Hacet namazı ve duası 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Hacet namazı ve duası


  Hacet namazı ve duası hakkında aban eğitici bir yazı örneği paylaşabilir misiniz ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Desert Rose Kıdemli Üye
  Desert Rose
  Kıdemli Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 10,887
  Tecrübe Puanı: 159

  Cevap: hacet namazı ve duası


  Hacet namazı nedir?

  Dünya veya ahiretle alakalı herhangi bir haceti ve dileği olan birisinin bu dileğinin yerine gelmesi maksadıyla kıldığı namaza denilmektedir. Peygamber Efendimiz, bir kimsenin dünyevi veya uhrevi bir ihtiyacı olduğu zaman iki rekat namaz kıldıktan sonra ihtiyacını Allah'a arz etmesini istemiştir. (Tirmizi, Salat, 348)

  Hacet namazı nasıl kılınır?

  İki, dört veya on iki rekat olarak kılınabilen hacet namazı, iki rekat kılındığında birinci rekatında Fatiha'dan sonra üç ayete'l-kürsi, ikinci rekatında ise Fatiha'dan sonra birer kere İhlas, Felak ve Nas süreleri okunur. Dört rekat kılındığında birinci rekatında ise yine Fatiha'dan sonra üç ayete'l-kürsi, diğer üç rekatında ise Fatiha'dan sonra birer kere İhlas, Felak ve Nas süreleri okunarak kılınır. Namazdan sonra ise hacet duası okunarak arzu edilen dilek Allah'a dua halinde iletilir.

  Hacet duası nedir?

  Çeşitli hacet duaları vardır. Onlardan birisi şudur:

  "Allahümme innî es eluke tevfîka ehlil-hudâ ve amele ehli'l-yakîni ve munâsehete ehli't-tevbeti ve azme ehli-s-sabri ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebi ehli'r-rağbeti ve teabbude ehli'l-vera'i ve irfâne ehli'l-ilmi hattâ ehâfek. Allahume innî es'eluke mehâfeten tahcizuni an masiyetike hatta a'mele bi ta'atike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ unâsihake bi't-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlise leke'n-nasîhate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi'l-umûri ve husni zannin bike. Subhâne hâliki'n-nûr".

  Manası

  "Allah'ım, senden hidâyet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amellerini, tövbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ibâdetini, ilim ehlinin irfânını isterim ki, Senden gereği gibi korkayım. Allah'ım, Senden öyle bir korku isterim ki, o beni Sana isyandan men etsin; tâ ki, Sana itâat ile öyle amel edeyim ki, onunla Senin rızana ereyim; Senden korkarak içtenlikle Sana döneyim; sırf Senin sevgini kazanmak için hâlis nasihat edeyim; her işte Sana güvenip Sana dayanayım; Sana güzel zan besleyeyim. Nûrun yaratıcısı Allah'ı tesbih ederim."

  Bu duaların dışında hacet ile ilgili olarak şu dualar da okunabilir:

  La ilâhe illellâhul halîmul kerim subhanallâhi Rabbil arşil azîm. Elhamdulillahi Rabbil alemin. Es'eluke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretike vel ismete min külli zenbin vel ganimete min külli birrin vesselâmete min külli ismin lâ teda'lî zenben illâ ğafertehu velâ hemmen illa ferrectehû velâ hâceten hiye leke rıdan illâ gazaytehâ yâ Erhamerrahimîn.

  Allahumme ente tahkumu beyne ibâdike fîmâ kânû fîhi yahtelifûn. La ilâhe illallâhul aliyyul azîm. Lâ ilâhe illallâhul halîmul kerîm Subhâne rabbis semâvâtis-seb'i ve Rabbilarşil azîm. Elhamdulillahi Rabbil alemin.

  Allâhümme kâşîfe'l-gammi müferrice'l-hemmi mücîbeda'vetil muztarrîne izâ deavke. Rahmâ- neddünya vel-âhireti ve rahîmehuma ferhamni fi hâceti hâzihî bi kadâihâ ve necâihâ rahmeten tuğnîni bihî an rahmeti men sivak. Allahummehfeznâ vahfaz ümmete Muhammed fi enhâil âlemi min külli şerrin ve darr. Allâhümme aleyke bi a'dâike ve a'dâina ve a'dâiddîn. Allahümme şettit şemlehum ve ferrik cem'ahum ve mezzikhum külle mümezzak. Vec'al be'sehum beynehum.+ Yorum Gönder