+ Yorum Gönder
Namazlar ve Namaz Hakkında Soru ve Cevaplar Kategorisinden Namazdan sonra topluca tesbihat yapmak dinen bidat midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Reklam

  Namazdan sonra topluca tesbihat yapmak dinen bidat midir?

  Reklam

  Namazdan sonra topluca tesbihat yapmak dinen bidat midir? Mumsema Namazdan sonra topluca tesbihat yapmak dinen bidat midir?
  namazdan sonra tesbihat

  Namazlardan sonra bilinen şekliyle tesbihat ve zikirleri çekmek, sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Namazların sonunda tesbihat yapılması müstehaptır (Buhârî, Ezan, 155, Müslim, Mesâcid, 142-146). Tesbihat münferit olarak yapılabileceği gibi, topluca camide veya cami dışında her hangi bir yerde de yapılabilir. Bu itibarla, cemaatle kılınan namazlardan sonra topluca tesbihat yapılması bidat sayılmaz. Ayrıca camide tesbihat yapılmadan çıkılması halinde, bunun terk edilmesi de kuvvetle muhtemeldir. Onun için günümüzde camilerimizdeki uygulama yerindedir.

 2. EHLİMAN
  Kıdemli Üye

  Cevap: Namazdan sonra topluca tesbihat yapmak dinen bidat midir?


  Reklam


  Namazdan sonra zikir yapmak tesbih çekmek sünnettir.Bu nedenle toplu yada yalnız başına yapılabilmektedir.Müslümanların bir arada dua etmeleri zikir yapmaları güzel bir davranıştır.

 3. Misafir
  Mutlak zikir halkası kurmanın hükmü ayrıdır. Bunun müstehab oluşunu beyan ettik.
  Namazdan sonra cehren zikir ve tesbîh yapmanın hükmü de ayrıdır. Bu dahi ta'lîm için yahud arada sırada toplu halde cehren yapılırsa müstehabdır; hayır, öğretmek ve öğrenmekten sonra âdet haline getirilirse bid'attir. Ve nitekim Aynî, İmam Suyûtî ve Sindî, Müslim'in şârihi Nevevî'den naklen, اِنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْد النَّبِىِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “Gerçekte Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem'in zamanında, insanların beş vakit namazdan boşalmasından = bitiminden sonra sesin yükseltilmesi var idi.” mealindeki hadîsin şerhinde diyorlar ki: «Selefin bazılarının dedikleri üzere, İbnu Abbâs'ın bu hadîsi, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra, tekbir ve zikirle sesin yükseltilmesinin müstehab olduğuna delildir. Müteahhir ulemâdan İbnu Hazım ez-Zâhirî dahi bunun müstehab olduğunu söyledi.
  İbnu Battal ve mezheblere tâbi' olan diğer birtakım ulemâ ve daha başkaları, beş vakit namazdan sonra gizlice zikir ve tekbir yapmanın müstehab oluşunda ittifak ettiler.
  İmam Şâfiî, İbnu Abbâs'ın hadîsini, daimi değil bazı vakitlerde cehrî zikre hamletti, binaenaleyh imamın olsun, me'mûmun olsun, beş vakit namazdan sonra gizlice zikir ve tesbîh etmeleri hükmünü seçti. Ancak öğretmek maksadıyla cehren de yapılır. Bu takdirde toplum, güzelce farz namazdan sonraki tesbih ve zikirleri öğrenince, artık gizlice zikir ve tesbih yapmaları müstehab olur.»
  Yine Şeyh Muhammed Abdulhayy diyor ki: «Beş vakit namazdan sonra gizlice tesbih ve zikir yapılmasının müstehab oluşu, mutlak cehrî zikrin caiz olmamasını gerektirmez. Çünkü İbnu Abbâs'ın hadîsi, bazı zamanlarda olsa bile cehren zikrin caiz olmasına delâlet etmektedir.» [Siyâhat-ul-Fikri fil'Cehri biz'Zikri s.61]

 4. Misafir
  Namazlardan sonra Peygamber Efendimizin bir imam olarak veya Bilal-i Habeşî, Abdullah İbn Ümm-i Mektûm gibi sahabilerin müezzin olarak cemaate tesbih çektirdiğine ve dua ettirdiğine dair temel kaynaklarda bir bilgi yoktur. Bunlar daha sonra -özellikle Osmanlı döneminde- ve Türk bölgelerinde cami adabına eklenmiş uygulamalardır. Farz namaz kılındıktan sonra kişinin imamla ilişkisi biter, nafile namaz kılacaksa tek başına kılar, tesbih çekecekse tek başına çeker. Bunun için kimsenin komutuna gerek yoktur.

+ Yorum Gönder
Toplu tesbihat bidatmi dir,  tesbihat bidat mı,  Namaz sonrası toplu tesbihat delili