Konusunu Oylayın.: Tesbih Namazı, Fazileti ve Kılınış Usûlü

5 üzerinden 4.79 | Toplam : 82 kişi
Tesbih Namazı, Fazileti ve Kılınış Usûlü
 1. 19.Ağustos.2007, 16:38
  1
  MuSTaFa_TR
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Ağustos.2007
  Üye No: 1962
  Mesaj Sayısı: 95
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 23

  Tesbih Namazı, Fazileti ve Kılınış Usûlü


  Tesbih Namazı, Fazileti ve Kılınış Usûlü Mumsema Tesbih Namazı, Fazileti ve Kılınış Usûlü


  Tesbih namazı
  , tesbih edilerek kılınan bir namazdır; menduptur, yani sevabı çok olan nafile namazlardan biridir.

  Arapça bir kelime olan "tesbih", Allah Teâlâ'yı noksan sıfatlardan tenzih, kemâl sıfatlarla tavsif etme ve ululama manasına gelir. Dört rek’at olan bu namazda üçyüz defa "Sühhânallâhi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym" dendiği için bu ismi almıştır.

  Tesbih namazının muayyen-belli bir vakti yoktur. Kerahet vakitlerinin dışında her zaman kılınabilir. Bununla birlikte Cuma ve Pazar akşamları ve sair mübarek gün ve gecelerde kılınması daha faziletlidir. Bu namazı dört rek’at olarak kılmak caiz olduğu gibi, iki rek’atın sonunda selam vererek ayrı ayrı ikişer rek’at halinde kılmak da caizdir.

  Tesbih namazı tevbenin, istiğfarın en büyüğü... Sadece kavlen/dille-sözle değil, bütün vücutla fiilen yapılanıdır. Yani fiilî istiğfardır. Ecri-sevabı çok büyüktür. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), amcası Hz. Abbas’a (r.a.), “Bu namazı kıldığın vakit günahının öncesi ve sonrası, yenisi ve eskisi, hatâen ve kasten (bilerek-bilmeyerek) yapılanı, küçüğü ve büyüğü, gizlisi ve aşikâr olanı mağfiret edilmiş olur...” (1) buyurmuşlardır.

  Tesbih namazı hakkında Kur'an'da geçen herhangi bir ayet yoktur; ancak bu namaz hakkında Resûlüllah Efendimiz’den (s.a.v.), yukarıda da bir kısımını zikrettiğimiz hadis-i şerif varid olmuştur. Hazret-i İkrime'den ve o da Hazret-i İbn Abbas'tan (r.anhüm) rivâyet etmişlerdir ki, Resûlü Ekrem Efendimiz (s.a.v.) muhterem amcaları Hazret-i Abbas'a (r.a.) hitaben Tesbih Namazı ile alakalı dikkat çekici şu tavsiyelerde bulunmuşlardır:

  “Ey Abbas! Amcacığım! Sana bir şey vereyim mi, sana bir bağışta bulunayım mı? Sana bir özellik tanıyayım mı? Sana on haslet ölçüsü vereyim mi? Sen bu on hasleti yerine getirdiğin zaman, Allah senin geçmiş ve gelecek, eski ve yeni, bilerek veya bilmeyerek yaptığın, gizli veya aşikâr yapılan, küçük büyük bütün günahlarını affeder, bağışlar. Bu on haslet şunlardır:

  “Dört rek’at namaz kılarsın, her rek’atında Fatiha suresini ve başka bir sure okursun. Birinci rek’atta kıraatı bitirdikten sonra, ayakta iken on beş defa: ‘Sübhânellâhi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber (velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym)’ dedikten sonra rükua varırsın ve aynı tesbihi on defa rükûda söylersin. Sonra başını kaldırıp, ayakta on defa söylersin. Sonra secdeye gider on defa orada söylersin. Birinci secdeden sonra iki secde arasındaki oturuşta on defa söylersin. İkinci secdeye vardığında yine on defa ve başını secdeden kaldırınca da on defa söylersin. Böylece bir rek’atta yetmiş beş defayı tamamlamış olursun.

  “Ey amcacığım! Eğer güç yetirebilirsen, her gün bu namazı bir defa kılarsın. Buna güç yetiremediğin takdirde, her cuma bir defa kılmaya çalışırsın. Bunu da yapamazsan, her sene bir defa kılmaya çalış. Bunu da yapamazsan hiç olmazsa ömründe bir defa olsun kıl.” (2)


  TESBİH NAMAZININ KILINIŞI

  Tesbih namazı 4 rek'attir. Bu namazda 300 defa şu tesbih okunur:

  "Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym."

  Bu tesbih, namaz içinde şöyle okunur:

  • 15 kere Sübhâneke'den sonra (Fâtiha ve zamm-ı sûreden önce),
  • 10 defa Eûzü Besmele, Fâtiha ve zamm-ı sûreden sonra,
  • 10 defa Rükûda,
  • 10 defa Rükûdan kalkınca ayakta (kavmede),
  • 10 defa Birinci secdede,
  • 10 defa İki secde arasındaki oturmada (celsede),
  • 10 defa İkinci secdede,

  Birinci rek'atte okunan bu tesbihlerin adedi 75'tir. İkinci rek'atte aynı sıralama ile yine 75 defa okunur. Üçüncü ve dördüncü rek'atler de böyle kılınır. (3)

  Bütün namazlarda olduğu gibi, tesbih namazında da, Kur'an'dan bir şey okunacağı zaman, Kur'ân-ı Kerim’in herhangi bir yerinden okumak mümkündür. "Şu sure okunmaz veya mutlaka şu sureyi okumak gerekir" diye bir şart yoktur. Ancak İbn Abbas'a (r.a.), "Bu namaz için belirlenmiş bir sûre biliyor musun?" diye sorulunca, "Evet, et-Tekâsür, el-Asr, el-Kâfirûn, ve el-İhlâs" diye cevap vermiştir.(4)
  ***

  Tesbih Namazı, kılınması teşvik edilmiş bir namazdır. Bunu alışkanlık haline getirmek müstehaptır. Tembelllik etmemek lâzımdır.

  Kılmasını bilmeyenlerin de istifade etmesi, öğrenmeleri maksadıyla cemaatle de kılınabilir. Cemaatle kılınırsa imam olacak kimse bu namazı kılmayı evvela nezreder ve namazı kıldırırken kıraatı ve tesbihleri her yerde cehrî (sesli) okur. Cemaat ise sükut eder, dinler. (5)

  Tesbih namazında yanılma olursa, sehiv secdesinde bu ilave tesbihlerin okunması gerekmez. Namaz kılan aklında bu tesbihlerin sayılarını tutabiliyorsa, bastırarak da olsa parmakları ile saymaz.


  DİPNOTLAR
  (1) Mehmed Zihni Efendi, Nimet-i İslâm, İstanbul, 1398, s. 632.
  (2) Tirmizî, Vitir, 19; İbn Mace, ikâme, 190; Ebû Dâvud, Tatavvu, 14; et-Tergib ve't-Terhib, I, 467, 469.
  (3) Tesbih namazının bu kılınma usûlü, Tirmizî'nin el-Câmii'nde İmam-ı Azam Ebû Hanife'nin (rh.) talebelerinden Abadullah b. Mübarek'ten (r.aleyh) rivayet ettiği şekle göredir.
  (4) el-Fetâva’l-Hindiyye, Mısır 1323, I, 119.
  (5) İbn Abidîn, Reddü'l-Muhtar, Mısır, 1966, II, 27; Muhtasar İlmihal, Hasan Arıkan, Fazilet Neşriyat, İstanbul, yyy., s. 95-96; Mehmed Zihni Efendi, Nimet-i İslâm, İstanbul, 1398, s. 632)

  Tesbih namazı her bir senede kılınmak zorunda idir. Ama isterseniz istediğiniz namazdan sonra yapabilirsiniz...


 2. 19.Ağustos.2007, 16:38
  1
  MuSTaFa_TR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kıdemli Üye  Tesbih Namazı, Fazileti ve Kılınış Usûlü


  Tesbih namazı
  , tesbih edilerek kılınan bir namazdır; menduptur, yani sevabı çok olan nafile namazlardan biridir.

  Arapça bir kelime olan "tesbih", Allah Teâlâ'yı noksan sıfatlardan tenzih, kemâl sıfatlarla tavsif etme ve ululama manasına gelir. Dört rek’at olan bu namazda üçyüz defa "Sühhânallâhi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym" dendiği için bu ismi almıştır.

  Tesbih namazının muayyen-belli bir vakti yoktur. Kerahet vakitlerinin dışında her zaman kılınabilir. Bununla birlikte Cuma ve Pazar akşamları ve sair mübarek gün ve gecelerde kılınması daha faziletlidir. Bu namazı dört rek’at olarak kılmak caiz olduğu gibi, iki rek’atın sonunda selam vererek ayrı ayrı ikişer rek’at halinde kılmak da caizdir.

  Tesbih namazı tevbenin, istiğfarın en büyüğü... Sadece kavlen/dille-sözle değil, bütün vücutla fiilen yapılanıdır. Yani fiilî istiğfardır. Ecri-sevabı çok büyüktür. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), amcası Hz. Abbas’a (r.a.), “Bu namazı kıldığın vakit günahının öncesi ve sonrası, yenisi ve eskisi, hatâen ve kasten (bilerek-bilmeyerek) yapılanı, küçüğü ve büyüğü, gizlisi ve aşikâr olanı mağfiret edilmiş olur...” (1) buyurmuşlardır.

  Tesbih namazı hakkında Kur'an'da geçen herhangi bir ayet yoktur; ancak bu namaz hakkında Resûlüllah Efendimiz’den (s.a.v.), yukarıda da bir kısımını zikrettiğimiz hadis-i şerif varid olmuştur. Hazret-i İkrime'den ve o da Hazret-i İbn Abbas'tan (r.anhüm) rivâyet etmişlerdir ki, Resûlü Ekrem Efendimiz (s.a.v.) muhterem amcaları Hazret-i Abbas'a (r.a.) hitaben Tesbih Namazı ile alakalı dikkat çekici şu tavsiyelerde bulunmuşlardır:

  “Ey Abbas! Amcacığım! Sana bir şey vereyim mi, sana bir bağışta bulunayım mı? Sana bir özellik tanıyayım mı? Sana on haslet ölçüsü vereyim mi? Sen bu on hasleti yerine getirdiğin zaman, Allah senin geçmiş ve gelecek, eski ve yeni, bilerek veya bilmeyerek yaptığın, gizli veya aşikâr yapılan, küçük büyük bütün günahlarını affeder, bağışlar. Bu on haslet şunlardır:

  “Dört rek’at namaz kılarsın, her rek’atında Fatiha suresini ve başka bir sure okursun. Birinci rek’atta kıraatı bitirdikten sonra, ayakta iken on beş defa: ‘Sübhânellâhi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber (velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym)’ dedikten sonra rükua varırsın ve aynı tesbihi on defa rükûda söylersin. Sonra başını kaldırıp, ayakta on defa söylersin. Sonra secdeye gider on defa orada söylersin. Birinci secdeden sonra iki secde arasındaki oturuşta on defa söylersin. İkinci secdeye vardığında yine on defa ve başını secdeden kaldırınca da on defa söylersin. Böylece bir rek’atta yetmiş beş defayı tamamlamış olursun.

  “Ey amcacığım! Eğer güç yetirebilirsen, her gün bu namazı bir defa kılarsın. Buna güç yetiremediğin takdirde, her cuma bir defa kılmaya çalışırsın. Bunu da yapamazsan, her sene bir defa kılmaya çalış. Bunu da yapamazsan hiç olmazsa ömründe bir defa olsun kıl.” (2)


  TESBİH NAMAZININ KILINIŞI

  Tesbih namazı 4 rek'attir. Bu namazda 300 defa şu tesbih okunur:

  "Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym."

  Bu tesbih, namaz içinde şöyle okunur:

  • 15 kere Sübhâneke'den sonra (Fâtiha ve zamm-ı sûreden önce),
  • 10 defa Eûzü Besmele, Fâtiha ve zamm-ı sûreden sonra,
  • 10 defa Rükûda,
  • 10 defa Rükûdan kalkınca ayakta (kavmede),
  • 10 defa Birinci secdede,
  • 10 defa İki secde arasındaki oturmada (celsede),
  • 10 defa İkinci secdede,

  Birinci rek'atte okunan bu tesbihlerin adedi 75'tir. İkinci rek'atte aynı sıralama ile yine 75 defa okunur. Üçüncü ve dördüncü rek'atler de böyle kılınır. (3)

  Bütün namazlarda olduğu gibi, tesbih namazında da, Kur'an'dan bir şey okunacağı zaman, Kur'ân-ı Kerim’in herhangi bir yerinden okumak mümkündür. "Şu sure okunmaz veya mutlaka şu sureyi okumak gerekir" diye bir şart yoktur. Ancak İbn Abbas'a (r.a.), "Bu namaz için belirlenmiş bir sûre biliyor musun?" diye sorulunca, "Evet, et-Tekâsür, el-Asr, el-Kâfirûn, ve el-İhlâs" diye cevap vermiştir.(4)
  ***

  Tesbih Namazı, kılınması teşvik edilmiş bir namazdır. Bunu alışkanlık haline getirmek müstehaptır. Tembelllik etmemek lâzımdır.

  Kılmasını bilmeyenlerin de istifade etmesi, öğrenmeleri maksadıyla cemaatle de kılınabilir. Cemaatle kılınırsa imam olacak kimse bu namazı kılmayı evvela nezreder ve namazı kıldırırken kıraatı ve tesbihleri her yerde cehrî (sesli) okur. Cemaat ise sükut eder, dinler. (5)

  Tesbih namazında yanılma olursa, sehiv secdesinde bu ilave tesbihlerin okunması gerekmez. Namaz kılan aklında bu tesbihlerin sayılarını tutabiliyorsa, bastırarak da olsa parmakları ile saymaz.


  DİPNOTLAR
  (1) Mehmed Zihni Efendi, Nimet-i İslâm, İstanbul, 1398, s. 632.
  (2) Tirmizî, Vitir, 19; İbn Mace, ikâme, 190; Ebû Dâvud, Tatavvu, 14; et-Tergib ve't-Terhib, I, 467, 469.
  (3) Tesbih namazının bu kılınma usûlü, Tirmizî'nin el-Câmii'nde İmam-ı Azam Ebû Hanife'nin (rh.) talebelerinden Abadullah b. Mübarek'ten (r.aleyh) rivayet ettiği şekle göredir.
  (4) el-Fetâva’l-Hindiyye, Mısır 1323, I, 119.
  (5) İbn Abidîn, Reddü'l-Muhtar, Mısır, 1966, II, 27; Muhtasar İlmihal, Hasan Arıkan, Fazilet Neşriyat, İstanbul, yyy., s. 95-96; Mehmed Zihni Efendi, Nimet-i İslâm, İstanbul, 1398, s. 632)

  Tesbih namazı her bir senede kılınmak zorunda idir. Ama isterseniz istediğiniz namazdan sonra yapabilirsiniz...

 3. 19.Ağustos.2007, 16:52
  2
  LeoparGS
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Şubat.2007
  Üye No: 26
  Mesaj Sayısı: 2,601
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 33
  Bulunduğu yer: İstanbul

  --->: Tesbih Namazı, Fazileti ve Kılınış Usûlü
  Allah razı olsun kardeşim kaynakda vermişsin bunun içinde ayrıca teşekkür ederim. +rep


 4. 19.Ağustos.2007, 16:52
  2
  Devamlı Üye  Allah razı olsun kardeşim kaynakda vermişsin bunun içinde ayrıca teşekkür ederim. +rep

 5. 19.Ağustos.2007, 16:54
  3
  MuSTaFa_TR
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Ağustos.2007
  Üye No: 1962
  Mesaj Sayısı: 95
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 23

  --->: Tesbih Namazı, Fazileti ve Kılınış Usûlü

  Allah razı olsun, kardeş. Ben isterim ki. Bu sitede herkes bu konuya gelsin baksın Teşekkür ve +rep atmaları değil birazcık bilgilenme amaçlı...
  İyi forumlar...


 6. 19.Ağustos.2007, 16:54
  3
  MuSTaFa_TR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kıdemli Üye
  Allah razı olsun, kardeş. Ben isterim ki. Bu sitede herkes bu konuya gelsin baksın Teşekkür ve +rep atmaları değil birazcık bilgilenme amaçlı...
  İyi forumlar...

 7. 19.Mart.2008, 20:39
  4
  suara
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Mayıs.2007
  Üye No: 770
  Mesaj Sayısı: 1,521
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 19
  Yaş: 43

  --->: Tesbih Namazı, Fazileti ve Kılınış Usûlü

  bu gece kilalim insallah hepimiz Allah razi olsun


 8. 19.Mart.2008, 20:39
  4
  Devamlı Üye
  bu gece kilalim insallah hepimiz Allah razi olsun

 9. 26.Eylül.2008, 11:53
  5
  akbuluts
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2007
  Üye No: 681
  Mesaj Sayısı: 2
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 48

  --->: Tesbih Namazı, Fazileti ve Kılınış Usûlü

  Allah Razı Olsun.cenabı Allah Yaptığımız Bütün Ibadetleri Dergahı Uluhiyyetinde Kabul Buyursun.amin.


 10. 26.Eylül.2008, 11:53
  5
  Üye
  Allah Razı Olsun.cenabı Allah Yaptığımız Bütün Ibadetleri Dergahı Uluhiyyetinde Kabul Buyursun.amin.

 11. 26.Eylül.2008, 11:55
  6
  akbuluts
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2007
  Üye No: 681
  Mesaj Sayısı: 2
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 48

  --->: Tesbih Namazı, Fazileti ve Kılınış Usûlü

  Tüm Kardeşlerimin ; Yüce ve Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini ve akabinde idrak edeceğimiz Ramazan Bayramını tebrik eder; Necip Milletimize yeryüzünde yaşayan tüm Müslüman kardeşlerime ve insanlık alemine hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. İsrafil AKBULUT


 12. 26.Eylül.2008, 11:55
  6
  Üye
  Tüm Kardeşlerimin ; Yüce ve Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini ve akabinde idrak edeceğimiz Ramazan Bayramını tebrik eder; Necip Milletimize yeryüzünde yaşayan tüm Müslüman kardeşlerime ve insanlık alemine hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. İsrafil AKBULUT

 13. 15.Ocak.2011, 16:57
  7
  Sergen Osman
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Ocak.2011
  Üye No: 83161
  Mesaj Sayısı: 143
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 25

  Yanıt: Tesbih Namazı, Fazileti ve Kılınış Usûlü

  ellerine saglik ALLAH c.c senden razi olsun! bide bu kerahet ne zamandir soyleseniz cok sevinecem selam ve dua ile.


 14. 15.Ocak.2011, 16:57
  7
  Sergen Osman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  ellerine saglik ALLAH c.c senden razi olsun! bide bu kerahet ne zamandir soyleseniz cok sevinecem selam ve dua ile.

 15. 28.Mart.2011, 15:45
  8
  Muhammed
  الله اكبر

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Haziran.2010
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 7,649
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 77
  Yaş: 29
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: Tesbih Namazı, Fazileti ve Kılınış Usûlü

  tesbih namazı
  (Bu hadis ile 482 numaralı hadis yer değiştirmiş gibi gözüküyor, 482 numaralı hadis önce okunsa daha iyi anlaşılır.)
  481- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, annesi Ümmü Süleym, Peygamber (s.a.v.)’e giderek: “Namazımda okuyacağım şeyleri bana öğret” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “On kere Allahüekber, on kere Sübhanallah, on kere Elhamdülillah de sonra dileğin ne ise onu iste. Bu isteklerine Allah evet evet diye buyurur.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu: 14)
  žTirmîzî: Bu konuda İbn Abbâs, Abdullah b. Amr, Fadl b. Abbâs ve Ebû Rafî’den de hadis rivâyet edilmiştir.
  Tirmîzî: Enes hadisi hasen garibtir. Peygamber (s.a.v.)’den tesbih namazıyla alakalı pek çok hadis rivâyet edilmiş çoğunluğu sahih değildir.
  İbn’ül Mübarek ve pek çok ilim adamı tesbih namazıyla alakalı rivâyetleri ortaya koyarak bu namazın değer ve kıymetini dile getirmektedirler.
  Ahmed b. Abde ed Dabbî’nin, Ebû Vehb’den bize aktardığına göre Abdullah b. Mübarek’e tesbih namazı hakkında sordum dedi ki: “tekbîr aldıktan sonra “Subhaneke” duasını okursun sonra on beş kere “Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahû vallahü ekber” der, euzu besmele çeker Fatiha süresiyle birlikte bir süre okur ve sonra on kere “Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahû vallahü ekber” dersin sonra rükû’ a gider aynı şekilde on kere söylersin rükû’dan kalkınca tekrar on kere söylersin. Secdeye varınca on sefer söyler secdeden kalkınca yine on sefer söyler sonra ikinci secdeye giderek tekrar on sefer söyle, bu şekilde dört rek’atı tamamlarsın. İşte böylece her rek’atta yetmiş beş tesbih okursun, her rek’ata on beş tesbihle başlar, fatiha ve sûre okuduktan sonra on tesbih getirerek namaz devam eder. Bu namazın gece kılınması ve iki rek’atta bir selam verilmesi bana göre daha iyidir. Gündüz kılarsa dilerse iki rek’at dilerse dört rek’atta bir selam verebilir.
  Ebû Vehb diyor ki: Abdulaziz b. ebû Rizme, Abdullah b. Mübarek’den naklederek şu ilaveyi yaptı: “Rükû’ da üç sefer Sübhane Rabbiyel azım, secdede üç sefer Sübhane Rabbiyel A’la der ve söylenen tesbihatlara devam eder.”
  Ahmed b. Abde, Vehb b. Zem’a yoluyla Abdulaziz’den ki; O, Ebû Rizme’nin oğludur, naklederek şöyle dedi: Abdullah b. Mübarek’e sordum tesbih namazında bir kimse yanılırsa sehv secdelerinde onar kere mi tesbih getirmesi gerekir? Hayır dedi. Onların sayısı üç yüz tesbihtir.
  482- Ebû Rafi’ (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.), amcası Abbâs’a: “Ey Amca sana akrabalık bağı dolayısıyla bir iyilikte bulunayım mı? Bir iyilik yaparak seni faydalandırayım mı?” Abbâs: “Evet, ey Allah’ın elçisi” dedi. Bunun üzerine buyurdular ki: “Ey amca dört rek’atlık bir namaz kıl her rek’atta Fatiha ile beraber bir sûre okursun sonra on beş kere: “Allahüekber velhamdülillahi ve subhanallahi vela ilahe illallah” de sonra rükû’da on sefer söyle, secdede on sefer söyle, sonra başını secdeden kaldır on sefer söyle, ikinci secdeye vardığında yine on sefer söyle ikinci secdeden kalkınca ayağa kalkmadan yine on sefer söyle böylece bu tesbihlerin sayısı her rek’atta yetmiş beş eder, dört rek’atta üç yüz tesbih eder. Artık senin günahların çöllerin kumları sayısı kadar olsa bile Allah onları bağışlar. Abbâs: Ey Allah’ın Rasûlü! Dedi. Bu şekilde her gün kim yapabilir? Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.), buyurdular ki: Her gün yapmaya gücün yetmezse cumadan cumaya yani haftada bir yap, haftada bir yapmaya da gücün yetmezse, ayda bir de olsa bu namazı kıl onu da yapmaya güç yetiremez isen senede bir sefer de olsa bu namazı kıl.” (İbn Abbâs rivâyetinde şu fazlalık vardır: Bunu da yapamazsan ömründe bir defa kıl.) (İbn Mâce, İkame, 190)
  žTirmîzî: Bu hadis Ebû Rafi’, rivâyetinden dolayı garibtir.


 16. 28.Mart.2011, 15:45
  8
  الله اكبر
  tesbih namazı
  (Bu hadis ile 482 numaralı hadis yer değiştirmiş gibi gözüküyor, 482 numaralı hadis önce okunsa daha iyi anlaşılır.)
  481- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, annesi Ümmü Süleym, Peygamber (s.a.v.)’e giderek: “Namazımda okuyacağım şeyleri bana öğret” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “On kere Allahüekber, on kere Sübhanallah, on kere Elhamdülillah de sonra dileğin ne ise onu iste. Bu isteklerine Allah evet evet diye buyurur.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu: 14)
  žTirmîzî: Bu konuda İbn Abbâs, Abdullah b. Amr, Fadl b. Abbâs ve Ebû Rafî’den de hadis rivâyet edilmiştir.
  Tirmîzî: Enes hadisi hasen garibtir. Peygamber (s.a.v.)’den tesbih namazıyla alakalı pek çok hadis rivâyet edilmiş çoğunluğu sahih değildir.
  İbn’ül Mübarek ve pek çok ilim adamı tesbih namazıyla alakalı rivâyetleri ortaya koyarak bu namazın değer ve kıymetini dile getirmektedirler.
  Ahmed b. Abde ed Dabbî’nin, Ebû Vehb’den bize aktardığına göre Abdullah b. Mübarek’e tesbih namazı hakkında sordum dedi ki: “tekbîr aldıktan sonra “Subhaneke” duasını okursun sonra on beş kere “Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahû vallahü ekber” der, euzu besmele çeker Fatiha süresiyle birlikte bir süre okur ve sonra on kere “Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahû vallahü ekber” dersin sonra rükû’ a gider aynı şekilde on kere söylersin rükû’dan kalkınca tekrar on kere söylersin. Secdeye varınca on sefer söyler secdeden kalkınca yine on sefer söyler sonra ikinci secdeye giderek tekrar on sefer söyle, bu şekilde dört rek’atı tamamlarsın. İşte böylece her rek’atta yetmiş beş tesbih okursun, her rek’ata on beş tesbihle başlar, fatiha ve sûre okuduktan sonra on tesbih getirerek namaz devam eder. Bu namazın gece kılınması ve iki rek’atta bir selam verilmesi bana göre daha iyidir. Gündüz kılarsa dilerse iki rek’at dilerse dört rek’atta bir selam verebilir.
  Ebû Vehb diyor ki: Abdulaziz b. ebû Rizme, Abdullah b. Mübarek’den naklederek şu ilaveyi yaptı: “Rükû’ da üç sefer Sübhane Rabbiyel azım, secdede üç sefer Sübhane Rabbiyel A’la der ve söylenen tesbihatlara devam eder.”
  Ahmed b. Abde, Vehb b. Zem’a yoluyla Abdulaziz’den ki; O, Ebû Rizme’nin oğludur, naklederek şöyle dedi: Abdullah b. Mübarek’e sordum tesbih namazında bir kimse yanılırsa sehv secdelerinde onar kere mi tesbih getirmesi gerekir? Hayır dedi. Onların sayısı üç yüz tesbihtir.
  482- Ebû Rafi’ (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.), amcası Abbâs’a: “Ey Amca sana akrabalık bağı dolayısıyla bir iyilikte bulunayım mı? Bir iyilik yaparak seni faydalandırayım mı?” Abbâs: “Evet, ey Allah’ın elçisi” dedi. Bunun üzerine buyurdular ki: “Ey amca dört rek’atlık bir namaz kıl her rek’atta Fatiha ile beraber bir sûre okursun sonra on beş kere: “Allahüekber velhamdülillahi ve subhanallahi vela ilahe illallah” de sonra rükû’da on sefer söyle, secdede on sefer söyle, sonra başını secdeden kaldır on sefer söyle, ikinci secdeye vardığında yine on sefer söyle ikinci secdeden kalkınca ayağa kalkmadan yine on sefer söyle böylece bu tesbihlerin sayısı her rek’atta yetmiş beş eder, dört rek’atta üç yüz tesbih eder. Artık senin günahların çöllerin kumları sayısı kadar olsa bile Allah onları bağışlar. Abbâs: Ey Allah’ın Rasûlü! Dedi. Bu şekilde her gün kim yapabilir? Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.), buyurdular ki: Her gün yapmaya gücün yetmezse cumadan cumaya yani haftada bir yap, haftada bir yapmaya da gücün yetmezse, ayda bir de olsa bu namazı kıl onu da yapmaya güç yetiremez isen senede bir sefer de olsa bu namazı kıl.” (İbn Abbâs rivâyetinde şu fazlalık vardır: Bunu da yapamazsan ömründe bir defa kıl.) (İbn Mâce, İkame, 190)
  žTirmîzî: Bu hadis Ebû Rafi’, rivâyetinden dolayı garibtir.

 17. 17.Haziran.2011, 11:15
  9
  dost_23
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Haziran.2011
  Üye No: 88062
  Mesaj Sayısı: 1
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Tesbih Namazı, Fazileti ve Kılınış Usûlü


  Sevgili kardeşlerim bu sitenin yapımında emeği geçen tüm kardeşlerimizden ALLAH RAZI OLSUN İNŞALLAH... TESBİH NAMAZINI EDA ETTİM HAMDOLSUN BUNDAN BÖYLE SIK SIK KILACAĞIM İNŞALLAH... BU SİTEDEN ÇOK ÖĞRENECEĞİM ŞEYLER VAR. ALLAHIN SELAMI BEREKETİ HAYRI TÜM KARDEŞLERİMİZİN ÜZERİNE OLSUN DUALARINIZ KABÜL CUMANIZ MUBAREK OLSUN İNŞALLAH...


 18. 17.Haziran.2011, 11:15
  9
  dost_23 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye

  Sevgili kardeşlerim bu sitenin yapımında emeği geçen tüm kardeşlerimizden ALLAH RAZI OLSUN İNŞALLAH... TESBİH NAMAZINI EDA ETTİM HAMDOLSUN BUNDAN BÖYLE SIK SIK KILACAĞIM İNŞALLAH... BU SİTEDEN ÇOK ÖĞRENECEĞİM ŞEYLER VAR. ALLAHIN SELAMI BEREKETİ HAYRI TÜM KARDEŞLERİMİZİN ÜZERİNE OLSUN DUALARINIZ KABÜL CUMANIZ MUBAREK OLSUN İNŞALLAH...

 19. 14.Ağustos.2011, 11:31
  10
  tugcee
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Şubat.2011
  Üye No: 84386
  Mesaj Sayısı: 96
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 30

  Cevap: Tesbih Namazı, Fazileti ve Kılınış Usûlü

  • 15 kere Sübhâneke'den sonra (Fâtiha ve zamm-ı sûreden önce),
  • 10 defa Eûzü Besmele, Fâtiha ve zamm-ı sûreden sonra,
  • 10 defa Rükûda,
  • 10 defa Rükûdan kalkınca ayakta (kavmede),
  • 10 defa Birinci secdede,
  • 10 defa İki secde arasındaki oturmada (celsede),
  • 10 defa İkinci secdede,


  Ruküda Sübhanerabbiyelazim dedikten sonra mı okuyoruz bu tesbihi aynı sekilde secdede Sübhanerabbiyelala dedikten sonra mı? birde sayısını aklımızda tutamıyorsak nasıl sayabiliriz tam olarak anlayamadım kaza namazlarımız varken bu namazı kılmak uygunmudur simdiden Allah razı olsun


 20. 14.Ağustos.2011, 11:31
  10
  Devamlı Üye
  • 15 kere Sübhâneke'den sonra (Fâtiha ve zamm-ı sûreden önce),
  • 10 defa Eûzü Besmele, Fâtiha ve zamm-ı sûreden sonra,
  • 10 defa Rükûda,
  • 10 defa Rükûdan kalkınca ayakta (kavmede),
  • 10 defa Birinci secdede,
  • 10 defa İki secde arasındaki oturmada (celsede),
  • 10 defa İkinci secdede,


  Ruküda Sübhanerabbiyelazim dedikten sonra mı okuyoruz bu tesbihi aynı sekilde secdede Sübhanerabbiyelala dedikten sonra mı? birde sayısını aklımızda tutamıyorsak nasıl sayabiliriz tam olarak anlayamadım kaza namazlarımız varken bu namazı kılmak uygunmudur simdiden Allah razı olsun

 21. 12.Aralık.2012, 20:55
  11
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 9,400
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 102

  Cevap: Tesbih Namazı, Fazileti ve Kılınış Usûlü

  tesbih namazı fazileti
  tesbih namazı fazileti ile ilgili hadis

  Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas’a: “Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14, Salât, 303; Tirmizî, Salât, 350, Vitr, 19). Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: Allah rızası için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere ‘Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber’ denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani ‘Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber’ denilir. Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur. Tesbih namazı kerahet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, Dâru’l-Fikr, II, 28-29). Aslolan herkesin bu namazı münferiden kılmasıdır. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz (Tahtâvî, Haşiye alâ Merâki’l-Felah, Bulak, I, 244).


 22. 12.Aralık.2012, 20:55
  11
  Moderatör
  tesbih namazı fazileti
  tesbih namazı fazileti ile ilgili hadis

  Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas’a: “Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14, Salât, 303; Tirmizî, Salât, 350, Vitr, 19). Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: Allah rızası için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere ‘Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber’ denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani ‘Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber’ denilir. Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur. Tesbih namazı kerahet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, Dâru’l-Fikr, II, 28-29). Aslolan herkesin bu namazı münferiden kılmasıdır. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz (Tahtâvî, Haşiye alâ Merâki’l-Felah, Bulak, I, 244).

 23. 31.Ocak.2013, 18:00
  12
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,962
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Tesbih Namazı, Fazileti ve Kılınış Usûlü

  Tesbih namazı ve tarifine maşallah çok rağbet var
  Ömrümde iki defa tesbih namazı kıldım hamdolsun


 24. 31.Ocak.2013, 18:00
  12
  Moderatör
  Tesbih namazı ve tarifine maşallah çok rağbet var
  Ömrümde iki defa tesbih namazı kıldım hamdolsun
+ Yorum Gönder
Git 12 Son