+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Şii (Shii) İmamın arkasında namaz kılmak caiz midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Murad AZERI
  Devamlı Üye
  Reklam

  Şii (Shii) İmamın arkasında namaz kılmak caiz midir?

  Reklam
 2. Şema
  Moderatör

  --->: Şii (Shii) Imamin arkasinda namaz kilmak caizmidir...?


  Reklam


  Şii bir imama uyarak namaz kılmak caiz midir?

  Soru
  Ben Şiiyim. Şiaya göre ehli sunnet imama uyup cemaat namazı kılmak mekana göre değişir. Mesela Turkiyede, Saudi Arabiyada ehli sunnete bir imama uyup cemaat namazı kılmak caizdir. Amma Azerbaycan’da, Iranda caiz olmaz. Ehli sunnet bir kimse, Şii bir imama hangi durumlarda uyup namaz kılabilir?

  _______________________________

  Şia Müslümandır. Kendi mezhepleri vardır. Kendi mezhebinden farklı bir mezhebe bağlı olan imama uyan kimsenin durumu hakkında İslam alimleri iki görüş beyan etmişler.
  Bir görüşe göre: Cemaatin itikadı esastır. Yani; Cemaate uyan kimseye göre imamın namazının sahih olması gerekir. Mesela: elini kadına değmiş bir imamın arkasında, bir Şafinin namazı sahih olmaz. Veya bedeninden kan gelen bir Şafii’nin arkasında bir Hanefi’nin namazı sahih olmaz. Hanefî ve Şafii âlimleri bu görüştedir. (el-Fıkhu’l-İslamî, II/180-181, 207; İbn Abidîn,I/563).
  Diğer görüşe göre: İmamın itikadı esastır: Buna göre, imamın kendi mezhebinde namazına zarar verecek bir şey yoksa, cemaatin kendi mezheplerine göre yanlış da olsa namazları sahihtir. Bu görüşe göre; elini kadına değmiş bir imamın arkasında, bir Şafinin namazı sahihtir. Veya bedeninden kan gelen bir Şafii’nin arkasında bir Hanefi’nin namazı sahihtir. Malikî ve Hanbelî alimleri bu görüştedir. (el-Fıkhu’l-İslamî, II/180-181).
  Kanaatimizce, bu hususta Malikî ve Hanbelî alimlerinin görüşü tercih edilmelidir. Çünkü, imamın kendi itikadına göre -sözgelimi- abdesti varsa, artık o abdestlidir.
  Nitekim, Hanefi alimlerinden İbn Abidîn’in tercih ettiği görüşe göre, namazın farzlarına riayet edildiği takdirde, sözgelimi; Hanefi’nin Şafii’ye, Şafii’nin Hanefi’ye tabi olmasında bir sakınca yoktur. Nitekim, Sahabî ve tabiinden bir çok kimse müçtehit olup farklı görüşlere sahip olmalarına rağmen, aynı imamın arkasında namaz kılıyorlardı. (İbn Abidîn, I/564).
  Bu mantıkla hareket ettiğimizde, Hanefî ve Şafiî bir kimsenin mümin bir kardeşimiz olan Şiî/Caferî İmamın arkasında namaz kılmasında bir sakıncanın olmadığını söyleyebiliriz. Ancak kendi mezhebine göre imamın abdestini yada namazını bozacak bir şeyi görmüşse, namazını kaza etmesi iyi olur.
  Selam ve dua ile... Sorularla İslamiyet Editör

 3. mvck
  Emekli
  Nitekim, Hanefi alimlerinden İbn Abidîn’in tercih ettiği görüşe göre, namazın farzlarına riayet edildiği takdirde, sözgelimi; Hanefi’nin Şafii’ye, Şafii’nin Hanefi’ye tabi olmasında bir sakınca yoktur. Nitekim, Sahabî ve tabiinden bir çok kimse müçtehit olup farklı görüşlere sahip olmalarına rağmen, aynı imamın arkasında namaz kılıyorlardı. (İbn Abidîn, I/564).

  Bu mantıkla hareket ettiğimizde, Hanefî ve Şafiî bir kimsenin mümin bir kardeşimiz olan Şiî/Caferî İmamın arkasında namaz kılmasında bir sakıncanın olmadığını söyleyebiliriz. Ancak kendi mezhebine göre imamın abdestini yada namazını bozacak bir şeyi görmüşse, namazını kaza etmesi iyi olur.
  Selam ve dua ile... Sorularla İslamiyet Editör
  Ben yukarıdaki görüşe katılmıyorum

  Evet Hanefi, şafi, maliki ve hanbeli mezhebinden olan insanlar

  namazda birbirlerine uyabilirler doğrudur..Çünkü bu dört mezhebin

  hepside Sahabe efendileriimizi sever, onlara sevgi besler.. Ama şii

  mezhebi bu konuda farklıdır..
 4. caferi
  Devamlı Üye
  evet ehli sünnet ile şia birbirine uymamalı. çünkü inanç farklı

 5. Hükümdar
  Ehl-i sünnet
  (el-Fıkhu’l-İslamî, II/180-181, 207; İbn Abidîn,I/563).

  (el-Fıkhu’l-İslamî, II/180-181).

  (İbn Abidîn, I/564).
  Bu verilen kaynaklar ehl-i sünnetin dört mezhebi hakkındadır.

  Bu mantıkla hareket ettiğimizde, Hanefî ve Şafiî bir kimsenin mümin bir kardeşimiz olan Şiî/Caferî İmamın arkasında namaz kılmasında bir sakıncanın olmadığını söyleyebiliriz
  Bu mantıkla hareket edemezsiniz çünkü verdiğiniz kaynaklar dört mezhep için geçerlidir şii'lik ise sapık bir fırkadır Hz. Ebu Bekir (r.a) , Hz Ömer (r.a) Hz Aişe (r.a) validemize ve Eshab-ı kiram küfür eden bir kişinin arkasında nasıl namaz kılınır

 6. AmeS
  Devamlı Üye
  Inancı bir birine zıt olan iki ayrı firka nasil bir birine uysunlar?

+ Yorum Gönder