Konusunu Oylayın.: Namaz rekatları ve okunan dualar

5 üzerinden 4.00 | Toplam : 5 kişi
Namaz rekatları ve okunan dualar
 1. 05.Şubat.2013, 21:19
  1
  Misafir

  Namaz rekatları ve okunan dualar


  Namaz rekatları ve okunan dualar Mumsema Namaz rekatları ve okunan dualar nelerdir Namaz rekatları ve okunan dualar hakkında bilgi veriniz ?


 2. 05.Şubat.2013, 21:19
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Namaz rekatları ve okunan dualar nelerdir Namaz rekatları ve okunan dualar hakkında bilgi veriniz ?

 3. 09.Şubat.2013, 14:52
  2
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 9,405
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 102

  Cevap: namaz rekatları ve okunan dualar
  Namaz rekatları ve namazda okunacak dua'lar


  Sabah
  namazının iki rek'at sünneti, iki rek'at da farzı vardır.

  Öğle
  namazının dört rek'at ilk sünneti, dört rek'at farzı, iki rek'at da son sünneti vardır.

  İkindi namazının dört rek'at sünneti, dört rek'at da farz vardır.

  Akşam namazının üç rek'at farzı, iki rek'at da sünneti vardır.

  Yatsı namazının dört rekat ilk sünneti, dört rekat farzı, iki rekat da son sünneti.

  Vitir namazı üç rekattır.

  Namaz'da Okunan Dua'lar
  Namaz Dua'ları
  Namaz, Farsça kökenli bir kelime olup, Arapça’daki
  salât kelimesinin karşılığıdır. Sözlükte, dua, istiğfar, övgü
  anlamlarına gelen salât, dinî bir kavram olarak, İslâm’ın
  beş temel esasından biri olup, belli eylemler ve rükünleri
  bulunan özel bir ibadettir.
  Namaz; içerisinde zikir, tesbih, dua, kıyam, rükû, secde
  gibi ibadetleri toplayan önemli bir ibadettir.
  Namaz, amellerin Allah’a en sevimli olanı, mü’minin
  miracıdır. Namaz, insana devamlı olarak Allah’ı hatırlatır,
  kalplere sorumluluk duygusunun yerleşmesini sağlar, kö-
  tülük ve günahla kişi arasında bir perdedir. Namaz, insanın maddî ve manevî temizliğinin vasıtasıdır.
  Namazın içinde, muhtelif safhalarında ve namazdan
  selâmla çıktıktan sonra da okunacak
  dualar mevcuttur.

  Namaz İçinde okunacak
  Dualar
  1. Sübhâneke Duası
  2. Rükû ve Secdede okunacak
  Dualar
  Rükû, kıyamda kırâatı bitirdikten sonra, baş ile arka
  düz olacak şekilde eğilmektir. Bu esnada kadınlar, parmaklarını diz kapakları üzerine kor. Erkekler ise, parmaklarıyla
  kavrayarak diz kapakları üzerine kor.
  Secde ise, rükûdan doğrulduktan sonra alnını, burnunu, iki ayağının parmak uçlarını, iki eli ile iki dizini yani
  toplam yedi azasını yere koymaktır. Secdede gözler burnun iki yanına bakar. Eller yüzün hemen iki yanında, parmaklar kapalı ve kıbleye doğru tutulur. Sübhâne rabbiye’l-azîm “Büyük Rabbim (her türlü
  kusurdan) münezzehtir” desin. Bu, en az miktardır. Secde
  yapınca da üç kere; Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ (ulu Rabbim (her çeşit kusurdan) münezzehtir, desin. Bu da en az miktardır.” (Ebû Dâvud,
  Salât, 154; Tirmizî, Salât, 194)

  3. oturuşlarda okunacak Dualar
  Tahıyyât Duası
  “Ettehıyyâtü lillâhi ve’s-salevâtü ve’ttayyibâtü esselâmü ‘aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi
  ve berakâtühû esselâmü ‘aleynâ ve ‘al⠑ıbâdi’l-lâhi’s-sâlihîn.
  Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü ve eşhedü enne
  Muhammeden
  ‘abdühû ve rasûlüh.

  Salli ve Bârik Duaları
  Salli ve bârik duaları; Hz. Peygamber (s.a.s.) için okunan ve Allah’ın rahmet ve selâmının O’nun üzerine olması dileğini dile getiren dualara denir. Kur’ân-ı Kerim’de
  “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey
  iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.” (Ahzâb, 33/56)
  buyrulmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.)’e Allahu Teâlâ’nın
  salât etmesi, rahmet etmesi; meleklerin salât etmesi, şanı-
  nın yüceltilmesini dilemeleri; mü’minlerin salât etmesi ise,
  dua etmeleri anlamını ifade eder.
  Kur’ân-ı Kerim’in, Hz. Peygamber (s.a.s.)’e salât-u selâm
  getirmeyi emreden bu ayetine paralel olarak, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salât-u selâm örnekleri vardır.
  Peygamberimiz (s.a.s.)’e en kısa şekilde: “Allâhümme salli alâ
  Muhammed” veya “Sallallahü aleyhi ve sellem” diye salât getirilir.

  4. Rabbenâ Âtina ve Rabbenağfirlî Duaları
  Farz, vacip ve
  sünnet bütün namazların son rekatlarında salli ve bârik dualarından sonra şu dualar okunur:

  okunuşu: “Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil
  âhirati haseneten ve kın⠑azâben-nâr.
  Rabbenağfirlî ve li vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme
  yekûmü’l-hısâb.”
  Anlamı: “Allah’ım! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver; ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Bizi ateş
  azabından koru. (Bakara, 2/201)
  Rabbimiz! Beni, anamı, babamı ve bütün mü’minleri
  hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağış-
  la.” (İbrahim, 14/41)
  Namazlardan “es-selâmü ‘aleyküm ve rahmetüllâh
  Allah’ın rahmeti ve selamı üzerinize olsun” denilerek çı-
  kılır.
  5. Kunût Duaları
  Sözlükte Allah’a ihlâsla kulluk etmek, namaz ve duayı uzatmak, sükût etmek, dua etmek, ibadet kastıyla ayakta
  durmak gibi anlamlara gelen kunût, dinî bir kavram olarak,
  namazda rükûdan önce veya sonra ayakta dua etmeyi ifade
  eder.
  Kur’ân-ı Kerim’de kunût sözlük anlamında ibadet etmek,
  boyun eğmek (Rûm, 30/26; Ahzâb, 33/120; Zümer, 39/9), ibadet maksadıyla ayakta durmak (Âl-i İmrân, 3/43), sükût etmek (Bakara, 2/238)
  manalarında kullanılmıştır.
  Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekatında kunût
  yapmak vaciptir. İmam-ı Azam’a göre kunûtta tekbir almak
  ve kunût dualarını (Allahümme innâ neste’înuke ve Allahümme
  iyyâke na’büdü dualarını) okumak vaciptir. Ancak İmam
  Muhammed ve Ebû Yûsuf ’a göre ise, tekbir almak vacip, kunût
  dualarını okumak ise
  sünnettir. Bu duayı okuyamayan kimse
  “Rabbenâ âtin┠duasını okur veya üç defa “Allahümmeğfirlî” der.
  Namazda kunûtu unutan kişi, namazın sonunda sehiv secdesi
  yapar
  Kunut duası türkçe okunuş şekli “Allahümme innâ neste’înüke ve nesteğ-
  firuke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyke ve
  netevekkelü aleyke ve nüsnî ‘aleykel-hayra küllehû neş-
  küruke ve lâ nekfüruke ve nahle’u ve netrukü meyyefcürük.
  Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescü-
  dü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ
  ‘azâbeke inne ‘azâbeke bil-küffâri mülhık.”
  Anlamı: “Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı
  bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize
  verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından
  bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakı-
  rız.
  Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız
  senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve
  sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
  Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inanç-
  sızlara ulaşır.” (İbn Ebî Şeybe, II, 301; Abdürrezzak, III, 121) 4. 09.Şubat.2013, 14:52
  2
  Moderatör  Namaz rekatları ve namazda okunacak dua'lar


  Sabah
  namazının iki rek'at sünneti, iki rek'at da farzı vardır.

  Öğle
  namazının dört rek'at ilk sünneti, dört rek'at farzı, iki rek'at da son sünneti vardır.

  İkindi namazının dört rek'at sünneti, dört rek'at da farz vardır.

  Akşam namazının üç rek'at farzı, iki rek'at da sünneti vardır.

  Yatsı namazının dört rekat ilk sünneti, dört rekat farzı, iki rekat da son sünneti.

  Vitir namazı üç rekattır.

  Namaz'da Okunan Dua'lar
  Namaz Dua'ları
  Namaz, Farsça kökenli bir kelime olup, Arapça’daki
  salât kelimesinin karşılığıdır. Sözlükte, dua, istiğfar, övgü
  anlamlarına gelen salât, dinî bir kavram olarak, İslâm’ın
  beş temel esasından biri olup, belli eylemler ve rükünleri
  bulunan özel bir ibadettir.
  Namaz; içerisinde zikir, tesbih, dua, kıyam, rükû, secde
  gibi ibadetleri toplayan önemli bir ibadettir.
  Namaz, amellerin Allah’a en sevimli olanı, mü’minin
  miracıdır. Namaz, insana devamlı olarak Allah’ı hatırlatır,
  kalplere sorumluluk duygusunun yerleşmesini sağlar, kö-
  tülük ve günahla kişi arasında bir perdedir. Namaz, insanın maddî ve manevî temizliğinin vasıtasıdır.
  Namazın içinde, muhtelif safhalarında ve namazdan
  selâmla çıktıktan sonra da okunacak
  dualar mevcuttur.

  Namaz İçinde okunacak
  Dualar
  1. Sübhâneke Duası
  2. Rükû ve Secdede okunacak
  Dualar
  Rükû, kıyamda kırâatı bitirdikten sonra, baş ile arka
  düz olacak şekilde eğilmektir. Bu esnada kadınlar, parmaklarını diz kapakları üzerine kor. Erkekler ise, parmaklarıyla
  kavrayarak diz kapakları üzerine kor.
  Secde ise, rükûdan doğrulduktan sonra alnını, burnunu, iki ayağının parmak uçlarını, iki eli ile iki dizini yani
  toplam yedi azasını yere koymaktır. Secdede gözler burnun iki yanına bakar. Eller yüzün hemen iki yanında, parmaklar kapalı ve kıbleye doğru tutulur. Sübhâne rabbiye’l-azîm “Büyük Rabbim (her türlü
  kusurdan) münezzehtir” desin. Bu, en az miktardır. Secde
  yapınca da üç kere; Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ (ulu Rabbim (her çeşit kusurdan) münezzehtir, desin. Bu da en az miktardır.” (Ebû Dâvud,
  Salât, 154; Tirmizî, Salât, 194)

  3. oturuşlarda okunacak Dualar
  Tahıyyât Duası
  “Ettehıyyâtü lillâhi ve’s-salevâtü ve’ttayyibâtü esselâmü ‘aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi
  ve berakâtühû esselâmü ‘aleynâ ve ‘al⠑ıbâdi’l-lâhi’s-sâlihîn.
  Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü ve eşhedü enne
  Muhammeden
  ‘abdühû ve rasûlüh.

  Salli ve Bârik Duaları
  Salli ve bârik duaları; Hz. Peygamber (s.a.s.) için okunan ve Allah’ın rahmet ve selâmının O’nun üzerine olması dileğini dile getiren dualara denir. Kur’ân-ı Kerim’de
  “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey
  iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.” (Ahzâb, 33/56)
  buyrulmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.)’e Allahu Teâlâ’nın
  salât etmesi, rahmet etmesi; meleklerin salât etmesi, şanı-
  nın yüceltilmesini dilemeleri; mü’minlerin salât etmesi ise,
  dua etmeleri anlamını ifade eder.
  Kur’ân-ı Kerim’in, Hz. Peygamber (s.a.s.)’e salât-u selâm
  getirmeyi emreden bu ayetine paralel olarak, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salât-u selâm örnekleri vardır.
  Peygamberimiz (s.a.s.)’e en kısa şekilde: “Allâhümme salli alâ
  Muhammed” veya “Sallallahü aleyhi ve sellem” diye salât getirilir.

  4. Rabbenâ Âtina ve Rabbenağfirlî Duaları
  Farz, vacip ve
  sünnet bütün namazların son rekatlarında salli ve bârik dualarından sonra şu dualar okunur:

  okunuşu: “Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil
  âhirati haseneten ve kın⠑azâben-nâr.
  Rabbenağfirlî ve li vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme
  yekûmü’l-hısâb.”
  Anlamı: “Allah’ım! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver; ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Bizi ateş
  azabından koru. (Bakara, 2/201)
  Rabbimiz! Beni, anamı, babamı ve bütün mü’minleri
  hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağış-
  la.” (İbrahim, 14/41)
  Namazlardan “es-selâmü ‘aleyküm ve rahmetüllâh
  Allah’ın rahmeti ve selamı üzerinize olsun” denilerek çı-
  kılır.
  5. Kunût Duaları
  Sözlükte Allah’a ihlâsla kulluk etmek, namaz ve duayı uzatmak, sükût etmek, dua etmek, ibadet kastıyla ayakta
  durmak gibi anlamlara gelen kunût, dinî bir kavram olarak,
  namazda rükûdan önce veya sonra ayakta dua etmeyi ifade
  eder.
  Kur’ân-ı Kerim’de kunût sözlük anlamında ibadet etmek,
  boyun eğmek (Rûm, 30/26; Ahzâb, 33/120; Zümer, 39/9), ibadet maksadıyla ayakta durmak (Âl-i İmrân, 3/43), sükût etmek (Bakara, 2/238)
  manalarında kullanılmıştır.
  Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekatında kunût
  yapmak vaciptir. İmam-ı Azam’a göre kunûtta tekbir almak
  ve kunût dualarını (Allahümme innâ neste’înuke ve Allahümme
  iyyâke na’büdü dualarını) okumak vaciptir. Ancak İmam
  Muhammed ve Ebû Yûsuf ’a göre ise, tekbir almak vacip, kunût
  dualarını okumak ise
  sünnettir. Bu duayı okuyamayan kimse
  “Rabbenâ âtin┠duasını okur veya üç defa “Allahümmeğfirlî” der.
  Namazda kunûtu unutan kişi, namazın sonunda sehiv secdesi
  yapar
  Kunut duası türkçe okunuş şekli “Allahümme innâ neste’înüke ve nesteğ-
  firuke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyke ve
  netevekkelü aleyke ve nüsnî ‘aleykel-hayra küllehû neş-
  küruke ve lâ nekfüruke ve nahle’u ve netrukü meyyefcürük.
  Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescü-
  dü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ
  ‘azâbeke inne ‘azâbeke bil-küffâri mülhık.”
  Anlamı: “Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı
  bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize
  verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından
  bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakı-
  rız.
  Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız
  senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve
  sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
  Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inanç-
  sızlara ulaşır.” (İbn Ebî Şeybe, II, 301; Abdürrezzak, III, 121)

+ Yorum Gönder