Konusunu Oylayın.: Ezan Duası (arapça-türkçe)

5 üzerinden 4.88 | Toplam : 156 kişi
Ezan Duası (arapça-türkçe)
  1. 27.Mayıs.2007, 21:18
    1
    İnşirah
    Devamlı Üye

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 12.Mart.2007
    Üye No: 86
    Mesaj Sayısı: 3,303
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 40

    Ezan Duası (arapça-türkçe)


    Ezan Duası (arapça-türkçe) Mumsema Hz. Cabir'den nakledilen bir hadiste Peygamberimiz "Kim ezanı duyunca şu duayı okursa ona şefaatim kıyamet gününde vacip olur."
    peygamerimizin söylediği dua:

    "Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh."

    Türkçesi: Allah'ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed (sav)'ye vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a ulaştır."

    ezan duası arapça.gif


  2. 27.Mayıs.2007, 21:18
    1
    Devamlı Üye    Hz. Cabir'den nakledilen bir hadiste Peygamberimiz "Kim ezanı duyunca şu duayı okursa ona şefaatim kıyamet gününde vacip olur."
    peygamerimizin söylediği dua:

    "Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh."

    Türkçesi: Allah'ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed (sav)'ye vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a ulaştır."

    ezan duası arapça.gif


    Benzer Konular

    - Veccehtu vechiye duası [iftitah duası] arapça türkçe ve anlamı

    - Ezan duası arapça türkçe orjinal duası

    - Ezan Duası arapça okunuşu ve türkçe anlamı

    - Ezan duası arapça türkçe hadislerde dua

    - Ezan duası arapça-türkçe öğrenmek istiyorum

  3. 17.Ağustos.2007, 12:57
    2
    elif07
    Kıdemli Üye

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 24.Mart.2007
    Üye No: 139
    Mesaj Sayısı: 991
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 13
    Yaş: 29
    Bulunduğu yer: Antalya

    Ezan Duası
    ezan-dualari.gif
    Câbir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim ezanı işittiği zaman şu duayı okursa, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur."

    (Buhârî, Ezân 8, Tefsîru sûre(17), 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 37; Tirmizî, Mevâkît 43; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4)    "Allahumme Rabbe hazihi'd - da'veti't - tâmmeh. Vessalâtil kâimeh. Âti Muhammedeni’l vesîlete ve’l fadîlete ve'dderacete’r rafî’ah. Veb’ashu makamen Mahmûdenillezî va’adteh. inneke lâ tuhliful mîâd”
    Bu duânın meâli şöyledir:

    "Allâh'ım! Ey bu tam dâvetin, yâni mübârek ezânın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e vesîleyi ve fazîleti ihsan et ve O'nu, kendisine va'd buyurmuş olduğun Makâm-ı Muhmûd'a eriştir. Şüphe yok ki, sen va'dinden dönmezsin."

    ********
    Sa'd İbni Ebî Vakkas radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

    "Kim müezzini işittiği zaman: Tek olan ve ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve resûlü olduğuna şahitlik ederim. Rab olarak Allah'tan, resûl olarak Muhammed'den, din olarak İslam'dan razı oldum, derse, o kimsenin günahları bağışlanır." (Müslim, Salât 13. Ayrıca bk. Tirmizî, Salât 42; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4)

    Her iki hadiste geçen "ezanı işittiği zaman" sözüyle anlatılmak istenen, ezanın tamamını işittikten sonra demektir. Çünkü ezanı işiten kimsenin müezzinin söylediklerini aynen tekrar etmesi gerektiğini ve bunun Resûl-i Ekrem tarafından emredildiğini önceki hadiste açıklamıştık. Ezan bittikten sonra ise, Peygamber Efendimiz'e salâtü selâm getirilir; sonra da ezan duası okunur. Yaygın olarak bilinen ve okunan ilk hadiste geçen dua ise de, bundan başkasının da okunabileceğine bu ikinci hadis delil teşkil eder. Hatta bunlar dışında me'sûr olan yani Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen ve hadis kitaplarında yer alan dualardan herhangi biri de yapılabilir.

    Beyhakî'nin rivayetinde ilk duanın sonunda bir de: "İnneke lâ tühlifü'l-mîâd = Şüphesiz ki sen vaadinden caymazsın" ilâvesi vardır ki, biz de dualarımıza bunu ilâve ederiz. Yaygın olan bu duanın çok kısa tahlilini yapacak olursak: Buradaki "davet" ezanın lâfızlarıdır. Daha önce izah edildiği gibi, bu tevhîde davettir. "Tam" olmasının anlamı ezanda kelime-i tevhîd ve kelime-i şehâdetin bulunmasıdır. Tam ve kâmil olmanın bir yönü de değişikliğe ve bozulmaya uğramadan kıyamete kadar hem lâfzının hem muhtevasının korunacak olması ve itikad esaslarının hiçbir zaman değişmeyeceğidir. "Vesîle"nin buradaki anlamı önceki hadiste de işaret edildiği gibi cennetteki çok yüce bir makamdır. "Fazilet" de üstün bir makamın adı olup, diğer mahlûkattan yüce bir mertebedir. "Makâm-ı mahmûd", her lisanın övgü ve yüceltmesine lâyık makam demektir. O makamda olanı ilk yaratılan insandan son yaratılacak olana kadar herkes över ve yüceltir. Makâm-ı mahmûd, şefaat makamıdır ki, Resûlullah Efendimiz'e ihsân olunmuştur. Kur'an'ın: "Rabbin seni makâm-ı mahmûda ulaştırır" dediği makamdır [İsrâ sûresi (17), 79>. İbni Abbâs'ın açıklamasına göre: "Öyle bir makam ki, orada öncekiler ve sonrakiler sana hamd ve senâ eder ve mertebece bütün yaratılmışların önünde olursun. Şefaat edersin de şefaatin makbul olur. Senin sancağın altında olmadık kimse bulunmayacaktır" diye tarif edilir (Alî el-Kârî, el-Mirkât, II, 353). Peygamberimiz çeşitli hadislerinde bu makamdan bahsetmiş ve onun vasıflarını anlatmıştır.

    Önce de ifade ettiğimiz gibi, ezan İslam'ın temel prensiplerini kendinde toplayan bir dînî tebliğ, bir davettir. Bunu duyup dinleyen ve kalben inanarak tekrar eden bir mü'min, istikamet üzere olduğu, sahih bir iman ve sâlih bir amele sahip bulunduğu için Allah'a her ezandan sonra dua eder. Bu duanın mahiyet ve muhtevasını da böylece özet olarak bile olsa görüp anlayan bir müslüman artık bu fazileti işlemekten kendini müstağni göremez. Bütün bunları pekiştirmek üzere, ezandan ayrı olarak her farz namazdan önce bir de kamet getirilir.

    Hadislerden Öğrendiklerimiz

    1. Ezanı, müezzinin söylediklerini tekrar ederek sonuna kadar dinlemek, bitince de dua etmek faziletli sünnetlerdendir.
    2. Ezan vakitleri duaların reddedilmediği vakitler olup, her ezandan sonra dua etmek bu sebeple faziletli kabul edilmiştir.
    3. Ezandan sonra duaya devam etmek hayırlara ulaşmanın sebebi olduğu gibi, kıyamet gününde Peygamberimizin şefaatine nâil olabilmenin de vesilesidir.
    4. Ezan bittikten sonra Peygamber Efendimiz'in öğrettiği dualardan biri ezan duası olarak okunmalıdır.
    5. Vesîle, fazîlet ve makâm-ı mahmûd kıyamet gününde sadece Peygamber Efendimiz'e has üstün mertebe ve makamlardır.  4. 17.Ağustos.2007, 12:57
    2
    Kıdemli Üye    ezan-dualari.gif
    Câbir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim ezanı işittiği zaman şu duayı okursa, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur."

    (Buhârî, Ezân 8, Tefsîru sûre(17), 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 37; Tirmizî, Mevâkît 43; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4)    "Allahumme Rabbe hazihi'd - da'veti't - tâmmeh. Vessalâtil kâimeh. Âti Muhammedeni’l vesîlete ve’l fadîlete ve'dderacete’r rafî’ah. Veb’ashu makamen Mahmûdenillezî va’adteh. inneke lâ tuhliful mîâd”
    Bu duânın meâli şöyledir:

    "Allâh'ım! Ey bu tam dâvetin, yâni mübârek ezânın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e vesîleyi ve fazîleti ihsan et ve O'nu, kendisine va'd buyurmuş olduğun Makâm-ı Muhmûd'a eriştir. Şüphe yok ki, sen va'dinden dönmezsin."

    ********
    Sa'd İbni Ebî Vakkas radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

    "Kim müezzini işittiği zaman: Tek olan ve ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve resûlü olduğuna şahitlik ederim. Rab olarak Allah'tan, resûl olarak Muhammed'den, din olarak İslam'dan razı oldum, derse, o kimsenin günahları bağışlanır." (Müslim, Salât 13. Ayrıca bk. Tirmizî, Salât 42; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4)

    Her iki hadiste geçen "ezanı işittiği zaman" sözüyle anlatılmak istenen, ezanın tamamını işittikten sonra demektir. Çünkü ezanı işiten kimsenin müezzinin söylediklerini aynen tekrar etmesi gerektiğini ve bunun Resûl-i Ekrem tarafından emredildiğini önceki hadiste açıklamıştık. Ezan bittikten sonra ise, Peygamber Efendimiz'e salâtü selâm getirilir; sonra da ezan duası okunur. Yaygın olarak bilinen ve okunan ilk hadiste geçen dua ise de, bundan başkasının da okunabileceğine bu ikinci hadis delil teşkil eder. Hatta bunlar dışında me'sûr olan yani Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen ve hadis kitaplarında yer alan dualardan herhangi biri de yapılabilir.

    Beyhakî'nin rivayetinde ilk duanın sonunda bir de: "İnneke lâ tühlifü'l-mîâd = Şüphesiz ki sen vaadinden caymazsın" ilâvesi vardır ki, biz de dualarımıza bunu ilâve ederiz. Yaygın olan bu duanın çok kısa tahlilini yapacak olursak: Buradaki "davet" ezanın lâfızlarıdır. Daha önce izah edildiği gibi, bu tevhîde davettir. "Tam" olmasının anlamı ezanda kelime-i tevhîd ve kelime-i şehâdetin bulunmasıdır. Tam ve kâmil olmanın bir yönü de değişikliğe ve bozulmaya uğramadan kıyamete kadar hem lâfzının hem muhtevasının korunacak olması ve itikad esaslarının hiçbir zaman değişmeyeceğidir. "Vesîle"nin buradaki anlamı önceki hadiste de işaret edildiği gibi cennetteki çok yüce bir makamdır. "Fazilet" de üstün bir makamın adı olup, diğer mahlûkattan yüce bir mertebedir. "Makâm-ı mahmûd", her lisanın övgü ve yüceltmesine lâyık makam demektir. O makamda olanı ilk yaratılan insandan son yaratılacak olana kadar herkes över ve yüceltir. Makâm-ı mahmûd, şefaat makamıdır ki, Resûlullah Efendimiz'e ihsân olunmuştur. Kur'an'ın: "Rabbin seni makâm-ı mahmûda ulaştırır" dediği makamdır [İsrâ sûresi (17), 79>. İbni Abbâs'ın açıklamasına göre: "Öyle bir makam ki, orada öncekiler ve sonrakiler sana hamd ve senâ eder ve mertebece bütün yaratılmışların önünde olursun. Şefaat edersin de şefaatin makbul olur. Senin sancağın altında olmadık kimse bulunmayacaktır" diye tarif edilir (Alî el-Kârî, el-Mirkât, II, 353). Peygamberimiz çeşitli hadislerinde bu makamdan bahsetmiş ve onun vasıflarını anlatmıştır.

    Önce de ifade ettiğimiz gibi, ezan İslam'ın temel prensiplerini kendinde toplayan bir dînî tebliğ, bir davettir. Bunu duyup dinleyen ve kalben inanarak tekrar eden bir mü'min, istikamet üzere olduğu, sahih bir iman ve sâlih bir amele sahip bulunduğu için Allah'a her ezandan sonra dua eder. Bu duanın mahiyet ve muhtevasını da böylece özet olarak bile olsa görüp anlayan bir müslüman artık bu fazileti işlemekten kendini müstağni göremez. Bütün bunları pekiştirmek üzere, ezandan ayrı olarak her farz namazdan önce bir de kamet getirilir.

    Hadislerden Öğrendiklerimiz

    1. Ezanı, müezzinin söylediklerini tekrar ederek sonuna kadar dinlemek, bitince de dua etmek faziletli sünnetlerdendir.
    2. Ezan vakitleri duaların reddedilmediği vakitler olup, her ezandan sonra dua etmek bu sebeple faziletli kabul edilmiştir.
    3. Ezandan sonra duaya devam etmek hayırlara ulaşmanın sebebi olduğu gibi, kıyamet gününde Peygamberimizin şefaatine nâil olabilmenin de vesilesidir.
    4. Ezan bittikten sonra Peygamber Efendimiz'in öğrettiği dualardan biri ezan duası olarak okunmalıdır.
    5. Vesîle, fazîlet ve makâm-ı mahmûd kıyamet gününde sadece Peygamber Efendimiz'e has üstün mertebe ve makamlardır.  5. 11.Şubat.2008, 23:11
    3
    LeoparGS
    Devamlı Üye

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 15.Şubat.2007
    Üye No: 26
    Mesaj Sayısı: 2,613
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 33
    Bulunduğu yer: İstanbul

    --->: Ezan Duası

    Allah razı olsun İnşirah kardeşim
    önemli bir dua muhakkak hepimizin devamlı okuması gerekiyor


  6. 11.Şubat.2008, 23:11
    3
    Devamlı Üye
    Allah razı olsun İnşirah kardeşim
    önemli bir dua muhakkak hepimizin devamlı okuması gerekiyor


  7. 22.Şubat.2008, 14:25
    4
    mumsema
    Administrator

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 19.Ocak.2007
    Üye No: 1
    Mesaj Sayısı: 10,123
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 10
    Bulunduğu yer: Türkiye

    --->: Ezan Duası

    Cabir bin Abdullah (RA) rivayet etmiştir ki, Nebiyy-i Ekrem (SAV) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Kim ezanı işittiği zaman:


    ‘Ey şu tam davetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Rabbim (CC)! Muhammed aleyhisselama şefaat vesilesini ve üstünlüğünü ver. Ve O’nu (SAV) kendisine vadetdiğin makam-ı mahmud’a ulaştır’ derse kıyamet gününde şefaatim ona layık olur.”[1]

    [1]Buhari, Ezan, 8; Ebu Davud. Salat, 37; Tirmizi, Salat, 43.  8. 22.Şubat.2008, 14:25
    4
    Administrator
    Cabir bin Abdullah (RA) rivayet etmiştir ki, Nebiyy-i Ekrem (SAV) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Kim ezanı işittiği zaman:


    ‘Ey şu tam davetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Rabbim (CC)! Muhammed aleyhisselama şefaat vesilesini ve üstünlüğünü ver. Ve O’nu (SAV) kendisine vadetdiğin makam-ı mahmud’a ulaştır’ derse kıyamet gününde şefaatim ona layık olur.”[1]

    [1]Buhari, Ezan, 8; Ebu Davud. Salat, 37; Tirmizi, Salat, 43.  9. 22.Şubat.2008, 17:08
    5
    sitare
    ...demincek

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 24.Ocak.2008
    Üye No: 8019
    Mesaj Sayısı: 499
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 7
    Yaş: 34

    --->: Ezan Duası

    Allah razı olsun..tam aradığım şey..pazartesi ezber için dağıtacam hanımlara arıyordum tam metni..çok güzel oldu..teşkkürler hocam...


  10. 22.Şubat.2008, 17:08
    5
    ...demincek
    Allah razı olsun..tam aradığım şey..pazartesi ezber için dağıtacam hanımlara arıyordum tam metni..çok güzel oldu..teşkkürler hocam...


  11. 19.Eylül.2008, 13:30
    6
    flora
    forumun çiçeği

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 13.Nisan.2007
    Üye No: 269
    Mesaj Sayısı: 309
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 5
    Yaş: 25
    Bulunduğu yer: SaKaRYa

    --->: Ezan Duası (arapça-türkçe)

    Allah razı olsun biz kursa bunun dewamınıda öğrendik fakat okunması gerekiyormu bilmiyorum dua bitince dewamında "eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluh.razına billahi rabbevve bil islami dinevvebi muhammedin sallallahu teala aleyhi vesellem ve alihil ahyar ala razulina salavat " böyle öğrettiler bazı yerlerde okumayın deniyor okunur mu??


  12. 19.Eylül.2008, 13:30
    6
    forumun çiçeği
    Allah razı olsun biz kursa bunun dewamınıda öğrendik fakat okunması gerekiyormu bilmiyorum dua bitince dewamında "eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluh.razına billahi rabbevve bil islami dinevvebi muhammedin sallallahu teala aleyhi vesellem ve alihil ahyar ala razulina salavat " böyle öğrettiler bazı yerlerde okumayın deniyor okunur mu??


  13. 12.Haziran.2009, 14:39
    7
    senagülsema
    Devamlı Üye

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 30.Mayıs.2009
    Üye No: 48609
    Mesaj Sayısı: 95
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 1
    Yaş: 48

    --->: Ezan Duası (arapça-türkçe)

    arkadaşım emeğinden dolayı allah razı olsun


  14. 12.Haziran.2009, 14:39
    7
    Devamlı Üye
    arkadaşım emeğinden dolayı allah razı olsun


  15. 17.Ekim.2009, 16:39
    8
    islamdostu
    hizmetkar

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 31.Temmuz.2008
    Üye No: 26997
    Mesaj Sayısı: 820
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 9

    --->: Ezan Duası (arapça-türkçe)

    ezan duası ve tercemesi için teşakkürler.

    Allahumme rabbe hazihid-da'vetittammeti vesselatil kaimeti ati seyiidine muhammedinil vesilete vel fazilete vebashu makamen mehmuden ellezi veaddetuh amin


  16. 17.Ekim.2009, 16:39
    8
    hizmetkar
    ezan duası ve tercemesi için teşakkürler.

    Allahumme rabbe hazihid-da'vetittammeti vesselatil kaimeti ati seyiidine muhammedinil vesilete vel fazilete vebashu makamen mehmuden ellezi veaddetuh amin


  17. 28.Ekim.2009, 07:00
    9
    google
    Devamlı Üye

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 06.Ağustos.2007
    Üye No: 1792
    Mesaj Sayısı: 136
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 3

    --->: Ezan Duası (arapça-türkçe)

    ezan duası arapça ve meali için Allah (cc) razı olsun


  18. 28.Ekim.2009, 07:00
    9
    Devamlı Üye
    ezan duası arapça ve meali için Allah (cc) razı olsun


  19. 12.Kasım.2009, 16:59
    10
    DZALBAY
    Seyirci Üye

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 08.Temmuz.2008
    Üye No: 24825
    Mesaj Sayısı: 2,271
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 38
    Yaş: 62

    --->: Ezan Duası (arapça-türkçe)

    Alıntı
    razına billahi rabbevve bil islami dinevvebi muhammedin sallallahu teala aleyhi vesellem ve alihil ahyar ala razulina salavat "
    Neden okumayın deniyor ve kim diyor?En güzeli tamamını okumaktır.Ancak insanlar,dünya işleri kaçacak korkusuyla,bir an önce namazı kılıp,tesbihatı bile beklemeden dünyalık peşine koşmaktan olsa gerek,her şeyi kısaltıyorlar(Yani çalıyorlar).
    Yalnız,o yazdığında bir düzeltmem olacak:''Radına billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen sav'' diye devam ediyoe.

    Selam ve dua...


  20. 12.Kasım.2009, 16:59
    10
    Seyirci Üye
    Alıntı
    razına billahi rabbevve bil islami dinevvebi muhammedin sallallahu teala aleyhi vesellem ve alihil ahyar ala razulina salavat "
    Neden okumayın deniyor ve kim diyor?En güzeli tamamını okumaktır.Ancak insanlar,dünya işleri kaçacak korkusuyla,bir an önce namazı kılıp,tesbihatı bile beklemeden dünyalık peşine koşmaktan olsa gerek,her şeyi kısaltıyorlar(Yani çalıyorlar).
    Yalnız,o yazdığında bir düzeltmem olacak:''Radına billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen sav'' diye devam ediyoe.

    Selam ve dua...


  21. 19.Kasım.2009, 13:16
    11
    rukiyenur
    Üye

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 06.Ekim.2009
    Üye No: 58842
    Mesaj Sayısı: 10
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 1

    --->: Ezan Duası (arapça-türkçe)

    sizden allah razı olsun arıyorum ve bir türlü bulamıyorum ezan duasının tam anlamıyla bütün olanını yazarsanız sevinirim ben yeni ezberliyorum


  22. 19.Kasım.2009, 13:16
    11
    rukiyenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üye
    sizden allah razı olsun arıyorum ve bir türlü bulamıyorum ezan duasının tam anlamıyla bütün olanını yazarsanız sevinirim ben yeni ezberliyorum


  23. 20.Kasım.2009, 14:57
    12
    DZALBAY
    Seyirci Üye

    Profili:
    Üyelik Tarihi: 08.Temmuz.2008
    Üye No: 24825
    Mesaj Sayısı: 2,271
    Rep Derecesi:
    Tecrübe Puanı: 38
    Yaş: 62

    --->: Ezan Duası (arapça-türkçe)

    Alıntı
    sizden allah razı olsun arıyorum ve bir türlü bulamıyorum ezan duasının tam anlamıyla bütün olanını yazarsanız sevinirim ben yeni ezberliyorum
    Allahümme rabbe hazihid dağvetit taamme,vessalatil kaaime,ati seyyidena Muhammedenil vesilete vel fazilete vedderecetel aliyete verrafiah,vebashü mekamen mahmudenillezi veadteh,inneke la tuhlifül miad...

    "Allâh'ım! Ey bu tam dâvetin, yâni mübârek ezânın ve kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e vesîleyi ve fazîleti ihsan et,O'na yüksek dereceler ihsan et(veya,O'nun derecesini yükselt) ve O'nu, kendisine va'd ettiğin Makâm-ı Muhmûd'a eriştir. Muhakkak ki, sen va'dinden dönmezsin."

    Çeşitli söyleniş şekilleri var.Bazı kısımları yer yer değişik söylenebiliyor.Benim en çok sevdiğim formu yukardaki gibi.Çok kolay ezberlersiniz.Her ezandan sonra tekrarlamayı ihmal etmesseniz,kısa sürede zihninizde sağlam bir yer tutar...

    Selam ve dua ile...


  24. 20.Kasım.2009, 14:57
    12
    Seyirci Üye
    Alıntı
    sizden allah razı olsun arıyorum ve bir türlü bulamıyorum ezan duasının tam anlamıyla bütün olanını yazarsanız sevinirim ben yeni ezberliyorum
    Allahümme rabbe hazihid dağvetit taamme,vessalatil kaaime,ati seyyidena Muhammedenil vesilete vel fazilete vedderecetel aliyete verrafiah,vebashü mekamen mahmudenillezi veadteh,inneke la tuhlifül miad...

    "Allâh'ım! Ey bu tam dâvetin, yâni mübârek ezânın ve kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e vesîleyi ve fazîleti ihsan et,O'na yüksek dereceler ihsan et(veya,O'nun derecesini yükselt) ve O'nu, kendisine va'd ettiğin Makâm-ı Muhmûd'a eriştir. Muhakkak ki, sen va'dinden dönmezsin."

    Çeşitli söyleniş şekilleri var.Bazı kısımları yer yer değişik söylenebiliyor.Benim en çok sevdiğim formu yukardaki gibi.Çok kolay ezberlersiniz.Her ezandan sonra tekrarlamayı ihmal etmesseniz,kısa sürede zihninizde sağlam bir yer tutar...

    Selam ve dua ile...

+ Yorum Gönder
Git 12 Son