+ Yorum Gönder
Namazlar ve Peygamberimiz ve Sahabelerde Namaz Kategorisinden Peygamberimizin sav sabah namazı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. İnşirah
  Devamlı Üye
  Reklam

  Peygamberimizin sav sabah namazı

  Reklam

  Peygamberimizin sav sabah namazı Mumsema Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem öğle namazının farzından önceki dört rek'at ile sabah namazının farzından önceki iki rek'atı hiç terk etmezdi.(1)

  Açıklama
  Peygamber Efendimiz sabah namazının sün-netini hiç terketmemiş, buna verdiği değeri di-ğer nâfile namazların hiçbirine vermemiş ve bu namazı dünya ve dünyadaki her şeyden daha üstün ve hayırlı saymıştır. Hatta “Sizi atlılar ko-valasa bile yine de sabah namazının iki rek'at sünnetini bırakmayın.”(2) diye emretmek sure-tiyle, sadece normal zamanlarda değil, yolcu-lukta, tehlikeli zamanlarda bile bu iki rek'at sün-netin kılınmasını tavsiye etmiştir. Her ne paha-sına olursa olsun sabah namazının sünnetini kıl-mayı tavsiye etmekle Resûlullah Efendimiz bu namazın önemini göstermiş, onu kılan müslü-manın kazanacağı sevabın çok büyük olduğu-nu anlatmak istemiştir.


  Rasûlullah sallallahü aleyhi ve sellem sabah namazının ezanı ile kameti arasında fazla uzat-madan iki rek'at namaz kılardı(3).


  Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem gece namazlarını ikişer rek'at kılar, gecenin sonunda ise bir rek'at vitir kılardı. Sabah namazının far-zından önce de, kulağı kamette olduğu halde, çabucak iki rek'at namaz kılardı(4).
  Açıklama
  Hz. Âişe'nin, “Rasûlullah sabah namazının iki rek'at sünnetini o kadar hafif kılardı ki 'Acaba Fâtiha sûresini okudu mu?' diye kendi kendime sorardım.” demesi de bunu göstermektedir. Ra-sûl-i Ekrem'in Fâtiha sûresini okuduğundan Hz. Âişe'nin elbette şüphesi yoktu. Fakat diğer zamanlarda kıldığı nâfile namazlarda uzun sû-reler okuduğu halde, sabah namazının sünne-tini kılarken çok kısa sûreler okuduğunu, rükû ve sücûdunu daha hafif tuttuğunu böyle anlat-maktadır. Bu tür ifadelere bakarak sabah na-mazının sünnetinde hiçbir şey okumamak ge-rektiğini veya sadece Fâtiha sûresini okumanın yeterli olacağını söyleyen âlimler olmuştur. Ra-sûl-i Ekrem Efendimiz sabah namazının sünne-tini çabucak kılsa bile, “bu iki rek'at sünneti bü-tün gereklerini yerine getirerek mükemmel bir şekilde” kılmıştır.
  Efendimiz'in bu sünneti çabucak kılmasının sebebi, uzun âyetler okuyarak kılacağı sabah namazının farzına daha fazla zaman kalması içindi.
  Efendimiz'in bu sünneti tanyeri ağarmaya başladıktan sonra kıldığı da anlaşılmaktadır.


  1) Buhârî, Teheccüd 34.
  2) Ebû Dâvûd, Tatavvu 3; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 405.
  3) Buhârî, Ezân 12; Müslim, Müsâfirîn 91.
  4) Buhârî, Vitir 2; Müslim, Müsâfirîn 157.

 2. ravzanur
  Devamlı Üye

  --->: Peygamberimizin sav sabah namazı


  Reklam


  Allah razı olsun İnşirah kardeş...
  efendimiz sabah namazının sünnetini kafirun ve ihlas süreleri ile kılarmış
  hadis-i şerif vardı,kimden nakledildi şimdi aklımda değil,inşaallah belirtiriz

 3. rana
  Aciz Kul
  Allah c.c. razi olsun

 4. Hoca
  erimeye devam...
  Sizi atlılar kovalasa bile yine de sabah namazının iki rek'at sünnetini bırakmayın
  sabah nammazının sünneti hakkında bilgi için Allah (cc) razı olsun

 5. fecr
  Üye
  Allah c.c. razi olsun güzel bir paylasim

 6. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Allah c.c. razi olsun kardeşim...

+ Yorum Gönder