5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  yolcu_ Devamlı Üye
     

  Ramazanda verilen 5 nimet

  Cabir ibni Abdullah Radiyallâhu Anh, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

  “Ümmetime Ramazan ayında beş şey ihsan edildi. Bunlar daha önceki peygamberlerin ümmetine verilmemişti.

  Birincisi: Ramazan ayının ilk gecesi olunca Cenab-ı Hak onlara rahmetiyle bakar. Allah kime rahmetiyle bakarsa, onu hiçbir zaman azaba çarptırmaz.

  İkincisi: Oruç tutanların ağızlarının kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur.

  Üçüncüsü: Gece ve gündüz melekler oruç tutanların bağışlanması için Allah’a yalvarırlar.

  Dördüncüsü: Allah o gün Cennetine emir verir ve şöyle buyurur: ‘Ey Cennet, kullarım için hazırlan, süslen. Dünya sıkıntılarından kurtulup Benim huzuruma ve ikramıma gelip istirahat etmeleri yaklaştı.’

  Beşincisi: Ramazan’ın son gecesi gelince de, Allah oruç tutan kullarının hepsini affeder.

  Sahabilerden bir zat sordu: “Ya Resulallah, bu gece Kadir Gecesi midir?”

  Peygamber Sallallâhu Aleyhi Vesellem “Hayır,” dedi, “bilmez misiniz, işçiler gün boyu çalışıp da işlerini bitirdikleri zaman ücretlerini almıyorlar mı?” (et-Tergib ve’t-Terhib, 2:92)

  İlgili Yazılar

 2. 2
  DZALBAY Kıdemli Üye

  --->: Ramazanda verilen 5 nimet

  Cabir ibni Abdullah Radiyallâhu Anh, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

  “Ümmetime Ramazan ayında beş şey ihsan edildi. Bunlar daha önceki peygamberlerin ümmetine verilmemişti.

  Birincisi: Ramazan ayının ilk gecesi olunca Cenab-ı Hak onlara rahmetiyle bakar. Allah kime rahmetiyle bakarsa, onu hiçbir zaman azaba çarptırmaz.

  İkincisi: Oruç tutanların ağızlarının kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur.

  Üçüncüsü: Gece ve gündüz melekler oruç tutanların bağışlanması için Allah’a yalvarırlar.

  Dördüncüsü: Allah o gün Cennetine emir verir ve şöyle buyurur: ‘Ey Cennet, kullarım için hazırlan, süslen. Dünya sıkıntılarından kurtulup Benim huzuruma ve ikramıma gelip istirahat etmeleri yaklaştı.’

  Beşincisi: Ramazan’ın son gecesi gelince de, Allah oruç tutan kullarının hepsini affeder.

  Sahabilerden bir zat sordu: “Ya Resulallah, bu gece Kadir Gecesi midir?”

  Peygamber Sallallâhu Aleyhi Vesellem “Hayır,” dedi, “bilmez misiniz, işçiler gün boyu çalışıp da işlerini bitirdikleri zaman ücretlerini almıyorlar mı?” (et-Tergib ve’t-Terhib, 2:92)  Bu güzel ve yararlı bilgiler için Rabbim CC razı olsun kardeşim.


 3. 3
  ömre bedel Üye

  --->: Ramazanda verilen 5 nimet

  bu güzel paylaşım için Allah razı olsun


 4. Reklam

 5. 4
  Ehfiya عُضْو

  --->: Ramazanda verilen 5 nimet

  Ramazanda verilen
  5 nimet konusu güzel olmuş elinize sağlık..!


 6. 5
  Ecrinim Hüvel Baki..
  güzel konu için Allah c.c. razı olsun
  Ramazanın değerini bilenlerden olmak duası ile..


 7. 6
  Arsoy Devamlı Üye
  Ramazanda Bize Verilen Beş Şey
  Ramazanda Bize Verilen Beş Şey


  Ramazan ayının daha başka özelliklerini bildiren hadis-i şerifler var. Onları okumak istiyorum. İkinci bir hadis-i şerif okuyarak sohbetimi burada bitirmek istiyorum. O da Ebû Hüreyre RA'den rivâyet edilmiş. Ahmed ibn-i Hanbel, Bezzaz, Beyhàkî, Ebuş-Şeyh ve ibn-i Hibban rivâyet etmiş bu hadis-i şerifleri.


  Peygamber Efendimiz SAS buyurmuş ki:
  (Kàle Rasûlullah SAS: U'tıyet ümmetî hamse hısàlin fî ramadân) "Benim ümmetime Ramazan'da beş mükâfat var, verildi. (Lem tu'tahünne ümmetün kablehüm) Daha önceki ümmetler de oruç tutarlardı ama, onlara Allah bu mükâfatı vermemişti, bizim ümetimize veriyor." diye kendi ümmetine verildiğini


  Peygamber Efendimiz bildiriyor.
  Biliyorsunuz Ramazan orucunu farz kılan, farz oluduğunu gösteren Bakara Sûresi'nin 183. âyetinde:
  (Kütibe aleykümüs-sıyâmü kemâ kütibe allel-lezîne min kabliküm) "Sizden önceki ümmetlere de oruç farz kılınmıştı, onun gibi size de farz kılındı." deniliyor.


  Demek ki, eski ümmetlere oruç farz kılınmış ama, bu mükâfatlar onlara verilmemiş de bize verilmiş. Eski ümmetlerden bizim bazı farklarımız var. Peygamber Efendimiz'in bir takım özellikleri, hasâisi var. Bizim ümmetimizin de hasâisi var, özel mazhariyetleri var. Eski ümmetlerde onlar yokmuş. Bizim ümmetimize büyük bir ikram oluyor. Peygamber Efendimiz bunları sıralıyor. Buyuruyor ki:


  1. (Halûfü femis-sàimi atyebu indallàhi min rîhil-misk) Oruç tutan ağzını koruyunca, aç kalınca tabii ağız kokusu olur. Belki bu ağızdan geliyor, belki mideden geliyor. Açlıktan dolayı ağızda bir koku. "Bu koku Allah indinde misk kokusundan daha şerefli, daha kıymetli bir kokudur."
  Yâni oruçlunun bu kokusu, nahoş bir koku gibi bile olsa Allah'ın sevdiği bir kokudur. Ahirette o oruçlunun ağzından misk kokusu gibi güzel kokular çıkacak. Öyle mükâfatlanacak.
  Ondan sonra:


  2. (Ve testağfirû lehümül-hîtânü hattâ yuftırû) "Denizdeki balıklar bile, iftar edinceye kadar onun için istiğfar ederler." Yâni oruçlu Allah'ın sevgili kulu olduğu gibi, mahlûkâtın da mahbûbu oluyor, sevdiği bir kimse oluyor. Mahlûkat da oruçlu insana dua ediyorlar. Hattâ denizdeki balıklar bile... Denizdeki balıkların dua etmesi, pek çok şeyin dua ettiğinin göstergesi olsun diye söylenmiş olmalı, Allahu a'lem. O bakımdan, oruçlunun ne kadar kıymetli insan olduğunu gösteriyor bu cümle...


  3. (Ve yüzeyyinullahu azze ve celle külle yevmin cennetehû) Her gün Allah-u Teàlâ Hazretleri cennetini süsler. (Sümme yeklü) Sonra buyurur ki: (Yûşikü ibâdis-sàlihûne en yülk anhümül-meûnete ve yasîrû ileyki) "Muhtemel ki, ey cennet! Sàlih kullarım gelecekler, onların yorgunlukları, dünyadaki meşakkatleri bitecek. Onların dünyadaki sıkıntılarının karşılığında, burada rahat etsinler diye sana gelecekler ey cennet!" diye her gün Allah-u Teàlâ Hazretleri cennetini oruçlu kulları için süsler.
  Biliyorsunuz, oruçluların cennete girecekleri özel bir kapı olacak Reyyan denilen kapı. "Nerde benim rızam için oruç tutan kullarım, kalksınlar!" denilince, onlar o kapıdan girecek.


  4. (Ve tusaffedü fîhi meredetüş-şeyâtîni felâ yahlüsfîhi ilâ mâ kânû yahlusne ileyhi fî gayrihî) Bu günde, bu Ramazan ayında ümmet-i Muhammed'in mazhariyetlerinden birisi de nedir?.. Şeytanların azılıları, reisleri, azgınları bukağılara, zincirlere, boyunduruklara vurulur, zincirlerle bağlanır. Onlara fırsat verilmez. Başka zamanlarda hareket ettikleri gibi serbest hareket edemezler. Böylece azdırma işi, saptırma işi, şeytanın vesvese verme işi, kandırma işi bu ayda olmaz. Az olur. İbadeti yapmak kolay olur. Müslümanlar, iyi işler yapmak isteyenler onlardan yakasını kurtarmış olurlar.  5. (Ve yuğferu lehum fî âhiri leyletin) Sonuncu mazhariyet de, beş şeyden sonuncusu da, tabii Ramazan'ın sonuyla ilgili... Diyor ki: "Ramazan'ın en son gününde, oruçlular afv ü mağfiret olunur." Demek ki, bir ay sabredecek, çalışmaya devam edecek.
  (Kìle: Yâ Rasûlallah, ehiye leyletül-kadr?) "Yâ Rasûlallah!" diye sordular sahabe-i kiram bu son müjdeyi, beş şeyin beşincisini duydukları zaman:
  "--O son gecesi, Kadir gecesi mi yâ Rasûlallah?" dediler.
  (Kàle: Lâ) Peygamber Efendimiz:
  "--Hayır! (Ve lâkinnel-àmile innemâ yüveffâ ecrahû izâ kadà amelehû.) Kadir gecesi değil ama, çalışan işçiye çalışması bittiği zaman ücreti verilir. Ramazan bittiği için de, Ramazan'ın en son gecesinde mükâfat verilir, afv ü mağfiret olunur." buyurdu.


  Biliyorsunuz senenin en önemli beş gecesinden birisi Ramazan'ın sonucu gecesi, yâni ertesi gün bayram olan gecedir. Ona da Allah-u Teàlâ Hazretleri oruçlarımızı tutarak, cümlemizi sıhhat ve afiyetle eriştirsin...
  Kadir gecesi Ramazan'ın içinde saklı, onun ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Onu bilmediğimiz için de, Ramazan'ın bütün gecelerini ihyâ etmeye çalışalım! Ama en son gecesi de işçinin çalışıp işini bitirdiği zaman ücretini aldığı gibi, oruçlunun da orucunu bitirip ertesi gün bayram yapacağı en son gece de, afv ü mağfiret olma gecesidir.


  Demek ki, bu mükâfatlar Allah-u Teàlâ Hazretlerinden ümmet-i Muhammed'in oruçlularına ihsân olunmuş. Allah-u Teàlâ Hazretleri bizleri, oruçlarını Peygamber SAS Efendimiz'in tarif buyurduğu şekilde, Allah-u Teàlâ Hazretleri'nin hoşnut ve razı olacağı, kabul edeceği bir şekilde tutan kullarından eylesin...

  Ramazan ibadetlerimizi, teravihlerimizi tâdil-i erkân ile, ağır ağır, vakur vakur, huşû ile, edep ile, göz yaşı ile, duygular ile güzel bir şekilde ibadetlerimizi yapmayı nasîb eylesin...

  alıntı
+ Yorum Gönder