Şafiide Evlenilmesi Ebediyyen Haram Olan Kadınlar 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  musab Hadis Öğrencisi
  musab
  Hadis Öğrencisi

  Üye No: 87643
  Mesaj Sayısı: 3,984
  Tecrübe Puanı: 40
  Yer: "İslam Düşüncesinde Sünnet" okuyorum

  Şafiide Evlenilmesi Ebediyyen Haram Olan Kadınlar


  Şafii mezhebinde Evlenilmesi Ebediyyen Haram Olan Kadınlar


  Kişi, hangi sebeple olursa olsun bu kadınlardan biriyle evlenemez. Ebedî Haramlığın Sebepleri

  Ebedî haramlığın üç sebebi vardır:

  1. Kan bağı

  2. Evlilik bağı

  3. Süt

  Kan Bağından Ötürü Haram Olanlar Kan bağıyla haram olanlar şunlardır:

  1. Anne, annenin annesi, babanın annesi

  Bunlara insanın asılları denir. Bunlardan herhangibiriyie evlenmek caiz değildrr.

  2. Kız, kızın kızı, oğlun kızı

  Bunlara insanın fer'Ieri (dallan) denir. Bu bakımdan bunlardan biri*siyle de evlenmek hiçbir zaman caiz olmaz.

  3. Kızkardeş

  İster ana-bababir, ister bababir, ister anabir olsun hüküm değişmez. Bunlara da ebeveyn'in dalları denir. Bu bakımdan bunlarla da evlenmek ebediyyen caiz olmaz.

  4. Kızkardeşin kızı

  Bu kızkardeş ister ana-bababir, ister bababir, ister anabir olsun, bunların kızlarıyla da evlenmek ebediyyen caiz olmaz.

  5. Hala, babanın halası, annenin halası

  Bunlara ceddeyn'in dallan denir. Bunlarla da ebediyyen evlenmek caiz olmaz.

  6. Teyze, annenin teyzesi, babanın teyzesi

  Bunlara da ceddeyn'in dalları denir. Bunlarla da evlenmek ebediyyen caiz değildir.

  Bütün bunlarla evlenmenin haram olduğu hakkında ayet nazil Olmuştur:

  (Ey mü'minîer!) Sizlere (şunları nikahlamak) haram kılındı: Anneleriniz, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin kızları, kızkardeşl erin izin kızları.

  (Nisa/23) '

  Buna rağmen kişi bunlardan biriyle nikâhlanırsa, o nikâh bâtıldır. Eğer bu nikâhı helâl sayarsa, kâfir olur.

  Kadının da babasıyla, dedesiyle, amcasıyla, dayısıyla, oğluyla, oğlunun oğluyla, kızının oğluyla, ana-bababir kardeşiyle, bababir kardeşiyle, anabir kardeşiyle, kızkardeşinin oğluyla, bütün bunların dal*larıyla evlenmesi haramdır.

  Evlilik Bağıyla Haram Olanlar Evlilik bağıyla haram olan kadınlar şunlardır:

  . 1. Babanın ve dedenin hanımları

  Bunlara 'asılların hanımları1 denir. Kişiye, bunlarla evlenmek ebediy*yen haramdır.

  Babalarınızın nikahladığı kadınları (üvey annelerinizi) nikahlamayın!

  Ancak (İslâm'dan) önce olan (bu tür hatalar affedilmiş) geçmiştir.

  Şüphesiz ki o fahiş bir iştir. (Mürüvvet sahipleri katında) buğzedilcn (bir hareket)tir. (Bu işi hoş görenin yolu) ne kötü yoldur!

  (Nisa/22)

  2. Oğulun hanımı, torunların hanımı

  Bunların aşağıya doğru bütün dallarıyla evlenmek ebediyyen haram kılınmıştır.

  Sulbünüzden olan öz oğullarınızın (boşanmış veya dul kalmış) kanlarıyla evlenmeniz (size haram kılındı).

  (Nisa/23)

  'Sulbünüzden olanlar' ifadesiyle, evlat edinilen çocukların dul kalan hanımları, bu hükümden istisna edilmiştir. Çünkü cahiliyye devrinde Araplar, evlatlıklarının hanımlarını da tıpkı öz oğullarının hanımları gibi haram kabul ederlerdi. İslâm, onların bu inançlarını reddederek, ev*latlıkların dul kılmış eşleriyle evlenmeyi helâl kılmıştır.

  Evlatlıklarınızı da oğullarınız yapmamıştır. Bunlar ancak sizin ağızlarınızda (söylediğiniz) sözlerinizdir. Allah hakkı söyler ve O doğru yola hidayet eder.

  (Ahzab/4)

  Zeyd o kadından ilişkisini kesince, biz onu sana eş olarak verdik ki evlatlıklarının kendilerinden ilişkilerini kestikleri kadınlar, mü'minlerin üzerine günah olmasın.

  (Ahzab/37)

  ' 3- Kayınvalide ile evlenmek caiz değildir. .

  Hanımlarınızın anneleri (size haram kılınmıştır). (Nisa/23)

  Kayınvalide gibi, hanımının kadınlardan olan asıllarıyla evlenmek de haram kılınmıştır. Bunlara, cinsî münasebet olmasa dahi nikâh haramdır. Eğer bunlardan herhangibiriyle nikâh akdedilirse, o nikâh bâtıldır. Bunlarla nikâhlanmanın helâl olduğunu söyleyen kişi kâfir olur.

  4. Kişinin üvey kızlarıyla evlenmesi haramdır.

  . 'Fakat bu, mücerred akidle haram olmaz, ancak annesiyle münase*bette bulunduğu takdirde haram olur; yani annesini nikahlayıp da cinsî münasebette bulunmadan boşarsa, kişi onun kızıyla evlenebilir.

  Kendileriyle cinsî münasebette bulunduğunuz hanımlarınızdan olan ve himayenizde bulunan üvey kızlarınızda evlenmeniz haramdır). Eğer üvey kızların anneleriyle (nikâh akdi yapıldıktan sonra) cinsî münasebette bulunmamış iseniz, (o üvey kızlarla, anneleri öldüğü veya boşandığı takdirde evlenmenizde herhangibir) beis yoktur. (Nisa/23)

  Kişinin üvey kızıyla evlenmesinin haram olmasının nedeni, evinde olması değildir. Annesiyle cinsî münasebette bulunduktan sonra, ister evinde, ister başka yerde bulunsun, üvey kızıyla evlenmesi haramdır. Ayette geçen bu kaydın zikredilmesi, umumi bir durumun ifadesidir. Tabii kızın da üvey babasıyla evlenmesi haramdır.

  İlgili Yazılar

+ Yorum Gönder