5 üzerinden 4.18 | Toplam : 51 kişi
 1. 1
  -smyye- Yola DeVam...
     

  Annenin Evlatları Arasında Ayrım Ayrım Yapması

  Selamün Aleyküm...
  Bir annenin evlatları arasında ayrım yapmasının ahirettiki yeri nedir yani annenin helalleşmesi gerekirmi,çocuğun annesinin üzerinde hakkı olabilirmi??

  İlgili Yazılar

 2. 2
  bafralıemre Devamlı Üye

  --->: Annenin Evlatları Arasında Ayrım Ayrım Yapması

  Evladın, ana-baba üzerinde hakları vardır. Bazıları şöyledir:
  1- İleride, çocuk annesiyle kötülenmemesi için, evladına anne olacak kızı, iyi yerden seçmelidir. Saliha olmasına dikkat etmelidir!

  2-
  Çocuğa iyi isim koymalıdır! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Çocuğa güzel bir ad koymak, evladın baba üzerindeki haklarındandır.) [Beyheki]

  Ahmed, Muhammed, Mahmud gibi Peygamber efendimizin isimlerini koymalıdır! Allahü teâlâ, (Habibimin isminde olan müslümana azap etmeye hayâ ederim) buyurdu. Resulü de, (Üç oğlu olup da, birine benim adımı vermeyen, cahillik etmiş olur) buyurdu. (Taberani)

  3-
  Çocuğu güzel terbiye etmelidir! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Çocuğu güzel terbiye, evladın babasındaki haklarındandır.) [Beyheki]
  (Evladınıza ikram edin, onları edepli, terbiyeli yetiştirin!) [İbni Mace]
  (Çocuğu terbiye etmek torunlara sadaka vermekten daha sevaptır.) [Tirmizi]

  4-
  Çocuğa karşı şefkatli davranmalıdır! Peygamber efendimiz aleyhisselam, torununu öperken birisi görüp, (Ya Resulallah, benim on çocuğum var, hiç birini öpmem) dedi. Ona, (Merhamet etmeyen merhamet bulamaz) buyurdu. (Buhari)
  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Çocuklarınızı çok öpün, her öpmenizde Cennetteki dereceniz yükselir.) [Buhari]
  (Çocuk kokusu Cennet kokusudur.) [Taberani]

  5-
  Çocuklara beddua etmemelidir. İbni Mübarek hazretleri, çocuğunu şikayet edene, (Çocuğa beddua ettin mi?) dedi. O da, evet deyince, (Çocuğun ahlakını sen bozdun) buyurdu.

  6-
  Çocuklara iyilik etmelidir! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Evladınıza ikram edin, ana-babanın sizde hakkı olduğu gibi, evladınızın da sizde hakkı vardır.) [Taberani]

  7-
  Çocuğu helal gıda ile beslemelidir! Haram gıdanın etkisi çocuğun özüne işler, çocukta uygunsuz işlerin meydana gelmesine sebep olur. Hadis-i şerifte (Yiyip içtikleriniz helal, temiz olsun! Çocuklarınız, bunlardan hasıl olur) buyuruldu. (R.Nasıhin)

  8-
  Babanın, çocuklarına ilim, edep ve sanat öğretmesi farzdır. Önce, Kur'an-ı kerim okumasını öğretmelidir. Sonra imanın ve İslam’ın şartlarını öğretmelidir. Yedi yaşından itibaren namaz kılmaya alıştırmalıdır! Dünya ve ahirette kurtuluş ilimledir. Çocuğu, din bilgilerini öğrendikten sonra, okula göndermeli, lise ve üniversite tahsili yaptırmalıdır. Dinini öğrenmeden mektebe gönderilirse, artık bunları öğrenecek vakit bulamaz. Din düşmanlarının tuzaklarına düşüp, onların yalanlarına aldanır. Dinsiz ve İslam ahlakından mahrum olarak yetişir. Dünya ve ahirette felaketlere sürüklenir. Millete zararlı olur. Kendine ve başkasına yapacağı kötülüklerin günahları, ana-babasına da yazılır. Çocuğunu, din bilgilerini öğretmeden önce, kâfir ve Hıristiyanların mekteplerine göndermenin büyük zararları, İrşad-ül-hiyara kitabında yazılıdır.

  9-
  Çocuk akıl baliğ olup evlendikten sonra ona şöyle demelidir:
  (Evladım, seni terbiye ettim. Okutup, evlendirdim. Dünyada bir felakete, ahirette azaba uğramaktan Allahü teâlâya sığınırım. Aklını başına topla, buna göre çalış!) [İ.Hibban]

  10-
  Ahnef bin Kays hazretleri buyurdu ki:
  (Çocuklar için zorluklara katlanmalı, onların ayakları altında yumuşak yer, başları üstünde gölge olmalıyız! Onlara sert davranmayalım ki bizden uzaklaşmasınlar. Bizden usanıp ölümümüzü beklemesinler. Uygun isteklerini yerine getirmeli, hiddetlenirlerse teskine çalışmalıyız!)

  11-
  Çocuklar arasında adalete riayet etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Hediye verirken çocuklarınız arasında eşitliğe riayet ediniz!) [Taberani]

  12-
  Fudayl bin Iyad hazretleri buyurdu ki:
  (Ana-babasına iyilik eden, akrabasını ziyaret eden, din kardeşine ikramda bulunan, çoluğu çocuğu ve hizmetçisi ile iyi geçinen, dinini koruyan, malını iyi yerlerde harcayan, dilini tutan, gözünü haramlardan koruyan, fuzuli işlerden uzak duran ve Rabbine ibadet eden mürüvvet ehlidir.)

  13-
  Baba, yapmayacağını zannettiği emri çocuğuna söylememelidir. Söyleyip de onu itaatsizliğe sürüklememelidir. Salih zatın birisi, oğlundan hiçbir şey istemezdi. Sebebi sorulunca, (Bir şey istediğim zaman, oğlumun bana karşı gelmesinden korkarım. Karşı gelince, Cehenneme müstahak olur. Ben de oğlumun ateşte yanmasına razı olamam) buyurdu. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Şunlar, saadet alametidir: Saliha hanım, itaat eden çocuklar, salih arkadaş.) [Hakim]

  Çocuğun da hakkı var
  Bir adam, Hazret-i Ömer’e, oğlunu şikayet eder. Hazret-i Ömer, bu kimsenin oğluna der ki:
  - İmandan sonra birinci vazifemiz ana babanın kalbini kırmamaktır. Onlar ne kadar kötü olsalar da, yine her şeyin üstünde hakları vardır. Onların kalbini kıranın ibadeti kabul olmaz. Müslüman doğmamıza ve Müslüman yetişmemize sebep olan ana babamızın kalbini kırarsak Cennete nasıl gireriz? Onlar bize hakaret etse de, yalvararak gönüllerini almamız lazımdır. Müslüman ana babamız, bizden razı olmadıkça, Allahü teâlânın sevdiği kulu olmak çok zordur.

  Çocuk Hazret-i Ömer’e der ki:
  - Ya Emir-el-müminin, söylediklerini aynen kabul ediyorum. Fakat çocuğun ana babası üzerinde hiç mi hakkı yoktur?

  Hazret-i Ömer buyurdu ki:
  - Evet çocuğun da hakkı vardır. Evlenirken çocuklarına anne olacak kızı veya kadını iyi aileden seçmesi, çocuğa güzel bir isim koyması ve dinini öğretmesi gerekir.

  Çocuk, Hazret-i Ömer’e şöyle cevap verdi:
  - Babam, bana terbiye nedir öğretmedi. Anam ise, zenci bir Mecusinin kızı idi. İsmimi “Karaböcek” koymuş ve Allah’ın kitabından bana bir harf bile öğretmedi. Maalesef dinim hakkında hiçbir şey bilmiyorum.

  Hazret-i Ömer, çocuğun babasına dedi ki:
  - Gelmiş, bir de bana oğlunu şikayet ediyorsun; halbuki sen onun hakkını çiğnemiş ve o sana kötülük etmeden, sen ona kötülük etmişsin.


  Sual:
  Bazı kimseler, “Çocuk din dersini, ancak lise, hatta üniversiteyi bitirince öğrenmelidir. Daha önce öğrenirse aklı karışır. Fen bilgilerini öğrenmesi ve inanması zor olur” diyorlar. Çocuğa küçükken dinini öğretmek gerekmez mi?
  CEVAP
  Fen bilgisi din bilgisinden ayrı değildir. Fen bilgisi İslami ilimlerin bir koludur. İslami bilgileri öğrenen fen ilimlerini de öğrenir. Her Müslüman, çoluk çocuğuna ve emri altında bulunanlara dinini öğretmekle sorumludur. Bir hadis-i şerif meali:
  (Hepiniz, bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evinizde ve emriniz altında olanları Cehennemden korumalısınız! Onlara Müslümanlığı öğretmezseniz, mesul olursunuz.) [Müslim]

  Bir âyet meali de şöyledir:
  (Ey iman edenler, yakıtı insan ve taş olan Cehennem ateşinden kendinizi ve çoluk çocuğunuzu koruyun.) [Tahrim 6]

  İyiliğe de, kötülüğe de sebep olanlar, yaptıkları işe ortak olurlar. Üç hadis-i şerif meali:
  (Dinimizde iyi bir çığır açan, bununla amel edenler gibi sevaba kavuşur, onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Kim de, dinimizde kötü bir çığır açarsa, onların günahı, ona da verilir, o kötü yoldakilerin günahından hiçbir şey eksilmez.) [Müslim]

  (Hayra delalet eden
  [yol gösteren, sebep olan] o hayrı yapan gibi sevaba kavuşur.) [Taberani]

  (Bir Müslümanın evladı ibadet edince, kazandığı sevap kadar, babasına da verilir. Bir kimse, çocuğuna dinini öğretmeyip, günah olan şeyler öğretirse, bu çocuk ne kadar günah işlerse, babasına da o kadar günah yazılır)
  [S. Ebediyye]

  (Ağaç yaşken eğilir) ve (Demir tavında dövülür) gibi ata sözleri meşhurdur. Her şey zamanında yapılır. Bir hadis-i şerif meali:
  (Çocukken öğrenilen şey, taş üzerine kazılan nakış gibi kalıcıdır. Yaşlandıktan sonra öğrenmeye kalkması ise, su üzerine yazı yazmaya benzer.) [Hatib]

  Bu bakımdan çocuklarımıza ilkönce, dinimizin emir ve yasaklarını ve Kur’an-ı kerimi öğretmeliyiz. Daha sonraya bırakmamalıyız. (Helekel-müsevvifun) hadis-i şeriftir. Anlamı ise, (Hayırlı işlerinizi hemen yapın. Yarına bırakmayın, yoksa helak olursunuz) demektir. Hayırlı işlerin birincisi ve en önemlisi çoluk çocuğuna İslamiyet'i öğretmektir. Her Müslümanın bu birinci görevi hemen yapması, yarınlara bırakmaması gerekir.
  http://https://www.mumsema.org/diger-soru-ve-cevaplar-kategorilerin-disinda-kalanlari-bu-bolume-acalim/54912-baba-ve-anne-evlatlari-arasinda-ayirim-yapabilir-mi.html


 3. 3
  -smyye- Yola DeVam...

  --->: Annenin Evlatları Arasında Ayrım Ayrım Yapması

  Ayrım yaptığı için çocuk annesinden hak talep edecekmi??


 4. Reklam

 5. 4
  DZALBAY Kıdemli Üye

  --->: Annenin Evlatları Arasında Ayrım Ayrım Yapması

  Alıntı
  1- İleride, çocuk annesiyle kötülenmemesi için, evladına anne olacak kızı, iyi yerden seçmelidir. Saliha olmasına dikkat etmelidir!
  Bu cümle,aynı bilmece gibi olmuş...Bu tarif edilen kişi,zaten annenin kendisi değil mi?Bir anne kendisini nasıl seçebiliyor?

  Alıntı
  Ayrım yaptığı için çocuk annesinden hak talep edecekmi??
  Bir evladın annesi üzerindeki hakları yukarda anlatılmış...Ayrıca bir evladın annesi üzerindeki hakları ile;bir annenin evladı üzerindeki hakları kıyas bile kabul edilmez derecede farklıdır.Yani,evlat,ayırım nedeniyle alacaklı durumda olabilir...onuçta bir adaletsizlik vardır diyelim ve anne kul hakkına girmiş...De,o çocuk,annesine borçlarını ödeyebilecek durumda olacak mı bakalım?


 6. 5
  -smyye- Yola DeVam...
  tamam haklısınız Annenin hakkı elbet ödenmez ama sonuçya ciddi manada haksızlık var ortada. birine sevgi gösterirken diğerine göstermiyor lanet okuyor


 7. 6
  DZALBAY Kıdemli Üye
  Alıntı
  tamam haklısınız Annenin hakkı elbet ödenmez ama sonuçya ciddi manada haksızlık var ortada. birine sevgi gösterirken diğerine göstermiyor lanet okuyor
  İşte o yaptığından dolayı o anne hesap verecek...Çok acı,ama gerçek...

  İlgili ayet:Kim zerre miskal hayır işlerse karşılığını görür.Kim de zerre miskal şer işlerse karşılığını görür... (Zilzal 7. ve 8.ayetler)


 8. 7
  -smyye- Yola DeVam...
  Bir anne evladına bunu nasıl yapabilir anlamıyorum selametle...


 9. 8
  Hasret Rüzgarı mumine.com
  bafralıemre kardeşim konuyu dinimiz islamdan almışsınız.orası güvenilir değildir.

  Baba ve anne, evlatları arasında ayırım yapabilir mi?


 10. 9
  bafralıemre Devamlı Üye
  Alıntı
  1- İleride, çocuk annesiyle kötülenmemesi için, evladına anne olacak kızı, iyi yerden seçmelidir. Saliha olmasına dikkat etmelidir!
  çocuğun evladına anne olacak kişiden bahsediyor yani annenin gelininde


 11. 10
  Misafir
  Annenin evlatlar arasında ayrım yapmaması gerek herkese eşit şekilde davranması gerek


 12. 11
  Misafir
  burada babaya söylüyor. evlatlarına anne olacak kişiyi iyi seçmeli diye


 13. 12
  Misafir
  Ayrım yapmak gerçekten insana acı gelir


 14. 13
  Misafir
  Evladina anne olacak kizi derken burda evleneceginiz kadini iffetli secin.onlar evladinizin annesi olacak demek istiyo.
  Erkege soyleniyo bu soz


 15. 14
  Misafir
  Hayat acı ama gerçek

  Bir anne evlatlarini ayirmamali


+ Yorum Gönder
Git 12 Son