Konusunu Oylayın.: Cenaze namazı kaç tekbir ile kılınır?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Cenaze namazı kaç tekbir ile kılınır?
 1. 09.Nisan.2011, 15:00
  1
  Misafir

  Cenaze namazı kaç tekbir ile kılınır?


  Cenaze namazı kaç tekbir ile kılınır? Mumsema Cenaze namazı kaç tekbir ile kılınır? Cenaze namazında kaç tane tekbir verilmektedir ?


 2. 09.Nisan.2011, 15:00
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Cenaze namazı kaç tekbir ile kılınır? Cenaze namazında kaç tane tekbir verilmektedir ?

 3. 09.Nisan.2011, 16:09
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,532
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 226
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Cenaze namazı kaç tekbir ile kılınır?
  Cenaze Namazı Kılarken Kaç Tekbir Alınır?
  3196... (Ebû İshâk'ın) Şa'bi'den (rivayetine göre);
  Rasûlullah (s.a) (bir gün sahabilerinden bazılarıyla birlücte me­zarlıkta gezinirken toprağı) yaş olan bir kabre uğramış (ashabıyla bir­likte) o kabrin önünde saf bağla(yıp namaz kılmışlar. (Hz. Peygam­ber) bu kabir üzerine (namaz kılarken) dört (defa) tekbir almış.
  (Ebû İshak diyor ki): "Ben Şa'bi'ye; (bunu) sana kim söyledi?" diye sordum da: "Güvenilir birisi (yani o anda) orada bulunan Ab­dullah b. Abbas (söyledi)" diye cevap verdi.[486]

  Açıklama


  Bu hadis-i şerifte, birisi; kabre konulmuş olan cenaze üzerine cenaze namazı kılmanın caiz olup olmayacağı, diğeri de cenaze namazında kaç tekbir alınacağı meselesi olmak üzere, iki mesele söz-konusu edilmekte ve cenaze namazında dört tekbir alınacağı ifade edilmek­tedir. Bunlardan kabre konulan bir cenazenin kabri üzerine yönelerek o ce­nazenin namazını kılmanın caiz olup olmayacağı meselesi 3203 numaralı hadis-i şerifin şerhinde açıklanacaktır.
  İkinci meseleye gelince, mezheb imamlarından İmam Ebû Hanife ile İmam Malik, Şafiî, Ahmed es-Sevrî, İbnü'l-Mübarek, İshak, İbn Ebî Evfa, Ata, Muhammed b. el-Hanefiyye ve el-Evzâî ile ashab-ı kiram'dan Ömer b. el-Hattab, Abdullah b. Ömer, Zeyd b. Sabit, Hasen b. Ali, el-Bcra b. Azib ve Ebû Hureyre'ye göre cenaze namazında dört tekbir alınır. Delilleri ise, mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerifle 3194 numaralı hadisi şerif ve Buhârî ile Müslim'in Rasül-ü Ekrem'in Necaşi üzerine dört tekbir alarak cenaze na­mazı kıldığına dair rivayet ettikleri hadis-i şerif ile ileride meallerini sunaca­ğımız 3204-3205 numaralı hadis-i şeriflerdir.
  Tirmizî, mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerif hakkında, "İbn Abbas hadisi hasen sahihtir. Peygamber (s.a)'in ashabından ve sonrakilerden ilim adam­larının çoğunun ameli bu hadis üzerinedir." demiştir.
  Bu mevzuyu Bezlü'I-Mechûd yazarının, Şevkânî'den naklettiği şu satır­larla noktalıyoruz: "Kâdî Iyaz'ın beyanına göre, sahabe-i kiram, cenaze na­mazında kaç tekbir alınacağı konusunda İhtilafa düşmüş, "üç tekbirden do­kuz tekbire kadar değişen sayılarda tekbir alınabileceğine dair çeşitli görüş­ler ileri sürmüşlerse de, İbn Abdi'l-Berr'in dediği gibi, sonradan dört tekbir alınacağında icma vaki olmuş. Fıkıh âlimleri ile Bağdat, Basra, Küfe, Medi­ne gibi meşhur kültür merkezlerindeki fetva ehli de bu mevzuda ittifak et­mişlerdir. Çünkü bu mevzuda gelen sahih hadislerden elde edilen netice bu­dur. Binaenaleyh bu görüşün dışında kalan şaz görüşlere iltifat edilmemeli­dir. Önemli fıkıh merkezlerindeki fıkıh alimleri içerisinde cenaze namazınir beş tekbirle kılınacığını söyleyen sadece İbn Ebî Leyla vardır. Onun dışında bu âlimlerin hiçbirisi cenaze namazındaki tekbirlerin beş olduğunu söyleme­miştir."[487]

  3197... İbn Ebî Leyla'dan demiştir ki:
  Zeyd: -Yani (Zeyd) ibn Erkam- bizim cenazelerimizin namazla­rında dört tekbir alırdı. (Bir gün, by- cenaze namazında) beş tekbir aldı. Bunu kendisine sordum da "Rasûlullah (s.a) (böyle) beş tekbir alırdı" cevabını verdi.
  Ebû Dâvûd der ki: (bu hadisi bana rivayet edenlerden) İbn el-Musanna'nın rivayetini (Ebu Ve/id'in rivayetinden) daha sağlam ez­berledim.[488]

  Açıklama


  Bu hadis-i şerif, cenaze namazını dört tekbirle kıldırmak ca­iz olduğu gibi, beş tekbirle kıldırmanın da caiz olduğunu söy­leyen Davud-u Zahiri'nin ve İbn Ebî Leyla'nın delilidir.
  Aslında İbn Ebî Leyla'nın Zeyd b. Erkam'a cenaze namazını niçin beş tekbirle kıldırdığım sorması selef-i salihin arasında cenaze namazını dört tek­birle kılmanın yaygın, beş tekbirle kılmanınsa, nadirattan olduğunu göste­rir. Bu düşünceyle cumhur ulema metinde geçen "Rasûlullah (s.a) beş tek­bir alırdı" cümlesini "İslâm'ın ilk yıllarında böyle beş tekbir alırdı. Sonra­dan devamlı surette dört tekbir almaya başladı da, bu son uygulama halk arasında yerleşti." şeklinde anlamışlardır.
  Musannif Ebû Davüd, metnin sonuna ilave ettiği ta'likle, bu hadisin ken­disine iki yoldan geldiğini bunlardan İbnu'l-Musanna yoluyla gelen rivayeti Ebû Velid et-Tayalisî'den gelen rivayetten daha iyi bellediğini söylemekle İbnu'I-Müsenna'dan gelen rivayetin diğerinden daha kuvvetli olduğunu ve buna daha çok güvendiğini ifade etmek istemektedir.[489]
  arşivden...


 4. 09.Nisan.2011, 16:09
  2
  Silent and lonely rains  Cenaze Namazı Kılarken Kaç Tekbir Alınır?
  3196... (Ebû İshâk'ın) Şa'bi'den (rivayetine göre);
  Rasûlullah (s.a) (bir gün sahabilerinden bazılarıyla birlücte me­zarlıkta gezinirken toprağı) yaş olan bir kabre uğramış (ashabıyla bir­likte) o kabrin önünde saf bağla(yıp namaz kılmışlar. (Hz. Peygam­ber) bu kabir üzerine (namaz kılarken) dört (defa) tekbir almış.
  (Ebû İshak diyor ki): "Ben Şa'bi'ye; (bunu) sana kim söyledi?" diye sordum da: "Güvenilir birisi (yani o anda) orada bulunan Ab­dullah b. Abbas (söyledi)" diye cevap verdi.[486]

  Açıklama


  Bu hadis-i şerifte, birisi; kabre konulmuş olan cenaze üzerine cenaze namazı kılmanın caiz olup olmayacağı, diğeri de cenaze namazında kaç tekbir alınacağı meselesi olmak üzere, iki mesele söz-konusu edilmekte ve cenaze namazında dört tekbir alınacağı ifade edilmek­tedir. Bunlardan kabre konulan bir cenazenin kabri üzerine yönelerek o ce­nazenin namazını kılmanın caiz olup olmayacağı meselesi 3203 numaralı hadis-i şerifin şerhinde açıklanacaktır.
  İkinci meseleye gelince, mezheb imamlarından İmam Ebû Hanife ile İmam Malik, Şafiî, Ahmed es-Sevrî, İbnü'l-Mübarek, İshak, İbn Ebî Evfa, Ata, Muhammed b. el-Hanefiyye ve el-Evzâî ile ashab-ı kiram'dan Ömer b. el-Hattab, Abdullah b. Ömer, Zeyd b. Sabit, Hasen b. Ali, el-Bcra b. Azib ve Ebû Hureyre'ye göre cenaze namazında dört tekbir alınır. Delilleri ise, mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerifle 3194 numaralı hadisi şerif ve Buhârî ile Müslim'in Rasül-ü Ekrem'in Necaşi üzerine dört tekbir alarak cenaze na­mazı kıldığına dair rivayet ettikleri hadis-i şerif ile ileride meallerini sunaca­ğımız 3204-3205 numaralı hadis-i şeriflerdir.
  Tirmizî, mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerif hakkında, "İbn Abbas hadisi hasen sahihtir. Peygamber (s.a)'in ashabından ve sonrakilerden ilim adam­larının çoğunun ameli bu hadis üzerinedir." demiştir.
  Bu mevzuyu Bezlü'I-Mechûd yazarının, Şevkânî'den naklettiği şu satır­larla noktalıyoruz: "Kâdî Iyaz'ın beyanına göre, sahabe-i kiram, cenaze na­mazında kaç tekbir alınacağı konusunda İhtilafa düşmüş, "üç tekbirden do­kuz tekbire kadar değişen sayılarda tekbir alınabileceğine dair çeşitli görüş­ler ileri sürmüşlerse de, İbn Abdi'l-Berr'in dediği gibi, sonradan dört tekbir alınacağında icma vaki olmuş. Fıkıh âlimleri ile Bağdat, Basra, Küfe, Medi­ne gibi meşhur kültür merkezlerindeki fetva ehli de bu mevzuda ittifak et­mişlerdir. Çünkü bu mevzuda gelen sahih hadislerden elde edilen netice bu­dur. Binaenaleyh bu görüşün dışında kalan şaz görüşlere iltifat edilmemeli­dir. Önemli fıkıh merkezlerindeki fıkıh alimleri içerisinde cenaze namazınir beş tekbirle kılınacığını söyleyen sadece İbn Ebî Leyla vardır. Onun dışında bu âlimlerin hiçbirisi cenaze namazındaki tekbirlerin beş olduğunu söyleme­miştir."[487]

  3197... İbn Ebî Leyla'dan demiştir ki:
  Zeyd: -Yani (Zeyd) ibn Erkam- bizim cenazelerimizin namazla­rında dört tekbir alırdı. (Bir gün, by- cenaze namazında) beş tekbir aldı. Bunu kendisine sordum da "Rasûlullah (s.a) (böyle) beş tekbir alırdı" cevabını verdi.
  Ebû Dâvûd der ki: (bu hadisi bana rivayet edenlerden) İbn el-Musanna'nın rivayetini (Ebu Ve/id'in rivayetinden) daha sağlam ez­berledim.[488]

  Açıklama


  Bu hadis-i şerif, cenaze namazını dört tekbirle kıldırmak ca­iz olduğu gibi, beş tekbirle kıldırmanın da caiz olduğunu söy­leyen Davud-u Zahiri'nin ve İbn Ebî Leyla'nın delilidir.
  Aslında İbn Ebî Leyla'nın Zeyd b. Erkam'a cenaze namazını niçin beş tekbirle kıldırdığım sorması selef-i salihin arasında cenaze namazını dört tek­birle kılmanın yaygın, beş tekbirle kılmanınsa, nadirattan olduğunu göste­rir. Bu düşünceyle cumhur ulema metinde geçen "Rasûlullah (s.a) beş tek­bir alırdı" cümlesini "İslâm'ın ilk yıllarında böyle beş tekbir alırdı. Sonra­dan devamlı surette dört tekbir almaya başladı da, bu son uygulama halk arasında yerleşti." şeklinde anlamışlardır.
  Musannif Ebû Davüd, metnin sonuna ilave ettiği ta'likle, bu hadisin ken­disine iki yoldan geldiğini bunlardan İbnu'l-Musanna yoluyla gelen rivayeti Ebû Velid et-Tayalisî'den gelen rivayetten daha iyi bellediğini söylemekle İbnu'I-Müsenna'dan gelen rivayetin diğerinden daha kuvvetli olduğunu ve buna daha çok güvendiğini ifade etmek istemektedir.[489]
  arşivden...
+ Yorum Gönder