Konusunu Oylayın.: Aleviler hakkında.

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Aleviler hakkında.
 1. 17.Ekim.2010, 12:20
  1
  nur11
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Ekim.2010
  Üye No: 79462
  Mesaj Sayısı: 24
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Aleviler hakkında.


  Aleviler hakkında. Mumsema Selamunaleyküm kardeşlerim


  görüldüğü üzere son zamanlarda alevi kardeşlerimiz ayaklanmış durumdalar. sebebi ise din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunluluğunun kalkması yani isteyen girebilir isteyen girmez olayı .


  Camilerde namaz kılmıyorlar sebebi ise Hz.Ali'nin camide öldürülmüş olmasıdır. ayrıca savundukları fikirde şu : türkler emeviler zamanında zorla katledilerek islamiyeti kabul etmişler ve şu andaki sünni ve hanefiler o dini yaşıyorlarmış. oysa benim bildiğim kadarıyla abbasiler zamanında türkler kendi dinlerine çok yakın olduğu için hiçbir baskı altında kalmadan islamiyeti benimsemişlerdi .

  Alevi komşularımız namaz kılmıyorlar ve oruç tutmuyorlar . sonrada biz müslümanız diyorlar .

  Gerçek müslümanların kendileri olduğuna inanıyorlar bizim imanın ve islamın şartlarının uydurma oldugundan söz ediyorlar .


  Alevi kardeşlerimize sitem olarak algılanmasın sakın. sadece merak ettim.


  Acaba alevilerin niyeti nedir ? onlar müslümanlarsa neden namaz kılmak istemiyorlar ( belirli bir kesimi tüm alevileri kast etmiyorum ) ?
  ve son sorumda şu


  acaba gerçekten doğru mu söylüyorlar ?


 2. 17.Ekim.2010, 12:20
  1
  Üye  Selamunaleyküm kardeşlerim


  görüldüğü üzere son zamanlarda alevi kardeşlerimiz ayaklanmış durumdalar. sebebi ise din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunluluğunun kalkması yani isteyen girebilir isteyen girmez olayı .


  Camilerde namaz kılmıyorlar sebebi ise Hz.Ali'nin camide öldürülmüş olmasıdır. ayrıca savundukları fikirde şu : türkler emeviler zamanında zorla katledilerek islamiyeti kabul etmişler ve şu andaki sünni ve hanefiler o dini yaşıyorlarmış. oysa benim bildiğim kadarıyla abbasiler zamanında türkler kendi dinlerine çok yakın olduğu için hiçbir baskı altında kalmadan islamiyeti benimsemişlerdi .

  Alevi komşularımız namaz kılmıyorlar ve oruç tutmuyorlar . sonrada biz müslümanız diyorlar .

  Gerçek müslümanların kendileri olduğuna inanıyorlar bizim imanın ve islamın şartlarının uydurma oldugundan söz ediyorlar .


  Alevi kardeşlerimize sitem olarak algılanmasın sakın. sadece merak ettim.


  Acaba alevilerin niyeti nedir ? onlar müslümanlarsa neden namaz kılmak istemiyorlar ( belirli bir kesimi tüm alevileri kast etmiyorum ) ?
  ve son sorumda şu


  acaba gerçekten doğru mu söylüyorlar ?

 3. 17.Ekim.2010, 12:25
  2
  ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Eylül.2010
  Üye No: 79032
  Mesaj Sayısı: 1,990
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20
  Bulunduğu yer: Uzaklardan..  Aleykum Selam Ve Rahmetullahi

  - Alevilik Kur'ân'ın dışında ola-maz. Sünnetin zıddına anlaşıla-maz. Peygamber Efendimiz'in ya-şayışına ters şekilde yorumlana-maz, Alevîlik'te namaz, oruç, hac, zekât gibi dinî emirlerin hepsi de vardır ve mevcuttur. Aksini iddia edenler Alevîliği kendi maksatlarına âlet etmek isteyenler-dir. Onların oyununa gelinmemeli, Aleviliği İslâm'ın dışında göstermek isteyenlere itibar edilmemelidir...

  Alevîlik böyleyse bir diyeceğimiz olmaz. Din kardeşi anlayı-şı içinde bakarız kendilerine, hatta bir kısım kusur ve noksan-larını da görmezlikten geliriz. Çünkü hepimizde vardır kusur ve amel eksikleri...

  Ancak böyle değil de, alevîlik bazılarının iddia ettikleri gibi ise... Yani:

  - Namaz, oruç, zekât yoksa; ibadetlerini sadece bir kalb, gönül meselesi telâkki ediyor, beş vakit namazı inkarda bulu-nuyorlarsa: Resulüllah 'ın raşid halifelerine hürmetsizliği esas alıyor, bazı tarihî olayları günümüze taşıyarak düşmanlığı canlı tutmayı düşünüyorlarsa; bilhassa farz olan guslü kabul etmi-yor, cünüblükten sonra yıkanmayı uygun bulmuyorlarsa böyle insanlara müslüman demek mümkün değildir.


  Kur'ân'ı kutsal kitabımız olarak esas alıyorlarsa, Kur'ân'ın mânâsının sünnette açıklandığını kabul ediyorlarsa, Resulüllah'ın ve Ehli Beytin yaşayışını örnek biliyorlarsa aramızda temelde ayrılık yok demektir. Diğer farklılıkları hoşgörmek mümkün olabilir.

  Farzları kabul eden kimse mü'mindir. Kabul etmeyen ise in-karcı konumundadır. Bunu tesbit ise, görüşüp konuşmakla mümkün olur. Görüşüp konuşmadan kestirip atmak peşin hü-kümlülük olur.

  Bu şartlara uyan bir alevi ehli imandır. Bu bakımdan her kesimde olduğu gibi aleviler içerisinde de müslüman ve gayr-i müslimler bulunmaktadır.

  Bir mühim noktaya daha işaret etmek isterim:

  Alevîlik Kur'ân'm dışında olamaz. Sünnetin zıd-dına anlaşılamaz. Peygamber Efendimiz'in ya-şayışına ters şekilde yorumlanamaz. Alevîlik'te namaz, oruç, hac, zekât gibi dinî emirlerin hepsi de vardır ve mevcuttur. Aksini iddia edenler Alevîli-ği kendi maksatlarına âlet etmek isteyenlerdir. Onla-rın oyununa gelinmemeli, Alevîliği İslâm'ın dışında gös-termek isteyenlere itibar edilmemelidir... Resûlüllah'ın damat ve kayınpederliğe lâyık bulduklarını sevmek ve saymak bizim görevimizdir.
  _________________________

  Alevîlik aslında bir fırka veya mezhep değildir. Âl-i Beyt'in muhabbetini esas alan bir tarikat şeklinde ortaya çıkmıştır. Meselenin tarihi seyrine baktığımızda Alevîliğin bir tarikat şekline gelişmesi şöyle olmuştur:

  Timur, Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayazıt'ı yendikten sonra Anadolu'dan aldığı otuz bin kadar esiri İran'a götürmüştü. Bunları Erdebil'e yerleştirmişti. Bunlar zamanla, Şah İsmail’in dedesi olan ve Erdebil Şeyhi olarak ta bilinen Şeyh Ali'ye intisap ettiler ve ondan tarikat dersi aldılar. Bir süre sonra Timur, ara sıra ziyarete gittiği Erdebil Şeyhinin kendisinden bir arzusu olup olmadığını sorduğunda, şeyh, “Hiçbir dileğim yok, sadece Anadolu'dan esir olarak getirmiş olduğun Türkleri serbest bırakmanı istiyorum.” dedi. Timur, şeyhin bu arzusunu memnuniyetle kabul etti ve onları serbest bıraktı.

  Bu esirler, bu vesile ile, şeyhe olan muhabbetlerini aşırı derecede ziyâdeleştirdiler. Şeyhin bu sofilerinin bir kısmı Anadolu'ya döndü, bir kısmı da Erdebil'de kaldı. Erdebil Şeyhi, Anadolu'ya dönen bu müritleriyle alâkasını devam ettirdi. Erdebil Şeyhi'nin tarikatında “Hz. Ali muhabbeti” esas alındığı için, bu tarikata devam edenler Hz. Ali sevgisi ile tamamen boyandılar. Bunlara bu niteliklerinden dolayı “Alevî” denildi.

  Bu durumda geçen gün kanaltürk programında alevi derneği bilmem ne başkanı çıkıp konuşma yapıyordu sonra eylem yapmışlar bilmem ne yapmışlar zorunlu din dersi kalkacakmış (mış) bilmem okulda alevi inancımıza göre ders verilsin böyle asla katta Böyle birşey olamaz bunları söyleyen şuur sahibi olamaz böyle birşey'inde olacağını sanmıyorum hükümet eğer bu teklifi kabul ederse yarın diğer gün (Şii)ler çıkıp bizde kendi inancımıza göre ders verilsin okullarda hz ömere ebu bekire osmana (r.a) a küfür ettirilsin derlerse şaşırman
  alevilik yukarda'^da yazıldığı gibi eğer ibadetlerini yapıyorlarsa namazlarını haçlarını zekatlarını yapıp kılıyorlarsa sorun yok ki yapanları var ama ibadetlerini yapanlaran daha çok yapmayan var tam aksine yanlış şeyler yapanlar var


 4. 17.Ekim.2010, 12:25
  2
  Feseyekfikehumullah  Aleykum Selam Ve Rahmetullahi

  - Alevilik Kur'ân'ın dışında ola-maz. Sünnetin zıddına anlaşıla-maz. Peygamber Efendimiz'in ya-şayışına ters şekilde yorumlana-maz, Alevîlik'te namaz, oruç, hac, zekât gibi dinî emirlerin hepsi de vardır ve mevcuttur. Aksini iddia edenler Alevîliği kendi maksatlarına âlet etmek isteyenler-dir. Onların oyununa gelinmemeli, Aleviliği İslâm'ın dışında göstermek isteyenlere itibar edilmemelidir...

  Alevîlik böyleyse bir diyeceğimiz olmaz. Din kardeşi anlayı-şı içinde bakarız kendilerine, hatta bir kısım kusur ve noksan-larını da görmezlikten geliriz. Çünkü hepimizde vardır kusur ve amel eksikleri...

  Ancak böyle değil de, alevîlik bazılarının iddia ettikleri gibi ise... Yani:

  - Namaz, oruç, zekât yoksa; ibadetlerini sadece bir kalb, gönül meselesi telâkki ediyor, beş vakit namazı inkarda bulu-nuyorlarsa: Resulüllah 'ın raşid halifelerine hürmetsizliği esas alıyor, bazı tarihî olayları günümüze taşıyarak düşmanlığı canlı tutmayı düşünüyorlarsa; bilhassa farz olan guslü kabul etmi-yor, cünüblükten sonra yıkanmayı uygun bulmuyorlarsa böyle insanlara müslüman demek mümkün değildir.


  Kur'ân'ı kutsal kitabımız olarak esas alıyorlarsa, Kur'ân'ın mânâsının sünnette açıklandığını kabul ediyorlarsa, Resulüllah'ın ve Ehli Beytin yaşayışını örnek biliyorlarsa aramızda temelde ayrılık yok demektir. Diğer farklılıkları hoşgörmek mümkün olabilir.

  Farzları kabul eden kimse mü'mindir. Kabul etmeyen ise in-karcı konumundadır. Bunu tesbit ise, görüşüp konuşmakla mümkün olur. Görüşüp konuşmadan kestirip atmak peşin hü-kümlülük olur.

  Bu şartlara uyan bir alevi ehli imandır. Bu bakımdan her kesimde olduğu gibi aleviler içerisinde de müslüman ve gayr-i müslimler bulunmaktadır.

  Bir mühim noktaya daha işaret etmek isterim:

  Alevîlik Kur'ân'm dışında olamaz. Sünnetin zıd-dına anlaşılamaz. Peygamber Efendimiz'in ya-şayışına ters şekilde yorumlanamaz. Alevîlik'te namaz, oruç, hac, zekât gibi dinî emirlerin hepsi de vardır ve mevcuttur. Aksini iddia edenler Alevîli-ği kendi maksatlarına âlet etmek isteyenlerdir. Onla-rın oyununa gelinmemeli, Alevîliği İslâm'ın dışında gös-termek isteyenlere itibar edilmemelidir... Resûlüllah'ın damat ve kayınpederliğe lâyık bulduklarını sevmek ve saymak bizim görevimizdir.
  _________________________

  Alevîlik aslında bir fırka veya mezhep değildir. Âl-i Beyt'in muhabbetini esas alan bir tarikat şeklinde ortaya çıkmıştır. Meselenin tarihi seyrine baktığımızda Alevîliğin bir tarikat şekline gelişmesi şöyle olmuştur:

  Timur, Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayazıt'ı yendikten sonra Anadolu'dan aldığı otuz bin kadar esiri İran'a götürmüştü. Bunları Erdebil'e yerleştirmişti. Bunlar zamanla, Şah İsmail’in dedesi olan ve Erdebil Şeyhi olarak ta bilinen Şeyh Ali'ye intisap ettiler ve ondan tarikat dersi aldılar. Bir süre sonra Timur, ara sıra ziyarete gittiği Erdebil Şeyhinin kendisinden bir arzusu olup olmadığını sorduğunda, şeyh, “Hiçbir dileğim yok, sadece Anadolu'dan esir olarak getirmiş olduğun Türkleri serbest bırakmanı istiyorum.” dedi. Timur, şeyhin bu arzusunu memnuniyetle kabul etti ve onları serbest bıraktı.

  Bu esirler, bu vesile ile, şeyhe olan muhabbetlerini aşırı derecede ziyâdeleştirdiler. Şeyhin bu sofilerinin bir kısmı Anadolu'ya döndü, bir kısmı da Erdebil'de kaldı. Erdebil Şeyhi, Anadolu'ya dönen bu müritleriyle alâkasını devam ettirdi. Erdebil Şeyhi'nin tarikatında “Hz. Ali muhabbeti” esas alındığı için, bu tarikata devam edenler Hz. Ali sevgisi ile tamamen boyandılar. Bunlara bu niteliklerinden dolayı “Alevî” denildi.

  Bu durumda geçen gün kanaltürk programında alevi derneği bilmem ne başkanı çıkıp konuşma yapıyordu sonra eylem yapmışlar bilmem ne yapmışlar zorunlu din dersi kalkacakmış (mış) bilmem okulda alevi inancımıza göre ders verilsin böyle asla katta Böyle birşey olamaz bunları söyleyen şuur sahibi olamaz böyle birşey'inde olacağını sanmıyorum hükümet eğer bu teklifi kabul ederse yarın diğer gün (Şii)ler çıkıp bizde kendi inancımıza göre ders verilsin okullarda hz ömere ebu bekire osmana (r.a) a küfür ettirilsin derlerse şaşırman
  alevilik yukarda'^da yazıldığı gibi eğer ibadetlerini yapıyorlarsa namazlarını haçlarını zekatlarını yapıp kılıyorlarsa sorun yok ki yapanları var ama ibadetlerini yapanlaran daha çok yapmayan var tam aksine yanlış şeyler yapanlar var

 5. 17.Ekim.2010, 12:35
  3
  hbevci
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Mart.2010
  Üye No: 74674
  Mesaj Sayısı: 626
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 34
  Bulunduğu yer: izmir

  --->: Aleviler hakkında.

  sorunuzun arkasında suphe geldı.cok ama cok uzuluyorum cunku toplum kandırılmıs,yanlıs bılgıler verılmıs.
  alevılıgın bır mezhep oldugu bılgısıyle toplum kandırılmıs.
  sunnılık ve hanefılık 2sı baglanıtılı olsada anlam kavramında farklılılar...neler neler neler..
  nerden nasıl baslanır anlatmaya bu yanlısları duzeltmeye.
  bu forumda her konu hakkında bılgıler paylasılmıs.
  ogrenmek ıstedgınızı ARA butonundan arayıp bılgılenın en dogrusu.
  Alıntı
  acaba gerçekten doğru mu söylüyorlar ?
  kusura bakmasınlar namaz kılmayan ve buna ınanmayan nasıl dogru soyleyebılırkı??!!
  KURAN,HADIS bu ıkısınden gayrısına ıtımat etmeyınız. 4 mezhep var;HANEFI,ŞAFİ,MALİKİ,HANBELİ.


 6. 17.Ekim.2010, 12:35
  3
  hbevci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye
  sorunuzun arkasında suphe geldı.cok ama cok uzuluyorum cunku toplum kandırılmıs,yanlıs bılgıler verılmıs.
  alevılıgın bır mezhep oldugu bılgısıyle toplum kandırılmıs.
  sunnılık ve hanefılık 2sı baglanıtılı olsada anlam kavramında farklılılar...neler neler neler..
  nerden nasıl baslanır anlatmaya bu yanlısları duzeltmeye.
  bu forumda her konu hakkında bılgıler paylasılmıs.
  ogrenmek ıstedgınızı ARA butonundan arayıp bılgılenın en dogrusu.
  Alıntı
  acaba gerçekten doğru mu söylüyorlar ?
  kusura bakmasınlar namaz kılmayan ve buna ınanmayan nasıl dogru soyleyebılırkı??!!
  KURAN,HADIS bu ıkısınden gayrısına ıtımat etmeyınız. 4 mezhep var;HANEFI,ŞAFİ,MALİKİ,HANBELİ.

 7. 17.Ekim.2010, 12:38
  4
  mumsema
  Administrator

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Ocak.2007
  Üye No: 1
  Mesaj Sayısı: 10,069
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 132
  Bulunduğu yer: Türkiye

  --->: Aleviler hakkında.

  ve aleykumusselam ve rahmtullah.
  Bu 3 konuyu mutlaka oku kardeş sonra devam ederiz.

  Nusayrilik

  Aleviler hakkında en gerçek bilgiler

  Nusayrilik ne demektir? - Mumsema islam Arsivi


 8. 17.Ekim.2010, 12:38
  4
  Administrator
  ve aleykumusselam ve rahmtullah.
  Bu 3 konuyu mutlaka oku kardeş sonra devam ederiz.

  Nusayrilik

  Aleviler hakkında en gerçek bilgiler

  Nusayrilik ne demektir? - Mumsema islam Arsivi

 9. 17.Ekim.2010, 12:46
  5
  ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Eylül.2010
  Üye No: 79032
  Mesaj Sayısı: 1,990
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20
  Bulunduğu yer: Uzaklardan..

  --->: Aleviler hakkında.

  Alevîlik aslında bir fırka veya mezhep değildir. Âl-i Beyt'in muhabbetini esas alan bir tarikat şeklinde ortaya çıkmıştır. Meselenin tarihi seyrine baktığımızda Alevîliğin bir tarikat şekline gelişmesi şöyle olmuştur:

  Timur, Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayazıt'ı yendikten sonra Anadolu'dan aldığı otuz bin kadar esiri İran'a götürmüştü. Bunları Erdebil'e yerleştirmişti. Bunlar zamanla, Şah İsmail’in dedesi olan ve Erdebil Şeyhi olarak ta bilinen Şeyh Ali'ye intisap ettiler ve ondan tarikat dersi aldılar. Bir süre sonra Timur, ara sıra ziyarete gittiği Erdebil Şeyhinin kendisinden bir arzusu olup olmadığını sorduğunda, şeyh, “Hiçbir dileğim yok, sadece Anadolu'dan esir olarak getirmiş olduğun Türkleri serbest bırakmanı istiyorum.” dedi. Timur, şeyhin bu arzusunu memnuniyetle kabul etti ve onları serbest bıraktı.

  Bu esirler, bu vesile ile, şeyhe olan muhabbetlerini aşırı derecede ziyâdeleştirdiler. Şeyhin bu sofilerinin bir kısmı Anadolu'ya döndü, bir kısmı da Erdebil'de kaldı. Erdebil Şeyhi, Anadolu'ya dönen bu müritleriyle alâkasını devam ettirdi. Erdebil Şeyhi'nin tarikatında “Hz. Ali muhabbeti” esas alındığı için, bu tarikata devam edenler Hz. Ali sevgisi ile tamamen boyandılar. Bunlara bu niteliklerinden dolayı “Alevî” denildi.

  Bu durumda geçen gün kanaltürk programında alevi derneği bilmem ne başkanı çıkıp konuşma yapıyordu sonra eylem yapmışlar bilmem ne yapmışlar zorunlu din dersi kalkacakmış (mış) bilmem okulda alevi inancımıza göre ders verilsin böyle asla katta Böyle birşey olamaz bunları söyleyen şuur sahibi olamaz böyle birşey'inde olacağını sanmıyorum hükümet eğer bu teklifi kabul ederse yarın diğer gün (Şii)ler çıkıp bizde kendi inancımıza göre ders verilsin okullarda hz ömere ebu bekire osmana (r.a) a küfür ettirilsin derlerse şaşırman
  alevilik yukarda'^da yazıldığı gibi eğer ibadetlerini yapıyorlarsa namazlarını haçlarını zekatlarını yapıp kılıyorlarsa sorun yok ki yapanları var ama ibadetlerini yapanlaran daha çok yapmayan var tam aksine yanlış şeyler yapanlar var hükümet böyle birşeyi göze alamaz yüzyılardır süregelen din dersi kaldırılıp değişemez

  Şundanda emin olabilirsin Hak mezhebler şafii hanefi maliki hanbeli toplamı sünni ve hepsi Ehl-i Sünnet Ve'l cemaat'tir hakdır doğrudur
  Şii olsun alevi olsun eğer ibadetlerini Ehl-i Sünnete göre yapıyorlarsa bir sorun yoktur!


 10. 17.Ekim.2010, 12:46
  5
  Feseyekfikehumullah
  Alevîlik aslında bir fırka veya mezhep değildir. Âl-i Beyt'in muhabbetini esas alan bir tarikat şeklinde ortaya çıkmıştır. Meselenin tarihi seyrine baktığımızda Alevîliğin bir tarikat şekline gelişmesi şöyle olmuştur:

  Timur, Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayazıt'ı yendikten sonra Anadolu'dan aldığı otuz bin kadar esiri İran'a götürmüştü. Bunları Erdebil'e yerleştirmişti. Bunlar zamanla, Şah İsmail’in dedesi olan ve Erdebil Şeyhi olarak ta bilinen Şeyh Ali'ye intisap ettiler ve ondan tarikat dersi aldılar. Bir süre sonra Timur, ara sıra ziyarete gittiği Erdebil Şeyhinin kendisinden bir arzusu olup olmadığını sorduğunda, şeyh, “Hiçbir dileğim yok, sadece Anadolu'dan esir olarak getirmiş olduğun Türkleri serbest bırakmanı istiyorum.” dedi. Timur, şeyhin bu arzusunu memnuniyetle kabul etti ve onları serbest bıraktı.

  Bu esirler, bu vesile ile, şeyhe olan muhabbetlerini aşırı derecede ziyâdeleştirdiler. Şeyhin bu sofilerinin bir kısmı Anadolu'ya döndü, bir kısmı da Erdebil'de kaldı. Erdebil Şeyhi, Anadolu'ya dönen bu müritleriyle alâkasını devam ettirdi. Erdebil Şeyhi'nin tarikatında “Hz. Ali muhabbeti” esas alındığı için, bu tarikata devam edenler Hz. Ali sevgisi ile tamamen boyandılar. Bunlara bu niteliklerinden dolayı “Alevî” denildi.

  Bu durumda geçen gün kanaltürk programında alevi derneği bilmem ne başkanı çıkıp konuşma yapıyordu sonra eylem yapmışlar bilmem ne yapmışlar zorunlu din dersi kalkacakmış (mış) bilmem okulda alevi inancımıza göre ders verilsin böyle asla katta Böyle birşey olamaz bunları söyleyen şuur sahibi olamaz böyle birşey'inde olacağını sanmıyorum hükümet eğer bu teklifi kabul ederse yarın diğer gün (Şii)ler çıkıp bizde kendi inancımıza göre ders verilsin okullarda hz ömere ebu bekire osmana (r.a) a küfür ettirilsin derlerse şaşırman
  alevilik yukarda'^da yazıldığı gibi eğer ibadetlerini yapıyorlarsa namazlarını haçlarını zekatlarını yapıp kılıyorlarsa sorun yok ki yapanları var ama ibadetlerini yapanlaran daha çok yapmayan var tam aksine yanlış şeyler yapanlar var hükümet böyle birşeyi göze alamaz yüzyılardır süregelen din dersi kaldırılıp değişemez

  Şundanda emin olabilirsin Hak mezhebler şafii hanefi maliki hanbeli toplamı sünni ve hepsi Ehl-i Sünnet Ve'l cemaat'tir hakdır doğrudur
  Şii olsun alevi olsun eğer ibadetlerini Ehl-i Sünnete göre yapıyorlarsa bir sorun yoktur!

 11. 17.Ekim.2010, 12:47
  6
  nur11
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Ekim.2010
  Üye No: 79462
  Mesaj Sayısı: 24
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  --->: Aleviler hakkında.

  hbevci kardeşim... elbette ki imanın şartlarının islamın şartlarının oldugundan ve mezhebimizin doğruluğundan şüphem yok . sadece merak amaçlı sordum . teşekkür ederim çok faydalı oldu okuduklarım .


  allah razı olsun hepinizden inşallah.


 12. 17.Ekim.2010, 12:47
  6
  Üye
  hbevci kardeşim... elbette ki imanın şartlarının islamın şartlarının oldugundan ve mezhebimizin doğruluğundan şüphem yok . sadece merak amaçlı sordum . teşekkür ederim çok faydalı oldu okuduklarım .


  allah razı olsun hepinizden inşallah.

 13. 17.Ekim.2010, 12:51
  7
  hbevci
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Mart.2010
  Üye No: 74674
  Mesaj Sayısı: 626
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 34
  Bulunduğu yer: izmir

  --->: Aleviler hakkında.

  nur11 lafım KURAN ve SUNNET ve bunları acıklayan 4 mezheb ımamının dısındakılere..
  sana degıl,yazından zaten onların yaptıklarının dogru olmadıgını soruyla kastetmek oldgunu anladım


 14. 17.Ekim.2010, 12:51
  7
  hbevci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye
  nur11 lafım KURAN ve SUNNET ve bunları acıklayan 4 mezheb ımamının dısındakılere..
  sana degıl,yazından zaten onların yaptıklarının dogru olmadıgını soruyla kastetmek oldgunu anladım

 15. 17.Ekim.2010, 12:55
  8
  nur11
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Ekim.2010
  Üye No: 79462
  Mesaj Sayısı: 24
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  --->: Aleviler hakkında.

  peki cevaplarınız için çok çok teşekkür ederim hepinizden allah razı olsun umarım herkes için bilgilendirici olur


 16. 17.Ekim.2010, 12:55
  8
  Üye
  peki cevaplarınız için çok çok teşekkür ederim hepinizden allah razı olsun umarım herkes için bilgilendirici olur

 17. 17.Ekim.2010, 12:59
  9
  Mustafa Gunay
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Haziran.2010
  Üye No: 76535
  Mesaj Sayısı: 21
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 27
  Bulunduğu yer: Eskişehir

  --->: Aleviler hakkında.

  bende birçok alevi tanıyorum hiçbiri namaz kılmıyor.Oruç tutmuyor.Hatta sorduğunda bu meseler ile ilgili sizle tartışıyor.Hz.Ali r.a sevilmez mi o yüce bir insandı ancak kendini alevi diye nitelendiren insanların bu şekilde dinden koptuğunu İslam şartları karşıtı olduğu görse idi.İlk naleti Hz Ali bazı alevilere söylerdi.Biz namaz kılıyorum adamlar dönüyor semah yapıyor.Kuranda semah diye birşey yoktur.Sünnette semah diye birşey yoktur.Tamam 5 parmağın beşi bir değildir ancak aralarındaki iyilerde diğerleri yanında kaybolup mum misali eriyip gidiyor.Din dersi hangi halkla kalkar.Ülkenin %90 ı müslüman ve Bu aleviler bizde müslümanız diyorsa hangi hakla din dersini kaldırırlar.Zaten gençlerin dinle imanla alakası yok din dersinide kaldırsan tamamen bilinçsiz ve batı özentili bir gençlik.Dini baştan aile sonra okulda anlatırlar.Allahını tanımayan Peygamberini tanımayan İslam dininin güzelliklerinden faydalanmayan bir gençten sen ne beklersin.Din dersini kaldırıp semah mı yapacaz.Dön babam dön...


 18. 17.Ekim.2010, 12:59
  9
  bende birçok alevi tanıyorum hiçbiri namaz kılmıyor.Oruç tutmuyor.Hatta sorduğunda bu meseler ile ilgili sizle tartışıyor.Hz.Ali r.a sevilmez mi o yüce bir insandı ancak kendini alevi diye nitelendiren insanların bu şekilde dinden koptuğunu İslam şartları karşıtı olduğu görse idi.İlk naleti Hz Ali bazı alevilere söylerdi.Biz namaz kılıyorum adamlar dönüyor semah yapıyor.Kuranda semah diye birşey yoktur.Sünnette semah diye birşey yoktur.Tamam 5 parmağın beşi bir değildir ancak aralarındaki iyilerde diğerleri yanında kaybolup mum misali eriyip gidiyor.Din dersi hangi halkla kalkar.Ülkenin %90 ı müslüman ve Bu aleviler bizde müslümanız diyorsa hangi hakla din dersini kaldırırlar.Zaten gençlerin dinle imanla alakası yok din dersinide kaldırsan tamamen bilinçsiz ve batı özentili bir gençlik.Dini baştan aile sonra okulda anlatırlar.Allahını tanımayan Peygamberini tanımayan İslam dininin güzelliklerinden faydalanmayan bir gençten sen ne beklersin.Din dersini kaldırıp semah mı yapacaz.Dön babam dön...

 19. 17.Ekim.2010, 15:43
  10
  hutoğlu
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Ekim.2010
  Üye No: 79445
  Mesaj Sayısı: 102
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 42
  Bulunduğu yer: istanbul

  --->: Aleviler hakkında.

  bende birçok alevi tanıyorum içki kumar zina harama dair ne varsa onlarda inanç eksikliği öylesine sarmışki onları yaptıkları şeyin ne olduğunu kendileri bile bilmiyor aslında bir avuntu deyip inancı olmayan birinin onlar için yazdığı şeylere taparcasına tutunmuşlar anlatıyorlar bişeylerki anlamı yok cem evlerine gittinizmi bilmiyorum alevi bir arkadaşım vardı birgün onunla gittim oturdum onları izliyorum 35 yaşlarında bir adam elinde uzun bir sopa oflu ve şeytan misali oynuyor insanlarla biri hızlı nefes aldı diye ona sopa uzatıyor ve birde anlattığı hikayeler var akıllara zarar inanıyorumki o insan görünümlü aptalların yerinde bir koyun olsa vallahi orada bir dakika durmaz diyorum ki arkadaşa yahu side hertürlü ketenpere var zina içki kumar acaba HZ Ali sizi bu halde görse ne der biraz suskunluk ve sonra adını bile bilme geregi görmediğim uyduruk bir kitaptan birkaç satır veriyor okullarda din dersi nasıl olmaz nüfusun /90 müslüman kişinin adının müslüman olması kendinin müslüman olduğunu göstermez o /90 müslümanlık nedir diye sorarsanız bugün alacağınız cevap din olacaktır eğer biz inancı kuvvetli bir toplum olupta dinimize sahip çıkmış olsaydık o zaman değil din dersinin kalkması üzerine bir ders daha eklenirdi önce inancı zayıflat sonra menfaat düşkünü bir millete dönüştürül ve sonra senin aslına dair varsa elinde din örf adet terket şimdi ne kaldı geriye iş başvurusu yapıyorsun ben rabbime secde edeceğim dediğin insanı işe almıyorlar neden iş aksıyor çünkü ne diyelim ALLAH c.c. ıslah etsin bu milleti tez zamanda yoksa cehennemin ateşi çok harlı olacak ben müslümanım deyip adı müslüman olupta kendi inancını yitirmiş bir toplumun çok bişey vereceğine emin değilim geleceğe


 20. 17.Ekim.2010, 15:43
  10
  Devamlı Üye
  bende birçok alevi tanıyorum içki kumar zina harama dair ne varsa onlarda inanç eksikliği öylesine sarmışki onları yaptıkları şeyin ne olduğunu kendileri bile bilmiyor aslında bir avuntu deyip inancı olmayan birinin onlar için yazdığı şeylere taparcasına tutunmuşlar anlatıyorlar bişeylerki anlamı yok cem evlerine gittinizmi bilmiyorum alevi bir arkadaşım vardı birgün onunla gittim oturdum onları izliyorum 35 yaşlarında bir adam elinde uzun bir sopa oflu ve şeytan misali oynuyor insanlarla biri hızlı nefes aldı diye ona sopa uzatıyor ve birde anlattığı hikayeler var akıllara zarar inanıyorumki o insan görünümlü aptalların yerinde bir koyun olsa vallahi orada bir dakika durmaz diyorum ki arkadaşa yahu side hertürlü ketenpere var zina içki kumar acaba HZ Ali sizi bu halde görse ne der biraz suskunluk ve sonra adını bile bilme geregi görmediğim uyduruk bir kitaptan birkaç satır veriyor okullarda din dersi nasıl olmaz nüfusun /90 müslüman kişinin adının müslüman olması kendinin müslüman olduğunu göstermez o /90 müslümanlık nedir diye sorarsanız bugün alacağınız cevap din olacaktır eğer biz inancı kuvvetli bir toplum olupta dinimize sahip çıkmış olsaydık o zaman değil din dersinin kalkması üzerine bir ders daha eklenirdi önce inancı zayıflat sonra menfaat düşkünü bir millete dönüştürül ve sonra senin aslına dair varsa elinde din örf adet terket şimdi ne kaldı geriye iş başvurusu yapıyorsun ben rabbime secde edeceğim dediğin insanı işe almıyorlar neden iş aksıyor çünkü ne diyelim ALLAH c.c. ıslah etsin bu milleti tez zamanda yoksa cehennemin ateşi çok harlı olacak ben müslümanım deyip adı müslüman olupta kendi inancını yitirmiş bir toplumun çok bişey vereceğine emin değilim geleceğe

 21. 17.Ekim.2010, 23:42
  11
  Mustafa Gunay
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Haziran.2010
  Üye No: 76535
  Mesaj Sayısı: 21
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 27
  Bulunduğu yer: Eskişehir

  --->: Aleviler hakkında.

  Alıntı
  bende birçok alevi tanıyorum içki kumar zina harama dair ne varsa onlarda inanç eksikliği öylesine sarmışki onları yaptıkları şeyin ne olduğunu kendileri bile bilmiyor aslında bir avuntu deyip inancı olmayan birinin onlar için yazdığı şeylere taparcasına tutunmuşlar anlatıyorlar bişeylerki anlamı yok cem evlerine gittinizmi bilmiyorum alevi bir arkadaşım vardı birgün onunla gittim oturdum onları izliyorum 35 yaşlarında bir adam elinde uzun bir sopa oflu ve şeytan misali oynuyor insanlarla biri hızlı nefes aldı diye ona sopa uzatıyor ve birde anlattığı hikayeler var akıllara zarar inanıyorumki o insan görünümlü aptalların yerinde bir koyun olsa vallahi orada bir dakika durmaz diyorum ki arkadaşa yahu side hertürlü ketenpere var zina içki kumar acaba HZ Ali sizi bu halde görse ne der biraz suskunluk ve sonra adını bile bilme geregi görmediğim uyduruk bir kitaptan birkaç satır veriyor okullarda din dersi nasıl olmaz nüfusun /90 müslüman kişinin adının müslüman olması kendinin müslüman olduğunu göstermez o /90 müslümanlık nedir diye sorarsanız bugün alacağınız cevap din olacaktır eğer biz inancı kuvvetli bir toplum olupta dinimize sahip çıkmış olsaydık o zaman değil din dersinin kalkması üzerine bir ders daha eklenirdi önce inancı zayıflat sonra menfaat düşkünü bir millete dönüştürül ve sonra senin aslına dair varsa elinde din örf adet terket şimdi ne kaldı geriye iş başvurusu yapıyorsun ben rabbime secde edeceğim dediğin insanı işe almıyorlar neden iş aksıyor çünkü ne diyelim ALLAH c.c. ıslah etsin bu milleti tez zamanda yoksa cehennemin ateşi çok harlı olacak ben müslümanım deyip adı müslüman olupta kendi inancını yitirmiş bir toplumun çok bişey vereceğine emin değilim geleceğe
  Ağzınıza sağlık efendim dedikleriniz harfiyyen doğrudur.Yani size katılıyorum.Benimde gözlemlediğim bütün aleviler b yönde.Ama beş parmağın beşi bir değil.Arada doğru çıkıyordur herhalde


 22. 17.Ekim.2010, 23:42
  11
  Alıntı
  bende birçok alevi tanıyorum içki kumar zina harama dair ne varsa onlarda inanç eksikliği öylesine sarmışki onları yaptıkları şeyin ne olduğunu kendileri bile bilmiyor aslında bir avuntu deyip inancı olmayan birinin onlar için yazdığı şeylere taparcasına tutunmuşlar anlatıyorlar bişeylerki anlamı yok cem evlerine gittinizmi bilmiyorum alevi bir arkadaşım vardı birgün onunla gittim oturdum onları izliyorum 35 yaşlarında bir adam elinde uzun bir sopa oflu ve şeytan misali oynuyor insanlarla biri hızlı nefes aldı diye ona sopa uzatıyor ve birde anlattığı hikayeler var akıllara zarar inanıyorumki o insan görünümlü aptalların yerinde bir koyun olsa vallahi orada bir dakika durmaz diyorum ki arkadaşa yahu side hertürlü ketenpere var zina içki kumar acaba HZ Ali sizi bu halde görse ne der biraz suskunluk ve sonra adını bile bilme geregi görmediğim uyduruk bir kitaptan birkaç satır veriyor okullarda din dersi nasıl olmaz nüfusun /90 müslüman kişinin adının müslüman olması kendinin müslüman olduğunu göstermez o /90 müslümanlık nedir diye sorarsanız bugün alacağınız cevap din olacaktır eğer biz inancı kuvvetli bir toplum olupta dinimize sahip çıkmış olsaydık o zaman değil din dersinin kalkması üzerine bir ders daha eklenirdi önce inancı zayıflat sonra menfaat düşkünü bir millete dönüştürül ve sonra senin aslına dair varsa elinde din örf adet terket şimdi ne kaldı geriye iş başvurusu yapıyorsun ben rabbime secde edeceğim dediğin insanı işe almıyorlar neden iş aksıyor çünkü ne diyelim ALLAH c.c. ıslah etsin bu milleti tez zamanda yoksa cehennemin ateşi çok harlı olacak ben müslümanım deyip adı müslüman olupta kendi inancını yitirmiş bir toplumun çok bişey vereceğine emin değilim geleceğe
  Ağzınıza sağlık efendim dedikleriniz harfiyyen doğrudur.Yani size katılıyorum.Benimde gözlemlediğim bütün aleviler b yönde.Ama beş parmağın beşi bir değil.Arada doğru çıkıyordur herhalde

 23. 18.Ekim.2010, 15:57
  12
  Allahın1Kulu
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Temmuz.2010
  Üye No: 77592
  Mesaj Sayısı: 152
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2

  --->: Aleviler hakkında.

  AleykümSelam
  Ne demek doğrumu söylüyorlar. Namaz kılmak Oruç tutmak bizim farzlarımızdan bir kaçı dır tabiki bunları yapacağız bu konuda şüphen olması bu Şüpheler vesvese olabilir kanma Kardeşim.Dİn dersleri konusunda Türkiye Cumhuriyetinde yaşıyorlar peki resmi dili nedir ? Türkçe öncelikle Din Kültürü derslerini bırakıp ingilizce derslerini protesto edip kaldırmaya çalışsınlar bizimde yada benimde desteğimi alsınlar. Sakın yanlış anlaşılmasın Alevi karşıtı biri değilim Kolay Gelsin...


 24. 18.Ekim.2010, 15:57
  12
  Devamlı Üye
  AleykümSelam
  Ne demek doğrumu söylüyorlar. Namaz kılmak Oruç tutmak bizim farzlarımızdan bir kaçı dır tabiki bunları yapacağız bu konuda şüphen olması bu Şüpheler vesvese olabilir kanma Kardeşim.Dİn dersleri konusunda Türkiye Cumhuriyetinde yaşıyorlar peki resmi dili nedir ? Türkçe öncelikle Din Kültürü derslerini bırakıp ingilizce derslerini protesto edip kaldırmaya çalışsınlar bizimde yada benimde desteğimi alsınlar. Sakın yanlış anlaşılmasın Alevi karşıtı biri değilim Kolay Gelsin...
+ Yorum Gönder
Git 12 Son