Konusunu Oylayın.: İstihare nedir? islamda istiharenin yeri

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 8 kişi
İstihare nedir? islamda istiharenin yeri
 1. 29.Mart.2009, 00:37
  1
  suskun halil
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Mart.2009
  Üye No: 47343
  Mesaj Sayısı: 54
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Bulunduğu yer: adaletli olan her yer

  İstihare nedir? islamda istiharenin yeri


  İstihare nedir? islamda istiharenin yeri Mumsema öncelikle ALLAH ın selamı üzerinize olsun. istihare nedir diye soracaktım bi arkadaşım gusül abdesti alınıp 2 rekat namaz kılmak ve sonrasında konuşmadan uyuyan bir insanın dünyada yapacaği işlin hayırlı olup olmayacağinı kişinin rüyasında görmesidir dedi yardımcı olursanız sevinirim


 2. 29.Mart.2009, 00:37
  1  öncelikle ALLAH ın selamı üzerinize olsun. istihare nedir diye soracaktım bi arkadaşım gusül abdesti alınıp 2 rekat namaz kılmak ve sonrasında konuşmadan uyuyan bir insanın dünyada yapacaği işlin hayırlı olup olmayacağinı kişinin rüyasında görmesidir dedi yardımcı olursanız sevinirim

 3. 29.Mart.2009, 00:41
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  --->: istihare nedir
  Alıntı
  öncelikle ALLAH ın selamı üzerinize olsun. istihare nedir diye soracaktım bi arkadaşım gusül abdesti alınıp 2 rekat namaz kılmak ve sonrasında konuşmadan uyuyan bir insanın dünyada yapacaği işlin hayırlı olup olmayacağinı kişinin rüyasında görmesidir dedi yardımcı olursanız sevinirim
  ve aleykumusselam.  İSTİHÂRE

  Hayır dileme, yapmak istediği bir şeyin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için iki rekât namaz kılıp dua ederek rüyasında manevî bir işaret almak amacıyla uykuya yatma.
  Bir iş yapılmak istenildiğinde istihâre yapmak menduptur. Hz. Peygamber, Ashab-ı kirama önemli işlerinde istihâreye başvurmalarını telkin buyurdu. Câbir (r.a)'den şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah (s.a.s) bütün işlerinde, Kur'an'dan sure öğretir gibi istihâreyi de öğreterek şöyle derdi: "Sizden biriniz bir ise niyetlendiği zaman farzın dışında iki rekât namaz kılsın ve şöyle desin: "Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'elüke min fadlike'l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente allâmu'l guyûb. Allâhümme inkünte ta'lemu enne hâza'l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri tev âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in künte ta'lemu enne hâza'l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ev âcili emri ve âcilihi f'asrifhu anni va'srifni anhu ve'kdur li el-Hayra haysü kâne. Sümme ardihi bihi" (Buharî, Teheccüt, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III, 344).
  İstihare duasının anlamı: "Allah'ım yapmayı düşündüğüm su işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. &nin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen şeyi çok iyi bilensin, Allah'ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur"
  Sa'd b. Ebi Vakkas'tan, Resulullah (a.s)'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Âdem oğlunun Allah'tan hayır dilemesi (istihâresi) saâdetindendir. Allah'ın hükmüne razı olması da saâdetindendir. Allah'tan hayır istemeyi terketmesi ise onun bedbaht olmasındandır. Allah'ın hükmüne razı olmaması da, Âdemoğlunun bedbahtlığındandır" (Ahmed b. Hanbel, I, 167; Tirmizi, Kader, 15).
  İstihâreden önce veya sonra, gerekli istişareler yapılır ve o iş hakkında karar verilir Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: "İş konusunda onlarla istişare yap. İstişareden sonra o isi yapmaya tam olarak karar verince, artık Allah'a dayan ve güven" (Ali İmrân, 3/159). İstihare hadisi İbn Mes'ud, Ebû Eyyûb el-Ensârî, Ebû Bekir, Ebû Saîd, el-Hudrî, Sa'd b. Ebi Vakkas, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer, Ebû Hureyre ve Enes b. Mâlik gibi büyük sahabilerden nakledilmiş, bu rivayetleri senetleriyle birlikte, Buhârî, şârihi Aynî, "Umdetu'l-Kâri" adlı şerhinde tek tek zikredilmiştir. Rivayetler arasında bazı metin farklılıkları vardır.
  Enes b. Mâlik'ten gelen rivayet istihâreyi teşvik eder. Bu hadîs şöyledir: "İstihare yapan kimse hüsrâna uğramaz, istihare eden pişman olmaz, iktisatlı davranan kimse de muhtaç duruma düşmez" (Tecrid-i Sarih Tercümesi, Ankara 1985, IV, 135).
  İstihâre namazında nelerin okunacağı hadisle sabit değilse de, birinci rekâtta Fatiha'dan sonra Kâfirun, ikinci rekâtta ise, İhlâs sûrelerinin okunması güzel görülmüştür. Nevevî bunu müstehab görür. İmam Gazzalî de bu sûrelerin okunması gereğinden İhya'da söz etmiştir. İbn Ömer'in şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah (s.a.s)'i bir ay süreyle izledim, sabah namazının sünnetinde, Kâfirun ve İhlas sûrelerini okurlardı. Gazzâlî'nin bu gibi hadislerden mülhem olarak, istihâre namazında da benzer kıraati uyun gördüğü söylenebilir.
  İstihare namazından sonra, istihare duası okunur ve istenilen şeye niyet edilerek, Kıbleye dönülmek suretiyle yatılır. Böylece istihareye üç veya yedi geceye kadar devam edilebilir. Çünkü Hz. Peygamberin bazı duaları üç defa tekrar ettiği, hatta Enes b. Malik'e istihâreyi yediye kadar tekrar etmeyi telkin buyurduğu nakledilir (Tecrid-i Sarih Tercümesi, IV, 142, 143).
  İstihâre, iyiliği veya kötülüğü kestirilemeyen bir iş hakkında sözkonusu olur. Hayırlı ve sevaplı olduğu kesin olarak bilinen bir konuda istihâreye gerek kalmaz. İstihâre namazı, kerâhat vakitleri dışında her zaman kılınabilir. Çünkü hadiste vakit belirtilmemiştir.
  Şâmil İA


 4. 29.Mart.2009, 00:41
  2
  Moderatör  Alıntı
  öncelikle ALLAH ın selamı üzerinize olsun. istihare nedir diye soracaktım bi arkadaşım gusül abdesti alınıp 2 rekat namaz kılmak ve sonrasında konuşmadan uyuyan bir insanın dünyada yapacaği işlin hayırlı olup olmayacağinı kişinin rüyasında görmesidir dedi yardımcı olursanız sevinirim
  ve aleykumusselam.  İSTİHÂRE

  Hayır dileme, yapmak istediği bir şeyin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için iki rekât namaz kılıp dua ederek rüyasında manevî bir işaret almak amacıyla uykuya yatma.
  Bir iş yapılmak istenildiğinde istihâre yapmak menduptur. Hz. Peygamber, Ashab-ı kirama önemli işlerinde istihâreye başvurmalarını telkin buyurdu. Câbir (r.a)'den şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah (s.a.s) bütün işlerinde, Kur'an'dan sure öğretir gibi istihâreyi de öğreterek şöyle derdi: "Sizden biriniz bir ise niyetlendiği zaman farzın dışında iki rekât namaz kılsın ve şöyle desin: "Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'elüke min fadlike'l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente allâmu'l guyûb. Allâhümme inkünte ta'lemu enne hâza'l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri tev âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in künte ta'lemu enne hâza'l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ev âcili emri ve âcilihi f'asrifhu anni va'srifni anhu ve'kdur li el-Hayra haysü kâne. Sümme ardihi bihi" (Buharî, Teheccüt, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III, 344).
  İstihare duasının anlamı: "Allah'ım yapmayı düşündüğüm su işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. &nin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen şeyi çok iyi bilensin, Allah'ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur"
  Sa'd b. Ebi Vakkas'tan, Resulullah (a.s)'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Âdem oğlunun Allah'tan hayır dilemesi (istihâresi) saâdetindendir. Allah'ın hükmüne razı olması da saâdetindendir. Allah'tan hayır istemeyi terketmesi ise onun bedbaht olmasındandır. Allah'ın hükmüne razı olmaması da, Âdemoğlunun bedbahtlığındandır" (Ahmed b. Hanbel, I, 167; Tirmizi, Kader, 15).
  İstihâreden önce veya sonra, gerekli istişareler yapılır ve o iş hakkında karar verilir Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: "İş konusunda onlarla istişare yap. İstişareden sonra o isi yapmaya tam olarak karar verince, artık Allah'a dayan ve güven" (Ali İmrân, 3/159). İstihare hadisi İbn Mes'ud, Ebû Eyyûb el-Ensârî, Ebû Bekir, Ebû Saîd, el-Hudrî, Sa'd b. Ebi Vakkas, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer, Ebû Hureyre ve Enes b. Mâlik gibi büyük sahabilerden nakledilmiş, bu rivayetleri senetleriyle birlikte, Buhârî, şârihi Aynî, "Umdetu'l-Kâri" adlı şerhinde tek tek zikredilmiştir. Rivayetler arasında bazı metin farklılıkları vardır.
  Enes b. Mâlik'ten gelen rivayet istihâreyi teşvik eder. Bu hadîs şöyledir: "İstihare yapan kimse hüsrâna uğramaz, istihare eden pişman olmaz, iktisatlı davranan kimse de muhtaç duruma düşmez" (Tecrid-i Sarih Tercümesi, Ankara 1985, IV, 135).
  İstihâre namazında nelerin okunacağı hadisle sabit değilse de, birinci rekâtta Fatiha'dan sonra Kâfirun, ikinci rekâtta ise, İhlâs sûrelerinin okunması güzel görülmüştür. Nevevî bunu müstehab görür. İmam Gazzalî de bu sûrelerin okunması gereğinden İhya'da söz etmiştir. İbn Ömer'in şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah (s.a.s)'i bir ay süreyle izledim, sabah namazının sünnetinde, Kâfirun ve İhlas sûrelerini okurlardı. Gazzâlî'nin bu gibi hadislerden mülhem olarak, istihâre namazında da benzer kıraati uyun gördüğü söylenebilir.
  İstihare namazından sonra, istihare duası okunur ve istenilen şeye niyet edilerek, Kıbleye dönülmek suretiyle yatılır. Böylece istihareye üç veya yedi geceye kadar devam edilebilir. Çünkü Hz. Peygamberin bazı duaları üç defa tekrar ettiği, hatta Enes b. Malik'e istihâreyi yediye kadar tekrar etmeyi telkin buyurduğu nakledilir (Tecrid-i Sarih Tercümesi, IV, 142, 143).
  İstihâre, iyiliği veya kötülüğü kestirilemeyen bir iş hakkında sözkonusu olur. Hayırlı ve sevaplı olduğu kesin olarak bilinen bir konuda istihâreye gerek kalmaz. İstihâre namazı, kerâhat vakitleri dışında her zaman kılınabilir. Çünkü hadiste vakit belirtilmemiştir.
  Şâmil İA

 5. 29.Mart.2009, 00:49
  3
  suskun halil
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Mart.2009
  Üye No: 47343
  Mesaj Sayısı: 54
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Bulunduğu yer: adaletli olan her yer

  --->: istihare nedir? islamda istiharenin yeri

  ALLAH (CC) razı olsun hocam hayırlı akşamlar(dost)


 6. 29.Mart.2009, 00:49
  3
  ALLAH (CC) razı olsun hocam hayırlı akşamlar(dost)

 7. 29.Mart.2009, 00:53
  4
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  --->: istihare nedir? islamda istiharenin yeri

  Alıntı
  ALLAH (CC) razı olsun hocam hayırlı akşamlar(dost)
  amin cümlemizden... dost halil mi bessamın yol arkadaşı nerdesin?


 8. 29.Mart.2009, 00:53
  4
  Moderatör
  Alıntı
  ALLAH (CC) razı olsun hocam hayırlı akşamlar(dost)
  amin cümlemizden... dost halil mi bessamın yol arkadaşı nerdesin?

 9. 29.Mart.2009, 00:54
  5
  suskun halil
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Mart.2009
  Üye No: 47343
  Mesaj Sayısı: 54
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Bulunduğu yer: adaletli olan her yer

  --->: istihare nedir? islamda istiharenin yeri

  evet hocam bessam abinin kardeşi sivasta


 10. 29.Mart.2009, 00:54
  5
  evet hocam bessam abinin kardeşi sivasta

 11. 29.Mart.2009, 00:56
  6
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  --->: istihare nedir? islamda istiharenin yeri

  Alıntı
  evet hocam bessam abinin kardeşi sivasta
  tamam emin olmak istedim. özledim seni.. özel üyemsin.


 12. 29.Mart.2009, 00:56
  6
  Moderatör
  Alıntı
  evet hocam bessam abinin kardeşi sivasta
  tamam emin olmak istedim. özledim seni.. özel üyemsin.

 13. 29.Mart.2009, 00:59
  7
  suskun halil
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Mart.2009
  Üye No: 47343
  Mesaj Sayısı: 54
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Bulunduğu yer: adaletli olan her yer

  --->: istihare nedir? islamda istiharenin yeri

  Allah Razı Olsun Hocam Gerçekten Sizi Arkadaşları çooook özledim


 14. 29.Mart.2009, 00:59
  7
  Allah Razı Olsun Hocam Gerçekten Sizi Arkadaşları çooook özledim

 15. 29.Eylül.2016, 01:10
  8
  bana bak
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Ekim.2008
  Üye No: 35892
  Mesaj Sayısı: 236
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4

  Yorum: İstihare nedir? islamda istiharenin yeri

  istihare namazının dinimizde yeri vardır sünnettir ve çok şükür çok kişi uyguluyor ama önce istişare gelir ve rüya görmek şart değildir bilinmesi gerekir


 16. 29.Eylül.2016, 01:10
  8
  Devamlı Üye
  istihare namazının dinimizde yeri vardır sünnettir ve çok şükür çok kişi uyguluyor ama önce istişare gelir ve rüya görmek şart değildir bilinmesi gerekir

 17. 24.Ocak.2018, 18:49
  9
  Misafir

  Yorum: İstihare nedir? islamda istiharenin yeri

  Istihare yaptım hayırlı çıktı diyelim ve ben o işe Allah in izni ile başladım.
  Allah cc her hayırdan bir şey her şerden de bir hayır çıkarırım diyor istihare ye tamamen bağlı kalmak dogru mudur hocam


 18. 24.Ocak.2018, 18:49
  9
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Istihare yaptım hayırlı çıktı diyelim ve ben o işe Allah in izni ile başladım.
  Allah cc her hayırdan bir şey her şerden de bir hayır çıkarırım diyor istihare ye tamamen bağlı kalmak dogru mudur hocam

 19. 25.Ocak.2018, 15:07
  10
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Yorum: İstihare nedir? islamda istiharenin yeri

  Önce istişare yapılır sonra istihare yapınca iyi çıkarsa gereği yapılır çünkü Allah telala yardım eder


 20. 25.Ocak.2018, 15:07
  10
  Moderatör
  Önce istişare yapılır sonra istihare yapınca iyi çıkarsa gereği yapılır çünkü Allah telala yardım eder

 21. 25.Ocak.2018, 17:59
  11
  aalim
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Ocak.2018
  Üye No: 116657
  Mesaj Sayısı: 2
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Yorum: İstihare nedir? islamda istiharenin yeri

  Istihare rüyasında ruhumun bedenimden ayrılıp evlenmeyi düşündüğümüz kişiyi izlediğini ve yaptıklarını gördüğümü gördüm. Bir yandan da o kişiyi arayıp bu olayı anlatıp, inanması için o sırada yaptıklarını söylüyordum. O da o zaman elimdeki yüzükleri söyle diye bana doğru uzattı 4 tane büyük mücevherli yüzükler vardı parmaklarında, bana gösterdiğinde Arapça Allah yazıyordu, diğerlerinde Arapça besmele ve Muhammed yazıyordu. Aklımı kurcalayan yüzüklerden biri açık kırmızıydı. İlk uyandığımda çok mutlu ve şükrederek uyandım fakat arkadaşımın söyledikleri içime kurt düşürdü. Allah yazısı hayıra vesile ama ya bunun istihare rüyası olduğunu belli etmek için gösterilmişte, Kırmızı renk şerre alametse. İstihare öncesi istişare de bulunduk.


 22. 25.Ocak.2018, 17:59
  11
  aalim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Istihare rüyasında ruhumun bedenimden ayrılıp evlenmeyi düşündüğümüz kişiyi izlediğini ve yaptıklarını gördüğümü gördüm. Bir yandan da o kişiyi arayıp bu olayı anlatıp, inanması için o sırada yaptıklarını söylüyordum. O da o zaman elimdeki yüzükleri söyle diye bana doğru uzattı 4 tane büyük mücevherli yüzükler vardı parmaklarında, bana gösterdiğinde Arapça Allah yazıyordu, diğerlerinde Arapça besmele ve Muhammed yazıyordu. Aklımı kurcalayan yüzüklerden biri açık kırmızıydı. İlk uyandığımda çok mutlu ve şükrederek uyandım fakat arkadaşımın söyledikleri içime kurt düşürdü. Allah yazısı hayıra vesile ama ya bunun istihare rüyası olduğunu belli etmek için gösterilmişte, Kırmızı renk şerre alametse. İstihare öncesi istişare de bulunduk.

 23. 27.Ocak.2018, 01:19
  12
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 27,651
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: İstihare nedir? islamda istiharenin yeri

  Görmüş olduğun rüyalar olumlu manaya işarettir. İstiharede görülen veya hissedilen şey ya olumlu yada olumsuz olarak kabul edilir. İstiharede önemli olan işaret kalbe gelen bu his olarak kabul edilir. Sende bu şekilde hareket edebilirsin. Sonunda bir karar ver ve Allah'a tevekkül et.


 24. 27.Ocak.2018, 01:19
  12
  Yönetici
  Görmüş olduğun rüyalar olumlu manaya işarettir. İstiharede görülen veya hissedilen şey ya olumlu yada olumsuz olarak kabul edilir. İstiharede önemli olan işaret kalbe gelen bu his olarak kabul edilir. Sende bu şekilde hareket edebilirsin. Sonunda bir karar ver ve Allah'a tevekkül et.
+ Yorum Gönder