5 üzerinden 4.33 | Toplam : 3 kişi
 1. 1
  Misafir
     

  Ağ tasarımı nasıl yapılır?

  Ağ tasarımı nasıl yapılır?

  Arkadaşlar bir ağ tasarımı nasıl yapılır yaparken nelere dikat edilir hakkında eğitici bir yazı örneği yazar mısınız ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Üstad Devamlı Üye

  Cevap: Ağ tasarımı nasıl yapılır?

  AĞ OLUŞTURMA MODELLERİ

  2.1.Veri Haberleşmede Katman Kullanımı
  Haberleşme ağları karmaşık bir yapıya sahiptir. Ortamın fiziksel olarak oluşturulması,
  bu ortam üzerinde veri aktarımı için gerekli kodlamanın yapılması, paketlerin oluşturulması,
  paketlerin varış noktasına yönlendirilmesi, veri aktarımı sırasında oluşan tıkanıkların
  giderilmesi, ağdaki bir hattın ya da birinin bozulması durumunda alternatif yolların
  bulunması, paketlerin birleştirilmesi, hataların fark edilmesi/ düzeltilmesi, verinin bir
  uygulama protokolü aracılığı ile kullanıcıya sunulması gibi pek çok karmaşık işlemin
  yapılması gerekir. Bunların hepsi haberleşme donanımı üzerinde çalışan haberleşme yazılım
  programlarıile gerçekleşir.
  2.2.OSI Modeli

  OSI başvuru modeli ISO tarafından tanımlanmış ve ağ uygulamasında kullanılan
  örnek bir modeldir; her ne kadar pratikte birebir uygulanmasa da, diğer tüm mimariler OSI
  başvuru modeli baz alınarak açıklanır. Ayrıca anahtar (Switch), HUB, yönlendirici (Router),
  geçit yolu (Gateway) gibi ağ cihazlarının fonksiyonu OSI başvuru modeline dayanılarak
  açıklanır. OSI başvuru modeli, ağdaki bir uç sisteminin veya ara cihazın ağ üzerinden
  iletişim yapabilmesi için sahip olması gereken işlevleri tanımlar. Model, 7 katmana
  ayrılmıştır. Her katman, girişi,çıkışı ve görevi belirli olan modüler yapıya sahiptir.
  Bir uç sistemde, örneğin internete bağlı PC’de OSI’nin tanımladığı tüm katmanlara ait
  işlevlere gereksinim duyulurken, ağ cihazları genel olarak ilk bir kaç katmana ait işlevlere
  sahiptir. Bir yönlendirici (router) ilk üç katmana, bir anahtar cihazı ise ilk iki katmana ait
  fonksiyonlara sahiptirler.OSI başvuru modelin de her bir katmana atanan görevler şöyledir:
  Uygulama Katmanı (ApplicationLayer)
  Kullanıcının çalıştırdığı uygulama programları doğrudan bu katmanda tanımlıdır.
  Dosya aktarımı (FTP), elektronik mektuplaşma (e-mektup), ağ yönetimi (SNMP), internet
  hizmetlerine erişim programları gibi.
  Sunuş Katmanı (PresentationLayer)
  Bilginin iletimde kullanılacak biçiminin düzenlenmesini sağlar. Sıkıştırma/açma,
  şifreleme/şifre çözme, EBCDIC – ASCII dönüşümü ve ters dönüşümü gibi işlevlerin yerine
  getirilmesini kapsar.
  Oturum katmanı (SessionLayer)
  Uç düğümler arasında gerekli oturumun kurulması, yönetilmesi ve sonlandırılması
  işlerini kapsar. İletişimin mantıksal sürekliliğinin sağlanması için, iletişimin kopması
  durumunda bir senknorizasyon noktasından başlayarak iletimin kaldığı yerden devam
  etmesini sağlar.
  Ulaşım Katmanı (TransportLayer)
  Bilginin son alıcıda her türlü hatadan arındırılmış olarak elde edilmesini sağlar.
  Ulaşım katmanın oluşturduğu bilgi bloklarına bölüm (segment) denir.
  Ağ Katmanı (NetworkLayer)
  Veri paketlerinin bir uçtan diğer uç ağdaki çeşitli düğümler (yönlendirici, geçityolu)
  üzerinden geçirilip yönlendirilerek alıcısına ulaşmasını sağlayan işlevlere sahiptir. Buradaki
  bilgi bloklarına paket adı verilir. İnternet’in protokol kümesi olan TCP/IP’de IP protokolu bu
  katmana ait bir protokoldür.
  Veri Bağı Katmanı (DataLinkLayer)
  Gönderilecek bilginin hatalara bağışık bir yapıda lojik işaretlere dönüştürülmesi,
  alıcıda hataların sezilmesi, düzeltilemiyorsa doğrusunun elde edilmesi için göndericinin
  uyarılması gibi işlevleri vardır. Gönderilen/alınan lojik işaret bloklarına çerçeve (frame)
  denir. (HDLC,SDLC…)
  Fiziksel Katman (PhysicalLayer)
  Verinin fiziksel olarak hat üzerinden aktarılması için gerekli işlevleri kapsar. Bu
  katman için tanımlanan standartlar taşıyıcı işaretin şekli, verici ve alıcı konumundaki uç
  noktaların elektriksel ve mekanik özelliklerini belirler. Kablo, konnektör standartları bu
  katmanda yapılır. (UTP,RJ45,RS,232C,V.35…)
  2.3.EştenEşeİletişim
  Eşten – eşe (peer-to-peer) ağlarda genellikle sınırlı sayıda PC birbirine bağlıdır. Bu
  bilgisayarlar düzey olarak aynıdır. Yani içlerinden birisinin ana bilgisayar olarak
  kullanılması söz konusu değildir. Bir bağlantı aracılığıyla isteyen kullanıcılar birbirleriyle
  iletişimkurar ya da dosya alışverişi yapabilirler
  2.4.TCP/ IP Modeli
  Bu modelin temelini ABD Savunma bölümü tarafından desteklenerek geliştirilen
  ARPANET oluşturur. Arpanet’te amaç heterojen (telli, telsiz) alt ağların oluşturduğu bir
  ortamda kesintisiz bir bağlantı oluşturmaktı. Önem verilen bir diğer nokta ise bazı hatların
  kopması ya da düğmelerin bozulması sonrasında bile alternatif yolların bulunarak
  bağlantıların yaşatılmasınısağlamaktı. Bu modelin yapısışekil2.1’de gösterilmiştir.
  Uygulamakatmanı: Ağa erişmekiçin gerekli uygulama protokolleriniiçerir.
  Ulaşım katmanı: Burada kullanılmak üzere iki uçtan-uca protokol
  tanımlanmıştır. Bu protokoller: TCP(Transmission Control Protokol) ve UDP’dir.(User DatagramProtokol)
  İnternet katmanı: Bir paket yapısı ve IP( internet Protokol) adı verilen
  protokol tanımlar. Paketlerin oluşturulması, yönlendirilmesi, ortamdaki
  tıkanıklıkların giderilmesibu protokolün görevidir.
  Düğümden – Ağa Katmanı: Bu katmanın amacı düğüm ile ağ arasında IP
  paketlerini gönderecekbirbağlantının kurulmasıdır.
  2.5.Veri GönderimSüreci
  Temel Veri Transferi
  Temel veri aktarımı TCP’nin internet ortamındaki işlevlerinden biridir. Haberleşen
  TCP hostlar üzerinde bu katmanlar arası segment aktarımı yoluyla haberleşme sağlanır. TCP
  veri akışını baytları sıralandırıp segment grupları halinde iletir. Eğer bir parçalama
  gerekliliği ortaya çıkmadıysa her segment birIPpaketine konarakiletilir.
  Güvenilirlik
  TCP, zarara uğramış, bozulmuş, ikilenmiş verinin doğru olarak iletilmesinden
  sorumludur. TCP, her bir bayta sıra numarası verir. Daha sonra ilettiği bu baytlara karşılık
  onay bekler. Eğer belirli aralıklarla beklediği onayları alamazsa onay alamadığı kısımları
  yeniden hedef hosta iletir. Hedef host sıra numaralarına göre segmentleri sıralarken aynı
  segment numarasına sahip iki segmentle karşılaşabilir. Her bir segment checksum denilen
  kontrol bilgilerini içerir. Bu kontrol bilgilerine göre hasara uğramış segmentler anlaşılır ve
  atılır. Kaynak hosta onay gönderilmezse kaynak hosttaki TCP onay alamadığı segmentleri
  yeniden gönderir.
  “alıntıdır”


 3. 3
  Misafir

  Cevap: Ağ tasarımı nasıl yapılır?

  Ana bilgisayardan diğer bilgisayarlara yerel işlerini otomatik dağıtılması için dhcp kurulur. Yine kullanım amacına bağlı olarak eğer gerekiyorsa dns server amaçlı bind kurulumu ve yapılandırması yapılır.


 4. Reklam

 5. 4
  Sumame Tombik Ammo

  Cevap: Ağ tasarımı nasıl yapılır?

  ağ tasarımı iplik kullanılarak yapılır dikiş ile olmaz ancak ipleri bağlıyarak yapılır


+ Yorum Gönder