Kur'an-ı Kerim Sure İsimleri

Konusunu Oylayın.: Kur'an-ı Kerim Sure İsimleri

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
Kur'an-ı Kerim Sure İsimleri
 1. Güncelleme: , 17.Şubat.2010, 18:23
  1
  Dünya Güzeli
  Rütbesiz

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Temmuz.2009
  Üye No: 49301
  Mesaj Sayısı: 183
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 34
  Bulunduğu yer: dünya

  Kur'an-ı Kerim Sure İsimleri

 2. 17.Şubat.2010, 18:23
  1
  Rütbesiz  Kur'an-ı Kerim Sure İsimlerinin Türkçe Anlamları

 3. 19.Şubat.2010, 22:00
  2
  Arsoy
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 24.Şubat.2007
  Üye No: 49
  Mesaj Sayısı: 355
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 8
  Bulunduğu yer: ...................

  --->: Kur'an-ı Kerim Sure İsimleri
  1-Fatiha:Â Açılış Suresi, Kur’an-ı Kerim’in başlangıç suresi olduğundan bu adı almıştır
  2-Bakara: İnek Suresi, 67-71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildiği için bu ismi almıştır
  3-Ali İmran: İmran Ailesi Suresi, İmran ailesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır
  4-Nisa: Kadınlar Suresi, Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır
  5-Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi, 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsa’nın Allah’tan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıştır.
  6-En’am: Davar Suresi, Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır
  7-Araf: Orta Yer Suresi, 46. Ayette yer alan cennet ve cehennem arasındaki orta yer bölgesindeki insanlardan bahsedildiği için bu adı almıştır
  8-Enfal: Ganimetler Suresi, Savaş ganimetlerinin durumundan bu adı almıştır
  9-Tevbe: Tövbe Suresi, ismini 104. ayetinde yer alan Allah’ın, tövbeleri çokça kabul ettiği, çokça bağışladığının ifade edilmesinden alır
  10-Yunus: Yunus Suresi, Hz. Yunus ve kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır
  11-Hud: Hud Suresi, Hz. Hud’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır
  12-Yusuf: Yusuf Suresi, Hz. Yusuf’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır
  13-Rad: Gök Gürültüsü Suresi, 13. ayetinde gök gürültüsünün Allah’ı tesbih edip yücelttiği anlatıldığından bu adı almıştır
  14-İbrahim: İbrahim Suresi, 35-41. ayetlerinde Hz. İbrahim’in yaptığı dua anıldığından bu adı almıştır
  15-Hicr: Hicr Suresi, adını 80-84. ayetlerinde bahsedilen bir yer adı olan Hicr’den almıştır
  16-Nahl: Arı Suresi, 68-69. ayetlerinde Allah’ın balarısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı bu adı almıştır
  17-İsra: Gece Yürüyüşü Suresi, Allah’ın Hz. Muhammed’i gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksaya yürütmesinde almıştır ismini
  18-Kehf: Mağara Suresi, 9-27. ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatıldığından dolayı bu ismi almıştır
  19-Meryem: Meryem Suresi, Hz. Meryem’den bahsedildiği için bu ismi almıştır
  20-Ta-Ha: Ta-Ha Suresi, ismini surenin başında yer alan Ta ve Ha harflerinden almıştır
  21-Enbiya: Peygamberler Suresi, ağırlıklı olarak peygamberlerden söz edildiğinden bu adı almıştır
  22-Hac: Hac Suresi, Hac ibadetinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.
  23-Müminun: İnananlar Suresi, İnananların başarıya ulaşacaklarından bahsedildiğinden bu adı almıştır
  24-Nur: Işık Suresi, ismini 35. ayetinde yer alan ve Allah’ın nurunu tasvir eden ayetten alır
  25-Furkan: Ayırıcı Suresi, ismini 1. ayetinde geçen hakkı batıldan ayıran manasındaki Furkan kelimesinden alır
  26-Şuara: Şairler Suresi, 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adı almıştır
  27-Neml: Karınca Suresi, ismini 18. ayetinde Hz. Süleyman’ın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan almıştır
  28-Kasas: Tarihi Vakalar Suresi, İsmini 25. ayetinde geçen kasas kelimesinden alımıştır
  29-Ankebut: Dişi Örümcek Suresi, 41. ayetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiğinden bu adı almıştır
  30-Rum: Romalılar Suresi, ismini 1. ayetinde Persliler ile yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Romalıların yakında gelip geleceğinin ifade edilmesinden almıştır
  31-Lokman: Lokman Suresi, ismini Allah’ın Hz. Lokman’a verdiği hikmetten bahseden 12. ayetten almıştır
  32-Secde: Secde Suresi, ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almıştır
  33-Ahzab: Gruplar (Topluluklar) Suresi, ismini Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden almıştır
  34-Sebe: Sebe Suresi, ismini 15. ayetinde yer alan Yemen’de bir bölge veya kabile ismi olan Sebâ kelimesinden almıştır
  35-Fâtır: Yaratan Suresi, ismini 1. ayetinde geçen fâtır kelimesinden almıştır.
  36-Ya-Sin: Ya-Sin Suresi, ismini 1. ayetinde geçen ya ve sin harflerinden alır
  37-Saffat: Saf Tutanlar Suresi, adını ilk ayetinde yer alan sıra sıra dizilenler ifadesinden almıştır
  38-Sad: Sad Suresi, Sad harfi ile başladığından dolayı bu adı almıştır.
  39-Zümer: Yığınlar Suresi, 71 ve 73. ayetinde geçen bu kelime sureye ismini vermiştir
  40-Gafir (Mü’min Suresi): Bağışlayan Suresi, Allah’ın günahları bağışlayan sıfatının yeraldığı 3. ayetteki Gafir kelimesinden ötürü bu adı almıştır
  41-Fussilet: Ayrıntılı Suresi, Kur’an’ın ayrıntılı kılındığını ifade eden fussilet kelimesinin geçtiği 3. ayetinden ismini almıştır
  42-Şura: Danışma Suresi, 38. ayetinde mü’minlerin işlerini aralarında danışma ile gördükleri anlatıldığından bu adı almıştır
  43-Zuhruf: Gösteriş-Süsler Suresi, ismini 35. ayetinde Allah’ın verdiği ifade edilen altın-gümüş gibi süslerin sadece bu dünya hayatının malı olduğunun ifade edilmesinden almıştır
  44-Duhan: Duman Suresi, ismini 10. ayetinde geçen duhan kelimesinden almıştır
  45-Casiye: Diz Çöküş Suresi, ismini 28. ayetinde geçen casiye kelimesinden alır
  46-Ahkaf: Kum Tepeleri Suresi, ismini 21. ayetinde geçen yer adından almıştır
  47-Muhammed: Muhammed Suresi, ikinci ayetinde Hz. Muhammed’in ismi anıldığından bu adı almıştır
  48-Fetih: Fethetmek Suresi, ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiğinden bu ismi almıştır
  49-Hucurat: Odalar Suresi, ismini 4. ayetinde geçen hucurat kelimesinden almıştır
  50-Kaf: Kaf Suresi, adını 1. ayetinde geçen kaf harfinden almıştır.
  51-Zariyat: Tozutup Savuranlar Suresi, 1. ayetinde geçen zariyat kelimesinden almıştır ismini
  52-Tur: Tur Dağı Suresi, adını ilk ayetinde yer alan Tur dağından almıştır.
  53-Necm: Yıldız Suresi, adını 1. ayetinde yer alan necm kelimesinden almıştır
  54-Kamer: Ay Suresi, adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır
  55-Rahman: Merhametli Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan, Allah’ın Rahman isminden almıştır
  56-Vakıa: Olay Suresi, 1. ayetinde yer alan vakıa kelimesinden almıştır.
  57-Hadid: Demir Suresi, 25. ayetinde demirin yararlarından söz edildiği için bu adı almıştır
  58-Mücadile: Mücadeleci Kadın Suresi, adını 1. ayetinde geçen fiilden alır.
  59-Haşr: Toplanma Suresi, adını 2-17. ayetler arası anlatılan topraklarından sürülen kavimden almıştır
  60-Mümtehine: Sorgulanan Suresi, Mümtehine sınav veren kadın anlamına gelir ve ismini 10. ayette müşriklerden kaçıp inananlara gelen kadınların imtihan edilmesinden alır
  61-Saff: Saf Tutmak Suresi, 4. ayette mü’minlerin saf tutarak Allah yolunda mücadele etmeleri anlatıldığından bu adı almıştır
  62-Cuma: Cuma (Toplanma) Suresi, 9. ayetinde Cuma günü çağrı yapıldığında toplu halde namaza gidilmesi emredildiğinden bu adı almıştır.
  63-Münafikun: İkiyüzlüler Suresi, münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır
  64-Tegabun: Aldanış Suresi, adını 9. ayetinde geçen teğabün kelimesinden alır
  65-Talak: Boşanma Suresi, surenin ilk ayetlerinde boşanma işlemi anlatıldığından bu adı almıştır
  66-Tahrim: Yasaklama Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tahrim kelimesinden almıştır
  67-Mülk: Yönetim Suresi, adını 1. ayetinde yer alan mülk kelimesinden almıştır
  68-Kalem: Kalem Suresi, adını 1. ayetinde yer alan kalem kelimesinden almıştır
  69-Hakka: Gerçekleşen Suresi, adını 1. ayetinde geçen hakka kelimesinden almıştır
  70-Mearic: Yükseliş Yolları Suresi, ismini 3. ayetinde yer alan Allah’ın yükselme dereceleri-yollarının sahibi olduğu anlamına gelen mearic kelimesinden almıştır
  71-Nuh: Nuh Suresi, Hz. Nuh’un elçi olarak gönderilişi ve mücadelesi anlatıldığından bu adı almıştır
  72-Cin: Cin Suresi, Cinlerden bir grubun Kur’an’ı dinleyerek doğru yola girmeleri bulmaları anlatıldığından bu adı almıştır
  73-Müzemmil: Bürünen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müzemmil kelimesinden almıştır
  74-Müdessir: Gizlenen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müdessir kelimesinden almıştır
  75-Kıyamet: Diriliş Suresi, adını 1. ayetinde geçen kıyamet kelimesinden almıştır
  76-İnsan: İnsan Suresi, 1. ayetinde insanın bu durumuna gelmezden önceki haline dikkat çekildiğinden bu adı almıştır
  77-Mürselat: Gönderilenler Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan mürselat kelimesinden almıştır
  78-Nebe: Haber Suresi, sure kıyamet günü haberiyle başladığından bu adı almıştır
  79-Naziat: Söküp Çıkaranlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan naziat kelimesinden almıştır
  80-Abese: Surat Astı Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan abese kelimesinden almıştır
  81-Tekvir: Dolama Suresi, 1. ayetinde güneşin büzülmesi anlatıldığından bu adı almıştır
  82-İnfitar: Parçalanma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır
  83-Mutaffifin: Kandıranlar Suresi, ölçü ve tartıda hile yapanların kınanmalarından dolayı bu adı almıştır
  84-İnşikak: Yarılma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır
  85-Buruc: Burçlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan buruc kelimesinden almıştır
  86-Tarık: Vuruşlu Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tarık kelimesinden almıştır
  87-Alâ: Yüce Suresi, Allah’ın yüce adıyla başladığında bu adı almıştır.
  88-Ğaşiye: Kuşatan Suresi, her şeyi örtüp kuşatacak olan kıyamet haberiyle başladığından bu adı almıştır
  89-Fecir: Tan Vakti Suresi, tan yerinin ağarmasına yemin edilerek başladığından bu adı almıştır
  90-Beled: Şehir Suresi, Mekke kentine yemin ile başladığından bu adı almıştır
  91-Şems: Güneş Suresi, 1. ayeti güneşe yemin ile başladığından bu adı almıştır
  92-Leyl: Gece Suresi, 1. ayeti geceye yemin ile başladığından bu adı almıştır
  93-Duha: Kuşluk Vakti Suresi, kuşluk vaktine yemin ile başladığı için bu adı almıştır
  94-İnşirah: Ferahlık Suresi, Hz. Peygamberin göğsünün ferahlatılıp sevinç, huzur ve güvene kavuşturulması ifade edildiğinden bu adı almıştır
  95-Tin: İncir Suresi, İncir ve zeytine yemin ile başladığından bu adı almıştır
  96-Alak: Asılıp Tutunan Suresi, 2. ayetinde insanın alâk’tan yaratıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır
  97-Kadir: Kudret Suresi, Kadir gecesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.
  98-Beyyine: Kanıt Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan beyyine kelimesinden almıştır
  99-Zilzal: Deprem Suresi, yerin sarsılması tasvir edildiğinden bu adı almıştır.
  100-Adiyat: Nefes Nefese Koşmak Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan adiyat kelimesinden almıştır
  101-Karia: Şiddetli Ses Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan karia kelimesinden almıştır
  102-Tekasür: Çoğalma Yarışı Suresi, insanların mal ve evlatlarda çoğalma yarışlarının kendilerini felakete sürüklemesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.
  103-Asr: Zaman Suresi, zamana yemin ile başladığından bu adı almıştır.
  104-Hümeze: Dedikoducu Suresi, dedikoduculuk ve arkadan çekiştirme kınandığı için bu adı almıştır
  105-Fil: Fil Suresi, Fil olayından bahsedildiğinden bu adı almıştır
  106-Kureyş: Kureyş Toplumu Suresi, Kureyş toplumunun seyahat geleneğinden bahsedildiğinden bu adı almıştır
  107-Maun: Yardımlaşma Suresi, yardımlaşmaya engel olan kişilerin vasıfları anlatıldığından bu adı almıştır
  108-Kevser: Bolca Güzellik Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan kevser kelimesinden almıştır
  109-Kafirun: İnkârcılar Suresi, kâfirlere hitap ile başladığından bu adı almıştır
  110-Nasr: Yardım Suresi, Allah’ın yardımı anlatıldığından bu adı almıştır
  111-Mesed: Bükülmüş ip, ismini son ayetinde yer alan mesed kelimesinden almıştır
  112-İhlâs: Özgüleme Suresi, dini halis yapmak ve her türlü şirkten temizlemek ifade edildiğinden bu adı almıştır
  113-Felak: Açılma Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan felak kelimesinden almıştır
  114-Nas: İnsanlar


 4. 19.Şubat.2010, 22:00
  2
  Devamlı Üye  1-Fatiha:Â Açılış Suresi, Kur’an-ı Kerim’in başlangıç suresi olduğundan bu adı almıştır
  2-Bakara: İnek Suresi, 67-71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildiği için bu ismi almıştır
  3-Ali İmran: İmran Ailesi Suresi, İmran ailesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır
  4-Nisa: Kadınlar Suresi, Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır
  5-Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi, 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsa’nın Allah’tan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıştır.
  6-En’am: Davar Suresi, Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır
  7-Araf: Orta Yer Suresi, 46. Ayette yer alan cennet ve cehennem arasındaki orta yer bölgesindeki insanlardan bahsedildiği için bu adı almıştır
  8-Enfal: Ganimetler Suresi, Savaş ganimetlerinin durumundan bu adı almıştır
  9-Tevbe: Tövbe Suresi, ismini 104. ayetinde yer alan Allah’ın, tövbeleri çokça kabul ettiği, çokça bağışladığının ifade edilmesinden alır
  10-Yunus: Yunus Suresi, Hz. Yunus ve kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır
  11-Hud: Hud Suresi, Hz. Hud’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır
  12-Yusuf: Yusuf Suresi, Hz. Yusuf’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır
  13-Rad: Gök Gürültüsü Suresi, 13. ayetinde gök gürültüsünün Allah’ı tesbih edip yücelttiği anlatıldığından bu adı almıştır
  14-İbrahim: İbrahim Suresi, 35-41. ayetlerinde Hz. İbrahim’in yaptığı dua anıldığından bu adı almıştır
  15-Hicr: Hicr Suresi, adını 80-84. ayetlerinde bahsedilen bir yer adı olan Hicr’den almıştır
  16-Nahl: Arı Suresi, 68-69. ayetlerinde Allah’ın balarısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı bu adı almıştır
  17-İsra: Gece Yürüyüşü Suresi, Allah’ın Hz. Muhammed’i gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksaya yürütmesinde almıştır ismini
  18-Kehf: Mağara Suresi, 9-27. ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatıldığından dolayı bu ismi almıştır
  19-Meryem: Meryem Suresi, Hz. Meryem’den bahsedildiği için bu ismi almıştır
  20-Ta-Ha: Ta-Ha Suresi, ismini surenin başında yer alan Ta ve Ha harflerinden almıştır
  21-Enbiya: Peygamberler Suresi, ağırlıklı olarak peygamberlerden söz edildiğinden bu adı almıştır
  22-Hac: Hac Suresi, Hac ibadetinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.
  23-Müminun: İnananlar Suresi, İnananların başarıya ulaşacaklarından bahsedildiğinden bu adı almıştır
  24-Nur: Işık Suresi, ismini 35. ayetinde yer alan ve Allah’ın nurunu tasvir eden ayetten alır
  25-Furkan: Ayırıcı Suresi, ismini 1. ayetinde geçen hakkı batıldan ayıran manasındaki Furkan kelimesinden alır
  26-Şuara: Şairler Suresi, 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adı almıştır
  27-Neml: Karınca Suresi, ismini 18. ayetinde Hz. Süleyman’ın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan almıştır
  28-Kasas: Tarihi Vakalar Suresi, İsmini 25. ayetinde geçen kasas kelimesinden alımıştır
  29-Ankebut: Dişi Örümcek Suresi, 41. ayetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiğinden bu adı almıştır
  30-Rum: Romalılar Suresi, ismini 1. ayetinde Persliler ile yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Romalıların yakında gelip geleceğinin ifade edilmesinden almıştır
  31-Lokman: Lokman Suresi, ismini Allah’ın Hz. Lokman’a verdiği hikmetten bahseden 12. ayetten almıştır
  32-Secde: Secde Suresi, ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almıştır
  33-Ahzab: Gruplar (Topluluklar) Suresi, ismini Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden almıştır
  34-Sebe: Sebe Suresi, ismini 15. ayetinde yer alan Yemen’de bir bölge veya kabile ismi olan Sebâ kelimesinden almıştır
  35-Fâtır: Yaratan Suresi, ismini 1. ayetinde geçen fâtır kelimesinden almıştır.
  36-Ya-Sin: Ya-Sin Suresi, ismini 1. ayetinde geçen ya ve sin harflerinden alır
  37-Saffat: Saf Tutanlar Suresi, adını ilk ayetinde yer alan sıra sıra dizilenler ifadesinden almıştır
  38-Sad: Sad Suresi, Sad harfi ile başladığından dolayı bu adı almıştır.
  39-Zümer: Yığınlar Suresi, 71 ve 73. ayetinde geçen bu kelime sureye ismini vermiştir
  40-Gafir (Mü’min Suresi): Bağışlayan Suresi, Allah’ın günahları bağışlayan sıfatının yeraldığı 3. ayetteki Gafir kelimesinden ötürü bu adı almıştır
  41-Fussilet: Ayrıntılı Suresi, Kur’an’ın ayrıntılı kılındığını ifade eden fussilet kelimesinin geçtiği 3. ayetinden ismini almıştır
  42-Şura: Danışma Suresi, 38. ayetinde mü’minlerin işlerini aralarında danışma ile gördükleri anlatıldığından bu adı almıştır
  43-Zuhruf: Gösteriş-Süsler Suresi, ismini 35. ayetinde Allah’ın verdiği ifade edilen altın-gümüş gibi süslerin sadece bu dünya hayatının malı olduğunun ifade edilmesinden almıştır
  44-Duhan: Duman Suresi, ismini 10. ayetinde geçen duhan kelimesinden almıştır
  45-Casiye: Diz Çöküş Suresi, ismini 28. ayetinde geçen casiye kelimesinden alır
  46-Ahkaf: Kum Tepeleri Suresi, ismini 21. ayetinde geçen yer adından almıştır
  47-Muhammed: Muhammed Suresi, ikinci ayetinde Hz. Muhammed’in ismi anıldığından bu adı almıştır
  48-Fetih: Fethetmek Suresi, ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiğinden bu ismi almıştır
  49-Hucurat: Odalar Suresi, ismini 4. ayetinde geçen hucurat kelimesinden almıştır
  50-Kaf: Kaf Suresi, adını 1. ayetinde geçen kaf harfinden almıştır.
  51-Zariyat: Tozutup Savuranlar Suresi, 1. ayetinde geçen zariyat kelimesinden almıştır ismini
  52-Tur: Tur Dağı Suresi, adını ilk ayetinde yer alan Tur dağından almıştır.
  53-Necm: Yıldız Suresi, adını 1. ayetinde yer alan necm kelimesinden almıştır
  54-Kamer: Ay Suresi, adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır
  55-Rahman: Merhametli Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan, Allah’ın Rahman isminden almıştır
  56-Vakıa: Olay Suresi, 1. ayetinde yer alan vakıa kelimesinden almıştır.
  57-Hadid: Demir Suresi, 25. ayetinde demirin yararlarından söz edildiği için bu adı almıştır
  58-Mücadile: Mücadeleci Kadın Suresi, adını 1. ayetinde geçen fiilden alır.
  59-Haşr: Toplanma Suresi, adını 2-17. ayetler arası anlatılan topraklarından sürülen kavimden almıştır
  60-Mümtehine: Sorgulanan Suresi, Mümtehine sınav veren kadın anlamına gelir ve ismini 10. ayette müşriklerden kaçıp inananlara gelen kadınların imtihan edilmesinden alır
  61-Saff: Saf Tutmak Suresi, 4. ayette mü’minlerin saf tutarak Allah yolunda mücadele etmeleri anlatıldığından bu adı almıştır
  62-Cuma: Cuma (Toplanma) Suresi, 9. ayetinde Cuma günü çağrı yapıldığında toplu halde namaza gidilmesi emredildiğinden bu adı almıştır.
  63-Münafikun: İkiyüzlüler Suresi, münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır
  64-Tegabun: Aldanış Suresi, adını 9. ayetinde geçen teğabün kelimesinden alır
  65-Talak: Boşanma Suresi, surenin ilk ayetlerinde boşanma işlemi anlatıldığından bu adı almıştır
  66-Tahrim: Yasaklama Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tahrim kelimesinden almıştır
  67-Mülk: Yönetim Suresi, adını 1. ayetinde yer alan mülk kelimesinden almıştır
  68-Kalem: Kalem Suresi, adını 1. ayetinde yer alan kalem kelimesinden almıştır
  69-Hakka: Gerçekleşen Suresi, adını 1. ayetinde geçen hakka kelimesinden almıştır
  70-Mearic: Yükseliş Yolları Suresi, ismini 3. ayetinde yer alan Allah’ın yükselme dereceleri-yollarının sahibi olduğu anlamına gelen mearic kelimesinden almıştır
  71-Nuh: Nuh Suresi, Hz. Nuh’un elçi olarak gönderilişi ve mücadelesi anlatıldığından bu adı almıştır
  72-Cin: Cin Suresi, Cinlerden bir grubun Kur’an’ı dinleyerek doğru yola girmeleri bulmaları anlatıldığından bu adı almıştır
  73-Müzemmil: Bürünen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müzemmil kelimesinden almıştır
  74-Müdessir: Gizlenen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müdessir kelimesinden almıştır
  75-Kıyamet: Diriliş Suresi, adını 1. ayetinde geçen kıyamet kelimesinden almıştır
  76-İnsan: İnsan Suresi, 1. ayetinde insanın bu durumuna gelmezden önceki haline dikkat çekildiğinden bu adı almıştır
  77-Mürselat: Gönderilenler Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan mürselat kelimesinden almıştır
  78-Nebe: Haber Suresi, sure kıyamet günü haberiyle başladığından bu adı almıştır
  79-Naziat: Söküp Çıkaranlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan naziat kelimesinden almıştır
  80-Abese: Surat Astı Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan abese kelimesinden almıştır
  81-Tekvir: Dolama Suresi, 1. ayetinde güneşin büzülmesi anlatıldığından bu adı almıştır
  82-İnfitar: Parçalanma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır
  83-Mutaffifin: Kandıranlar Suresi, ölçü ve tartıda hile yapanların kınanmalarından dolayı bu adı almıştır
  84-İnşikak: Yarılma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır
  85-Buruc: Burçlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan buruc kelimesinden almıştır
  86-Tarık: Vuruşlu Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tarık kelimesinden almıştır
  87-Alâ: Yüce Suresi, Allah’ın yüce adıyla başladığında bu adı almıştır.
  88-Ğaşiye: Kuşatan Suresi, her şeyi örtüp kuşatacak olan kıyamet haberiyle başladığından bu adı almıştır
  89-Fecir: Tan Vakti Suresi, tan yerinin ağarmasına yemin edilerek başladığından bu adı almıştır
  90-Beled: Şehir Suresi, Mekke kentine yemin ile başladığından bu adı almıştır
  91-Şems: Güneş Suresi, 1. ayeti güneşe yemin ile başladığından bu adı almıştır
  92-Leyl: Gece Suresi, 1. ayeti geceye yemin ile başladığından bu adı almıştır
  93-Duha: Kuşluk Vakti Suresi, kuşluk vaktine yemin ile başladığı için bu adı almıştır
  94-İnşirah: Ferahlık Suresi, Hz. Peygamberin göğsünün ferahlatılıp sevinç, huzur ve güvene kavuşturulması ifade edildiğinden bu adı almıştır
  95-Tin: İncir Suresi, İncir ve zeytine yemin ile başladığından bu adı almıştır
  96-Alak: Asılıp Tutunan Suresi, 2. ayetinde insanın alâk’tan yaratıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır
  97-Kadir: Kudret Suresi, Kadir gecesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.
  98-Beyyine: Kanıt Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan beyyine kelimesinden almıştır
  99-Zilzal: Deprem Suresi, yerin sarsılması tasvir edildiğinden bu adı almıştır.
  100-Adiyat: Nefes Nefese Koşmak Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan adiyat kelimesinden almıştır
  101-Karia: Şiddetli Ses Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan karia kelimesinden almıştır
  102-Tekasür: Çoğalma Yarışı Suresi, insanların mal ve evlatlarda çoğalma yarışlarının kendilerini felakete sürüklemesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.
  103-Asr: Zaman Suresi, zamana yemin ile başladığından bu adı almıştır.
  104-Hümeze: Dedikoducu Suresi, dedikoduculuk ve arkadan çekiştirme kınandığı için bu adı almıştır
  105-Fil: Fil Suresi, Fil olayından bahsedildiğinden bu adı almıştır
  106-Kureyş: Kureyş Toplumu Suresi, Kureyş toplumunun seyahat geleneğinden bahsedildiğinden bu adı almıştır
  107-Maun: Yardımlaşma Suresi, yardımlaşmaya engel olan kişilerin vasıfları anlatıldığından bu adı almıştır
  108-Kevser: Bolca Güzellik Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan kevser kelimesinden almıştır
  109-Kafirun: İnkârcılar Suresi, kâfirlere hitap ile başladığından bu adı almıştır
  110-Nasr: Yardım Suresi, Allah’ın yardımı anlatıldığından bu adı almıştır
  111-Mesed: Bükülmüş ip, ismini son ayetinde yer alan mesed kelimesinden almıştır
  112-İhlâs: Özgüleme Suresi, dini halis yapmak ve her türlü şirkten temizlemek ifade edildiğinden bu adı almıştır
  113-Felak: Açılma Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan felak kelimesinden almıştır
  114-Nas: İnsanlar

 5. 19.Şubat.2010, 22:04
  3
  esin-ti
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 11.Ocak.2009
  Üye No: 46167
  Mesaj Sayısı: 2,830
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 34

  --->: Kur'an-ı Kerim Sure İsimleri

  1.Abese : "Yüzünü ekşitti."
  2.Adiyât : Nefes nefese koşanlar
  3.Ahkaf : Yer adı
  4.Ahzâb : Hizipler, gruplar, kabileler
  5.A'la : Yüce, büyük, kutlu
  6.Alak : Embriyo, ilgi, pıhtı
  7.Ali İmran : İmran ailesi
  8. Ankebût : Dişi örümcek
  9.A'raf : Cennetle cehennem arası bölge
  10.Asr : Çağ, asır, zaman
  11.Bakara : İnek
  12.Beled : Belde, kent, bölge
  13.Beyyine : Kanıt, belge, aydınlık
  14.Bürûc : Burçlar
  15.Câsiye : Çöken, oturan
  16.Cin : Cin, görünmeyen varlık
  17.Cumua : Cuma, toplanma, topluluk
  18.Duha : Kuşluk vakti
  19.Dühân : Duman, sis, pus
  20.En'am : Hayvanlar, davarlar
  21.Enbiya : Peygamberler
  22.Enfâl : Ganimetler, gelirler, vergiler
  23.Fâtır : Yaratan, varlığın ilkelerini koyan
  24.Fâtiha : Açılış, açan, özetleyen
  25.Fecr : Şafak vakti
  26.Felak : Tan yeri, yarılma, açılma
  27.Fetih : Fetih, açılış
  28.Fil : Fil
  29.Furkan : Işıkla karanlığı, doğruyla eğriyi ayıran
  30.Fussılet : "Ayrıntılı yaptı"
  31.Ğaşiye : Bürüyen, örten, kuşatan
  32.Hac : Ziyaret
  33.Hadid : Demir
  34.Hâkka : Geleceği kuşkusuz olan şey
  35.Haşr : Haşir, toplama, diriltme
  36.Hicr : Bir topluluğun adı
  37.Hucurât : Hücreler
  38.Hûd : Hûd Peygamber
  39.Hümeze : Alaycılar, gıybetçiler
  40.İbrahim : Hz. İbrahim
  41.İhlâs : Samimiyet
  42.İnfitâr : Açılma, yarılma, parçalanma
  43.İnsan(Dehr) : İnsan(Zaman)
  44.İnşıkak : Yarılma, ayrılma, kopma
  45.İnşirah : Gönül ferahlığı, iç açılması
  46. İsra : Gece yürüyüşü
  47.Kaaria : Şiddetle çarpan
  48.Kadir : Kadir Gecesi
  49.Kaf : "Kaf" harfi
  50.Kâfirun : Kafirler
  51.Kalem : Kalem
  52.Kamer : Ay
  53.Kasas : Peygamberlerin hayat hikayeleri
  54.Kehf : Mağara
  55.Kevser : Kevser havuzu, yoğun güzellik ve iyilik
  56.Kıyamet : Kıyamet
  57.Kureyş : Kureyş Kabilesi
  58.Leyl : Gece
  59.Lukman : Hz.Lokman
  60.Mâide : Sofra
  61.Mâûn : Kamu hakkı, zekât, vergi
  62.Meâric : Miraçlar, yükselme noktaları
  63.Meryem : Hz. Meryem
  64.Muhammed : Hz.Muhammed
  65.Mutaffifûn : Ölçü ve tartıda hile yapanlar
  66.Mücâdile : Hakları için savaşan kadın
  67.Müddessir : Örtüsüne bürünen
  68.Mülk : Mülk , yönetim
  69.Mümin(Ğafir) : Mümin, (Affeden)
  70.Müminûn : Müminler
  71.Mürselat : Görevle gönderilenler
  72.Mümtehine : İmtihan eden
  73.Münafıkûn : İkiyüzlüler
  74.Müzzemmil : Örtüsüne bürünen, köşesine çekilen
  75.Nahl : Balarısı
  76.Nâs : İnsanlar
  77.Nasr : Yardım
  78.Naziât : Çekip koparanlar, yay çekenler
  79.Nebe' : Haber
  80 Necm : Yıldız
  81 Neml : Karınca
  82 Nisa : Kadınlar
  83 Nûh : Hz. Nûh
  84 Nûr : Işık
  85 Ra'd : Gök gürültüsü
  86 Rahman : Rahmeti bol olan
  87 Rûm : Bizanslılar
  88 Sâd : "Sâd"harfi
  89 Saff : Saf tutmak
  90 Saffât : Saf bağlayanlar
  91 Sebe' : Sebâ ülkesi
  92 Secde : Secde
  93 Şems : Güneş
  94 Şuara : Şairler
  95 Şûra : Şûra, toplu denetim
  96 Tâhâ : "Tı" ve "Ha" harfleri
  97 Tahrim : Haramlaştırma, yasaklama
  98 Talâk : Boşama, boşanma
  99 Târık : Târık yıldızı, tokmak gibi vuran
  100 Tebbet : "Eli kırıldı."
  101 Teğabün : Aldatış ve aldanış
  102 Tekâsür : Mal ve evlat çokluğunda yarış
  103 Tekvir : Büküp dürme
  104 Tevbe : Tövbe
  105 Tin : İncir
  106 Tûr : Tûr dağı
  107 Vâkia : Olan, ortaya çıkan
  108 Yâsin : "Ya" ve "Sin" harfleri
  109 Yûnus : Hz.Yûnus
  110 Yûsuf : Hz. Yûsuf
  111 Zâriyât : Tozutup savuranlar
  112 Zilzal : Zelzele
  113 Zühruf : Süs-Püs
  114 Zümer : Zümre


 6. 19.Şubat.2010, 22:04
  3
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥
  1.Abese : "Yüzünü ekşitti."
  2.Adiyât : Nefes nefese koşanlar
  3.Ahkaf : Yer adı
  4.Ahzâb : Hizipler, gruplar, kabileler
  5.A'la : Yüce, büyük, kutlu
  6.Alak : Embriyo, ilgi, pıhtı
  7.Ali İmran : İmran ailesi
  8. Ankebût : Dişi örümcek
  9.A'raf : Cennetle cehennem arası bölge
  10.Asr : Çağ, asır, zaman
  11.Bakara : İnek
  12.Beled : Belde, kent, bölge
  13.Beyyine : Kanıt, belge, aydınlık
  14.Bürûc : Burçlar
  15.Câsiye : Çöken, oturan
  16.Cin : Cin, görünmeyen varlık
  17.Cumua : Cuma, toplanma, topluluk
  18.Duha : Kuşluk vakti
  19.Dühân : Duman, sis, pus
  20.En'am : Hayvanlar, davarlar
  21.Enbiya : Peygamberler
  22.Enfâl : Ganimetler, gelirler, vergiler
  23.Fâtır : Yaratan, varlığın ilkelerini koyan
  24.Fâtiha : Açılış, açan, özetleyen
  25.Fecr : Şafak vakti
  26.Felak : Tan yeri, yarılma, açılma
  27.Fetih : Fetih, açılış
  28.Fil : Fil
  29.Furkan : Işıkla karanlığı, doğruyla eğriyi ayıran
  30.Fussılet : "Ayrıntılı yaptı"
  31.Ğaşiye : Bürüyen, örten, kuşatan
  32.Hac : Ziyaret
  33.Hadid : Demir
  34.Hâkka : Geleceği kuşkusuz olan şey
  35.Haşr : Haşir, toplama, diriltme
  36.Hicr : Bir topluluğun adı
  37.Hucurât : Hücreler
  38.Hûd : Hûd Peygamber
  39.Hümeze : Alaycılar, gıybetçiler
  40.İbrahim : Hz. İbrahim
  41.İhlâs : Samimiyet
  42.İnfitâr : Açılma, yarılma, parçalanma
  43.İnsan(Dehr) : İnsan(Zaman)
  44.İnşıkak : Yarılma, ayrılma, kopma
  45.İnşirah : Gönül ferahlığı, iç açılması
  46. İsra : Gece yürüyüşü
  47.Kaaria : Şiddetle çarpan
  48.Kadir : Kadir Gecesi
  49.Kaf : "Kaf" harfi
  50.Kâfirun : Kafirler
  51.Kalem : Kalem
  52.Kamer : Ay
  53.Kasas : Peygamberlerin hayat hikayeleri
  54.Kehf : Mağara
  55.Kevser : Kevser havuzu, yoğun güzellik ve iyilik
  56.Kıyamet : Kıyamet
  57.Kureyş : Kureyş Kabilesi
  58.Leyl : Gece
  59.Lukman : Hz.Lokman
  60.Mâide : Sofra
  61.Mâûn : Kamu hakkı, zekât, vergi
  62.Meâric : Miraçlar, yükselme noktaları
  63.Meryem : Hz. Meryem
  64.Muhammed : Hz.Muhammed
  65.Mutaffifûn : Ölçü ve tartıda hile yapanlar
  66.Mücâdile : Hakları için savaşan kadın
  67.Müddessir : Örtüsüne bürünen
  68.Mülk : Mülk , yönetim
  69.Mümin(Ğafir) : Mümin, (Affeden)
  70.Müminûn : Müminler
  71.Mürselat : Görevle gönderilenler
  72.Mümtehine : İmtihan eden
  73.Münafıkûn : İkiyüzlüler
  74.Müzzemmil : Örtüsüne bürünen, köşesine çekilen
  75.Nahl : Balarısı
  76.Nâs : İnsanlar
  77.Nasr : Yardım
  78.Naziât : Çekip koparanlar, yay çekenler
  79.Nebe' : Haber
  80 Necm : Yıldız
  81 Neml : Karınca
  82 Nisa : Kadınlar
  83 Nûh : Hz. Nûh
  84 Nûr : Işık
  85 Ra'd : Gök gürültüsü
  86 Rahman : Rahmeti bol olan
  87 Rûm : Bizanslılar
  88 Sâd : "Sâd"harfi
  89 Saff : Saf tutmak
  90 Saffât : Saf bağlayanlar
  91 Sebe' : Sebâ ülkesi
  92 Secde : Secde
  93 Şems : Güneş
  94 Şuara : Şairler
  95 Şûra : Şûra, toplu denetim
  96 Tâhâ : "Tı" ve "Ha" harfleri
  97 Tahrim : Haramlaştırma, yasaklama
  98 Talâk : Boşama, boşanma
  99 Târık : Târık yıldızı, tokmak gibi vuran
  100 Tebbet : "Eli kırıldı."
  101 Teğabün : Aldatış ve aldanış
  102 Tekâsür : Mal ve evlat çokluğunda yarış
  103 Tekvir : Büküp dürme
  104 Tevbe : Tövbe
  105 Tin : İncir
  106 Tûr : Tûr dağı
  107 Vâkia : Olan, ortaya çıkan
  108 Yâsin : "Ya" ve "Sin" harfleri
  109 Yûnus : Hz.Yûnus
  110 Yûsuf : Hz. Yûsuf
  111 Zâriyât : Tozutup savuranlar
  112 Zilzal : Zelzele
  113 Zühruf : Süs-Püs
  114 Zümer : Zümre
+ Yorum Gönder