Konusunu Oylayın.: Kadınların namaz kılışı ile ilgili hadis

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Kadınların namaz kılışı ile ilgili hadis
 1. 28.Kasım.2011, 16:52
  1
  Misafir

  Kadınların namaz kılışı ile ilgili hadis


  Kadınların namaz kılışı ile ilgili hadis Mumsema s.a.ben 26 yaşında bi bayanım hanefi mezhebindenim namazımı ona göre kılıyorum ama bazıları namazın erkeği olmaz diyor peygamberiimiz nasıl kılıyorsa öyle kılımak gerekir diyolar bende kadınların namaz kılışıyla ilğili bi kaynak hadis bulamadım bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden ALLAHrazı olsun..


 2. 28.Kasım.2011, 16:52
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  s.a.ben 26 yaşında bi bayanım hanefi mezhebindenim namazımı ona göre kılıyorum ama bazıları namazın erkeği olmaz diyor peygamberiimiz nasıl kılıyorsa öyle kılımak gerekir diyolar bende kadınların namaz kılışıyla ilğili bi kaynak hadis bulamadım bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden ALLAHrazı olsun..

 3. 28.Kasım.2011, 17:06
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,532
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 226
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: kadınların namaz kılışı ile ilgili hadis
  Kadınların Namaz Kılış Şekli Niçin Farklıdır?
  Ebubekir Sifil
  Milli Gazete
  06-07/11/2005

  Soru : Kadınların, namazın bazı hareketlerini erkeklerden farklı yapmasının dayanağı nedir? Bu hususta hadis var mıdır?

  Cevap:Gerek Kur’an’ın gerekse Sünnet’in, kadınların tesettürüne özel bir önem atfettiği hepimizin malumudurNamazda kadınların bazı hareketlerinin erkeklerden –kısmî olarak– farklılık göstermesinin temel sebebi de budurZira namaz dışında mütesettir (tesettürlü, örtülü) olması hassasiyetle istenen müslüman kadının, Rabbinin huzurunda bu noktaya daha fazla dikkat göstermesi tabiidir Bu sebeple İbn Hibbân, kadının evinin en gizli mekânında kıldığı namazın diğerlerine göre daha sevaplı olduğunu ifade eden hadisi (1) naklettiği babın başlığını aynen şöyle koymuştur: “Kadının Namazı Ne Kadar Gizli/Örtülü Olursa, Ecrinin de O Kadar Büyük Olacağının Beyanı”(2)

  Ve yine bu sebeple İbn Abbâs (ra)’a kadının namazının nasıl olması gerektiği sorulduğunda, “Derli toplu ve gizli” cevabını vermiştir (3)

  Bilindiği gibi namazın rükünlerinde (namaz esnasında mutlaka yerine getirilmesi gereken hususlarda) kadın ile erkek arasında temelde herhangi bir farklılık yoktur İftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû vd hususların farziyeti erkek için de kadın için de geçerlidir Farklılık sadece kısmî olarak şeklî bazı noktalarda öne çıkmaktadır İftitah tekbiri alırken ellerin nereye kadar kaldırılacağı, kıyamda ellerin bağlanış tarzı ve yeri, rükû ve secde ediş tarzı, teşehhütte oturuş biçimi… böyledir

  Bildiğim kadarıyla kadınların namaz kılarken erkeklerden farklı olarak hangi noktalara riayet edecekleri, Efendimiz (sav) tarafından tafsilatlı olarak açıklanmış değildir Bu hususta, Sahabe’den ve sonraki nesillerden gelen uygulama ve fetvalar bulunmaktadır Belli başlılarını zikredecek olursak:

  İftitah tekbiri: Kadınların, namaza başlarken ellerini kulakların hizasına kadar değil, sadece omuz veya göğüs hizasına kadar kaldıracağı konusunda Sahabe’den Vâil b Hucr (ra) kanalıyla nakledilmiş merfu (Efendimiz (sav)’e dayanan) bir rivayet mevcut ise de (4) senedindeki Ümm Yahya bt (5) Dolayısıyla bu rivayet zayıftır Ancak Sahabe’den Ümmü’d-Derdâ (ranha) ve Tabiun’dan da Atâ, ez-Zührî, Hammâd… gibi isimlerden bu rivayetin delaletini destekleyen uygulama ve fetvalar nakledilmiştir (6) Değindiğim zayıf hadisin bu uygulama ve fetvalarla kuvvet bulacağını ve kadınların iftitah tekbirindeki uygulamasının naklî bir temeli bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz

  Kıyam: Kadınların, kıyamda dururken ellerini göğüslerinin üstünde bağlayacağı konusunda herhangi bir rivayete muttali olabilmiş değilim Araştırabildiğim kaynaklar kadınların erkeklerden farklı olarak ellerini göğüsleri üzerinde bağlayacağını belirtirken yalnızca bunun “tesettüre daha uygun” olacağını söylemekle yetinmektedirler
  Rükû: Araştırabildiğim kadarıyla bu konuda da Efendimiz (sav)’den nakledilmiş sahih bir rivayet mevcut değildir Kadınların rükûda kollarını yana açmaksızın –erkeklere göre daha toplu bir şekilde– rükû edeceğini belirten ulema, bunu da “tesettüre uygunluk” ilkesine dayandırmıştır(1)

  Secde: Kadınların secdede nasıl hareket edeceği konusunda Efendimiz (sav)’den nakledilmiş iki rivayet vardır el-Beyhakî bunların her ikisinin de zayıf olduğunu söylemiştir (2)

  Bu rivayetlerden birinde Efendimiz (sav)’in, kadın namaz kılarken (oturuşta) uyluklarını birbiri üzerine koyması ve secde ettiği zaman karnını uyluğu üzerine koymasını söylediği nakledilmiştir el-Beyhakî –dipnotta belirttiğim yerde– bu rivayeti, senedindeki Ebû Mutî’ el-Hakem b Abdillah el-Belhî sebebiyle taz’if etmiş (zayıf olduğunu söylemiş) tir

  Bu zat, İmam-ı Azam’ın Beş Eseri adıyla dilimize çevrilmiş olan risalelerden el-Fıkhu’l-Ebsat’ın ravisidir Hadis tenkitçileri, onun hakkında oldukça ağır cerh ifadeleri kullanmıştır(3) Bununla birlikte dipnotta belirttiğim yerde ez-Zehebî onun hakkında şöyle der: “İbnu’l-Mübârek onu, dindarlığı ve ilmi mevkii sebebiyle ta’zim ve tebcil ederdi (…) Re’y konusunda basiret sahibi, şanı büyük bir allame idi”

  Cerh-ta’dil alimlerinin Ebû Mutî’ el-Belhî hakkındaki ağır sözlerinde –ki birçoğunun onun hakkında “Cehmî idi”, “Mürcii idi” gibi ifadeler kullandığı dikkat çekiyor– itikadî meşrep farklılığının etkisini görmemek mümkün değil… Değil mi ki İmam Ebû Hanîfe ve Hanefî mezhebinin diğer büyük imamları dahi benzeri bir saikle taz’if edilmiştir?

  Sonuç olarak söz konusu rivayetin Ebû Mutî’ el-Belhî hakkındaki yanlı cerh ifadeleri sebebiyle zayıf sayıldığını söylemek mümkün ise, hadisin bu konuda ihticaca elverişli olduğunu söylemek de mümkündür… el-Beyhakî’nin taz’if ettiği diğer rivayet ise, zayıfı olduğu konusunda Cerh-Ta’dil otoritelerinin ittifak ettiği Atâ b Aclân isimli ravi kanalıyla gelmiştir Bu ravinin durumu sebebiyle o rivayetin zikrinden sarf-ı nazar edeceğim…

  Kadının secde ediş tarzı hakkında ayrıca aşağıdaki nakilleri görüyoruz:

  Hz Ali (ra)’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Kadın secde ettiği zaman yere kapansın ve uyluklarını toplasın (vücuduna bitiştirsin)”(4)

  İmam Ebû Hanîfe’nin hocasının hocası İbrahim en-Neha’î de (Tabiun’dandır) aynı tarzda hüküm vermiş, “Kadın secde ettiği zaman uyluklarını toplasın ve karnını uylukları üzerine koysun” demiştir (5) Kendisinden bu konuda yapılan bir diğer nakil de şöyledir: “Kadın secde ettiği zaman karnını uyluklarına yapıştırsın; kalçasını yukarı kaldırmasın ve erkeğin kollarını açıp yayıldığı gibi yayılmasın”(6)

  Yine Tabiun’dan Mücâhid’in de, erkeğin, secde ederken karnını kadınların yaptığı gibi uylukları üzerine koymasını mekruh gördüğü nakledilmiştir(7)

  Bu konuda Tabiun’dan ve daha sonraki kuşakların imamlarından, bunlara benzer hayli kaviller nakledilmiş ise de bu kadarı maksadı ifadede yeterlidir

  el-Beyhakî, şöyle der: “Kadının namaz ahkâmında erkekten ayrıldığı yerler, kadının tesettüre riayeti ilkesine racidir Kadın, her durumda kendisi için tesettüre en uygun şeyi yapmakla memur ve mükelleftir…”(8)


  1- Bkz en-Nevevî, el-Mecmû’, III, 409
  2- el-Beyhakî, es-Sünenu’l-Kübrâ, II, 222-3
  3- Bkz İbn Hacer, Lisânu’l-Mîzân, II, 334 vd
  4- Abdürrezzâk, el-Musannef, III, 138; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, I, 302
  5- İbn Ebî Şeybe, ay
  6- İbn Ebî Şeybe, I, 3
  7- İbn Ebî Şeybe, I, 302
  8- el-Beyhakî, es-Sünenu’l-Kübrâ, II, 222 Abdilcebbâr isimli kadın hakkında el-Heysemî herhangi bir bilgi bulamadığını söylemiştir
  arşivden... 4. 28.Kasım.2011, 17:06
  2
  Silent and lonely rains  Kadınların Namaz Kılış Şekli Niçin Farklıdır?
  Ebubekir Sifil
  Milli Gazete
  06-07/11/2005

  Soru : Kadınların, namazın bazı hareketlerini erkeklerden farklı yapmasının dayanağı nedir? Bu hususta hadis var mıdır?

  Cevap:Gerek Kur’an’ın gerekse Sünnet’in, kadınların tesettürüne özel bir önem atfettiği hepimizin malumudurNamazda kadınların bazı hareketlerinin erkeklerden –kısmî olarak– farklılık göstermesinin temel sebebi de budurZira namaz dışında mütesettir (tesettürlü, örtülü) olması hassasiyetle istenen müslüman kadının, Rabbinin huzurunda bu noktaya daha fazla dikkat göstermesi tabiidir Bu sebeple İbn Hibbân, kadının evinin en gizli mekânında kıldığı namazın diğerlerine göre daha sevaplı olduğunu ifade eden hadisi (1) naklettiği babın başlığını aynen şöyle koymuştur: “Kadının Namazı Ne Kadar Gizli/Örtülü Olursa, Ecrinin de O Kadar Büyük Olacağının Beyanı”(2)

  Ve yine bu sebeple İbn Abbâs (ra)’a kadının namazının nasıl olması gerektiği sorulduğunda, “Derli toplu ve gizli” cevabını vermiştir (3)

  Bilindiği gibi namazın rükünlerinde (namaz esnasında mutlaka yerine getirilmesi gereken hususlarda) kadın ile erkek arasında temelde herhangi bir farklılık yoktur İftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû vd hususların farziyeti erkek için de kadın için de geçerlidir Farklılık sadece kısmî olarak şeklî bazı noktalarda öne çıkmaktadır İftitah tekbiri alırken ellerin nereye kadar kaldırılacağı, kıyamda ellerin bağlanış tarzı ve yeri, rükû ve secde ediş tarzı, teşehhütte oturuş biçimi… böyledir

  Bildiğim kadarıyla kadınların namaz kılarken erkeklerden farklı olarak hangi noktalara riayet edecekleri, Efendimiz (sav) tarafından tafsilatlı olarak açıklanmış değildir Bu hususta, Sahabe’den ve sonraki nesillerden gelen uygulama ve fetvalar bulunmaktadır Belli başlılarını zikredecek olursak:

  İftitah tekbiri: Kadınların, namaza başlarken ellerini kulakların hizasına kadar değil, sadece omuz veya göğüs hizasına kadar kaldıracağı konusunda Sahabe’den Vâil b Hucr (ra) kanalıyla nakledilmiş merfu (Efendimiz (sav)’e dayanan) bir rivayet mevcut ise de (4) senedindeki Ümm Yahya bt (5) Dolayısıyla bu rivayet zayıftır Ancak Sahabe’den Ümmü’d-Derdâ (ranha) ve Tabiun’dan da Atâ, ez-Zührî, Hammâd… gibi isimlerden bu rivayetin delaletini destekleyen uygulama ve fetvalar nakledilmiştir (6) Değindiğim zayıf hadisin bu uygulama ve fetvalarla kuvvet bulacağını ve kadınların iftitah tekbirindeki uygulamasının naklî bir temeli bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz

  Kıyam: Kadınların, kıyamda dururken ellerini göğüslerinin üstünde bağlayacağı konusunda herhangi bir rivayete muttali olabilmiş değilim Araştırabildiğim kaynaklar kadınların erkeklerden farklı olarak ellerini göğüsleri üzerinde bağlayacağını belirtirken yalnızca bunun “tesettüre daha uygun” olacağını söylemekle yetinmektedirler
  Rükû: Araştırabildiğim kadarıyla bu konuda da Efendimiz (sav)’den nakledilmiş sahih bir rivayet mevcut değildir Kadınların rükûda kollarını yana açmaksızın –erkeklere göre daha toplu bir şekilde– rükû edeceğini belirten ulema, bunu da “tesettüre uygunluk” ilkesine dayandırmıştır(1)

  Secde: Kadınların secdede nasıl hareket edeceği konusunda Efendimiz (sav)’den nakledilmiş iki rivayet vardır el-Beyhakî bunların her ikisinin de zayıf olduğunu söylemiştir (2)

  Bu rivayetlerden birinde Efendimiz (sav)’in, kadın namaz kılarken (oturuşta) uyluklarını birbiri üzerine koyması ve secde ettiği zaman karnını uyluğu üzerine koymasını söylediği nakledilmiştir el-Beyhakî –dipnotta belirttiğim yerde– bu rivayeti, senedindeki Ebû Mutî’ el-Hakem b Abdillah el-Belhî sebebiyle taz’if etmiş (zayıf olduğunu söylemiş) tir

  Bu zat, İmam-ı Azam’ın Beş Eseri adıyla dilimize çevrilmiş olan risalelerden el-Fıkhu’l-Ebsat’ın ravisidir Hadis tenkitçileri, onun hakkında oldukça ağır cerh ifadeleri kullanmıştır(3) Bununla birlikte dipnotta belirttiğim yerde ez-Zehebî onun hakkında şöyle der: “İbnu’l-Mübârek onu, dindarlığı ve ilmi mevkii sebebiyle ta’zim ve tebcil ederdi (…) Re’y konusunda basiret sahibi, şanı büyük bir allame idi”

  Cerh-ta’dil alimlerinin Ebû Mutî’ el-Belhî hakkındaki ağır sözlerinde –ki birçoğunun onun hakkında “Cehmî idi”, “Mürcii idi” gibi ifadeler kullandığı dikkat çekiyor– itikadî meşrep farklılığının etkisini görmemek mümkün değil… Değil mi ki İmam Ebû Hanîfe ve Hanefî mezhebinin diğer büyük imamları dahi benzeri bir saikle taz’if edilmiştir?

  Sonuç olarak söz konusu rivayetin Ebû Mutî’ el-Belhî hakkındaki yanlı cerh ifadeleri sebebiyle zayıf sayıldığını söylemek mümkün ise, hadisin bu konuda ihticaca elverişli olduğunu söylemek de mümkündür… el-Beyhakî’nin taz’if ettiği diğer rivayet ise, zayıfı olduğu konusunda Cerh-Ta’dil otoritelerinin ittifak ettiği Atâ b Aclân isimli ravi kanalıyla gelmiştir Bu ravinin durumu sebebiyle o rivayetin zikrinden sarf-ı nazar edeceğim…

  Kadının secde ediş tarzı hakkında ayrıca aşağıdaki nakilleri görüyoruz:

  Hz Ali (ra)’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Kadın secde ettiği zaman yere kapansın ve uyluklarını toplasın (vücuduna bitiştirsin)”(4)

  İmam Ebû Hanîfe’nin hocasının hocası İbrahim en-Neha’î de (Tabiun’dandır) aynı tarzda hüküm vermiş, “Kadın secde ettiği zaman uyluklarını toplasın ve karnını uylukları üzerine koysun” demiştir (5) Kendisinden bu konuda yapılan bir diğer nakil de şöyledir: “Kadın secde ettiği zaman karnını uyluklarına yapıştırsın; kalçasını yukarı kaldırmasın ve erkeğin kollarını açıp yayıldığı gibi yayılmasın”(6)

  Yine Tabiun’dan Mücâhid’in de, erkeğin, secde ederken karnını kadınların yaptığı gibi uylukları üzerine koymasını mekruh gördüğü nakledilmiştir(7)

  Bu konuda Tabiun’dan ve daha sonraki kuşakların imamlarından, bunlara benzer hayli kaviller nakledilmiş ise de bu kadarı maksadı ifadede yeterlidir

  el-Beyhakî, şöyle der: “Kadının namaz ahkâmında erkekten ayrıldığı yerler, kadının tesettüre riayeti ilkesine racidir Kadın, her durumda kendisi için tesettüre en uygun şeyi yapmakla memur ve mükelleftir…”(8)


  1- Bkz en-Nevevî, el-Mecmû’, III, 409
  2- el-Beyhakî, es-Sünenu’l-Kübrâ, II, 222-3
  3- Bkz İbn Hacer, Lisânu’l-Mîzân, II, 334 vd
  4- Abdürrezzâk, el-Musannef, III, 138; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, I, 302
  5- İbn Ebî Şeybe, ay
  6- İbn Ebî Şeybe, I, 3
  7- İbn Ebî Şeybe, I, 302
  8- el-Beyhakî, es-Sünenu’l-Kübrâ, II, 222 Abdilcebbâr isimli kadın hakkında el-Heysemî herhangi bir bilgi bulamadığını söylemiştir
  arşivden...

+ Yorum Gönder