Şafii mezhebine göre namaz rekatları nelerdir, kaç rekat sünnet kaç rekat farz kılını 5 üzerinden 4.20 | Toplam : 49 kişi
 1. 1
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 28
  Tecrübe Puanı: 40
  Yer: çalışma odam:)

  Şafii mezhebine göre namaz rekatları nelerdir, kaç rekat sünnet kaç rekat farz kılını


  Şafii mezhebine göre namaz rekatları nelerdir, kaç rekat sünnet kaç rekat farz kılınır?

  Farz Namazlara Tabi Müekked Sünnetler:


  Bunlar on rekat olup şunlardır:


  a) Sabah namazının farzından önce iki rek'at. Fatiha' dan sonra birinci rek'atta Kâfirun suresini ve ikinci rek'alta İhlas suresini okumak sünnettir.


  b) Öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rek'at. Cuma namazı da öğle namazı gibidir.


  c) Akşam namazının farzından sonra iki rek'at. Bunda da Fatiha'dan sonra birinci rek'atta Kâfirun, ikinci rek'atta da İhlas surelerini okumak sünnettir.


  d) Yatsı namazının farzından sonra iki rek'at.


  Farz namazlara tabi olmayan sünnetlerden, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları, Güneş ve Ay tutulması namazları ile istiska (Yağmur Duası) namazı.


  Farz namazlarla birlikte kılınan sünnetler:


  -Sabah namazından önce kılınan iki rekat için Hz. Aişe (r. anha) şöyle rivayet eder:


  "Allah Resulü (s.a.v.), sabah namazından önce kılınan iki rekata gös­terdiği önemi, başka hiç bir nafile namaza vermezdi.." (1)


  -Öğlen namazı farzından önce dört, sonraki iki rekat için yine Hz. Ai-şe şöyle demiştir: "Hz. Peygamber benim odamda öğleden önce dört re­kat kılar ondan sonra da çıkıp halka farz namazı kıldırır, sonra tekrar iki rekat kılardı." (2) Peygamberimiz (s.a.v.)'in öğlen farzından sonra dört rekat sünnet kıdığı da rivayet edilmektedir.


  Ümmü Habibe'den rivayetle Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuş­tur: "Kim öğlenin farzından önce ve sonra dörder rekat namaz kılmaya devam ederse, Allah onu cehennem ateşine haram kılar." (3)


  Cuma namazı da öğlen namazı gibidir. Çünkü Cuma namazı öğlen namazının bedelidir. Abdullah İbni Me'sud'un cuma namazından önce ve sonra dörder rekat namaz kıldığı rivayet edilmiştir. " (4)


  -İkindi farzından önce dört rekat için Hz. Ali şöyle rivayet eder: "Allah Resulü (s.a.v.) ikindi farzından önce dört rekat namaz kılar ve arasını selamla ayırırdı." (5)


  İkindi farzından önceki dört rek'at sünnet için Abdullah İbni Ömer de şöyle rivayet eder: Peygamber (s.a.v), "İkindi farzından önce dört rekat namaz kılan kişiye Allah rahmet etsin." (6) buyurumuştur.


  -Akşam ve yatsı namazı farzından sonra kılınan iki rekat için İbni Ömer şöyle demiştir: "Rasulullah (s.a.v.) ile birlikte öğlen namazından evvel iki ve ondan sonra iki, akşam namazından sonra iki, yatsı namazından sonra iki, cuma namazından sonra da iki rekat (sünnet) kıldım, akşam, yatsı ve cumanın sünnetlerini peygamberin evinde O'nun yanında kıldım." (7)


  -Yatsı namazından sonra kılınan iki sünnetler için; yukarıdaki hadis-i şerif delil olarak gösterilebilir.


  -Vitirler için Hz. Ali şöyle demiştir: Vitir namazı farz değildir, ama Peygamber (s.a.v.) ashabının yanma çıktı ve "Allah size bir namaz ziyade kıldı ki o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır, işte o namaz vitir namazıdır. O namazı size yatsı ile fecrin doğuşu arasın­da verdi." dedi. (8)


  Görüldüğü gibi bu hadis ayrıca vitir namazının vaktini de belirtmektedir.


  Vitir namazının mükafatını kaçırmamak için her müslüman ondan na­sibini almalıdır. Ebu Eyyub'el Ensari şöyle rivayet eder. Rasulullah (s.a.v.): "Vitir namazını kılmak her müslümana haktır. Vitri beş rekat kıl­mak isteyen bes kılsın, üç rekat kılmak isteyen üç kılsın, bir rekat kılmak isteyen de bir rekat kılsın." (9) buyurdu.


  Vitir on bir rekata kadar da kılınabilir. Her iki rekatta bir selam verilir.


  -Akşam ve yatsı farzından önce hafif olarak iki rekat namaz kılmak sünnettir.


  Abdullah İbni Muğaffel El Müzenni (r.a) şöyle dedi:


  Rasulullah (s.a.v.) üç kere "Her iki ezan (ezan ile kamet) arasında bir namaz vardır." buyurduktan sonra üçüncü söyleyişinden sonra "...kılmak isteyen için." sözünü ilave etti. [10)


  Yukarıdaki hafiften kasıt biraz acele kılınmasıdır çünkü sonrasında farz namaz vardır camaatle kılınma ihtimali olabilir. Ayrıca bu sünnetler müekkedler gibi olmayıp peygamber (s.a.v.)'in "...kılmak isteyen için" buyurmasından anlaşılıyor ki bunlar diğer sünnetler kadar önemli değildir.


  Müekked Olan Nafileler


  Nafile olarak kılınan namazların 3 tanesi müekkededir.Bunlar da: Teheccüt namazı,

  Kuşluk namazı ve Teravih namazlarıdır.


  Bunlara müekked denilmesinin sebebi, farz namazlara tabi olan, nafile namazlardan sonra sünnet olan namazlar oldukları içindir.


  1- Teheccüt Namazı:


  Bir diğer adıyla gece namazıdır. Gece vakti sü­resince kılınır. En efdal vakti gecenin üçte ikisi çıktıktan sonra kıl­maktır.


  Teheccüt, uykuyu terketmek manasına gelir. Bu nedenle uykudan kalktıktan sonra kılınan namaz anlamına gelen teheccüt, ismini buradan almaktadır.


  Bunun vakti uykudan kalktıktan sonra başlar fecrin doğuşuna kadar devam eder. Rekat sayısında herhangi bir sınır yoktur. Az veya çok iste­nildiği kadar kılınabilir.


  Teheccüt namazının delili şu ayet-i kerimedir:


  "Gecenin bir kısmında kalk ve sana mahsus bir fazlalık olmak üzere onunla (Kuran la) namaz kıl. Rabbinin seni övgüye değer bir makama çı­karması umulur." (İsra: 17/79)


  Ebu Hureyre'den rivayete göre Peygamberimiz (s.a.v.)'e:


  -Farz namazlardan sonra hangi namaz faziletlidir ve Ramazan ayından sonra hangi oruç faziletlidir? diye soruldu.Rasulullah (s.a.v.):


  "Farz yazılmış namazdan sonra en faziletli namaz gece ortasında kılı­nan namazdır. Ramazan ayından sonra en faziletli Oruç ise, Allah ayı olan Muharrem orucudur." (11) buyurdu.


  2- KuşIuk Namazı:


  Bunun da diğer adı Dûha namazıdır. Sabah nama­zından sonra güneş bir mızrak yükseldikten sonra başlar, süresi Güneş'in tepe noktasına gelmesine kadar devam eder. En azı iki, en çoğu da sekiz rekattır.


  Bunun delili Peygamberimiz (s.a.v.)'in şu hadisi şerifidir:


  Ebu Hureyre (r.a) rivayet eder: "Kalbim dostum bana üç şey tavsiye etti. Bunları yaşadığım müddetçe asla terketmem. Bunlar, her aydan üç gün oruç, Duha namazı ve Vitir namazı."(12)


  Ümmü Hani şöyle rivayet eder:


  "Mekke'nin fethi senesi Hz. Peygamber Mekke'nin en yüksek yerinde bulunuyordu, yıkanmak için kalktı. Hz. Fatıma da ona bir perde gerdi. Sonra Hz. Peygamber elbisesini aldı ve ona sarıldı sonra kuşluk namazını sekiz rekat olarak kıldı." (13)


  3- Teravih Namazı:


  Teravih namazı Ramazan ayında yatsı namazın­dan sonra kılınır, yirmi rekattır. İleride açıklanacaktır.


  Teravih namazının delili için Hz. Aişe (r. anha) şöyle demiştir:


  Bir gece Rasulullah (s.a.v.), mescidde namaz kıldı. Bazı insanlar da peygamberin namazına uyup namaz kıldılar. Sonra ertesi gecede böyle cemaatle namaz kıldılar. Halk çoğaldı. Üçüncü yahut dördüncü gece halk yine toplandı. Fakat Rasulullah o gece onların yanına (namaz kılmağa) çıkmadı. Sabahleyin çıkıp namazdan sonra: "(Ey nas!) sizin cemaatle Ra­mazan namazı kılmağa olan şiddetli arzunuzu gördüm. Benim için de na­maza çıkmağa hiç bir engel yoktu. Yalnız üzerinize farz kılınmasından en­dişe ettim." (14) buyurdu.


  Diğer bir hadiste şöyle rivayet edilmiştir:


  Hz. Ömer döneminde insanlar Ramazan ayında yirmi rekat teravih na­mazını kılardı. (15)


  Şafii mezhebinde hangi sünnet olursa olsun, kılınırken iki rekatta bir selam verilmesi daha da sevaptır.


  Yukarıda açıkladığımız 5 vaktin farz olan namazlarının rekat sayıları şunlardır:


  Sabah namazı:2 rekattır. Öğlen namazı: 4 rekattır. İkindi namazı: 4 rekatır. Akşam namazı :3 rekatır. Yatsı namazı: 4 rekattır.


  Ayrıca cuma günleri öğlen namazı yerine iki rekat cuma namazı da farzdır. İleride açıklanacaktır.
  ______________________________
  (1) Buharı, 1126; Müslim, 724
  (2) Müslim, 730
  (3) Tirmizi,427
  (4) Tirmizi, 523
  (5) Tirmizi, 429
  (6) Tirmizi, 430
  (7) Buharı, 1127. Muslim, 729
  (8) Ebu Davud, 1418.
  (9) Ebu Davud, 142.
  (10) Müslim, 838
  (11) Müslim, 1163.
  (12) Müslim,722.
  (13) Buhari,350, Muslim, 336.
  (14) Müslim,761
  (15) Beyhaki, 2/996
  Selam ve dua ile...Sorularla İslamiyet Editör

  İlgili Yazılar

 2. 2
  fuat_34 Üye
  fuat_34
  Üye

  Profili:
  Üyelik: 08.Eylül.2008
  Üye No: 31190
  Mesaj Sayısı: 14
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 38

  --->: Şafii mezhebine göre namaz rekatları nelerdir, kaç rekat sünnet kaç rekat farz


  Allah razi olsun guzel paylasim bilgi icin tesekkurler


 3. 3
  truva65 Üye
  truva65
  Üye

  Profili:
  Üyelik: 15.Aralık.2010
  Üye No: 81661
  Mesaj Sayısı: 1
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 29

  Yanıt: Şafii mezhebine göre namaz rekatları nelerdir, kaç rekat sünnet kaç rekat farz kılını


  Allah bu bilgileri paylaşıp ve paylaşmaya vesile olan herkese rahmetini bolca yağdırsın


 4. Reklam

 5. 4
  meymendi Üye
  meymendi
  Üye

  Profili:
  Üyelik: 17.Eylül.2009
  Üye No: 56200
  Mesaj Sayısı: 2
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 44

  Cevap: Şafii mezhebine göre namaz rekatları nelerdir, kaç rekat sünnet kaç rekat farz kılını


  :agla:şafii mezhebine göre namaz kaç rekattır.bu verilen cevaplar tüm sitelerde tıpkısının aynısı biri yazmış diğerleri kopyalamış.şafilerle hanefiler arasında namaz rekatları arasında hiçmi fark yok.ben yıllarca doğuda kaldım.ve hepside şafiiydi ama bu yazılanları görünce şok oldum.yoksa bende paronayamı var.pek sünnet namazı kılanı görmedim.sadece cuma namazından önce camiye girdiklerinde iki rekat namaz kıldıklarını ve cumanın ilk dört sünnetini kıldıklarını gördüm.:confused:
  selam ve dua ile


 6. 5
  Altundal Devamlı Üye
  Altundal
  Devamlı Üye
  Altundal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 09.Nisan.2011
  Üye No: 86504
  Mesaj Sayısı: 467
  Tecrübe Puanı: 5

  Alıntı
  şafii mezhebine göre namaz kaç rekattır.bu verilen cevaplar tüm sitelerde tıpkısının aynısı biri yazmış diğerleri kopyalamış.şafilerle hanefiler arasında namaz rekatları arasında hiçmi fark yok.ben yıllarca doğuda kaldım.ve hepside şafiiydi ama bu yazılanları görünce şok oldum.yoksa bende paronayamı var.pek sünnet namazı kılanı görmedim.sadece cuma namazından önce camiye girdiklerinde iki rekat namaz kıldıklarını ve cumanın ilk dört sünnetini kıldıklarını gördüm.
  selam ve dua ile
  Yazılanlar doğrudur.
  Namaz rekatları konusunda Hanefilerle Şafiiler arasında bir fark yoktur.


 7. 6
  gnkr Üye
  gnkr
  Üye
  gnkr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 11.Haziran.2011
  Üye No: 87941
  Mesaj Sayısı: 28
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 39

  s.a
  ben doguluyum orda dogdum ve buyudum ,orda din eğitimimi aldım,ama Kuran hocam hiç bir zaman sünnetlerin'de farz gibi kılnmasını gerektiğini soylemediği gibi,ayrıca sizin üstünüze farz olan kılmak zorundasınız,ancak sünnetleri de kılarsanız hayrı daha da büyük olur demişti. Mesela ben kucukken bazan sünnetleri kılar bazan da kılmazdım,şimdi yıllardan beridir benim hocam bizlere eksik bilgi mi vermiş diyorsunuz?


 8. 7
  VanLi* Devamlı Üye
  VanLi*
  Devamlı Üye
  VanLi* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 02.Nisan.2010
  Üye No: 74830
  Mesaj Sayısı: 932
  Tecrübe Puanı: 11
  Yer: Van Erciş

  neye bakarak bunları söyledin anlamadım sünnetleri kılmak zorunda değilsin sadece sevabından olursun farzları kılmak zorundasın bu doğrudur.
  Hocan sana neyi yanlış öğretmiş anlamadım? 9. 8
  Galus Özel Üye
  Galus
  Özel Üye
  Galus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 06.Şubat.2007
  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 3,773
  Tecrübe Puanı: 40
  Yer: Türkiye

  Sevgili kardeşim hocanız doğru söylemiş sana farz olan namazı kılar sünnet namazı ister kılar istersen kılmazsın Allah cc seni sünnet namazlarından mesul kılmayacak zaten.

  Buyur kardeşim sizlere azda olsa faydalı olacak bir bilgi inşeallah

  "Müslüman bir kimse, farzların dışında nâfile olarak her gün Allah rızası için on iki rek`at namaz kılarsa, Allah Teâlâ ona cennette bir köşk yapar" (Müslim, Müsâfirîn 103 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Tatavvu 1) buyurmuştur Nâfile namazların, kıyâmet gününün dehşetli ânında hesâb verirken zor durumda kalan sâhibinin imdâdına yetişeceğini de yine Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve selem- haber vermiştir:

  "Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır Eğer namazı düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı çıkar Namazı düzgün olmazsa, kaybeder ve zararlı çıkar Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa, Azîz ve Celîl olan Rabb'i:  - Kulumun nâfile namazları var mı, bakınız? der Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir" (Tirmizî, Salât, 188)


 10. 9
  gnkr Üye
  gnkr
  Üye
  gnkr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 11.Haziran.2011
  Üye No: 87941
  Mesaj Sayısı: 28
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 39

  yukarda yazılanlardan;sünnetlerinde kesinlikle farz gibi kılınması gerektiğini anladım.bunun cevabınıda sevgili GALUS cok güzel bir şekilde kısa,öz,kızmadan ve iyi niyetle açıklamıs.benim ögrenmek istediğim de buydu zaten.bilgi için Allah razı olsun sizlerden


 11. 10
  keepout Üye
  keepout
  Üye

  Profili:
  Üyelik: 13.Temmuz.2011
  Üye No: 88660
  Mesaj Sayısı: 8
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 31

  tesekkurler ihtiyacım vardı bu bilgilere Allah Razı Olsun


 12. 11
  islamyolu Emekli
  islamyolu
  Emekli
  islamyolu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 21.Mayıs.2011
  Üye No: 87477
  Mesaj Sayısı: 2,500
  Tecrübe Puanı: 0

  Arkadaşlar bunuda ekleyeyim. Şafi MEzhebinde olan bir kimse. İmam Şafiye göre Kaza Namazı borcu varsa. Sünneti kılması caiz değildir. Kesinlikle kılmayın. Sünnet yerine Acilen kaza borçlarını bitirir. sonra sünneti kılar. kesinlikle Kaza borcuda varken sünnet kılmayın. Vitir namazıda Şafi mezhebinde sünnettir.


 13. 12
  reyna89 Es Rahmet Rüzgarı
  reyna89
  Es Rahmet Rüzgarı
  reyna89 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 16.Ağustos.2009
  Üye No: 49643
  Mesaj Sayısı: 297
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 29

  Alıntı
  bir rekat kılmak isteyen de bir rekat kılsın."
  kılınabilir mi günah olmaz mı benim kaza namazımda var vitri daha kolay bitirmek için kılabilir miyim ... mum hoca cevap yazar mısnız


  Alıntı
  kesinlikle Kaza borcuda varken sünnet kılmayın.
  islamyolu kardeşim sünnetin kazası mı yoksa mesela öğle namazında 4 rekatlık sünnet mi ya da yatsı da ki 4 rekatlık namazın sünneti mi ( kaza olmayan normal namaz sünneti mi ) hangisi cevap yzarsan sevinirim


 14. 13
  sosyalbil Üye
  sosyalbil
  Üye

  Profili:
  Üyelik: 01.Ocak.2012
  Üye No: 93051
  Mesaj Sayısı: 2
  Tecrübe Puanı: 1

  Sabah Namazı :2 Sünnet – 2 Farz
  Öğle Namazı : 4 Sünnet – 4 Farz – 4(2) sünnet(Kimi yerde 4 kimi yerde 2, asıl 4 tür)
  İkindi Namazı : 4 Sünnet – 4 Farz
  Akşam Namazı : 3 Farz – 2 Sünnet
  Yatsı Namazı : 4 Farz – 2 Sünnet – 3 Vitir


 15. 14
  Galus Özel Üye
  Galus
  Özel Üye
  Galus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 06.Şubat.2007
  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 3,773
  Tecrübe Puanı: 40
  Yer: Türkiye

  Alıntı
  Yatsı Namazı : 4 Farz – 2 Sünnet – 3 Vitir
  sevgili kardeşimiz yatsı namazından önce 4 rekat sünnet olduğunu yazmamışsınız, sanırım unutulmuş .doğrusu 4 sünnet-4 farz - 2 sünnet-3 vtir olsa gerek..


+ Yorum Gönder
Git 12 Son