Yorum Gönder

Cevap verilecek konu: Allah sabredenlerle beraberdir."(Bakara 15)

Sizin Mesaj

  • :