Namaz Dualarının Okunuş Sırası 5 üzerinden 4.71 | Toplam : 168 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Namaz Dualarının Okunuş Sırası


  Namaz dulararının okunuş sıralamasını ogrenmek ıstıyorum Namaz dualarının okunuşu nasıldır ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Şems-i Tebriz Genç Sufi
  Şems-i Tebriz
  Genç Sufi

  Üye No: 78750
  Mesaj Sayısı: 143
  Tecrübe Puanı: 2
  Yer: Mevlanadan....

  --->: Namaz Dualarının Okunuş Sırası


  Namazda okunacak zammı surelerin sırası

  FATİHA SURESİ ; 1.Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym 2.El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn. 3.Er'Rahmânir-Rahiym. 4.Mâliki Yevmiddiyn 5.Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn 6.İhdinassırâtal-müstekıym 7.Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn. Amin.  FİL SURESİ ; 1.Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl 2.Elem yec'al keydehüm fii tadliyl 3.Ve ersele aley him tayran ebâabiyl 4.Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl 5.Fecealehüm Ke asfim me'küül  KUREYŞ SURESİ ; 1.Li iylâafi kurayşin 2.İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf 3.Fel ya'büdüü rabbehâazel beyt 4.Ellezii et 'amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf  MA'UN SURESİ ;1.Eraeytellezi yükezzibü biddiyn 2.Fezâalikellezii yedü'ul yetiym 3.Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn 4.Feveylül lil musalliyn 5.Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün 6.Elleziyne hüm yüraaaa üüne 7.Ve yemneuunel mâauun
  KEVSER SURESİ ; 1.İnnâa e'taynâakel kevser 2.Fesalli li rabbike ven har 3.İnne şâanieke hüvel ebter  KAFİRUN SURES ;1.Kul yâa eyyühel kâafiruun 2.Lâa e'büdü mâa tebüdüün 3.Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd 4.Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm 5.Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd 6.Leküm diynüküm veliye diyn  NASR SURESİ ; 1.İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu 2.Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa 3.Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa  TEBBET SURESİ ; 1.Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe 2.Mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb 3.Se yaslâa nâaran zâate leheb 4.Vemraetühüü hammâaletel hatab 5.Fii ciydihâa hablüm mim mesed  İHLAS SURESİ ; 1.Kul hüvellâahü ehad 2.Ellâahüs samed 3.Lem yelid ve lem yüüled 4.Velem yeküllehüü küfüven ehad  FELAK SURESİ ; 1.Kul euuzü birabbil felak 2.Min şerri maa halak 3.Ve min şerri ğaasikın izâa vekab 4.Ve min şerrin neffâasati fil 'ukad 5.Ve min şerri haasidin izâa hased  NAS SURESİ ;.Kul euuzü birabbinâas 2.Melikinnâas 3.İlâahinnâas 4.Min şerril vesvâasil hannâas 5.Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas 6.Minel cinneti vennâas

  ecrinimmm'den alıntı 3. 3
  ebubasir Üye
  ebubasir
  Üye

  Üye No: 78983
  Mesaj Sayısı: 46
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 54

  --->: Namaz Dualarının Okunuş Sırası


  Selamunaleykum kardeşim. Şems-i Tebrizi kardeşimiz size reçeteyi verdi. Ancak eğer bu sureleri peşpeşe okuyacak kadar ezbere bilmiyorsan öğrenene kadar Kur'an-i kerimden bildiğin ve kolayına geleni okumanızda bir mahsur yoktur.


 4. Reklam

 5. 4
  Ecrinim Bayan Üye
  Ecrinim
  Bayan Üye

  Üye No: 69122
  Mesaj Sayısı: 3,338
  Tecrübe Puanı: 90

  --->: Namaz Dualarının Okunuş Sırası


  Namazda sureler sırasına göre okunmadığı zaman sehiv secdesi gerekmez.

  İkinci rek'atta, ilk rek'atta okuduğu sûre ve âyetin üstündeki sûre ve âyeti okumak namazı bozmaz, ancak mekruhtur. Aynı şekilde birinci ve ikinci rek'atta okuduğu iki sûre arasını, sadece bir sûre ile ayırmak da mekruhtur. Meselâ birinci rek'atta Fîl sûresini, ikinci rek'atte de Mâûn sûresini okumak gibi. Arada Îlâf sûresi atlanmıştır. Kerahetten kurtulmak için, arada en az iki sûre bırakmalıdır.

  Namazların Fatiha sûresinden sonra, bir mikdar daha Kur'ân okunması gereken rekâtlarında tam bir sûre okunması daha faziletlidir. Bununla beraber bir sûrenin bir kısmı bir rekâtta, diğer kısmı da öteki rekâtta okunabilir, bunda kerahet yoktur.


  SÛRELER
  1- FATİHA SURESİ
  2- BAKARA SURESİ3- AL-İ İMRAN SURESİ
  4- NİSA SURESİ
  5- MAİDE SURESİ
  6- EN'AM SURESİ
  7- ARAF SURESİ
  8- ENFAL SURESİ
  9- TEVBE SURESİ
  10- YUNUS SURESİ
  11- HUD SURESİ
  12- YUSUF SURESİ
  13- RA'D SURESİ
  14- İBRAHİM SURESİ
  15- HİCR SURESİ
  16- NAHL SURESİ
  17- İSRA SURESİ
  18- KEHF SURESİ
  19- MERYEM SURESİ
  20- TAHA SURESİ
  21- ENBİYA SURESİ
  22- HAC SURESİ
  23- MÜ'MİNUN SURESİ
  24- NUR SURESİ
  25- FURKAN SURESİ
  26- ŞUARA SURESİ
  27- NEML SURESİ
  28- KASAS SURESİ
  29- ANKEBUT SURESİ
  30- RUM SURESİ
  31- LOKMAN SURESİ
  32- SECDE SURESİ
  33- AHZAB SURESİ
  34- SEBE SURESİ
  35- FATIR SURESİ
  36- YASİN SURESİ
  37- SAFFAT SURESİ
  38- SAD SURESİ
  39- ZÜMER SURESİ
  40- MÜ'MİN SURESİ
  41- FUSSİLET SURESİ
  42- ŞURA SURESİ43- ZUHRUF SURESİ
  44- DUHAN SURESİ
  45- CASİYE SURESİ
  46- AHKAF SURESİ
  47-MUHAMMED SURESİ
  48- FETİH SURESİ
  49- HUCURAT SURESİ
  50- KAF SURESİ51- ZARİYAT SURESİ
  52- TUR SURESİ
  53- NECM SURESİ
  54- KAMER SURESİ
  55- RAHMAN SURESİ
  56- VAKIA SURESİ
  57- HADİD SURESİ
  58- MÜCADELE SURESİ
  59- HAŞR SURESİ
  60- MÜMTEHİNE SURESİ
  61- SAFF SURESİ
  62- CUM'A SURESİ
  63- MÜNAFİKUN SURESİ
  64- TEGABÜN SURESİ
  65- TALAK SURESİ
  66- TAHRİM SURESİ
  67- MÜLK SURESİ
  68- KALEM SURESİ
  69- HAKKA SURESİ
  70- MEARİC SURESİ
  71- NUH SURESİ
  72- CİN SURESİ
  73- MÜZZEMMİL SURESİ
  74- MÜDDESSİR SURESİ
  75- KIYAMET SURESİ
  76- İNSAN SURESİ
  77- MÜRSELAT SURESİ
  78- NEBE' SURESİ
  79- NAZİ'AT SURESİ80- ABESE SURESİ
  81- TEKVİR SURESİ
  82- İNFİTAR SURESİ
  83- MUTAFFİFİN SURESİ
  84- İNŞİKAK SURESİ
  85- BURUC SURESİ
  86- TARIK SURESİ
  87- A'LA SURESİ
  88- GAŞİYE SURESİ
  89- FECR SURESİ
  90- BELED SURESİ
  91- ŞEMS SURESİ
  92- LEYL SURESİ
  93- DUHA SURESİ
  94- İNŞİRAH SURESİ
  95- TİN SURESİ
  96- ALAK SURESİ
  97- KADİR SURESİ
  98- BEYYİNE SURESİ
  99- ZELZELE SURESİ
  100- ADİYAT SURESİ
  101- KAARİ'A SURESİ
  102- TEKASÜR SURESİ
  103- ASR SURESİ
  104- HÜMEZE SURESİ
  105- FİL SURESİ
  106- KUREYŞ SURESİ
  107- MA'UN SURESİ
  108- KEVSER SURESİ
  109- KAFİRUN SURESİ
  110- NASR SURESİ
  111- MESED SURESİ
  112- İHLAS SURESİ
  113- FELAK SURESİ
  114- NAS SURESİ

  Namazın bir rekâtinde bir sûrenin sonunu, diğer rekâtinde de başka bir sûrenin sonunu okumak, sahih olan görüşe göre mekruh değildir.

  Namazın bir rekâtinde bir sûrenin başından veya ortasından, diğer rekâtinde de başka bir sûrenin başından veya sonundan okumakta veya kısa bir sûre okumakta kerahet yoktur. Fakat iyisi, bir zaruret olmadıkça böyle okumamaktır.

  Namazın bir rekâtında bir sûre, diğer rekâtında da arada iki veya daha ziyade bulunmak üzere aşağıya doğru başka bir sûre okunması mekruh değildir. Fakat arada bir sûrenin bulunması mekruhtur. Ancak terk edilen bu sûre, önce okunan sûreden en az üç âyet mikdarı uzun bulunuyorsa mekruh olmaz.

  Namazda bir sûrenin bir âyetinden arada en az iki âyet bulunmak üzere diğer âyetine geçmek mekruh değildir. Fakat iyisi, bir zaruret olmadıkça geçmemektir.

  Bir rekâtta iki sûreyi toplayarak okumakda kerahet yoktur. Ancak arada bir veya birkaç sûre bırakılmış olursa mekruh olur. Bununla beraber farz namazlarda böyle iki sûrenin bir rekâtta toplanmaması daha iyidir.

  Zaruret olmadıkça, bir rekâtta bir âyetten diğer âyete geçmek mekruhtur. Aralarında üç âyet dahi bulunsa böyledir. Eğer yanılarak böyle bir geçiş yapılmış olur da sonra hatırlanırsa, bu âyetler sıraları üzere yeniden okunur.

  Namazda Kur'ân okunurken bir âyet yerine başka bir âyet okunsa bakılır: Eğer tam bir duraklama ile durduktan sonra başka âyete başlanmışsa, namaz bozulmaz.

  Bir namazda âyet-i kerîme tekrarlansa veya bir sûre bir rekâtta iki defa okunsa veya bir sûre iki rekâtta da okunsa bakılır: Eğer yalnız başına kılınan bu namaz bir nafile namaz ise mekruh olmaz. Fakat farz namaz ise, unutmak veya başka bir sûre bilmemek gibi bir özü bulunmadıkça mekruh olur.

  Birinci rekâtta "Nas" sûresi okunsa, ikinci rekâtta da bu sûrenin okunması uygun olur. Çünkü tekrar etmek, geriye dönüp okumaktan daha iyidir. Ancak hatim ile namaz kılan bir kimse, birinci rekâtta "Muavvizeteyn" sûrelerini okumuş ise, ikinci rekâtta Fatiha'dan sonra Bakara sûresinden bir mikdar okur.

  İkinci rekâtta, birinci rekâtta okunan sûrenin üstündeki sûreyi okumak mekruhtur. Kasden yapılmazsa mekruh olmaz. Bununla beraber okunmaya başlanmış ise terk edilmemelidir. Bunun nafile namazlarda mekruh olmayacağını söyleyenler de vardır.

  İslam İlmihali
  İslam Tarihi  Şems-i Tebriz kardeşim yanıtını geç farkettim hakkını helal et:)
  bilgiler için Allah c.c. razı olsun inşallah:)


 6. 5
  Şems-i Tebriz Genç Sufi
  Şems-i Tebriz
  Genç Sufi

  Üye No: 78750
  Mesaj Sayısı: 143
  Tecrübe Puanı: 2
  Yer: Mevlanadan....

  Alıntı
  Şems-i Tebriz kardeşim yanıtını geç farkettim hakkını helal et:)
  bilgiler için Allah c.c. razı olsun inşallah:)


  Estağfurullah canım benim zaten senden alıntı yaptım senin emeğin.Ellerine sağlık:) 7. 6
  Misafir Misafir
  Misafir

  Paylaşımlar için çok teşekkürler namaz duaları sırasıyla güzel yazılmış

  Bu güzel emeği bizlere sunduğunuz için sizlerden Allah razı olsun. Ellerinize sağlık.


 8. 7
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  selamun akeykum ben bıldıgım sureler bunlar oldugu ıcın 4 rekatlık bır namazda 1 rekatta kevser de ıhlas 3 de felak 4te nas suresını okuyorum dogrumudur sıralamam


 9. 8
  sae Üye
  sae
  Üye

  Üye No: 111175
  Mesaj Sayısı: 16
  Tecrübe Puanı: 1

  Sıralaman doğrudur kardeşim


 10. 9
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  ya ben namaz kılarken ilk rekkatta fatiha ardından süphaneke daha sonra fatiha felak da sonra fatiha kulhuvallah daha sonra tekrar fatiha süphaneke okuyorum oturuşlardada etteyatu okuyorum bana yardımcı olabilirmisiniz teşekkürler...


 11. 10
  arifselim Yönetici
  arifselim
  Yönetici

  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 29,935
  Tecrübe Puanı: 10

  Sübhaneke duası kuranı kerimden olduğu için zammı sure yerine okuyamazsın. Sadece her namazın başlangıcında bir kere fatihadan önce okunur. Daha sonra fatihadan sonra, ihlas, felak ve nas surelerini okuyabilirsin. Eğer başka sure bilmiyorsan ve 4 rekatta da zammı sure okunan bir namaz kılıyorsan dördüncü rekatta tekrar nas suresini okuyabilirsin.


 12. 11
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Namaz kılmaya Yeni başladım zammı sure olarak ayetel kürsi okuyorum ama yanlış mı bilemedim 4 rekatlık bir namazda okumak istesem fil ile başlayıp nas ile biten bu süre sıralamasına göre nerede okumalıyım ?


 13. 12
  arifselim Yönetici
  arifselim
  Yönetici

  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 29,935
  Tecrübe Puanı: 10

  Allah kabul eylesin. Eğer bu dediğin sureleri okuyacaksan birinci rekatta ayetel kürsiyi oku ve daha sonra fil suresinden devam edebilirsin. Zaten sıralama şart değil, sünnettir. Allah, namazında seni daim eylesin.


 14. 13
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Merhaba Hocam Ben ilk Rekatta Fil ikinci Rekatta Kevser üçüncü Rekatta İhlas Dördüncü Rekatta Nas Suresini okursam doğrumudur hemen cevaplayabilir misiniz lutfen


 15. 14
  ACİLSERVİS Admin
  ACİLSERVİS
  Admin

  Üye No: 1
  Mesaj Sayısı: 3,384
  Tecrübe Puanı: 10

  Sıralaman doğrudur. Buna uymasan da namazın bozulmaz. Sadece sünnet namazlarda üç ve dördüncü rekatta sure okursun.


+ Yorum Gönder
Git 12 Son