5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Tabii Üye
     

  Talak Suresi 12.Ayetin Tefsiri

  Ayette Geçen mislehune ve minel ardi ayet içinde nasıl manalarda kullanılmıştır. ( Mumsema Hocam Cevap Bekliyorum )

  Arkadaşlar konu hakkında bilgisi olmayan arkadaşlar cevap vermesin lütfen...

  İlgili Yazılar

 2. 2
  mumsema Administrator

  Cevap: Talak Suresi 12.Ayetin Tefsiri

  Alıntı
  ayette geçen mislehune ve minel ardi ayet içinde nasıl manalarda kullanılmıştır. ( mumsema hocam cevap bekliyorum )
  arkadaşlar konu hakkında bilgisi olmayan arkadaşlar cevap vermesin lütfen...
  Ayetin Arapçası:

  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً {12}

  Ayetin Meali:
  12- Allah, yedi göğü ve yerden de onların mislini yaratmış olandır. Emir bunların arasında durmadan iner. Allah'ın (bunları yaratması O'nun) hakikaten her şeye kadir ol-duğunu, ilmiyle hakikaten her şeyi kaplamış bulunduğunu bilmeniz içindir.

  Ayetin Tefsiri:

  Kelime ve İbareler:
  "Allah, yedi göğü ve yerden de onların mislini" yedi kat olarak "yaratandır. Emir bunların arasında durmadan iner." yani Allah Tealâ em-rini bunların arasında yürütür ve hükmünü burada uygular. Bunları yaratması ve emrinin inmesi "Allah'ın hakikaten her şeye kadir olduğunu, ilmiyle hakikaten her şeyi kaplamış olduğunu bilmeniz içindir." Bu son cümle, Allah'ın varlıkları niçin yarattığının, Kur'an ve peygamberi niçin gönderdiğinin cevabıdır.

  _________________

  Allah Tealâ, kudretinin büyüklüğüne ve ilminin genişliğine kul-larının dikkatini çekerek şöyle buyurdu:
  1- "Allah, yedi göğü ve yerden de onların mislini yaratmış olandır. Emir bunların arasında iner durur." Yani şüphesiz yedi semayı ve yedi arzı yaratan Allah'tır. Allah'ın emri, kazası, hükmü ve vahyi yedi semadan yedi arza doğru iner. Yine Mülk suresi 3. ayette Allah Tealâ "Yedi göğü tabakalar halinde yaratan O'dur." buyurmuştur.
  Buhari ve Müslim'de rivayet edilen hadiste: "Kim haksız olarak bir karış toprak alırsa, yedi kat yerden o toprak onu sarar." buyruluyor. Buhar-i'nin Sahih'inde "Yedi kat yerin dibine batırılır." buyruluyor. Buhari ve diğerlerinde bulunan bir duada: "Ey yedi göğün ve onların gölgeledikleri her şeyin ve yerlerin ve onların üzerinde taşıdıkları her şeyin sahibi Al-lah'ım!" denilmektedir.
  İbni Mesud'un rivayetine göre Rasulullah (s.a.): "Kürsi içinde yedi gök ve onun içindekiler ve arasındakiler, sadece sahraya atılmış bir halka gibidir." buyurmuştur.
  Katade şöyle dedi: "Allah'ın yedi arzının her birinde ve yedi semasının her birinde yaratıklarından bir yaratık, emirlerinden bir emir ve hüküm-lerinden bir hüküm vardır."
  2- "Allah'ın (bunları yaratması O'nun) hakikaten her şeye, kadir ol-duğunu, ilmiyle hakikaten her şeyi kaplamış bulunduğunu bilmeniz için-dir." Yani Allah'ın kudretinin kemalini ve ilminin bütün eşyayı kuşattığını bilmeniz için Allah Tealâ, gökleri ve yerleri yarattı ve oralara hükmünü ve emrini indirdi. Ne olursa olsun hiçbir şey Onun ilminin haricinde kalmaz. Öyleyse Ona muhalif davranmaktan sakının, geçmiş ümmetlerin akıbet-lerinden ibret alın. Çünkü Allah bütün yaptıklarınızı muhakkak bilmek-tedir ve bu amellerin karşılığını size verecektir.


  _____________
  Ayetten Çıkan Hüküm Ve Hikmetler:

  Bu ayet şu hususlara işaret etmektedir:
  - Allah'ın kudretinin kemalini ve öldükten sonra diriltip, hesaba çekebileceğini gösteren delil, gökleri ve yeri yaratmasıdır. İlminin her şeyi kuşattığına dair delil ise yer ve gökteki varlıkların bütün hallerini bilmesi, kâinatı idare etmesi onlar hakkında emirler indirmesi ve onlar hakkında kaza, hüküm ve vahyi infaz etmesidir. Şu halde hiçbir şey onun ilmi ve kudreti haricinde kalmaz. Evrendeki gök cisimlerini, bu hükümleri ve bu hükümlerin mahlukât hakkında nasıl gerçekleştirileceğini, gaybı bilen Al-lah'tan başka kimse bilmez. Göklerin yedi kat ve üstüste olduğunda ihtilâf yoktur. Nitekim Miraç hadisi ve diğer hadisler bunu gösteriyor. Ancak yerler hakkında ihtilâf var-dır. Cumhur üstüste yedi tabaka halindedir, demiştir. Belki bu arzın tabakalarıdır. Nitekim "Yerden de onların mislini" ayeti buna delâlet et-mektedir. Yani yer de yedi tabakadır. Ancak tabakalar arasında hiçbir boş-luk yoktur. Ayrıca Ahmed b. Hanbel, Buhari ve Müslim'in Aişe ve Said b. Zeyd'den rivayet ettikleri ve daha önce de zikredilen şu hadisler de buna delâlet etmektedir: "Kim haksız olarak bir karış toprak alırsa yedi kat yer-den o toprak onu sarar." Bir başka görüşe göre de yer tektir, göklerle olan benzerlik sayıda değildir, belki yaratmada güzel ve muhkem yapmadadır. Birinci görüş daha doğru ve kuvvetlidir. Nitekim Kurtubi ve eski ve yeni müfessirlerin görüşü de böyledir. Ayrıca Tirmizi, Nesei ve diğer hadis kitaplarında rivayet edilen haberler buna delâlet etmektedir.


+ Yorum Gönder