sevincinden dönmeye başladı.

  Hz. Cafer de “Senin sûretin ve sîretin (ahlâkın) bana benziyor” buyurdu.

  Bu güzel sözü duyan Hz. Cafer şevkinden dönmeye başladı.

  Hz. Zeyd için de, “Sen bizim kardeşimiz ve âzad edilmiş kölemizsin” buyurunca

  Hz. Zeyd de heyecanından dönmeye başladı. Daha sonra Peygamberimiz “Teyze anne mesabesindedir” buyurarak, kızı Hz. Cafer’e verdi. Hz. Cafer’in hanımı yetim kızın teyzesi idi.2

  Diğer mutasavvıflar gibi, İmam Gazalî de hadisin metninde geçen “hacel” kelimesini “semâ ve raks” mânâsına alarak bu hususta şöyle demektedir:

  “Raks bir sevinme ve sevinçten doğar. Raksın hükmü ise onu tahrik eden sebebe göre hüküm alır. Eğer rakseden adamı şevke getiren meşru ve ulvî bir duygu ise, onun raksı o sevgiyi arttırdığı için güzeldir. Şayet mubah ise raksı da mubahtır. Eğer meşru olmayan, harama vasıta olan bir şeye sevinmişse raksı meşru değildir.”3

  Burada “raks”tan murad “semâ”dır.

  Başta Zunnûn el-Mısrî, Cüneyd-i Bağdadî ve Şiblî olmak üzere, meşhur evliya ve İslâm mutasavvıfları Allah’ı ve âhireti hatırlatan bir söz duydukları zaman vecde gelip raksetmişlerdir. Semâ yapmışlar ve semâı öven sözler söylemişlerdir.

  “Semâ zamana, mekâna ve ihvana göre değişir” diyen Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri semâ edenleri üç gruba ayırır: avam, zahid ve ârifler.

  Semâı ârif ve zahidler için iyi görürken, avam için hoş görmez. Zunnûn el-Mısrî ise, semâın ilâhî neşveden nasibi olmayan avam için caiz olmadığını söylemekte, riyazet ve mücahedenin meydana gelmesi için zahidlerin yaptıkları semâı mubah görmektedir. Her iki mutasavvıfın da avam için semâı iyi görmemelerinin sebebi, onların semâı gerçek maksadı olan ilâhî vecd ve şevk karşısında yapmamış olmalarıdır.

  İmam Şâfiî ise semâın sadece avam için mekruh olduğunu beyan eder. Ayrıca İmam Gazalî Kutu’l-Kulûb isimli eserinde Ashab-ı Kiramdan bazılarının semâ yaptıklarını söyler, bunlar arasında Abdullah bin Zübeyr’i, Mugîre bin Şûbe’yi ve Hz. Muaviye’yi zikreder.

  Mevlâna Celâleddin Rumî ise semâın hak âşıklarının gıdası olduğunu, onda Canan ile (hakikî dost ile) buluşup kavuşmanın lâtif bir hayali bulunduğunu söyler. Ve semâın manevî hal sahibi olanların gönülleri için bir döşek olduğunu belirtir.4

  Semâın fıkhî cevazı üzerinde âlimler arasında değişik görüşler varsa da, ilâhî aşk, vecd ve cezbeden dolayı semâ yapmanın mubah olduğu hususunda yaygın bir kanaat mevcuttur.

  Mevlânâ’nın semâ yapıp yapmadığına gelince:

  Mevlânâ’nın zamanına yakın asırlarda yazılan bazı kaynaklar semâ yapmadığını zikrederse de, kaynakların ekserîsi Mevlânâ’nın Şems-i Tebrizî ile buluşmasından sonra onun teşvikiyle semâa başladığını naklederler.

  Bir gün Şems ona, “Semâ buyurunuz. Taleb ve arzu ettiğiniz şeyi semâda bulursunuz. Semâın halka haram olması, hevâ-i nefsi ile meşgul olmasından dolayıdır” der. Mevlânâ bu konuşmadan sonra semâa başlamış ve hayatının sonuna kadar da semâ yapmıştır. Hattâ öyle ki, hoşuna giden mânâlı bir söz duyduğunda, Meram Mescidinde, Ilıca’da, Konya meydanında semâ yapmıştır. O, semâ esnasında Mevlâ’nın azamet ve kudretini İlâhî sanatlar üzerindeki tecellîleri gördüğünü söyler. Bu semâ esnasında sorulan suallere manzum olarak cevap verdiği söylenmektedir.

  Eflâkî’nin Menâkıbü’l-Ârifin isimli eserinde ise ayrıca Mevlânâ semâ yaparken defçilerin def çaldıkları, neyzenlerin Ney üfledikleri de belirtilir. Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’sine

  “Dinle neyden çün hikâyet etmede, ayrılıklardan şikâyet etmede” diyerek başlamış ve ney’in çevreye aşk ateşleri saçtığını ifade etmiştir.

  Mesnevî şârihleri neyden maksadın “insan-ı kâmil” olduğunu söylerlerse de, bazı şârihler de ney’i hakikî mânâda kullanmışlardır. Mevlâna bir şiirinde “Âteşes în bânk-ı nây ve nîst bâd. Her ki în âteş nedâret nîst bâd” yani,”Ney’in çıkardığı sesler aşkın ateşleridir. İçine üfürülen maddî bir soluk değildir. Bir kimsede bu (ilâhî aşk ve muhabbet) ateşi olmazsa, o yok olsun daha iyi” demektedir.

  Buna göre, Mevlâna semâ yapmış, ney dinlemiş, fakat ney çalmamıştır.

  Bugün her sene Aralık ayında Konya’da tekrarlanan Mevlâna ihtifalleri ise, Mevlâna’nın fikir ve görüşlerini etrafa yaymak, onun adına kurulan tarikatı dünyaya ilân etmek üzere yapılmaktadır. Bilindiği gibi, Mevlevî tarikatını oğlu Sultan Veled kurmuştur. Sultan Veled de babasının arzu ettiği şekilde yaşamış bir evlattır.

  Arzumuz, Mevlevîliğin sadece isim ve resimden ibaret kalmaması, asırlar önce kurulan bir tarikatın aslına ve ruhuna uygun bir şekilde devam ettirilmesidir.

  Musiki konusu için tıklayınız...

  1. Tasavvuf ve Tarikatler, s. 64.
  2. Müsned, 1: 108.
  3. İhyâ, 2: 300
  4. Mesnevî-i Şerif Manzum Nahîfî Tercümesi, 1:2.
  Mehmed Paksu


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


 4. 02.Ocak.2012, 09:32
  2
  Üye



  Sema etmek dogru mu?

  Soru

  Arap bir arkadasım bana sema etmenin dogru olmadıgını söyledi.Peygamberizin böyle bir sey yapmadıgını ve eger bu zikirse zikirde müzik olmayacagını söyledi. Bende ona cevap veremedim. Sema etmek ne demek, dönme hareketinin manası nedir?

  SEMA VE NEY ÜZERİNE

  Soru

  ney çalmanın helal olduğu ayrıca şu konunun geçtiği rivayet ediliyor bir gün Peygamber efendimiz çok önemli konuları Hz.Ali'ye söyler ve kimseye bahsetmemesini söyler.Hz.Ali de bu konuları söylemez ama bu konular çok ağır olduğundan dayanamaz ve bir kuyuya eğilerek bu konuları kimse duymadan söyler daha sonra bu kuyudan çiçekler,otlar çıkar ve burdan geçen birisi bu otlardan ney'i yapar ve çok güzel ses çıkar.Bu çiçekler, otlar cennet bahçesinden geldiği için de ney çalınabilir deniyor.


  Semâ kelime olarak “işetmek ve dinlemek” mânâlarına gelmektedir. Güzel sesle ve musikî refakatinde coşmak mânâsında da kullanılır. Tasavvufta semâ bir vasıtadır. Semâdan gaye ise, ondan meşru olarak faydalanmak ve bu vesile ile insanlara Hakkın kelâmını dinletmektir.1

  İslâm mutasavvıfları ve İmam Gazalî gibi büyük zatlar semâı Peygamberimizin mübarek sözlerinden şevke gelip dönen Sahabîlere kadar dayandırmaktadırlar. Şöyle ki:

  Hz. Hamza şehit olunca küçük kızı yetim olarak kalmıştı. SAhabîlerden Hz. Ali, Hz. Cafer ve Zeyd bin Sâbit’ten her üçü de bu yetimi himayeleri altına alıp bakmayı arzu ediyorlardı.

  Hepsini de dinleyen Peygamberimiz, Hz. Ali’ye,

  “Yâ Ali, sen bendensin, ben de sendenim” buyurdu.

  Bunun üzerine Hz. Ali sevincinden dönmeye başladı.

  Hz. Cafer de “Senin sûretin ve sîretin (ahlâkın) bana benziyor” buyurdu.

  Bu güzel sözü duyan Hz. Cafer şevkinden dönmeye başladı.

  Hz. Zeyd için de, “Sen bizim kardeşimiz ve âzad edilmiş kölemizsin” buyurunca

  Hz. Zeyd de heyecanından dönmeye başladı. Daha sonra Peygamberimiz “Teyze anne mesabesindedir” buyurarak, kızı Hz. Cafer’e verdi. Hz. Cafer’in hanımı yetim kızın teyzesi idi.2

  Diğer mutasavvıflar gibi, İmam Gazalî de hadisin metninde geçen “hacel” kelimesini “semâ ve raks” mânâsına alarak bu hususta şöyle demektedir:

  “Raks bir sevinme ve sevinçten doğar. Raksın hükmü ise onu tahrik eden sebebe göre hüküm alır. Eğer rakseden adamı şevke getiren meşru ve ulvî bir duygu ise, onun raksı o sevgiyi arttırdığı için güzeldir. Şayet mubah ise raksı da mubahtır. Eğer meşru olmayan, harama vasıta olan bir şeye sevinmişse raksı meşru değildir.”3

  Burada “raks”tan murad “semâ”dır.

  Başta Zunnûn el-Mısrî, Cüneyd-i Bağdadî ve Şiblî olmak üzere, meşhur evliya ve İslâm mutasavvıfları Allah’ı ve âhireti hatırlatan bir söz duydukları zaman vecde gelip raksetmişlerdir. Semâ yapmışlar ve semâı öven sözler söylemişlerdir.

  “Semâ zamana, mekâna ve ihvana göre değişir” diyen Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri semâ edenleri üç gruba ayırır: avam, zahid ve ârifler.

  Semâı ârif ve zahidler için iyi görürken, avam için hoş görmez. Zunnûn el-Mısrî ise, semâın ilâhî neşveden nasibi olmayan avam için caiz olmadığını söylemekte, riyazet ve mücahedenin meydana gelmesi için zahidlerin yaptıkları semâı mubah görmektedir. Her iki mutasavvıfın da avam için semâı iyi görmemelerinin sebebi, onların semâı gerçek maksadı olan ilâhî vecd ve şevk karşısında yapmamış olmalarıdır.

  İmam Şâfiî ise semâın sadece avam için mekruh olduğunu beyan eder. Ayrıca İmam Gazalî Kutu’l-Kulûb isimli eserinde Ashab-ı Kiramdan bazılarının semâ yaptıklarını söyler, bunlar arasında Abdullah bin Zübeyr’i, Mugîre bin Şûbe’yi ve Hz. Muaviye’yi zikreder.

  Mevlâna Celâleddin Rumî ise semâın hak âşıklarının gıdası olduğunu, onda Canan ile (hakikî dost ile) buluşup kavuşmanın lâtif bir hayali bulunduğunu söyler. Ve semâın manevî hal sahibi olanların gönülleri için bir döşek olduğunu belirtir.4

  Semâın fıkhî cevazı üzerinde âlimler arasında değişik görüşler varsa da, ilâhî aşk, vecd ve cezbeden dolayı semâ yapmanın mubah olduğu hususunda yaygın bir kanaat mevcuttur.

  Mevlânâ’nın semâ yapıp yapmadığına gelince:

  Mevlânâ’nın zamanına yakın asırlarda yazılan bazı kaynaklar semâ yapmadığını zikrederse de, kaynakların ekserîsi Mevlânâ’nın Şems-i Tebrizî ile buluşmasından sonra onun teşvikiyle semâa başladığını naklederler.

  Bir gün Şems ona, “Semâ buyurunuz. Taleb ve arzu ettiğiniz şeyi semâda bulursunuz. Semâın halka haram olması, hevâ-i nefsi ile meşgul olmasından dolayıdır” der. Mevlânâ bu konuşmadan sonra semâa başlamış ve hayatının sonuna kadar da semâ yapmıştır. Hattâ öyle ki, hoşuna giden mânâlı bir söz duyduğunda, Meram Mescidinde, Ilıca’da, Konya meydanında semâ yapmıştır. O, semâ esnasında Mevlâ’nın azamet ve kudretini İlâhî sanatlar üzerindeki tecellîleri gördüğünü söyler. Bu semâ esnasında sorulan suallere manzum olarak cevap verdiği söylenmektedir.

  Eflâkî’nin Menâkıbü’l-Ârifin isimli eserinde ise ayrıca Mevlânâ semâ yaparken defçilerin def çaldıkları, neyzenlerin Ney üfledikleri de belirtilir. Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’sine

  “Dinle neyden çün hikâyet etmede, ayrılıklardan şikâyet etmede” diyerek başlamış ve ney’in çevreye aşk ateşleri saçtığını ifade etmiştir.

  Mesnevî şârihleri neyden maksadın “insan-ı kâmil” olduğunu söylerlerse de, bazı şârihler de ney’i hakikî mânâda kullanmışlardır. Mevlâna bir şiirinde “Âteşes în bânk-ı nây ve nîst bâd. Her ki în âteş nedâret nîst bâd” yani,”Ney’in çıkardığı sesler aşkın ateşleridir. İçine üfürülen maddî bir soluk değildir. Bir kimsede bu (ilâhî aşk ve muhabbet) ateşi olmazsa, o yok olsun daha iyi” demektedir.

  Buna göre, Mevlâna semâ yapmış, ney dinlemiş, fakat ney çalmamıştır.

  Bugün her sene Aralık ayında Konya’da tekrarlanan Mevlâna ihtifalleri ise, Mevlâna’nın fikir ve görüşlerini etrafa yaymak, onun adına kurulan tarikatı dünyaya ilân etmek üzere yapılmaktadır. Bilindiği gibi, Mevlevî tarikatını oğlu Sultan Veled kurmuştur. Sultan Veled de babasının arzu ettiği şekilde yaşamış bir evlattır.

  Arzumuz, Mevlevîliğin sadece isim ve resimden ibaret kalmaması, asırlar önce kurulan bir tarikatın aslına ve ruhuna uygun bir şekilde devam ettirilmesidir.

  Musiki konusu için tıklayınız...

  1. Tasavvuf ve Tarikatler, s. 64.
  2. Müsned, 1: 108.
  3. İhyâ, 2: 300
  4. Mesnevî-i Şerif Manzum Nahîfî Tercümesi, 1:2.
  Mehmed Paksu


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet




+ Yorum Gönder