5 üzerinden 4.67 | Toplam : 12 kişi
 1. 1
  sekiz kelvin Üye
     

  Fatiha suresinin sonunda "Amin" demek yanlış bir davranış mı?

  Dostlar;

  Kur'an-ı Kerim ile ilgili birşey araştırırken, aşağıdaki sayfalara ulaştım:

  http://www.submission.org/turkish/mucize.htm

  Sayfada Kur'an-ı Kerim ile ilgili pek çok mucizeden bahsetmiş fakat okuduğum bazı bilgiler -acaba ben yanlış mı anladım yoksa yanlış mı biliyorum- dememe yol açtı. Örnek olarak (cümleyi aynen buraya alıntı yapıyorum)

  Alıntı
  Bugünkü Müslümanlar ! ne yazık ki Fatiha’nın ilk ayetini okumadıkları gibi surenin bitiminde ibranice ve hristiyan tarzı olan amin kelimesi ekleyerek ALLAH yerine Şeytan ile kontak kurmakta, namazlarda ALLAH’ın yanında Muhammed’i ve İbrahim’i anarak ALLAH yerine Şeytana kulluk etmektedirler
  denmiş.

  Benim, kendimi hatırlayabildiğim ilk zamanlardan (çocukluk yıllarından) bu yana; hocamın bana ilk öğrettiği surelerden olan Fatiha Suresinin sonunda her daim "Amin" dediğim ve çeşitli zamanlarda bu surenin "Amin" ile bitirildiğini duyduğum için; bu açıklamadan sonra -ister istemez- merak ettim. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinin sonunda "Amin" geçmemektedir. Gerçekten, neden "Amin" diyoruz veya ben yanlış birşey mi biliyorum?

  Diğer radikal açıklamalardan biri de:

  Alıntı
  herhangi bir vaktin namazını kaçıranlar o vaktin namazını başka zaman kılamazlar, kısacası namazın kazası ALLAH’ın dininde yoktur
  şeklinde olmuş. Bildiğim kadarı ile belli durumlarda, Namaz'ın kaza edilmesine izin verilmiştir.

  Selam ve dua ile...

  İlgili Yazılar

 2. 2
  VanLi* Devamlı Üye

  --->: Fatiha suresinin sonunda "Amin" demek yanlış bir davranış mı?

  Amin anlamı bizde tasdik ediyoruz bizde bu duayı ediyoruz anlamındadır.

  biraz kanıtlarla ıspat edelim

  http://www.mumsema.org/diger-soru-ve...-demektir.html

  buradan biraz bilgi edinebilirsin.

  Ayrıca hadis vardır.
  "İmam, Fatiha'yı tamamlayıp âmin dedikten sonra siz de ."âmin" deyiniz. Kimin bu sırada "âmin" demesi meleklerin o anda "âmin" deyişi ile aynı ana rastlarsa geçmiş günahları affolunur. " (Müslim, K. Salat, 72; Ebû Dâvud, Salat, 167-168; Tirmizî, Mevâkîttü's-Salat, 116).


 3. 3
  *ÜSTÜNBAŞ* Devamlı Üye

  --->: Fatiha suresinin sonunda "Amin" demek yanlış bir davranış mı?

  Namazda fatiha suresinden sonra, imam ve cemaatin sessizce Amin demesiyle ilgili rivayetler nelerdir? İbni Mesud (ra)'ın şöyle rivayeti var mı; “İmam dört şeyi gizli söyler; euzu, besmele, amin ve rabbena leke'l-hamd.”

  Namazda fatiha suresinden sonra, imam ve cemaatin sessizce Amin demesiyle ilgili rivayetler nelerdir? İbni Mesud (ra)'ın şöyle rivayeti var mı; “İmam dört şeyi gizli söyler; euzu, besmele, amin ve rabbena leke'l-hamd.”

  - İbn Mesud’un bu sözleri Hanefî fıkıh kaynaklarından Fethu’l-kadir (1/204)’de zikredilmiştir. Hanefî ve Malikîler bu hadise dayanarak bunların gizli okunmasını ön görmüşlerdir.(bk. V. Zuhaylî el-Fıkhu’l-İslamî 1/692-793). Bu hadis İbn Ebî Şeybe’nin Musannef’inde geçmektedir(1/360-şamile). Ancak hadis merfu değil İbn Mesud’a ait sözleri ihtiva etmektedir.

  Umdetu’l-Kari’de Hanefilerin delili olarak Alkame b. Vail’in babasından aktardığı şu hadisdir: “Ben Resulüllah ile namaz kıldım “Veleddallin”den sonra ‘Amin’ dedi ve sesini alçalttı.”(babu cehri’l-imam bit-temin). Fakat sormazlar mı eğer sesi tamamen gizli idiyse onu nasıl işitebilir. Anlaşılan o ki “Amin”deki sesi fatihayı okurken çıkardığı sesten biraz daha alçak idi.

  - Ebu Hureyre’nin bildirdiğine göre Peyagmberimiz (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “İmam ‘Amin’ dediğinde siz de deyin. Çünkü kimin ‘Amin’i meleklerin ‘Amin’ine denk gelirse onun geçmiş günahları affedilir.” Bu hadis Tirmizî hariç Kütübü Sitenin hepsinde geçer. (bk. Neylu’l-Evtar 2/222).

  - Diğer bir hadiste Ebu Hureyre şöyle demiştir “Peygamberimiz (a.s.m) “Veleddallin” okuduğu zaman ilk safın işiteceği şekilde ‘Amin’ derdi.”( Neylu’l-Evtar 1/224).

  Vail b. Hucr de : Peygamberimizin (a.s.m) “Veleddallin”den sonra ‘Amin’ deyip sesini uzattığını işittim” demiştir. (bk. a.g.y).

  Şafii ve Hanbelîler de bu hadislere dayanarak açık okunan namazlarda hem imam hem de cemaatin sesli olarak ‘amin’ demelerini uygun görmüşlerdir.( Zuhaylî a.g.y).


 4. Reklam

 5. 4
  AdlaN Üye

  Yorum: Fatiha suresinin sonunda "Amin" demek yanlış bir davranış mı?

  Namazi yanliz kilsak. Fatihadan sonra "amin rabel alemin" denirmi? Namazdan baska yerlerde fatihadan sonra amin rabel alemin demek olurmu?


 6. 5
  Şem'a YÖNETİCİ
  Namazda fatiha suresinden sonra amin demek sünnettir
  Amin rabbelalemin demek namaza zarar vermez ama sünnete uygun değildir


 7. 6
  Misafir
  Tavsiyem önce Fatiha nın mealini oku. Çünkü amin demenin sebebi beni kurtulmuşlardan eyle diyorsun. bu sözümüze önce Allah (C. C.), sonra melekler amin derken Peygamber efendimiz (S. A. V.) Amin derken, sen daha neden şeytanın vesveselerine uyuyorsun. İşte ilk ayetin oku denme sebeplerinden biridir oku sözü. Tabii niyete bağlı.En önce bence Kendine bir sor senin niyetin amin deyip kurtulmuşlardan olmak mı? Yoksa vesveselerine yenilip fitneye düşüp mübarek süreyi şeytana [ki Allah (C. C.) ona lanet etsin] yem etmek mi? Rabbim yardımcımız olsun. Böyle durumlarda ona sığın.


+ Yorum Gönder