Konusunu Oylayın.: Şafii ve Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü nedir?

5 üzerinden 4.67 | Toplam : 6 kişi
Şafii ve Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü nedir?
 1. 19.Kasım.2011, 12:32
  1
  sorularla islam
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Şubat.2009
  Üye No: 46770
  Mesaj Sayısı: 466
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 5

  Şafii ve Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü nedir?

 2. 19.Kasım.2011, 12:32
  1
  Devamlı Üye  Şafii ve Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü nedir?

 3. 19.Kasım.2011, 22:55
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,529
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 226
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Şafii ve Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü nedir?
  Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü: Sünnettir.

  Şafii mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü: Farzdır.


 4. 19.Kasım.2011, 22:55
  2
  Silent and lonely rains  Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü: Sünnettir.

  Şafii mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü: Farzdır.

 5. 19.Kasım.2011, 22:58
  3
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,997
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Şafii ve Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü nedir?

  İlgili hadîsler:

  Enes (r.a.)’den yapılan rivayette, demiştir ki:

  "Resûlüllah (a.s.) Efendimiz (namazda) Semi'allahu Lîmen Hamidehü deyip ayakta (belini doğrultarak) dururdu, o kadar ki, biz "Peygamber namazı terketti veya yanıldı" derdik. Sonra secdeye eğilip iki secde arasında otururdu, o kadar ki, biz "Peygamber namazı terketti veya yanıldı" derdik."[291]

  Buharî ve Müslim'in ittifakla rivayet ettikleri hadîste ise, Enes (r.a.) demiştir ki:

  "Doğrusu size namaz kıldırırken, Resûlüllah (a.s.) Efendimizi bize namaz kıldırırken gördüğüm gibi, (O'nunkinden) kısa (ve noksan) yapacak değilim: Resûlüllah (a.s.) başını rükû'dan kaldırdığında doğrulup ayakta dururdu, o kadar ki, insanlar, Peygamber unuttu, derlerdi. Başını secdeden kaldırdığında bir süre dururdu, o kadar ki, insanlar, Peygamber unuttu derlerdi."

  Huzayfe (r.a.)’den yapılan rivayette, Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'in iki secde arasında şu duayı okuduğunu söylemiştir:

  "Rabbi'ğfir lî, Rabbi'ğfir lî (Rabbım! beni mağfiret eyle, Rabbım! beni mağfiret eyle..."[292]

  İbn Abbas'dan (r.a.) yapılan rivayette, demiştir ki:

  "Peygamber (a.s.) Efendimiz iki secde arasında şöyle derdi:

  "Rabbi'ğfir lî verhamnî vecbürnî vehdinî verzuknı (ALLAHım! beni mağfiret eyle, bana merhamet eyle, beni ıslâh edip düzelt, beni doğru yola eriştir ve beni rızıklandır)."[293]

  Hadîslerin açık delâletinden şu hükümler anlaşılmaktadır:

  1- Rükû'dan kalkıldığında beli doğrultup ayakta bir süre durmak vaciptir.

  2- Birinci secdeden başı kaldırıp oturmak ve bir süre beklemek vaciptir.

  3- İki secde arasında hadîste belirtilen şekilde dua etmek sünnettir.

  Buna 'ta'dîl-i erkân" denir. Nasıl rükû'dan kalkıldığında beli doğrultup her organ yerini bulup istikrar sağlayıncaya kadar ayakta durmak bazı müctehitlere göre farz, bazısına göre vâcipse, iki secde arasında beli doğrultup oturmak da ya farz, ya da vaciptir. 51. hadîsin açıklamasında mezheplerin bu konuyla ilgili görüş, tesbit ve ictihatlarını naklettiğimizden burada tekrar etmek istemiyoruz.

  Özetliyecek olursak, şöyle sıralayabiliriz:

  İmam Ebû Hanîfe ile İmam Muhammed'e göre, ta'dil-i erkan vaciptir. Hanbeliler de aynı görüştedirler.

  İmam Şâfii ve İmam Ebû Yusuf'a göre, farzdır. Mâlikiler bu konu üzerinde fazla durmamışlardır. Onlara göre, rükû'dan kalkıp beli biraz doğrultmak kâfidir. Diğer yerlerdeki durum da öyle..

  Diğer rivayetler, yorumlar ve tahliller:

  Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettikleri Berâ' hadîsinde, adı geçen şöyle demiştir:

  "Resûlüllah (a.s.) Efendimizin rükû'ü ve secdesi, rükû'dan başını kaldırdığı zaman iki secde arasındaki (celseye) yakın eşitlikte idi."

  Buharî'nin tesbit ettiği lâfızda ise, şöyle denilmektedir:

  "Peygamber (a.s.) Efendimiz'in rükû' ve secdeleri, iki secde arasındaki (celsesi) ve başını rükû'dan kaldırdığında -kıyam ve kuud müstesna- birbirine yakın bir eşitlikteydi."

  Böylece, rükû'dan ve birinci secdeden kalkıldığında beli doğrultup her organ yerini bulup karar kılıncaya kadar beklemek vaciptir. Şâfiîlerden bazısı, i'tidali ve iki secde arasında oturmayı uzatmak namazı bozar, çünkü rükünlerin ardarda yapılmasına engel olur, demişlerse de, onların bu görüş ve ictihadı ilim çevresinde pek tarafdar bulmamıştır. Zira muvalat, yanı rükünleri ardarda yapmaktan maksat, ara yere başka bir şeyin girmemesi demektir. Rüknü kendi özelliği doğrultusunda uzatmakta bir sakınca yoktur. Meselâ kıraati istediğimiz kadar uzatabiliriz, bu hiçbir zaman namazın muvalatına engel olduğundan namazı hükümsüz kılar, denilemez.

  911 nolu Huzayfe hadîsini aynı zamanda Tirmizî ve Ebû Dâvud daha uzun şekliyle tahrîc etmişlerdir. Yukarıdaki lâfız, Nesâî ile İbn Mâce'nin tahrîcleridir.

  912 nolu İbn Abbas hadisini Hâkim tahrîc etmiş, Beyhakî sahîhlemiştir. Ancak İbn Mâce ile onların tahrîcleri arasında bazı farklar varsa da esasta bir değişiklik söz konusu değildir.  Çıkarılan Hükümler:


  1- İki secde arasında, organlar karar kılacak kadar oturmak vaciptir.

  2- Rükû'dan kalkıldığında beli doğrultup ayakta her organ karar kılacak kadar durmak vaciptir.

  3- İki secde arasında me'sür duayı okumak sünnet veya müstehabdır. 6. 19.Kasım.2011, 22:58
  3
  Moderatör
  İlgili hadîsler:

  Enes (r.a.)’den yapılan rivayette, demiştir ki:

  "Resûlüllah (a.s.) Efendimiz (namazda) Semi'allahu Lîmen Hamidehü deyip ayakta (belini doğrultarak) dururdu, o kadar ki, biz "Peygamber namazı terketti veya yanıldı" derdik. Sonra secdeye eğilip iki secde arasında otururdu, o kadar ki, biz "Peygamber namazı terketti veya yanıldı" derdik."[291]

  Buharî ve Müslim'in ittifakla rivayet ettikleri hadîste ise, Enes (r.a.) demiştir ki:

  "Doğrusu size namaz kıldırırken, Resûlüllah (a.s.) Efendimizi bize namaz kıldırırken gördüğüm gibi, (O'nunkinden) kısa (ve noksan) yapacak değilim: Resûlüllah (a.s.) başını rükû'dan kaldırdığında doğrulup ayakta dururdu, o kadar ki, insanlar, Peygamber unuttu, derlerdi. Başını secdeden kaldırdığında bir süre dururdu, o kadar ki, insanlar, Peygamber unuttu derlerdi."

  Huzayfe (r.a.)’den yapılan rivayette, Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'in iki secde arasında şu duayı okuduğunu söylemiştir:

  "Rabbi'ğfir lî, Rabbi'ğfir lî (Rabbım! beni mağfiret eyle, Rabbım! beni mağfiret eyle..."[292]

  İbn Abbas'dan (r.a.) yapılan rivayette, demiştir ki:

  "Peygamber (a.s.) Efendimiz iki secde arasında şöyle derdi:

  "Rabbi'ğfir lî verhamnî vecbürnî vehdinî verzuknı (ALLAHım! beni mağfiret eyle, bana merhamet eyle, beni ıslâh edip düzelt, beni doğru yola eriştir ve beni rızıklandır)."[293]

  Hadîslerin açık delâletinden şu hükümler anlaşılmaktadır:

  1- Rükû'dan kalkıldığında beli doğrultup ayakta bir süre durmak vaciptir.

  2- Birinci secdeden başı kaldırıp oturmak ve bir süre beklemek vaciptir.

  3- İki secde arasında hadîste belirtilen şekilde dua etmek sünnettir.

  Buna 'ta'dîl-i erkân" denir. Nasıl rükû'dan kalkıldığında beli doğrultup her organ yerini bulup istikrar sağlayıncaya kadar ayakta durmak bazı müctehitlere göre farz, bazısına göre vâcipse, iki secde arasında beli doğrultup oturmak da ya farz, ya da vaciptir. 51. hadîsin açıklamasında mezheplerin bu konuyla ilgili görüş, tesbit ve ictihatlarını naklettiğimizden burada tekrar etmek istemiyoruz.

  Özetliyecek olursak, şöyle sıralayabiliriz:

  İmam Ebû Hanîfe ile İmam Muhammed'e göre, ta'dil-i erkan vaciptir. Hanbeliler de aynı görüştedirler.

  İmam Şâfii ve İmam Ebû Yusuf'a göre, farzdır. Mâlikiler bu konu üzerinde fazla durmamışlardır. Onlara göre, rükû'dan kalkıp beli biraz doğrultmak kâfidir. Diğer yerlerdeki durum da öyle..

  Diğer rivayetler, yorumlar ve tahliller:

  Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettikleri Berâ' hadîsinde, adı geçen şöyle demiştir:

  "Resûlüllah (a.s.) Efendimizin rükû'ü ve secdesi, rükû'dan başını kaldırdığı zaman iki secde arasındaki (celseye) yakın eşitlikte idi."

  Buharî'nin tesbit ettiği lâfızda ise, şöyle denilmektedir:

  "Peygamber (a.s.) Efendimiz'in rükû' ve secdeleri, iki secde arasındaki (celsesi) ve başını rükû'dan kaldırdığında -kıyam ve kuud müstesna- birbirine yakın bir eşitlikteydi."

  Böylece, rükû'dan ve birinci secdeden kalkıldığında beli doğrultup her organ yerini bulup karar kılıncaya kadar beklemek vaciptir. Şâfiîlerden bazısı, i'tidali ve iki secde arasında oturmayı uzatmak namazı bozar, çünkü rükünlerin ardarda yapılmasına engel olur, demişlerse de, onların bu görüş ve ictihadı ilim çevresinde pek tarafdar bulmamıştır. Zira muvalat, yanı rükünleri ardarda yapmaktan maksat, ara yere başka bir şeyin girmemesi demektir. Rüknü kendi özelliği doğrultusunda uzatmakta bir sakınca yoktur. Meselâ kıraati istediğimiz kadar uzatabiliriz, bu hiçbir zaman namazın muvalatına engel olduğundan namazı hükümsüz kılar, denilemez.

  911 nolu Huzayfe hadîsini aynı zamanda Tirmizî ve Ebû Dâvud daha uzun şekliyle tahrîc etmişlerdir. Yukarıdaki lâfız, Nesâî ile İbn Mâce'nin tahrîcleridir.

  912 nolu İbn Abbas hadisini Hâkim tahrîc etmiş, Beyhakî sahîhlemiştir. Ancak İbn Mâce ile onların tahrîcleri arasında bazı farklar varsa da esasta bir değişiklik söz konusu değildir.  Çıkarılan Hükümler:


  1- İki secde arasında, organlar karar kılacak kadar oturmak vaciptir.

  2- Rükû'dan kalkıldığında beli doğrultup ayakta her organ karar kılacak kadar durmak vaciptir.

  3- İki secde arasında me'sür duayı okumak sünnet veya müstehabdır.


 7. 11.Şubat.2015, 15:01
  4
  Misafir

  Cevap: Şafii ve Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü nedir?

  Selamün Aleyküm, verdiğiniz bilgiler gerçekten çok güzel Allah (c.c) razı olsun. Bir şey sormak istiyorum. İki secde arasında celse oturuşunda bahsi geçen duanın okunması farz ve sünnet olan tüm namazlar için mi yoksa sadece sünnet olan namazlar için mi geçerlidir. Bilgi verirseniz sevinirim.


 8. 11.Şubat.2015, 15:01
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Selamün Aleyküm, verdiğiniz bilgiler gerçekten çok güzel Allah (c.c) razı olsun. Bir şey sormak istiyorum. İki secde arasında celse oturuşunda bahsi geçen duanın okunması farz ve sünnet olan tüm namazlar için mi yoksa sadece sünnet olan namazlar için mi geçerlidir. Bilgi verirseniz sevinirim.

 9. 29.Haziran.2016, 18:37
  5
  Şem'a
  YÖNETİCİ

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2007
  Üye No: 677
  Mesaj Sayısı: 3,285
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 34
  Bulunduğu yer: dünya

  Cevap: Şafii ve Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü nedir?

  İki secde arasında okunan dua hem farz hem sünnet namazlarda okunur


 10. 29.Haziran.2016, 18:37
  5
  YÖNETİCİ
  İki secde arasında okunan dua hem farz hem sünnet namazlarda okunur

 11. 04.Aralık.2016, 13:59
  6
  Misafir

  Yorum: Şafii ve Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü nedir?

  İki secde arasında nasıl oturur ayakların ve ellerin hangi sekilde olması gerekir şafiiye göre


 12. 04.Aralık.2016, 13:59
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  İki secde arasında nasıl oturur ayakların ve ellerin hangi sekilde olması gerekir şafiiye göre

 13. 06.Aralık.2016, 15:20
  7
  Şem'a
  YÖNETİCİ

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2007
  Üye No: 677
  Mesaj Sayısı: 3,285
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 34
  Bulunduğu yer: dünya

  Yorum: Şafii ve Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü nedir?

  İki secde arasında tahiyatta oturur gibi oturulur ama eller açık şekilde


 14. 06.Aralık.2016, 15:20
  7
  YÖNETİCİ
  İki secde arasında tahiyatta oturur gibi oturulur ama eller açık şekilde

 15. 12.Mart.2017, 12:24
  8
  Misafir

  Yorum: Şafii ve Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü nedir?

  Selamun Aleykum hocam ben iki secde arasina oturumda rabbenağfirli rabbenağfirli olarak soyluyom olurmu


 16. 12.Mart.2017, 12:24
  8
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Selamun Aleykum hocam ben iki secde arasina oturumda rabbenağfirli rabbenağfirli olarak soyluyom olurmu

 17. 12.Mart.2017, 22:05
  9
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 27,981
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Şafii ve Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü nedir?

  Aleykum selam. Evet bunu söylemekte doğrudur ve yeterlidir. Ama sünnette geçen duanın tamamı söylenirse daha güzel olur. Hadisi şerifte iki secde arasında söylenen dua yukarıda yazıldığı gibidir.


 18. 12.Mart.2017, 22:05
  9
  Yönetici
  Aleykum selam. Evet bunu söylemekte doğrudur ve yeterlidir. Ama sünnette geçen duanın tamamı söylenirse daha güzel olur. Hadisi şerifte iki secde arasında söylenen dua yukarıda yazıldığı gibidir.

 19. 23.Eylül.2018, 14:41
  10
  Anonimb
  (Cezalı)

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ekim.2017
  Üye No: 115317
  Mesaj Sayısı: 36
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Yorum: Şafii ve Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü nedir?

  Hayırlı günler. İlk secdeyi yaptıktan sonra oturdum, sonra ikinci secde için eğilmiştim fakat tam secde yapacakken oturuşu tam yaptığımdan emin olamadığım için geri doğrulup oturdum ve sonra ikinci secdeyi yaptım. Namazın sonunda da sehiv secdesi yaptım. Namazım olmuş mudur?


 20. 23.Eylül.2018, 14:41
  10
  Anonimb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  (Cezalı)
  Hayırlı günler. İlk secdeyi yaptıktan sonra oturdum, sonra ikinci secde için eğilmiştim fakat tam secde yapacakken oturuşu tam yaptığımdan emin olamadığım için geri doğrulup oturdum ve sonra ikinci secdeyi yaptım. Namazın sonunda da sehiv secdesi yaptım. Namazım olmuş mudur?

 21. 23.Eylül.2018, 19:28
  11
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,997
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Yorum: Şafii ve Hanefi mezhebinde iki secde arasındaki oturuşun hükmü nedir?

  Namaz oldu tabi, iki secde arası oturuşun miktarı bir defa SUBHANALLAH diyecek miktardır.


 22. 23.Eylül.2018, 19:28
  11
  Moderatör
  Namaz oldu tabi, iki secde arası oturuşun miktarı bir defa SUBHANALLAH diyecek miktardır.
+ Yorum Gönder