+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Topuk kemiklerini birleştirmek Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. musab
  Hadis Öğrencisi
  Reklam

  Topuk kemiklerini birleştirmek

  Reklam

  Topuk kemiklerini birleştirmek Mumsema rukuda topuk kemiklerini birleştirmek sünnetmiş.sol ayak sağ ayağın yanına getirilirmiş.secdedede topuklar birleştirilirmiş.kalkarken açık bir şekilde kalkılırmış.peki rukudan doğrulduktan sonra ayakalrımız bitişik mi olcak açıkmı

 2. esin-ti
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥

  Cevap: Topuk kemiklerini birleştirmek


  Reklam


  Soru

  Kıyâmda, ayakta iki ayak arasında dört parmak açıklık bulundurmak, rükü'a giderken topukları birleştirmek sünnet midir? İbn-i Abidin'in Radd ul Muhtar'in 2.cildinde, sh:274. de Metin kısmının hemen altında İZAH kısmında ilk cümle aynen şöyledir... "Rükuda, topukları birbirine yapıştırmak sünnettir... Bu açıklama doğru mudur, doğruysa hangi mezhebe göredir ve kaynağı nedir?


  Cevap


  Değerli kardeşimiz;

  Namazda kişi ayakta iken, iki ayak arasında bir açıklığın bulunması dört mezhebin de ön gördüğü bir husustur. Ve bu husus mendup veya sünnet olarak ifade edilmiştir. Çünkü, ayakların bitişik olması, huşua aykırı bir zorlanma, bir tekellüftür.
  Hanefilere göre, bu açıklık, dört parmak kadardır. Şafiilere göre, bu bir karış miktarıdır. Malikî ve Hanbelilere göre ise, bu açıklık insanların örfünde aşırı sayılmayacak, vasat bir şekilde ayarlanmalıdır(el-Fkhu’l-İslamî, I/695).
  Rükudayken topukları birleştirme konusuna gelince:

  Bilindiği üzere, sünnet demek, Hz. Muhammed(a.s.m)’in söz, fiil ve takrirleri demektir. Hadislerde böyle bir sünnete rastlayamadık.
  Bedaiu’s-sanai’ kitabında “Rükunun sünnetleri” başlığı altında, ilgili sünnetler anlatılmış fakat, topukları birbirine yapıştırma sayılmamıştır.
  Dört mezhebi işleyen “el-Fıkhu’l-İslamî” adlı eserde de böyle bir bilgiye rastlayamadık.
  Diğer mezhep alimleri tarafından da böyle bir sünnet söz konusu değildir..

  Rükudayken “topukları bitişmesi” hususu, Durru’l-Muhatar’ın metni olan Şerhu’l-Ebsar’da da geçmemektedir. Reddu’l-Muhtar’da ise, “topukların bitişmesi” ifadesini aşağıya almış ve “heysu la uzre= bir mazeret bulunmadığı zaman” ifadesini kullanmıştır. (Reddu’l-Muhtar, 1/476).
  Aslında askerlerin “hazır ol” duruşunu gösteren “topukların bitişmesi”, kanaatimizce bir sünnet olarak gözükmemektedir. Ayağın sağa-sola hareket ettirilmesi namazdaki huşua aykırı gibi görünmektedir. Bununla beraber, bunu sünnet kabul eden alimlerin izini takip edenlere de bir şey diyemeyiz.
  Hanefî mezhebinin fıkıh kaynaklarının büyük çoğunluğunda da böyle bir şeye rastlayamadık

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet+ Yorum Gönder