Resim olan odaya mı eve mi melek girmez? 5 üzerinden 4.07 | Toplam : 14 kişi
 1. 1
  FtmaOlmak Üye
  FtmaOlmak
  Üye

  Profili:
  Üyelik: 02.Ekim.2010
  Üye No: 79327
  Mesaj Sayısı: 15
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 27
     

  Resim olan odaya mı eve mi melek girmez?


  Selamun aleyküm.aklımı karıştıran bir soru: Resim olan odaya melek girmez diye biliyordum.fakat okuduğum bazı hadis-i şeriflerde resim olan ''EVE'' melek girmez deniyor. şimdi çocukların oyuncakları-ayıcık,ördek,bebek...-,resimleri yüzünden eve hiç melek ugramıyor mu?? eger durum buysa,birçok eve melek ugramıyor mu?

 2. 2
  Desert Rose Kıdemli Üye
  Desert Rose - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Desert Rose
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 13,682
  Tecrübe Puanı: 187
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  --->: Resim olan odaya mı eve mi melek girmez?


  İslam Dinin de Çocuk oyuncaklarının Hükmü

  Çocuk oyuncakları canlı varlıkların şeklinde de olsa buna müsaade edilmiştir. Hz. Âişe (r.anhâ) vâlidemiz anlatıyor: Peygamber (s.a.v.) Efendimiz ya Tebük seferinden ya da Hayber savaşından döndüğünde Hz. Âişe'nin odasına girdi. Odadaki raf üzerindeki perdeyi rüzgar kaldırınca arkasında Hz. Âişe'ye ait oyuncak bebeklerin bulunduğunu gördü. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) Efendimiz sordu:


  "- Bunlar nedir yâ Âişe?" Hz. Âişe:
  "- Kızlarımdır." diye cevap verdi. Peygamberimiz (s.a.v.) oyuncaklar arasında bir de iki kanatlı bir at oyuncak gördü.
  "- Oyuncaklar arasında gördüğüm şu nedir?" diye sordu. Hz. Âişe (r.anhâ):
  "- At" diye cevap verdi.
  "- Ya şu iki tarafında olanlar nedir?"
  "- Kanatlarıdır."
  "- İki kanadı olan bir at öyle mi?" diyerek hayretini belirtmek istedi. Bunun üzerine Hz. Âişe (r.anhâ):
  "- Süleyman Peygamberin kanatlı hayli atlarının bulunduğunu duymadınız mı?" deyince, Peygamberimiz (s.a.v.) dişleri görünecek şekilde güldü.(3)
  Günümüzdeki özel aletlerle çekilen resimlere gelince, bunlar ne Peygamber Efendimiz devrinde, ne de müçtehit imamlar zamanında vardı. Bu bakımdan hükümler daha çok üç boyutlu olan resim ve heykellerle ilgilidir. Ancak günümüzdeki resimleri de kıyas yoluyla bir hükme bağlamışlardır:


  Bunlar genellikle üç kısma ayrılır. İki kısmı haram, bir kısmı mubahtır. Tapmak için ve ta'zim etmek için hazırlanan resimlerle, müstehcen sayılanları kesinlikle haramdır. Bir hatıra mahiyetinde çekilip, duvarda değil, belli bir yerde muhafaza edilenler mubahtır. Çünkü bunda ne putperestlik kokusu var, ne de müstehcen bir anlam vardır.(4) Ayrıca bazı âlimler öğretici nitelikte olan resim ve fotoğraflara da cevaz vermişlerdir.  Bu mesele üzerine, Ebû Bekr İbnu'l-Arabî'nin bir özetlemesini, Zürkânî'nin Muvattâ Şerhi'nden aynen iktibas ediyoruz. Der ki: "Suver (sûretler) edinme meselesinin özeti şudur:


  A- Sûret (timsal, resim...) eğer (gölge verecek şekilde, heykel nevinden bir) cisimse âlimlerin icmaı ile haramdır.
  B- Cisim değil de (resim gibi gölge düşürmeyecek) nakışta ise dört farklı görüş ileri sürülmüştür:
  1- Mutlak sûrette câizdir.
  2- Mutlak sûrette haramdır.
  3- Mutlak olarak olarak câizdir veya değildir denemez, duruma göre hükmedilir. Şöyle ki:
  a) Bakılır, eğer resim, tasvir ettiği ruh sahibini (insan veya hayvan) yaşamasına imkan verecek tamlıkta ise haramdır).
  b) Eğer başı koparılmışsa (yaşamasına imkan tanımayacak şekilde), yarım olarak tasvir edilmişse câizdir. Bu mevzuda en doğru görüş budur.
  4- Resim, hürmet ifade etmeyen bir vaziyette ise yine câizdir. Yere atılıp üzerine basılan halı, kilim, minder üzerindeki resimler gibi. Aksi takdirde hürmet ifade edecek bir vaziyette konmuş ise, mesela duvara asılmış ise câiz değildir, haramdır
  Zürkânî şu ilave açıklamayı yapar: "Buradaki zikri geçen icma, çocukların oyuncaklarını istisna eder." İbn-u Abdilber de üçüncü görüşü benimsemiş ve bunu: "Görüşlerin en doğru olanı" diye değerlendirmiş, âlimlerin ekseriyetle bu görüşü benimsediğini belirtmiştir.(5)

  Kaynaklar:
  1. Buhârî, Libâs 91,95.
  2. Buhârî, Buyu' 104; Müslim, Libâs 99.
  3. Ebû Davûd ve Nesâî rivayet etmiştir.
  4. İslâm Fıkhı, c.4, s.148.
  5. K.Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, İ. Canan, c.7, s.66,67. 3. 3
  Desert Rose Kıdemli Üye
  Desert Rose - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Desert Rose
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 13,682
  Tecrübe Puanı: 187
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  --->: Resim olan odaya mı eve mi melek girmez?


  Ve aleykumusselam ve rahmetullah
  buyur kardeşim bu konuda merak ettiklerini
  yazıda inceleyebilirsin

  selam ve dua ile...
  İslam dininde resim,suret ve fotografın hükmü

  Yüce dinimiz İslâm, putperestlikle büyük bir mücadele vermiş ve bir daha putperestlik zuhûr etmesin diye, daha çok üç boyutu olan -yani uzunluğu, eni, kalınlığı olan ve olmayan yapılmış sûret- canlı varlıkların taştan, ağaçtan, alçı ve benzeri herhangi bir maddeden yapılmasını da haram kılmıştır. Ancak kağıt ve benzeri bir cisim üzerine çizilip yapılan resim ve sûretler ise müstehcen olmadığı ve tabulaştırma niyeti olmadığı taktirde, üç boyutu olan canlıların şekil ve sûretlerinden ayrılmıştır.  Hz. Âişe (r.anhâ) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) bir seferden dönmüştü. (O yokken) ben, yüklüğün önüne, üzerinde resimler bulunan bir bez (perde) çekmiştim. Rasûlullah perdeyi görünce, çekip attı, (öfkeden) yüzü de renklenmişti. "Ey Âişe!" buyurdular, "Bil ki, kıyamet günü insanların en çok azap görecek olanı Allah'ın yarattıklarını taklit edenlerdir." Hz. Âişe (r.anhâ) devamla: "Biz o bezi kestik, bir veya iki minder yaptık." demiştir.(1)

  Bu hadîs-i şerîf, duvara asılı olduğu takdirde haram olan resmin minder yüzü yapılarak yere atılması halinde kullanılabileceğini ifade etmektedir.  İbn-u Hacer bu hususla ilgili mevzûu şöyle özetler: Ulemâ bu hadisle istidlâl ederek şu hükme vardı: "Gölgesi olmayan tasvirler edinmek câizdir, ancak bunun hürmet ifade etmeyecek şekilde kullanılması gerekir. Yastık, minder yüzü gibi yere atılan, üzerine basılan eşya üzerinde olması şarttır." Nevevî, bu hükmün cumhûrun görüşü olduğunu, Sahâbe, ve Tâbiîn'in ekseriyetinin bu kanaate vardıklarını, Süfyân-ı Sevrî, İmam Mâlik, İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe, İmam Şâfiî gibi müçtehit imamların da bu görüşü benimsediklerini belirtir.


  Ancak duvar üzerine asılmaları, elbisede veya sarıkta yer almaları halinde gölgeli, gölgesiz olması arasında fark gözetilmeden haram denmiştir. Çünkü bu hâllerde o tasvirlere (resimlere) hürmet manası hakimdir.


  İbn-i Abbas (r.a.)'in anlattığına göre: Kendisine bir adam gelip; "Ben ressamım, şu resimleri yaptım. Bana bu hususta fetva ver!" dedi. İbn-i Abbas adama: "Bana yaklaş!" diye emretti. Adam yaklaşınca: "Bana daha da yaklaş!"dedi. Adam daha da yaklaştı. İbn-i Abbas elini başının üzerine koydu ve: "Ben Rasûlullah (s.a.v.)'i işittim. Şöyle diyordu: 'Bütün tasvirciler (resim yapanlar) ateştedir. Allah ressamın yaptığı her bir resim için bir nefis koyar ve bu ona cehennemde azap verir.' İbn-i Abbas devamla: "İlla da resim yapacaksan ağaç yap, canı olmayan şeyin resmini yap" buyurmuşlardır.(2)

  İmam Nevevî bu hususta: "Bu hadis canlıların resminin haram olduğunu, ancak ağaç ve benzeri ruhu olmayan şeylerin resmini yapmanın ve bu yoldan kazanç temin etmenin haram olmadığına delildir." demiştir. İmam Mücâhid, meyveli ağacın resmini yapmayı mekruh addetmiştir.

  Tahâvî konumuzla ilgili olarak şunları söyler: "Peygamberimiz (s.a.v)'in İslâmiyet'in ilk yıllarında her türlü put, sûret ve resimleri menetmesinin sebebi; putperestlik üzerinden uzun bir süre geçmemiş olmasıdır. Put ve benzeri şeylere bir daha dönülüp ibadet edilmesin diye put ve ona yol açan her sûret ve resim yasaklanmıştı. Sonra İslâmiyet yayılıp, esasları iyice yerleşip anlaşıldıktan sonra putlar ve benzeri şeyler hakkındaki yasak devam etti; ama bez ve kağıt ya da benzeri şeyler üzerine yapılan resimlere dokunulmadı, bir bakıma serbest bırakıldı. Çünkü artık bu gibi resimlere saygı gösterenler olmazdı." 4. Reklam

 5. 4
  FtmaOlmak Üye
  FtmaOlmak
  Üye

  Profili:
  Üyelik: 02.Ekim.2010
  Üye No: 79327
  Mesaj Sayısı: 15
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 27

  --->: Resim olan odaya mı eve mi melek girmez?


  Allah(c.c) kendisinden razı oldugu kulları arasına koyar sizleri inşALLAH:) bunları ögrendiğim ii oldu;ama benim asıl merak ettiğim konuya değinilmior ki yazıda. ama forumlarda 'daha dikkatli arama' yaptım ve cevabını buldum.

  Resim ve fotoğraf konusunda detaylı bilgi verir misiniz? işte bu yazıda aradığımı buldum:)

  Hz. Âişe’den rivayet edildiğine göre, Âişe bir defasında üzerinde (hayvan) resimleri bulunan bir minder almıştı. Hz. Peygamber bunu görünce kapının önünde bekledi ve içeri girmedi. Hz. Âişe, Resûl-i Ekrem’in yüzünde hoşnutsuzluk işaretlerini görünce, “Yâ Resûlallah! Allah’tan ve Allah’ın Resulü’nden bağışlanma dilerim. Bir kusur mu işledim?” dedi. Hz. Peygamber, üzerinde resim bulunan minderi göstererek “Şu minderin burada işi ne?” buyurdu. Âişe “Yâ Resûlallah! Onu, kâh oturasın, kâh yaslanasın diye senin için satın almıştım” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Bu resimleri yapanlara kıyamet gününde azap edilir ve onlara ‘Hadi bakalım, yaptığınız şu sûretlere bir de can verin’ denilir. İçinde resimler bulunan eve melekler girmez” (Buhârî, “Libâs”, 95; hadisin şerhi için bk. İbn Hacer, Fethu’l-bârî, V, 228-229; Kâmil Miras, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, VI, 414).

  e) “Melekler, içerisinde köpek ve tesâvîr bulunan eve girmezler” (Buhârî, “Libâs”, 88).

  f) “Melekler, içerisinde sûret bulunan eve girmezler; kumaş üzerindeki desen ve nakış müstesna” (Buhârî, “Libâs”, 92).


  Daha dikkatli 'arama' yapmalıymışım:) sizlerin vaktinizi aldığım için özür dilerim... 6. 5
  imam Özel Üye
  imam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  imam
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik: 20.Ağustos.2007
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 6,954
  Tecrübe Puanı: 74
  Bulunduğu yer: minallah-ilelllah

  "resim olan odaya melek girmez "deniyor. Bazen bu söz hadis diye bize naklediliyor. Dinimizin fotoğraf, resim gibi sanatlara bakışı nasıl? RESİM VEYA FOTOĞRAF DUVARLARIMIZI SÜSLEYEBİLİRMİ ?

  İslâm dini semavî bir din olup insanın dünya ve âhiretini imâr etmek için nazil olmuştur. Getirdiği hükümlerin herkesin akıl ve zevkine uyması da mümkün değildir. Çünkü simalar birbirine uymadığı gibi akıl ve huylar da birbirine uymazlar. Akıl ve mantığı veren Allah Teâlâ, insan için hangi hüküm daha uygun, hangi nizam daha güzel ise onu biliyor ve onu indiriyor. Bunun için emir, nehiy, haram ve helâl ile ilgili olan ilâhî kanun ve nizamların bazılarına aklımız ermezse de tümüne inanıp hikmetini araştırmamız gerekir. Araştırma yapmadan inkâr etmek kişiyi küfre götürebilir. Bunun için şu veya bu niye haram olsun? Aklıma yatmıyor, demek büyük bir vebaldir. Birçok kimse heykel ve resmin haram oluşundan söz edildiği zaman hoşlanmıyor, "heykel bir sanattır. Neden haram olsun?'' deyip İslâm'ın hükmünü tereddütsüz reddediyor. Müzelerde bulunan heykeller üzerine araştırma yapıldığı zaman câhiliyet devrinde, Roma ve Bizans devletlerinin hüküm sürdükleri zamanlarda insanların birçokları heykel ve resimlere büyük itinâ göstererek tapındıkları putperestlik girdabına girdikleri görülecektir. İnsanı yeryüzüne Hâlife olarak tâyin eden Allah Teâlâ, taştan ve ağaçtan kendi eliyle yaptığı heykel ve resimlere yaptığı ibadetten onu kurtarıp lâyık olduğu makama çıkarmak için canlı mahlûkların her türlü heykel ve resimlerini yasakladı.

  Hz. Âişe (r.anhâ) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) bir seferden dönmüştü. (O yokken) ben, yüklüğün önüne, üzerinde resimler bulunan bir bez (perde) çekmiştim. Rasûlullah perdeyi görünce, çekip attı, (öfkeden) yüzü de renklenmişti. "Ey Âişe!" buyurdular, "Bil ki, kıyamet günü insanların en çok azap görecek olanı Allah'ın yarattıklarını taklit edenlerdir." Hz. Âişe (r.â) devamla: "Biz o bezi kestik, bir veya iki minder yaptık." Demiştir. (Buhârî, Libâs 91,95.).

  Bu hadîs-i şerîf, duvara asılı olduğu takdirde haram olan resmin minder yüzü yapılarak yere atılması halinde kullanılabileceğini ifade etmektedir.

  İbn Hacer bu konuyu şöyle özetler: Alimler, bu hadisi delil getirerek şu hükme varmışlardır: "Gölgesi olmayan tasvirler edinmek câizdir, ancak bunun hürmet ifade etmeyecek şekilde kullanılması gerekir. Yastık, minder yüzü gibi yere atılan, üzerine basılan eşya üzerinde olması gerekir."

  Nevevî, bu hükmün cumhûrun görüşü olduğunu, Sahâbe ve Tâbiîn'in ekseriyetinin bu kanaate vardıklarını, Süfyân-ı Sevrî, İmam Mâlik, İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe, İmam Şâfiî gibi müçtehit imamların da bu görüşü benimsediklerini belirtir.

  Ancak duvar üzerine asılmaları, elbisede veya sarıkta yer almaları halinde gölgeli, gölgesiz olması arasında fark gözetilmeden haram denmiştir. Çünkü bu hâllerde o tasvirlere (resimlere) hürmet manası hakimdir.

  İmam Nevevî bu hususta: "Bu hadis canlıların resminin haram olduğunu, ancak ağaç ve benzeri ruhu olmayan şeylerin resmini yapmanın ve bu yoldan kazanç temin etmenin haram olmadığına delildir." demiştir.

  Tahâvî konumuzla ilgili olarak şunları söyler: "Peygamberimiz (s.a.v)'in İslâmiyet'in ilk yıllarında her türlü put, sûret ve resimleri menetmesinin sebebi; putperestlik üzerinden uzun bir süre geçmemiş olmasıdır. Put ve benzeri şeylere bir daha dönülüp ibadet edilmesin diye put ve ona yol açan her sûret ve resim yasaklanmıştı. Sonra İslâmiyet yayılıp, esasları iyice yerleşip anlaşıldıktan sonra putlar ve benzeri şeyler hakkındaki yasak devam etti; ama bez ve kağıt yada benzeri şeyler üzerine yapılan resimlere dokunulmadı, bir bakıma serbest bırakıldı. Çünkü artık bu gibi resimlere saygı gösterenler olmazdı."

  Günümüzdeki özel aletlerle çekilen resimlere gelince, bunlar ne Peygamber Efendimiz devrinde, ne de müçtehit imamlar zamanında vardı. Bu bakımdan hükümler daha çok üç boyutlu olan resim ve heykellerle ilgilidir.

  Ancak günümüzdeki resimleri de kıyas yoluyla bir hükme bağlamışlardır: Tapmak için ve ta'zim etmek için hazırlanan resimlerle, müstehcen sayılanları kesinlikle haramdır.

  Bu açıklamaya göre ahlaki ve dini yönüyle İslamiyete aykırı olmayan çizimlerin de yasak kapsamına girmediği söylenebilir. Bunun gibi bilgisayar veya başka teknik metodlarla çizilenlerin de aynı şekilde değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Resimle ilgili yasağın üç boyutlu, kabartmalı veya islama aykırı olanlarla ilgili olduğunu söylemek mümkündür. 7. 6
  Muhammed الله اكبر
  Muhammed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Muhammed
  الله اكبر

  Profili:
  Üyelik: 16.Haziran.2010
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 5,364
  Tecrübe Puanı: 54
  Yaş: 29
  Bulunduğu yer: Türkiye

  resim ve köpek bulunan eve melek girmez
  2804- Ebû Talha (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v.)’den işittim şöyle diyordu: “Köpek, resim ve heykel bulunan eve melek girmez.” (Buhârî, Bed-il Halk: 27; Müslim, Libas: 17)
  ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.
  2805- Rafî’ b. İshâk’ın haber verdiğine göre, şöyle demiştir: Ben ve Abdullah b. ebî Talha Ebû Saîd el Hudrî’yi hastalığı dolayısıyla ziyarete gitmiştik. Ebû Saîd el Hudrî dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.) bize şöyle haber verdi: “İçinde resim ve heykel bulunan eve melekler girmez.” İshâk, resim mi heykel mi demişti diye şüphe ediyor.” (Müsned: 11326)
  Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.
  2806- Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Cebrail bana geldi ve dedi ki: Dün gece sana gelmiş idim. Bulunduğun eve girmeme bu güne kadar bir engel yoktu fakat evin kapısının örtüsünde insan resimleri olan bir perde vardı evin içerisinde de resim ve nakışlar bulunan bir duvar örtüsü vardı ve evde de bir köpek bulunuyordu. Şimdi emret kapı örtüsündeki resmin başı koparılsın o zaman o şekil bir ağaç şekline benzer. Duvar örtüsü için emret kesilsin o parçalarda yere atılıp çiğnenen minder yapılsın. Köpek için de emret o evden atılıp çıkarılsın. Rasûlullah (s.a.v.) bunların hepsini yaptı. Köpek, Hasan ve Hüseyin’in oynadıkları bir köpek yavrusuydu, emretti ve köpekte çıkarıldı.” (Nesâî, Ziyne: 17)
  ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.
  Bu konuda Âişe ve Ebû Talha’dan da hadis rivâyet edilmiştir. 8. 7
  _Kul Emekli
  _Kul
  Emekli

  Profili:
  Üyelik: 26.Mart.2011
  Üye No: 86178
  Mesaj Sayısı: 92
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 27

  Bir yerde sadece rahmet melekleri girmez diye okumuşdum.Aslı var mı acaba? 9. 8
  Muhammed الله اكبر
  Muhammed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Muhammed
  الله اكبر

  Profili:
  Üyelik: 16.Haziran.2010
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 5,364
  Tecrübe Puanı: 54
  Yaş: 29
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Alıntı
  Bir yerde sadece rahmet melekleri girmez diye okumuşdum.Aslı var mı acaba?

  İki hadis paylaştım imam müslümden, ikisinde de "melekler giremez" şeklindeydi.
 10. 9
  -UGUR- Emekli
  -UGUR-
  Emekli

  Profili:
  Üyelik: 25.Şubat.2011
  Üye No: 85005
  Mesaj Sayısı: 125
  Tecrübe Puanı: 0

  Allah razı olsun hepinizden. baya bilgi var . eskiden böyle şeylere yok ya olmaz böyle birşey derdim ne zararı var. Ama Hadisi şerif görürsem orada dururum. Agzımı kapatırım. ve o hadise iman ederim. Hadisi şeriflere mutlaka inanılması lazım. Şuan bu zamanda Hadislerin inkar edildigi bir zamandayız. ve bizler Sımsıkı sarılmamız lazım. 11. 10
  melankoliq Emekli
  melankoliq
  Emekli

  Profili:
  Üyelik: 09.Şubat.2011
  Üye No: 84132
  Mesaj Sayısı: 115
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 28
  Bulunduğu yer: ş.urfa

  tabii ki odaya sadece odaya girmezler 12. 11
  -UGUR- Emekli
  -UGUR-
  Emekli

  Profili:
  Üyelik: 25.Şubat.2011
  Üye No: 85005
  Mesaj Sayısı: 125
  Tecrübe Puanı: 0

  hatta namaz kılarken bile bir resim varsa üstünü kapatın buyurulmaktadır.. 13. 12
  gökhanagt Sorma neden?
  gökhanagt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  gökhanagt
  Sorma neden?

  Profili:
  Üyelik: 15.Ekim.2010
  Üye No: 79664
  Mesaj Sayısı: 168
  Tecrübe Puanı: 2

  Bilgilerini esirgemeyen kardeşlerimden Allah razı olsun,teşekkürler. 14. 13
  Şema Moderatör
  Şema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 8,223
  Tecrübe Puanı: 92

  Soru: Bir hanımefendi:

  “Resim bulunan yere melekler girmez deniliyor ama peki neden? Yanlış hatırlamıyorsam, resimlerin içine cinler mi var? Yoksa şeytan mı saklanıyormuş? diye biliyorum. Bu yüzden hiç de iyi değil diye biliyorum. Yalan mı yoksa? Ben hep öyle inanmıştım ama birine sorduğumda, yok öyle bir şey dediydi. Aklım karıştı şimdi bu işin gerçeği nedir?” diye sormuş.

  Cevap: Evet, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in dediği gibi resim bulunan yere melek girmez. Resim bulunan yere meleklerin neden girmediği bize haber verilmiyor. Kullara düşen görev, her haramın neden haram olduğunu öğrenmek değil o haramı yapmamaktır!!! Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in SAHİH hadislerine inanmanın farz olduğuna inanan birinin, resim bulunan yere melek girmeyeceğine iman etmesi gerekiyor!!!

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘İçerisinde heykeller yahut resimler bulunan her hangi bir eve melekler girmezler’ buyurdu.”

  Müslim: 2112/102 15. 14
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Dikkat edilirse;
  Kullanılan eşyada ki suretin minder yapılıp yere serilmesinden söz ediyor. Suret bulunan eşyaları, asmaksızın yerde kullanabilirsiniz demiyor!
  Yâni alınmış şeyin israf edilmemesi yönünden, yerde kullanılmasına cevâz görülüyor!
  Yanlış yönlendirme ile fetva makamında oturmadan kişileri yanlış bilgilendirmemelidir!.. ''Sûret olan eve, rahmet melekleri girmez.'' Hadis-i şerif'i baz alınıp üzerinde düşünülmemesi ve tartışılmaması gerekir. Resimli olması şart değildir; çiçek, ağaç gibi doğa manzarası yeterlidir ille resim olsun, diyene..+ Yorum Gönder
Git 12 Son