Kaş Alma - Kıl Yoldurma 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
 1. 1
  kaneviçe Üye
  kaneviçe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  kaneviçe
  Üye

  Profili:
  Üyelik: 12.Eylül.2007
  Üye No: 2645
  Mesaj Sayısı: 13
  Tecrübe Puanı: 2
     

  Kaş Alma - Kıl Yoldurma


  Kaş Alma - Kıl Yoldurma

  Kadına nisbetle yüz, güzelliğin aynası ve odak noktasıdır. Yaratılışın güzelliği de onda tezahür eder. Allah her şeyi olduğu gibi yüzü de cemalinin bir tecellisi olarak ahenkli, dengeli ve mükemmel yaratmıştır. Gerek bu anlayışın esas alınması, gerekse Hz.Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen bazı hadisler sebebiyle, yüzdeki kılları yolmanın, kaşları inceltme (aldırma) ve kirpikleri uzatmanın şer'i hükmü İslam alimlerini bir hayli meşgul etmiştir.
  Hz.Peygamber (s.a.v.) bir hadislerinde,
  "Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lanet etsin..." buyurmuş olup (Buhari, "Libas",84; Müslim, "Libas", 120), bu yasağın hangi nevi fiilleri kapsadığı İslam hukukuçuları arasında tartışma konusu olmuştur.
  Çoğunluğa göre kadının, kocası için ve onun izniyle yüzünde biten kılları alması, makyaj yapması, hatta kaşını düzeltmesi / inceltmesi caizdir. Hadisteki yasak, kadının dışarı çıkmak için yüz kıllarını yolması ve kaş aldırması ile ilgilidir. Malikiler de dahil bir grup alim ise, bunu yaratılışı değiştirmekte olarak değerlendirdiğinden her ne suretle olursa olsun caiz görmemekte veya mekruh görmektedir. Hadiste yasaklanan kıl koparmayı, yüzde sonradan biten ve yüzü çirkinleştiren yüz kıllarını koparma değil de, kaşları inceltmek veya yukarı kaldırmak için kaş kıllarını yolma olarak anlamak daha doğru görünmektedir.


  Kaynak:
  1) İlmihal, İslam ve Toplum, TDV, İslami Araştırmalar Merkezi


 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 38
  Tecrübe Puanı: 40
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  --->: Kaş Alma - Kıl Yoldurma


  Soru:
  Bayanların kaşların aldırması mahzurlu mudur? Veya kaşlarının hepsini düzelttirmek değil de sadece iki kaşın arasın aldırabilirler mi?

  Cevap:
  Normal kadın kaşının bir şekli (normal sayılan şekilleri) vardır. Bunların dışına çıkan, göze sakil gelen, sahibini çirkin gösteren ve bu yüzden onu rahatsız eden fazla kıllar alınabilir. Normal kaşları, modaya uyarak inceltmek, yerlerini değiştirmek... caiz görülmemiştir.

  (Prof.Dr.Hayrettin Karaman)

  ______________________________

  kadınlar için kaş almak, kaşları yolmak, yüzdeki kılları gidermek, kaşların arasında ve kenarlarında biten kılları almak?


  Cenab-ı Hak her insanı ayrı bir güzellikte yaratmıştır. Birlik mührünün açıkça okunduğu insan simasındaki güzellik, fıtrî ve tabiî olanıdır. Bunu muhafaza etmek, sahip olduğu özellik ve güzelliklere şükredip, Allah'ın uygun görüp ihsan ettiği kadarına razı olmak kulluğun bir derecesi ve işaretidir.

  Bunun için hayatî ve zarurî bir maslahat yoksa, vücutta bulunan mevcut durumu değiştirmeye gitmemek lâzımdır. Çünkü böyle rast gele yapılan bir tasarruf insanı ağır bir mes'uliyet altına sokabilir.

  Bir zaruret yokken insan bedeni üzerinde yapılan değişiklikleri şiddetle yasaklayan Peygamberimiz (a.s.m.), başına ilâve saç takana, cildine dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek maksadıyla dişini inceltip seyrekleştirene, kaş ve kirpiklerini yolan kadınlara, Allah'ın yarattıklarını değiştirdikleri için ilahi rahmetten uzak kalmış olacaklarını bildirmiş ve ikazda bulunmuştur.

  Fıkıh alimleri bu hadisten hareket ederek yüzünde sakal ve bıyık biten kadının onları gidermesinin caiz olacağını; ancak kaşları inceltmenin, tabi şeklinden çıkarmanın, kirpikleri düzeltmenin veya takma kirpik kullanmanın caiz olmadığını belirtirler. Çünkü diş, kaş ve kirpik birer aza mesabesindedir. Aslında olmayıp sonradan biten yüzdeki kıllar ise bu sınıfa girmediğinden, kadının bunları gidermesin de bir mahzur görülmemektedir. Aynı şekilde kadının bacağındaki kılları gidermesinde de bir mahzur yoktur. Çünkü bu kaş gibi bir uzuv mesabesin de değildir.

  Fıkıh kitaplarına baktığımızda şu hükmü görmekteyiz:

  – Kadını çirkinleştiren yüzdeki tüyler alınır. Erkeklerde görülen sakal, bıyık gibi şeylerin kadınlarda görülmesi halinde; alınması câizdir.

  “İbn-i Âbidin, sakal ve bıyığın kadında fıtrat olmadığını, bu sebeple (eğer çıkarsa) kesilmesinin (müstehab) olacağını beyan etmiştir!

  Bu kılları gidermenin en uygun yolu tıraş olmak değil, ağda, pudra veya benzeri tıbbî şeylerle yolmaktır.” ( Kadın İlmihali, Mürşide Uysal, s. 370)

  Anlaşılan odur ki, dindar hanımın kendini beyine karşı cazip duruma getirmesi müstehabdır. Beyini yabancıların cazibesinden korumuş olma hikmeti de vardır bunda.

  Kaşların arasında ya da kaşların kenarlarında biten kıllara gelince:

  “Normal kadın kaşının bir şekli (normal sayılan şekilleri) vardır. Bunların dışına çıkan, göze sakil (çirkin) gelen, sahibini çirkin gösteren ve bu yüzden onu rahatsız eden fazla kıllar alınabilir. Normal kaşları, modaya uyarak inceltmek, yerlerini değiştirmek... caiz görülmemiştir.” (Prof. Dr. Hayreddin Karaman)

  Kadınların yüzlerindeki kılları yolması, kaşlarını inceltmesi, kirpiklerini uzatması konusunun şer'i hükmü İslam alimlerini bir hayli meşgul etmiştir. Hz. Peygamber'in (sas) bu konu ile ilgili bir hadisinde; "Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lanet etsin." (Buhari, 'Libas', 84; Müslim, 'Libas', 120) buyurmuş olması, bu ifadenin hangi fiilleri kapsadığı İslam hukukçuları arasında tartışma konusu olmuştur.

  Alimlerin çoğuna göre; kadının kocasına güzel gözükmek için ve onun izni ile yüzünde, kadınlara mahsus olmayan tüylerin (sakal, bıyık tüyleri) bitmesi halinde bunları alması, güzelleşmek için makyaj yapması, kaşlarının etrafındaki dağınık tüyleri (iki kaş arası, etrafı) alması caiz olup, hadisteki yasak, kadının dışarı çıkmak için, yabancılar için yüz kıllarını yolması ve kaşlarını alması ile ilgilidir.

  Malikiler ve bir grup alim ise, bunu yaratılışı değiştirme olarak değerlendirdiğinden hiçbir şekilde caiz görmemekte veya mekruh saymaktadır.

  Sonuç olarak, hadiste yasaklanan kıl koparmayı, herhangi bir hastalık veya illet sebebiyle kadının yüzünde sonradan biten ve yüzünü çirkinleştiren yüz kıllarını (sakal, bıyık kılları) koparma değil de, başkalarına güzel görünmek maksadıyla kaşları inceltmek veya yukarı kaldırmak için kaş kıllarını yolmak, almak olarak anlamak daha doğrudur.

  İnsan, Allah'a inandığı, inanması ölçüsünde Rabb'inin kendisine emanet ettiği vücudundan ötürü saygılı olması, nimetlerine şükürle karşılık vermesi gereğindendir. Bunun için Müslüman hanımın, Allah'ın (cc) yüzüne verdiği güzelliği bozmadan muhafaza etmesi esere olan saygısının, ruh ve gönül huzurunun manevi ışıltısını yüzüne aksettirerek güzelliğine güzellik katabilmesi ise, eserin sahibi Yüce Allah'a olan sevgisinin ifadesidir. (Dr. Jale Şimşek)
  ____________________________

  KAŞ ALDIRMA...Peygamberimiz (s.a.v)kaşını incelttiren kadina ve bu işi yapanada lanet etmistir.Fakat bazi islam alimleri kadının yuzunde anormal olarak (cesitli hormon bozukluklarindan oturu)biten killari kadin kocasinin izni ile koparabilir.Cunku bu fitrati degistirmek degil cesitli hastaliklardan ötürü bozulan kadınlık fıtratını duzeltmek anlamini taşır.Kadın boylece kocasının suslenme arzusunu da karşılamis olur.Ibni abidin bu maksatla yapilirsa mustehaptir der.Ayaklardaki anormal kılları yolmak icinde aynı şey söylenir.Fakat imami taberi yüz kıllarını yolmanında yasaklanan ve lanet edilen kas yolma ceşıdine girdigini soylemistir.Kaynak:hanimlara özel ilmihal:Faruk Beşer

  _____________________________________

  Kaş aldırmak, kıllarını yolarak iyice inceltmek ve kaşı yukarıya almak sûretiyle yapılmaktadır. Bu, hilkati değiştirme mahiyetindedir. Ancak kadının yüzünde biten kılları aldırması ve kocasının izniyle normal makyaj yapması bir kısım İslâm ulemasınca caiz görülmüştür. Cenabı Hak her insanı ayrı bir güzellikte yaratmıştır. Birlik mührünün açıkça okunduğu insan simasındaki güzellik, fıtrî ve tabiî olanıdır. Bunu muhafaza etmek, sahip olduğu özellik ve güzelliklere şükredip, Allahın uygun görüp ihsan ettiği kadarına razı olmak kulluğun bir derecesi ve işaretidir.Bunun için hayatî ve zarurî bir maslahat yoksa, vücutta bulunan mevcut durumu değiştirmeye gitmemek lâzımdır. Çünkü böyle rast gele yapılan bir tasarruf insanı ağır bir mesuliyet altına sokabilir.Bir zaruret yokken insan bedeni üzerinde yapılan değişiklikleri şiddetle yasaklayan
  * Peygamberimiz başına ilâve saç takana, cildine dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek maksadıyla dişini inceltip seyrekleştirene, kaş ve kirpiklerini yolan kadınlara, Allahın yarattıklarını değiştirdikleri için ilahi rahmetten uzak kalmış olacaklarını bildirmiş ve ikazda bulunmuştur *
  Fıkıh alimleri bu hadisten hareket ederek yüzünde sakal ve bıyık biten kadının onları gidermesinin caiz olacağını ancak kaşları inceltmenin, tabi şeklinden çıkarmanın, kirpikleri düzeltmenin veya takma kirpik kullanmanın caiz olmadığını belirtirler. Çünkü diş, kaş ve kirpik birer aza mesabesindedir. Aslında olmayıp sonradan biten yüzdeki kıllar ise bu sınıfa girmediğinden, kadının bunları gidermesin de bir mahzur görülmemektedir. Aynı şekilde kadının bacağındaki kılları gidermesinde de bir mahzur yoktur. Çünkü bu kaş gibi bir uzuv mesabesin de değildir.Fıkıh kitaplarına baktığımızda şu hükmü görmekteyiz
  * Kadını çirkinleştiren yüzdeki tüyler alınır. Erkeklerde görülen sakal, bıyık gibi şeylerin kadınlarda görülmesi halinde alınması câizdir *
  İbni Âbidin, sakal ve bıyığın kadında fıtrat olmadığını, bu sebeple eğer çıkarsa kesilmesinin müstehab olacağını beyan etmiştir.
  * Bu kılları gidermenin en uygun yolu tıraş olmak değil, ağda, pudra veya benzeri tıbbî şeylerle yolmaktır *
  * Rasûli Ekremin lânetine kaş aldıran ve alanlar da dahildir *
  Anlaşılan odur ki, dindar hanımın kendini beyine karşı cazip duruma getirmesi müstehabdır. Beyini yabancıların cazibesinden korumuş olma hikmeti de vardır bunda.

  Kaynak :
  * İslam Ansiklopedisi
  * İmam Nevevi
  * Fethul Bârî XII 500
  * Kadın İlmihali. 370
  * Ebû-Dâvûd, Teraccul, 5
  * Buhâri, Libâs, 82, 84
  * Müslim, Libâs, 120
  ______________________________

  Alıntı
  Soru:
  Bayanların kaşların aldırması mahzurlu mudur? Veya kaşlarının hepsini düzelttirmek değil de sadece iki kaşın arasın aldırabilirler mi?

  Cevap:
  Normal kadın kaşının bir şekli (normal sayılan şekilleri) vardır. Bunların dışına çıkan, göze sakil gelen, sahibini çirkin gösteren ve bu yüzden onu rahatsız eden fazla kıllar alınabilir. Normal kaşları, modaya uyarak inceltmek, yerlerini değiştirmek... caiz görülmemiştir.
  Kaynak : Hayrettin Karaman
  ---------------------------------------------------------------------

  Rasûl-i Ekrem (s.a.v.)'in lânetine kaş aldıran ve alanlar da dahildir.1 Kaş aldırmak, kaşın kıllarını yolarak iyice inceltmek ve kaşı yukarıya almak sûretiyle yapılmaktadır. Bu, hilkati değiştirme mahiyetindedir.51 Ancak kadının yüzünde biten kılları aldırması ve kocasının izniyle normal makyaj yapması bir kısım İslâm ulemasınca caiz görülmüştür.2
  1. Ebû-Dâvûd, K. et-Teraccul, 5; Buhâri, K. el-Libâs, 82, 84; Müslim, K.el-Libâs, 120.
  2. İmam Nevevi de caiz görenler arasındadır. İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, Kahire, 1959, C. XII, s. 500.
  Kaynak : Hayrettin Karaman
  -------------------------------------------
  Soru
  Kadının kaşlarını düzeltmesi caiz mi. Kaşları aldırmak ve yüzdeki tüyleri koparmak abdesti bozar mı?

  Cevap

  Değerli Kardeşimiz;

  Kadının kaşlarını alması ve yüzündeki tüyleri koparması abdesti bozmaz. Ayrıca kadının kaşlarına ait olan kılları koparması caiz değildir.

  Kaynak: Sorularla İslamiyet

  ------------------------------------------------

  Sonuç Olarak Keyfi Kaş Almak Kesinlikle Caiz Değildir. Allah Rasulünün laneti onun üzerinedir. Hadisde böyle belirtiliyor.
  (Rasûl-i Ekrem (s.a.v.)'in lânetine kaş aldıran ve alanlar da dahildir - Ebû-Dâvûd, K. et-Teraccul, 5; Buhâri, K. el-Libâs, 82, 84; Müslim, K.el-Libâs, 120.)
 3. 3
  _kayra_ Devamlı Üye
  _kayra_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  _kayra_
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik: 24.Nisan.2008
  Üye No: 18190
  Mesaj Sayısı: 94
  Tecrübe Puanı: 2

  --->: Kaş Alma - Kıl Yoldurma


  bu önemli paylasimlar icin Allah c.c. razi olsun 4. Reklam

 5. 4
  ''baki'' Üye
  ''baki'' - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ''baki''
  Üye

  Profili:
  Üyelik: 13.Nisan.2008
  Üye No: 16832
  Mesaj Sayısı: 5
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 29

  --->: Kaş Alma - Kıl Yoldurma


  doğru söylüyorsunuz :) 6. 5
  Gölge AdaM Devamlı Üye
  Gölge AdaM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Gölge AdaM
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik: 25.Ocak.2008
  Üye No: 8086
  Mesaj Sayısı: 55
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 30
  Bulunduğu yer: Bilmiyorumki

  Şimdi bir bayan daha önceden kaşını aldırmış ve şimdi eger aldırmas ise ;

  Kendi kendisine kötü görünebileceğini kötü hissedeceğini ve bu durumdan rahatsız olabiliceğini belirtiyor ve buna psikolojik hastalık da diyebiliyor kendine bu durumumhükmü nedir? 7. 6
  Efdal Kıdemli Üye
  Efdal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Efdal
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik: 01.Mayıs.2007
  Üye No: 441
  Mesaj Sayısı: 928
  Tecrübe Puanı: 14

  Gölge AdaM Nickli Üyeden Alıntı
  Şimdi bir bayan daha önceden kaşını aldırmış ve şimdi eger aldırmas ise ;

  Kendi kendisine kötü görünebileceğini kötü hissedeceğini ve bu durumdan rahatsız olabiliceğini belirtiyor ve buna psikolojik hastalık da diyebiliyor kendine bu durumumhükmü nedir?
  sadece kocasına güzel görünmek içinse (tiksindirici olanı gidermek ise), alimler fetva vermişler/aldırabilir.
  ama kocası dışında başkalarına güzel görünmek içinse caiz değildir. 8. 7
  Gölge AdaM Devamlı Üye
  Gölge AdaM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Gölge AdaM
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik: 25.Ocak.2008
  Üye No: 8086
  Mesaj Sayısı: 55
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 30
  Bulunduğu yer: Bilmiyorumki

  Efdal182872 Nickli Üyeden Alıntı
  sadece kocasına güzel görünmek içinse (tiksindirici olanı gidermek ise), alimler fetva vermişler/aldırabilir.
  ama kocası dışında başkalarına güzel görünmek içinse caiz değildir.
  Yani tamamen bayanın bunu yaparken ne düşündüğüne ve bunu niçin yapma gereğine düştüğüne göre değişiyor.

  İnşallah sadece kocalarına güzel görünmek için yapanlardan olurlar

  AMİN 9. 8
  ravzanur Devamlı Üye
  ravzanur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ravzanur
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik: 31.Mart.2007
  Üye No: 177
  Mesaj Sayısı: 576
  Tecrübe Puanı: 9

  Allah muhafaza,efendimizin lanet ettiği birşeye eş nasıl olurda izin verir ki?
  eşlerin üzerine atarak suçun yön değiştirmesi acizane fikrim :S hakkınızı helal edin:(
  paylaşım güzeldi,Allah razı olsun:gul: 10. 9
  Rabbe_Yolcu Hüküm Allah'ındır...
  Rabbe_Yolcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Rabbe_Yolcu
  Hüküm Allah'ındır...

  Profili:
  Üyelik: 24.Kasım.2008
  Üye No: 40061
  Mesaj Sayısı: 210
  Tecrübe Puanı: 4
  Bulunduğu yer: ANKARA

  ALLAH razı olsun çok anlamlı :( Rabbim O 'na yakışır kullar olmayı nasip etsin cümle imanlı kalplere.. 11. 10
  maria Devamlı Üye
  maria - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  maria
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik: 09.Şubat.2008
  Üye No: 9247
  Mesaj Sayısı: 175
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 37
  Bulunduğu yer: dünya

  kaş alma konusunda kural bellidir dileyen uyar, dileyende emre muhalif davranır 12. 11
  fecr Devamlı Üye
  fecr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  fecr
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik: 26.Eylül.2008
  Üye No: 33533
  Mesaj Sayısı: 423
  Tecrübe Puanı: 6

  Alıntı
  sadece kocasına güzel görünmek içinse (tiksindirici olanı gidermek ise), alimler fetva vermişler/aldırabilir.
  ama kocası dışında başkalarına güzel görünmek içinse caiz değildir.
  burda dikat etmeli nefis isin icine karisma ihtimali cok büyük :)
  Alıntı
  kaş alma konusunda kural bellidir dileyen uyar, dileyende emre muhalif davranır
  aynen katiliyorum
 13. 12
  berf Üye
  berf
  Üye

  Profili:
  Üyelik: 11.Ocak.2008
  Üye No: 7325
  Mesaj Sayısı: 38
  Tecrübe Puanı: 2

  teşekkürler paylaşımın için 14. 13
  dupdupdip Üye
  dupdupdip - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  dupdupdip
  Üye

  Profili:
  Üyelik: 04.Nisan.2010
  Üye No: 74920
  Mesaj Sayısı: 13
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 26

  Önemli olan dış görünüş değildir. Yüce Rab'in yarattığının bütünüdür kardeşlerim. Eğer ki bir kadın kıl yolduruyor kaş alıyorsa bu kesinlikle günahtır. Açıkca belirtilmiştir. Kıl yoldurmuyor diye kocası kadından soğuyorsa bu daha fazla günahtır. 15. 14
  nur_can Üye
  nur_can - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nur_can
  Üye

  Profili:
  Üyelik: 01.Mayıs.2010
  Üye No: 75763
  Mesaj Sayısı: 23
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 31
  Bulunduğu yer: İstanbul

  doğru söylüyorsunuz,aynen katılıyorum.ALLAH(C.C)razı olsun.Selam ve dua ile.+ Yorum Gönder
Git 12 Son