Teravih Namazı Ne Demektir Teravih Namazı Hakkında Bilgi 5 üzerinden 4.50 | Toplam : 4 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Teravih Namazı Ne Demektir Teravih Namazı Hakkında Bilgi


  Teravih Namazı Ne Demektir Teravih Namazı Hakkında Bilgilere ihtiyacım var bana yardımcı olur musunuz ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Yetim Hadimul Müslimin
  Yetim
  Hadimul Müslimin
  Yetim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 31.Ocak.2007
  Üye No: 9
  Mesaj Sayısı: 1,431
  Tecrübe Puanı: 17
  Yer: Hadimul Müslimin

  Cevap: Teravih Namazı Ne Demektir Teravih Namazı Hakkında Bilgi


  Teravih namazı nedir?  Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan terâvih, dinî bir kavram olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaza verilen isimdir Bu namazın her dört rekatinin sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehaptır  Terâvih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir Hz Peygamber, Kim inanarak ve sevabını Allâh'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır buyurmuşlardır (Buhârî, Salâtüt-Terâvih, 1; Müslim, Müsâfirîn, 174)  Teravih namazı cemaatle kılınabilir mi?  Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu halde, terâvih namazının cemaatle kılınması sünnettir Hz Peygamber terâvih namazını iki defa cemaatle kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaatle kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtüt-Terâvih, 1; Müslim, Müsâfirîn, 177) Hz Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha hoş olacağını düşünmüş ve ashapla istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır Halkın bir vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, ne güzel bir adet oldu diyerek sevincini belirtmiştir (Muvatta, 84, H No: 245) Hz Ali de, Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allâh da Ömer'in kabrini öyle nurlandırsın duası ile memnuniyetini açığa vurmuştur  Teravih namazı kaç rekattır?  Hz Peygamber'in kıldırmış olduğu teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır Bu konuda Hz Ömer'in teravihi cemaatle kılınmasını başlatmasıyla ilgili haberlerden ve Hz Aişe'nin, Hz Peygamber'in Ramazan ayındaki gece namazlarıyla ilgili hadisinden hareketle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır Bu konudaki haberler şöyle değerlendirilebilir:  Rasulullah'ın Ramazandaki gece namazları sorulduğunda, Hz Aişe, Rasulullah, Ramazan ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir rekattan fazla (nafile namaz) kılmamıştır karşılığını vermiştir (Muvatta, 88, H No: 261) Başka bir rivayette bu sayı on üç olarak zikredilmektedir (Muvatta, 88, H No: 262; Müslim, I/508-510) Öncelikle bu hadisin teravih namazı hakkında olduğu konusunda bir açıklık bulunmamaktadır Diğer taraftan Hz Aişe'nin, Allâh'ın elçisinin Ramazan ayında ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir veya on üç rekat namaz kıldığını belirtmesi, onun devamlı olarak kıldığı bir gece namazının bulunduğunu göstermektedir Zaten Kur'an-ı Kerim'de de, Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl Umulur ki Rabbin, seni övgüye değer bir makama gönderir buyurulmaktadır (İsra 17/79) Bundan da anlaşılmaktadır ki, bu soru, Ramazan ayında Hz Peygamber'in diğer ibadetlerinde olduğu gibi, gece namazlarında da bir artış olup olmadığını öğrenmek amacıyla sorulmuştur; terâvih namazı ile ilişkisi yoktur Hz Aişe'den rivayet edilen, Rasulullah (as) Ramazan ayında, diğer aylarda görülmeyen bir gayrete girerdi Ramazanın son on gününde ise çok daha şiddetli bir gayret gösterirdi Son on günde, geceyi ihya eder, ailesini de uyandırırdı hadisi (Buharî, Fadlu Leyleti'l-Kadir 5; Müslim, î'tikâf 8) bu görüşümüzü desteklemektedir Diğer yandan, bu hadisin terâvihin meşru kılınmasından önce mi, yoksa sonra mı olduğu da belli değildir  Hz Ömer zamanındaki cemaatle kılınan teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat (Muvatta, 85-86 (H No: 248, 249, 250); İbn Ebî Şeybe, Musannef, II/163-164) Hz Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; ünlü hadis bilgini Nevevî ve Buhârî şârihi Bedreddin Aynî tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır (İbn Humam, Fethu'l-Kadir, I/334; Aynî, V/357; Neylü'l-Evtâr, III/61)  Teravih namazı, Hz Ömer, Hz Osman ve Hz Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır  Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir  Teravih namazı nasıl kılınmalıdır?  Terâvih namazını iki rekatte bir selam vererek ve dört rekatin sonunda biraz dinlenerek kılınması müstehabdır Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallâh demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur  Terâvih namazını kıldıran imam, okuyuşu uzatarak cemaati bıktırıp dağıtmamalı; çabuk kıldırarak namaza noksanlık getirmemelidir Teravih namazında da diğer namazlarda olduğu gibi, kıraatin gereği gibi yapılmasına ve tadil-i erkana riayet edilmesine özen gösterilmelidir  Oruç tutmayan kimse teravih namazı kılabilir mi?  Teravih namazı Ramazan ayının bir sünnetidir, oruçla ilişkisi yoktur Bu nedenle, oruç tutmayanlar da teravih namazı kılabilirler


 3. 3
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye
  imam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 20.Ağustos.2007
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 6,794
  Tecrübe Puanı: 72
  Yer: minallah-ilelllah

  Cevap: Teravih Namazı Ne Demektir Teravih Namazı Hakkında Bilgi


  TERÂVİH


  Sözlükte "rahatlatmak, dinlendirmek" anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan terâvih, dinî bir kavram olarak, Ramazan ayında, yatsı namazından sonra kılınan nafile namaza verilen isimdir. Namazın her dört rekatinin sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehap olup buna tervîha denilmiştir. Sonra bu kelimenin çoğulu olan terâvih kılınan bu namaza isim olmuştur.
  Terâvih namazı yirmi rekat olup, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (terâvih namazını) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." buyurmuştur (Buhârî, Salâtü't-Terâvih, 1; Müslim, Müsâfirîn, 174). Nafile namazların münferid olarak kılınması daha faziletli olduğu halde, terâvih namazının cemaatle kılınması sünnettir. Hz. Peygamber terâvih namazını iki defa cemaatle ashaba kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaatle kıldırmamıştır (Buhârî, Salâtü't-Terâvih, 1; Müslim, Müsâfirîn, 177). Terâvih namazını iki rekatte bir selam vererek ve dört rekatin sonunda biraz dinlenerek kılınması müstehabdır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallâh demek) ve salavât ile meşgul olunur.
  Terâvih namazını kıldıran imamın, okuyuşu uzatarak cemaati bıktırıp dağıtmamalı; çabuk kıldırarak namaza noksanlık getirmemelidir. Namazda kıraatin gereği gibi yapılmasına ve ta'dil-i erkana riâyet edilmesine özen gösterilmelidir.


 4. Reklam

+ Yorum Gönder