+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Şafii mezhebine göre besmelenin hükmüşafii mezhebine göre besmelenin hükmü Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Osman BALCI
  Üye
  Reklam

  Şafii mezhebine göre besmelenin hükmüşafii mezhebine göre besmelenin hükmü

  Reklam
 2. muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Cevap: şafii mezhebine göre besmelenin hükmüşafii mezhebine göre besmelenin hükmü


  Reklam


  şafii mezhebine göre besmelenin hükmüşafii mezhebine göre besmelenin hükmü nedir.

  Kardeş;

  Hanefi Mezhebine göre Sure veya âyet okumaya başlarken euzü okumak vaciptir. Diğer surelere başlarken besmele çekmek sünnettir.
  Namaz içinde Fatihadan önce besmele çekmek sünnet, namaz dışında Fatiha okumaya başlarken besmele okumak vaciptir .

  Şafii mezhebinde ise her zaman Fatiha okurken besmele çekmek farzdır.
  Namazın her rekatında besmele ile beraber fatiha Süresini okumak farzdır. Şafii mezhebinde fatihayı okurken besmele çekmek farzdır.Zira besmele fatiha süresinden bir ayet kabul edilmiştir.Fatiha okunurken kendisinin işiteceği kadar sesini çıkarması, Ayetleri sırasına göre okuması, Manayı değiştirecek kadar harf ve kelime hatası yapılmaması, ayakta ve Arapça olarak okunması şarttır.( Hasta olanlar ayakta olmamasında sakınca yoktur.)


  O'na emanet ol..
  celle celeluh..


 3. Osman BALCI
  Üye
  Allah razı olsun Yanız Fatihadan Sonra okuduğumuz surelerde besmele çekmemiz gerekirmi? yada ben imam olrak besmeleyi açıktan okumalımıym? (fatihadan öceki değil)

 4. Misafir
  Şafii mezhebine göre besmele ayet olarak kabul ediliyor mu

 5. arifselim
  Yönetici
  Şafii mezhebinde her zaman Fatiha okurken besmele çekmek farzdır. Mutlaka okunması gerekir. Bu konuda geçen bir hadisi şerifte şöyle geçmektedir:

  Ümmü Seleme'nin de "Peygamber (s.a.v)in, besmeleyi Fâtiha'dan bîr âyet olarak okuduğunu söy*lediği rivayet edilir.(el- Fethurrabbani, 3/189) Ebû Hüreyre'nin rivayetinde ise Peygamber (s.a.v):

  "Fâtiha'yı okuduğunuz zaman 'bismillâhirrahmânirrahîm'i de okuyunuz. Çünkü Fatiha Kur'ân'ın anası, Kitabın anası, yedişerli iki (es~Seb'u'l-mesâni)dir. Bismillâhîrrahmânirrahîm de onun âyetlerinden biridir." de*miştir.(Darekutni, Salat, babu vucubi kıraati bismillah)"

  İşte bu kanıtlara dayanan Şafiî, Besmele'yi Fâtiha'dan bir âyet saymış*tır, Öteki sürelerdeki besmeleler hakkında tereddüdlü bulunan Şafiî, kâh Bes*mele her sûrenin âyetidir, kâh yalnız Fâtiha'dan bir âyettir, demiştir.(el- Cami’li Ahkamil-Kur’an 1/93)"

+ Yorum Gönder
şafi mezhebine göre besmele,  şafii mezhebinde euzu nun hükmü