Maliki mezhebinde farz namaz nasıl kılınır? 5 üzerinden 4.13 | Toplam : 8 kişi
 1. 1
  osman termek Misafir
  Misafir

  Maliki mezhebinde farz namaz nasıl kılınır?


  Maliki mezhebinde namaz nasıl kılınır Malikiler namazı nasıl kılması gerekmektedir açıklar mısınız ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 0
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: çalışma odam:)

  Cevap: Maliki mezhebinde farz namaz nasıl kılınır?


  maliki namazının kılınışı hakkında imam malikin muvatta adlı hadis eserinden
  namaz hadisleri

  Sabah Namazında Kıraat


  33. Hişam babası Urve'den naklen der ki: Ebû Bekir (r.a.) sabah namazını kıldı, iki rekâtta da Bakara sûresini okudu.  34. Urve, Amir b. Rebia' oğlu Abdullah'ın şöyle söylediğini ri*vayet eder: Hz. Ömer (r.a.)'in arkasında sabah namazını kıldık, namazda ağır ağır Yusuf ve Hac sûrelerim okudu. Urve der ki: Ab*dullah'a:

  «— O halde Ömer (r.a.) şafak atınca kalkıyordu» dedim. O da:

  «— Evet,» dedi.  35. Ümeyir oğlu Fürâfisa el-Hanefi der ki: Yusuf sûresini Hz. Osman'ın sabah namazında çok çok okumasından ezberledim.  36. Nâfi' der ki: Hz. Ömer'in oğlu Abdullah (r.a.) seferde sabah namazında mufassa[31] sûrelerin ilk onundan okuyor, her rekâtta fatiha ile bir sûre okuyordu. .  8. Fatiha'nın Okunuşu


  37. Kureyz oğlu Amirin azatlısı Ebû Said rivayet eder: Resû-lullah (s.a.v.), namaz kılan Ka'b oğlu Ubey'ye (r.a.) seslendi, namazı bitirince camiden çıkmak üzere olan Resulü Ekrem'e yetişti. Hz. Peygamber, Übey'in elini tuttu ve şöyle buyurdu:

  «— Allah'ın ne Tevrat'ta, ne İncirde, ne de Kur*an'da benzerini indirmediği sûrenin önemini öğrenmeden mes-cidden çıkmamanı istiyorum.» Übey der ki:

  «Bunu işitince onu öğrenmem için adımlarımı yavaşlattıktan sonra:

  «—Ya Resulallah! Bana va'dettiğin sûreyi Öğret!» dedim.» Resûlullah:

  «— Namaza başlayınca ne okursun?» buyurdu. Ben de: «—Elhamdü lillah'i Rabbil âlemin...» diye başlayıp Fatiha'yı sonuna kadar okudum. Bitirince, Resûlullah (s.a.v.):

  •— İşte bana verilen Kur*ân-ı Azim'in en yüce sûresi bu*dur. Bu sûre yedi ayettir» buyurdu.[32]  38. Câbir oğlu Abdullah der ki: Bir kimse namazda Fatiha okumazsa, namaz kılmamış olur. Ancak imamın arkasında kılı*yorsa okumayabilir.[33]  9. Cehri (Sesli) Okunmayan Namazlarda İmamın Arkasındakileri Kıraati


  39. Hişam b. Zühre'nin azadh kölesi Ebu's-Sâib der ki: Ebû Hüreyre'den,Resûlü Ekrem (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu işittim.

  «— Bir kimse namaz kılar da, namazda Fatiha okumaz*sa, o namaz eksiktir, o namaz eksiktir, o namaz eksiktir, ta*mam değildir.»

  Ebu's-Sâib devam ederek der ki:

  «— Bunu işitince Ebû Hüreyre'ye:

  <«— Ya Ebû Hüreyre! Bazen imamın arkasında kılıyorum, o zaman da Fatiha okuyacak mıyım?» deyince Ebû Hüreyre kolumu sıktı, sonra şöyle dedi:

  «— Ey İranlı! O zaman da Fatiha'yı sessiz okursun. Çünkü ben Resûlullah (s.a.v.) şöyle derken işittim: «Yüce Allah buyu*rur; «Namazı (= mana bakımından Fatihayı) kulumla aramda ikiye paylaştırdım. Yarısı benim, yarısı kulumun-dur. Kuluma istediği verilecektir. Resulü Ekrem (s.a.v,) «(Fatiha'yı) okuyun» dedi ve şöyle devam etti: «Kul: Elham-

  Allah: «Kulum ba-

  —Jn/.o

  vulum bana sena etti» der. Kul: «Maliki yevmiddin» deyin*ce, Allah: «Kulum beni övdü ve bana tazim etti» der. Kul; «İyyake natradu ve iyyâke nestaîn» deyince Allah: «Bu ayel kulumla aramdadır. Kuluma istediği verilecektir» der. Kul «İhdinassıratel müstakim. Sırâtallezine en'amte aleyhim gayri'l mağdûbi aleyhim veladdâllîn» deyince Allah: «Bu ayetler kuluma aittir. Kuluma istediği verilecektir.» der.[34]  40. Hişam, babası Ürve'den rivayet ederek der ki: Babam ce*maatle namaz kılarken, imamın cehri (açıktan) okumadığı vakit*lerde (Fatiha ve zammı sûreyi) okurdu.  41. Ebû Abdurrahman oğlu Rebia' der ki: «Muhammed oğlu Kasım, —İmamın arkasında iken, onun sesli okumadığı yerler*de— okurdu.[35]  42. Ruman oğlu Yezid der ki: «— Cübeyr oğlu Nâfi1, imamın ar*kasında —cehri okunmayan yerlerde— okurdu.»

  İmam Mâlik der ki: «— İşittiklerim içerisinde en hoşuma gide*ni budur.»[36]  10. İmamın Cehri (Sesli) Okuduğu Yerlerde Arkasındakilerin Kıraati Terk Etmeleri


  43. Nâfi' der ki: Abdullah b. Ömer'e (r.a.): îmama uyanlar Kur'an okur mu? diye soranlara:

  «— Sizden biri imamın arkasında kıldığı vakit, imamın oku*ması kâfidir, yalnız kılınca okusun» diye cevap verdi.

  Nâfi' der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.), imamın arkasında Kur'an okumazdı.[37]

  imam Mâlik der ki: Bize göre imam cehri okumuyorsa, arka*sındakiler okur. Eğer imam cehri okuyorsa, arkasındakiler kıraa*ti terk eder.  44. Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle anlatır: Resûlullah (s.a.v.) kıraati açıktan yaptığı bir namazı kıldırdıktan sonra cemaate dönerek:

  «—Namazda benimle beraber sizden Kurban okuyan ol*du mu?» dedi. Cemaatten biri:

  «— Ben okudum, Ya Resûlallah!» deyince:

  «—Ben de neden Kur*an okurken huzursuz ediliyorum, diyordum» buyurdu. Bu ihtar üzerine ashap, Resûlullah'ın sesli okuduğu namazlarda Kur'an okumaya son verdiler.[38]  11. İmamın Arkasındakilerin «Âmin» (Allahım Kabul Eyle) Demeleri


  Ebû Hüreyre Resûlullah (s.a.v.Tm şöyle dediğim rivayet etti: tîmam âmin deyince, siz de âmin deyin. Çünkü, kimin âmin deme*li meleklerin «âmin» demesine rastlarsa, onun geçmiş günahları affolunur.»[39]  45. Ebû Hüreyre (r.a.)'den Resulü Ekrem (s.a.v.)'in şöyle dedi*ği rivayet olundu: «îmam (Fatiha okurken) «Gayril mağdubi aley*him veleddâllin» deyince «âmin» deyin. Çünkü kimin âmin demesi meleklerin âmin demesine rastlarsa geçmiş günahları affolu-

  nur.»[40]  Namaza Başlarken Tekbir İçin Elleri Kulakların Hizasına Kaldırmak


  16. Abdullah b. Ömer (r.a.) der ki: Resûlullah (s.a.v.) namaza dururken ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldırırdı. Başını rukûdan kaldırınca da ellerini kaldırır ve «Semiallahu limen hamiden, rabbena lekel-hamd» derdi. Secdeye varırken ve secde*den kalkarken ellerini kaldırmazdı.


 3. 3
  sakız Misafir
  Misafir

  Hanbeli mezhebinde namaz kılınma şekli


  bana kanıt lazım. ayet, hadis, sahabe... her kim ve neyse söylediklerinizi destekleyecek kaynaklar olmadıktan sonra yazılarınız makalemde yer alacak bir değer ifade etmez. bu tür hassas konularda yazılarınıza kaynak eklerseniz sıradan bir insanın yazısıyla fark oluşturabilirsiniz. ya da internette bilgi kirliliğinin bir parçası olursunuz. sözlerimi yanlış anlamayın. bozulmakta olan bazı şeylerin ucundan tutmaya çalışıyoruz. bize bu konuda bilgilendirin. sizin cevabınızı bekliyor, maliki ilmihalinin de çevirisini türkçeye yapacağınızı umuyorum.


 4. Reklam

+ Yorum Gönder