Konusunu Oylayın.: Şafiide abbdest bozacak bir davranış yapan Hanefi imama uyan Şafii 'nin namazı nedir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Şafiide abbdest bozacak bir davranış yapan Hanefi imama uyan Şafii 'nin namazı nedir?
 1. 07.Kasım.2012, 17:14
  1
  Misafir

  Şafiide abbdest bozacak bir davranış yapan Hanefi imama uyan Şafii 'nin namazı nedir?


  Şafiide abbdest bozacak bir davranış yapan Hanefi imama uyan Şafii 'nin namazı nedir? Mumsema hanifi mezhebinden bir imam abdesli iken bir kadınla tokalaşırsa, şafii mezhebinden bir insan arkasında namaz kıldığı zaman namazı olurmu.


 2. 07.Kasım.2012, 17:14
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  hanifi mezhebinden bir imam abdesli iken bir kadınla tokalaşırsa, şafii mezhebinden bir insan arkasında namaz kıldığı zaman namazı olurmu.

 3. 07.Kasım.2012, 17:53
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,529
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 226
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Şafiide abbdest bozacak bir davranış yapan Hanefi imama uyan Şafii 'nin namazı
  Başka mezhepten olanlara imamlık yapacak kişinin bilmesi gerekenler

  Farklı mezhepten olanlara imam olacak kişinin dikkat etmesi gereken hususlarÜlkemizde, çoğunlukla Hanefî ve Şâfiî mezhebine mensup Müslümanlar bulunmaktadır Diğer iki mezhebe tâbi olanlar pek nâdirdir Zaten mevcut fıkıh kitaplarının ekserisi de Hanefî ve Şâfiî mezhebine göre yazılmıştırBu iki mezhebe bağlı olan Müslümanlar daha önceleri belli bölge ve şehirlerde çoklukla bulunmaktaydı Fakat bugün Türkiye’nin her tarafında her iki mezhep mensuplarını da görmek mümkündür Bilhassa bu durum camilerde açıkça görülmektedir Aynı şekilde, camilerimizde her iki mezhebe bağlı olan imamlar da bulunmaktadır Bunun için, öncelikle imamlık vazifesini yapanların her iki mezhebin ibadetle, bilhassa namazla alâkalı farklılıklarını bilmesi gerekir Böylece arkalarında bulunan cemaatin namazı daha sıhhatli bir şekilde edâ edilmiş olurBu hususta en efdal olan, herkesin kendi mezhebine mensup imamın arkasında namaz kılmasıdır Fakat Şâfiî bir kimsenin Hanefî olan imama, Hanefî bir kimsenin de Şâfiî olan imama uyması caizdir Bu meselede mühim olan husus, imam olan zatın, namazın şart ve rükünlerine riayet etmesidir Çünkü değişik mezhepten de olsa, namazı cemaatle kılmak tek başına kılmaktan daha faziletlidirSahabîler ve Tâbiinden pek çokları müçtehid derecesinde büyük âlimlerdi Farklı ictihadlara sahip olmakla beraber birbirlerinin arkasında namaz kılmışlardır Bu hususta ciddî bir farklılık olmamıştır (İbni Âbidin, 1/378-79)Ancak bu meselede cemaatin ve imamın ihtiyatlı davranması, namazın sahih olması açısından mühimdir Meselâ Hanefi mezhebine mensup olan imamın, cemaat içinde Şâfiî birisinin bulunabileceğini dikkate alarak bazı hususlara dikkat etmesi gerekmektedir

  Hanefî imamın bilmesi gereken bazı mühim hususları şöyle sıralayabiliriz:

  1 Şâfiî mezhebine göre, namaza mâni olan necasetin, dirhem miktarından az da olsa temizlenmesi farzdır
  2 Şâfiîye göre kalben de olsa abdeste niyet etmek farzdır
  3 Şâfiî mezhebinde abdestte âzâları yıkarken tertibe riayet edip, âzâyı sırasıyla yıkamak farzdır
  4 Şâfiîyye göre elin iç kısmının tenasül uzvuna değmesi abdesti bozar
  5 İnsanın hanımı dahil, teninin nâmahrem bir kadının tenine dokunması abdesti bozar
  6 Namazda ise tâdil-i erkân ve teşehhüdde salâvatları okumak Şâfiîlere göre farzdır
  7 Hatibin her iki hutbede Allah’a hamd etmesi, salâvatları okuması, takvayı tavsiye etmesi, en az bir âyet okuması ve son hutbede seslice mü’minlere dua etmesi hutbenin rükünlerindendir İmam olan zatın bunları terk etmeyip riayet etmesi gerekirBu meseleler her ne kadar Hanefî mezhebine göre abdesti, namazı ve hutbeyi bozmasa da, Şâfiîlerin ibadetlerine bir eksiklik getirirŞâfiî bir imamın da, cemaat içinde Hanefî birisinin bulunacağını hesaba katarak, bir tarafından kan ve benzeri şeyler çıkmışsa veya ağız dolusu kusmuşsa abdestini yenilemesi lâzımdır Aksi takdirde Hanefî cemaatin namazı sahih olmazSabah namazına gelince; Şâfiîler sabah namazının farzının ikinci rekâtında rükûdan sonra doğrulunca kunut duâsı okurlar Bu sünnettir Cemaatle kılındığında da kunutu yalnız imam okur, cemaat “Âmin” der Hanefî mezhebine mensup bir kimse Şâfiî bir imamın arkasında sabah namazını kıldığı zaman kunut esnasında susar, hiçbir şey okumaz Namazını imama uyarak tamamlar Kunut duası okunurken elleri kaldırıp açmak da sünnettir Hangi mezhepten olursa olsun, cemaatte bulunanlar da ellerini açıp iştirak ederlerHanefi imâmı arkasında kılan bir şâfiînin sabah ve diğer namazlarda yanılma secdesi yapması sünnetdir Çünkü Hanefî mezhebinden olan bir şahıs sabahleyin kunut duâsını okumaz ve diğer namâzlarda da ilk teşehhüdte Peygamberimiz Sallal'âhu aleyhi veselleme salâvat getirmez, hattâ getirse kendi mezhebine göre yanılma secdesi yapması lâzımdır Şâfiîye göre ise bunların terkinde yanılma secdesi yapıldığından imâmın selâmından sonra Şâfiî muktedinin yanılma secdesi yapması sünnetdirHanefi olan imam kendi mezhebine göre kılar Yani ilk oturuşta salavat okumaz Ancak tahiyyatı yavaş okuyarak şafii cemaatin salavatları okumasına zaman tanır Şafii cemaat ise yetiştirebilirlerse salavat da okurlar Yetişmezse de sehiv secdesi yapmaları sünnettir Şafiilere göre teşehhüdde salavat okumanın en azı: "Allahumme salli ala Muhammed" demektir Fakat salli ve barik salavatlarını okumak en ekmelidirKendi mezhebinden olmayan bir imama uyan kimse, o imamda kendi mezhebine göre namaza mâni olacak birşey görmedikçe ve yakînen bilmedikçe ona uyarak namaz kılması caiz, namazı da sahihtir Ancak arkasında namaz kıldığı imamda kendi mezhebine göre namazı bozacak bir durumu gören, vâkıf olan kimsenin o imama uyması caiz olmaz Meselâ, Hanefî mezhebine mensup olan bir kimse, Şâfiî bir imamın bir tarafının kanadığını gördüğü halde gider ona uyarsa, bu kimsenin namazı sahih olmaz Çünkü namazı kendi mezhebine göre sahih değildir

  Mehmet Paksu

  --------------------------------

  Şafii Mezhebine göre kan necistir Namaz kıldıktan sonra elbisesinde kan olduğunu gören kimse namazı yeniden kılmalıdırNecasetin bulunduğunu bilmemek:Bir kimse namaz kılarken affedilemiyecek kadar pisliği taşıdığı hâlde, bilmeyerek namaz kılsa, Malikîler dışındaki üç mezhebe göre namazı batıl olup kaza edilmesi lâzımdır Çünkü namazın kılınma-sında temizliğin bulunması şarttır Bunun namazı iptal ettiğini, yahut pisliğin bu-lunduğunu bilmese de durum aynıdırÇünkü Allahutealâ: "Elbiseni temizle" buyur-maktadır Malikîlerde meşhur olan görüş şudur: Abdestsizlikten temizlenmek ve hatırlar ve gücü yeterse necaseti gidermek farzdır Necasetin bulunduğunu hatırla-yarak ve bunu gidermeye gücü yeterek namaz kılan kişinin bu namazı yeniden kıl-ması vaciptirAciz olma yahut unutma durumlarında bu vaciplik düşer Böyle bir kimse unutarak yahut aciz olduğu hâlde namaz kılarsa bu namazı yeniden kılması gerekmez (Fethu'l-Kadîr, I, 179; ed-Dürrül-Muhtâr, 1,373; Muğni'l-Muhtâc, 1,188; eş-Şerhü's- Sağîr, 1,64, 293 Keşşaful-Kınâ', 1,22; el-Muğnî, 1,109; el-Mühezzeb, 1,59; el-Mecmû, Ill, 163)

  Şafiilere göre namazı geçersiz olan imama uyan cemaatin durumu:İmamlık eden kişinin kâfir veya kadın olduğu ortaya çıkarsa ona uyanların, namazlarını yeniden kılmaları vacip olur Çünkü cemaat, imamın durumunu, iyi bir kimse olup olmadığını araştırmayı terk ettiği için kusurludur Bununla beraber, imamlık eden kişi imam olma ehliyetine sahip değildirFakat imamın cünüp olduğu, abdestsiz olduğu yahut elbise veya bedeninde gizli bir necasetin bulunduğu ortaya çıkarsa, o imama uyanların namazlarım yeniden kılmaları vacip değildir Çünkü bunda kendilerinin bir kusuru bulunmamaktadırCuma namazı bu hükmün dışındadır Cuma namazında imamla birlikte namaz kılanlar, abdestsiz yahut üzerinde pislik bulunan kişi dahil, sadece kırk kişi ise namazlarını yeniden kılmaları gerekirBunun gibi, imamın üzerindeki pislik eğer görünür pislik ise, yine cemaatin namazlarını yeniden kılmaları gerekir Çünkü imama uyan kişinin bunda kusuru vardır Ayrıca görülen pislik cemaat durumundaki kişinin, biraz düşünüp dikkat edecek olsa görebileceği şekildedir Gizli olan pislik böyle değildir (Muğni'l-Muhtâc, 1,241; el-Mühezzeb, 1,97)Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansds 4. 07.Kasım.2012, 17:53
  2
  Silent and lonely rains  Başka mezhepten olanlara imamlık yapacak kişinin bilmesi gerekenler

  Farklı mezhepten olanlara imam olacak kişinin dikkat etmesi gereken hususlarÜlkemizde, çoğunlukla Hanefî ve Şâfiî mezhebine mensup Müslümanlar bulunmaktadır Diğer iki mezhebe tâbi olanlar pek nâdirdir Zaten mevcut fıkıh kitaplarının ekserisi de Hanefî ve Şâfiî mezhebine göre yazılmıştırBu iki mezhebe bağlı olan Müslümanlar daha önceleri belli bölge ve şehirlerde çoklukla bulunmaktaydı Fakat bugün Türkiye’nin her tarafında her iki mezhep mensuplarını da görmek mümkündür Bilhassa bu durum camilerde açıkça görülmektedir Aynı şekilde, camilerimizde her iki mezhebe bağlı olan imamlar da bulunmaktadır Bunun için, öncelikle imamlık vazifesini yapanların her iki mezhebin ibadetle, bilhassa namazla alâkalı farklılıklarını bilmesi gerekir Böylece arkalarında bulunan cemaatin namazı daha sıhhatli bir şekilde edâ edilmiş olurBu hususta en efdal olan, herkesin kendi mezhebine mensup imamın arkasında namaz kılmasıdır Fakat Şâfiî bir kimsenin Hanefî olan imama, Hanefî bir kimsenin de Şâfiî olan imama uyması caizdir Bu meselede mühim olan husus, imam olan zatın, namazın şart ve rükünlerine riayet etmesidir Çünkü değişik mezhepten de olsa, namazı cemaatle kılmak tek başına kılmaktan daha faziletlidirSahabîler ve Tâbiinden pek çokları müçtehid derecesinde büyük âlimlerdi Farklı ictihadlara sahip olmakla beraber birbirlerinin arkasında namaz kılmışlardır Bu hususta ciddî bir farklılık olmamıştır (İbni Âbidin, 1/378-79)Ancak bu meselede cemaatin ve imamın ihtiyatlı davranması, namazın sahih olması açısından mühimdir Meselâ Hanefi mezhebine mensup olan imamın, cemaat içinde Şâfiî birisinin bulunabileceğini dikkate alarak bazı hususlara dikkat etmesi gerekmektedir

  Hanefî imamın bilmesi gereken bazı mühim hususları şöyle sıralayabiliriz:

  1 Şâfiî mezhebine göre, namaza mâni olan necasetin, dirhem miktarından az da olsa temizlenmesi farzdır
  2 Şâfiîye göre kalben de olsa abdeste niyet etmek farzdır
  3 Şâfiî mezhebinde abdestte âzâları yıkarken tertibe riayet edip, âzâyı sırasıyla yıkamak farzdır
  4 Şâfiîyye göre elin iç kısmının tenasül uzvuna değmesi abdesti bozar
  5 İnsanın hanımı dahil, teninin nâmahrem bir kadının tenine dokunması abdesti bozar
  6 Namazda ise tâdil-i erkân ve teşehhüdde salâvatları okumak Şâfiîlere göre farzdır
  7 Hatibin her iki hutbede Allah’a hamd etmesi, salâvatları okuması, takvayı tavsiye etmesi, en az bir âyet okuması ve son hutbede seslice mü’minlere dua etmesi hutbenin rükünlerindendir İmam olan zatın bunları terk etmeyip riayet etmesi gerekirBu meseleler her ne kadar Hanefî mezhebine göre abdesti, namazı ve hutbeyi bozmasa da, Şâfiîlerin ibadetlerine bir eksiklik getirirŞâfiî bir imamın da, cemaat içinde Hanefî birisinin bulunacağını hesaba katarak, bir tarafından kan ve benzeri şeyler çıkmışsa veya ağız dolusu kusmuşsa abdestini yenilemesi lâzımdır Aksi takdirde Hanefî cemaatin namazı sahih olmazSabah namazına gelince; Şâfiîler sabah namazının farzının ikinci rekâtında rükûdan sonra doğrulunca kunut duâsı okurlar Bu sünnettir Cemaatle kılındığında da kunutu yalnız imam okur, cemaat “Âmin” der Hanefî mezhebine mensup bir kimse Şâfiî bir imamın arkasında sabah namazını kıldığı zaman kunut esnasında susar, hiçbir şey okumaz Namazını imama uyarak tamamlar Kunut duası okunurken elleri kaldırıp açmak da sünnettir Hangi mezhepten olursa olsun, cemaatte bulunanlar da ellerini açıp iştirak ederlerHanefi imâmı arkasında kılan bir şâfiînin sabah ve diğer namazlarda yanılma secdesi yapması sünnetdir Çünkü Hanefî mezhebinden olan bir şahıs sabahleyin kunut duâsını okumaz ve diğer namâzlarda da ilk teşehhüdte Peygamberimiz Sallal'âhu aleyhi veselleme salâvat getirmez, hattâ getirse kendi mezhebine göre yanılma secdesi yapması lâzımdır Şâfiîye göre ise bunların terkinde yanılma secdesi yapıldığından imâmın selâmından sonra Şâfiî muktedinin yanılma secdesi yapması sünnetdirHanefi olan imam kendi mezhebine göre kılar Yani ilk oturuşta salavat okumaz Ancak tahiyyatı yavaş okuyarak şafii cemaatin salavatları okumasına zaman tanır Şafii cemaat ise yetiştirebilirlerse salavat da okurlar Yetişmezse de sehiv secdesi yapmaları sünnettir Şafiilere göre teşehhüdde salavat okumanın en azı: "Allahumme salli ala Muhammed" demektir Fakat salli ve barik salavatlarını okumak en ekmelidirKendi mezhebinden olmayan bir imama uyan kimse, o imamda kendi mezhebine göre namaza mâni olacak birşey görmedikçe ve yakînen bilmedikçe ona uyarak namaz kılması caiz, namazı da sahihtir Ancak arkasında namaz kıldığı imamda kendi mezhebine göre namazı bozacak bir durumu gören, vâkıf olan kimsenin o imama uyması caiz olmaz Meselâ, Hanefî mezhebine mensup olan bir kimse, Şâfiî bir imamın bir tarafının kanadığını gördüğü halde gider ona uyarsa, bu kimsenin namazı sahih olmaz Çünkü namazı kendi mezhebine göre sahih değildir

  Mehmet Paksu

  --------------------------------

  Şafii Mezhebine göre kan necistir Namaz kıldıktan sonra elbisesinde kan olduğunu gören kimse namazı yeniden kılmalıdırNecasetin bulunduğunu bilmemek:Bir kimse namaz kılarken affedilemiyecek kadar pisliği taşıdığı hâlde, bilmeyerek namaz kılsa, Malikîler dışındaki üç mezhebe göre namazı batıl olup kaza edilmesi lâzımdır Çünkü namazın kılınma-sında temizliğin bulunması şarttır Bunun namazı iptal ettiğini, yahut pisliğin bu-lunduğunu bilmese de durum aynıdırÇünkü Allahutealâ: "Elbiseni temizle" buyur-maktadır Malikîlerde meşhur olan görüş şudur: Abdestsizlikten temizlenmek ve hatırlar ve gücü yeterse necaseti gidermek farzdır Necasetin bulunduğunu hatırla-yarak ve bunu gidermeye gücü yeterek namaz kılan kişinin bu namazı yeniden kıl-ması vaciptirAciz olma yahut unutma durumlarında bu vaciplik düşer Böyle bir kimse unutarak yahut aciz olduğu hâlde namaz kılarsa bu namazı yeniden kılması gerekmez (Fethu'l-Kadîr, I, 179; ed-Dürrül-Muhtâr, 1,373; Muğni'l-Muhtâc, 1,188; eş-Şerhü's- Sağîr, 1,64, 293 Keşşaful-Kınâ', 1,22; el-Muğnî, 1,109; el-Mühezzeb, 1,59; el-Mecmû, Ill, 163)

  Şafiilere göre namazı geçersiz olan imama uyan cemaatin durumu:İmamlık eden kişinin kâfir veya kadın olduğu ortaya çıkarsa ona uyanların, namazlarını yeniden kılmaları vacip olur Çünkü cemaat, imamın durumunu, iyi bir kimse olup olmadığını araştırmayı terk ettiği için kusurludur Bununla beraber, imamlık eden kişi imam olma ehliyetine sahip değildirFakat imamın cünüp olduğu, abdestsiz olduğu yahut elbise veya bedeninde gizli bir necasetin bulunduğu ortaya çıkarsa, o imama uyanların namazlarım yeniden kılmaları vacip değildir Çünkü bunda kendilerinin bir kusuru bulunmamaktadırCuma namazı bu hükmün dışındadır Cuma namazında imamla birlikte namaz kılanlar, abdestsiz yahut üzerinde pislik bulunan kişi dahil, sadece kırk kişi ise namazlarını yeniden kılmaları gerekirBunun gibi, imamın üzerindeki pislik eğer görünür pislik ise, yine cemaatin namazlarını yeniden kılmaları gerekir Çünkü imama uyan kişinin bunda kusuru vardır Ayrıca görülen pislik cemaat durumundaki kişinin, biraz düşünüp dikkat edecek olsa görebileceği şekildedir Gizli olan pislik böyle değildir (Muğni'l-Muhtâc, 1,241; el-Mühezzeb, 1,97)Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansds

+ Yorum Gönder